Cập nhật: 17/03/2023 12:28 GMT+7
77c8xeb97xfd6fxa166x13aa5x92d3xaa63x13834xba21xX7x118a8xa2e3x13526xa98axfa5axe017xX5x1506fxXax11da2xc1e9xc776xXexX3xf0eexX3x125efx13d3axXdxX3xXex1254bxdc91x131d8xfe4dxX3xXexcf6axX20xX21xX3xXex81a2x13443xX3xXexX29xd5fbxXdxX3xXbxX1x78b1xXbxX3xX17xa1fcxX37xX3x13b8fxXdx9fd5xX20xX3x14c52xX6xX3xXex1468ax10c15xX3xXexaf4fxX20xX21xX3xX1xX1fxXbxX0x14b5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe13bxX10xX6xe8b6xXaxX12xX5ex10dbaxX3fxX3xX20xX6xX44xX3xX2x1054cxX4fx14529xb343xX3xX13x11644xX3xb8d1xX1xae5fxX3xX1x132b9xX44xX3xX13xX73xX3xX19xX73xXdxX3xX13xXdxX3cxX20xX3xXbxX1xc228xX20xX21xX3xabf9xX13x14fa7xX13xcd61xef08xX3xXexX77xX20xX1xX3x958axX7axbdc8xX20xX21xX3xXcxX29x7fcfxX3xX4xX1xaa1cxX3xeaf9xXdxaa28xXexX70xX3xX4xX2exX4xX3xX5xc9b1xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX3ax1095bxX6xX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xXdx7ae2xX20xX70xX3xXa9xX14xXexX3x12669xX7axX9dxX3xXexX6xX20xX21xX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX4xb4d9xX3xX1xX24xX20xX1xX3xX3axXdxX3xXexX24xX20xX21xX3xXexX29xX2axX3xXexX29xX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX4xX1x13900xXexX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3x79f5xX3x1086fxX1xX7axX3xX3axXb4xX4xX3xXa9x9e1dxX3xX7xX65xX20xX21xX3x10fe9xX3cxX3xX93xX65xX20xX70xX3xa569xf771xX3xXcxfd86xX20xX3xXcxX1xX24xX20xX1xX70xX3xX1xX7axX44xXc8xX20xX3xX5exX1ex7aecxX20xX21xX3xX5exXebxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xX0xXdxX3fxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX20xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxc37cxXdxX61xXexX1x10578xX3xab3bxX37xX37xXbxX12ex12353xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX181xX3xa434x80b6xX193xXbxX12exX188xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4x135e4xXa9xX6xXa7xXd0xX7axX6xX20xX21xXexX29xXdxX1a2xX3axX20xX4fxX61xX10xX7xX116xXexXa7xXbxX4fxX20xX10xX17cxX7xX4fxX17xX6fxX2xX2xX4fxX2xX37x12d28xX61xX192xX2xX17xX17xX1c6xX37xX193xXexX2xX6dxX2xX5xX37x13b2cxX10xX6fxX6fxXa9xX6dxX2xX1c6x10eacxX2xX37xXa9xX37xX4xX61xX10xX10xX193xX1ddxX6xX2xX1a2xf6e5xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX20xX21xX3xXexX29xX2axX3xXexX29xX2exXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX17xX37xX37xX3xX3axXdxX3cxX20xX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX20xX21xX3xX1xX1fxXbxXaxX3xX17cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX183xX37xX37xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX192xX193xX193xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxXa7xX20xXaxX12xX5exa4cexX3xb0acx8035xX20xX3xX268xcc02xX3xX8fxX2exXa7xX3xX19xX10xX20xX3xX4xXebxX3xX1xb25dxX6xX3xXexXdxXabxXexX94xX3xX3axX24xX3xX5exX266xX3xX268xX269xX20xX3xddc0xXdxa4acxX7axX3xXa9xXa3xX3xXa9xX14xXexX3xX21xXdxX2axX3xX116xX1xXdxX3xX19xX6xX20xX21xX3xXexX24xX20xX21xX3xXexX29xX2axX3xX17xX37xX37xX3xX3axXdxX3cxX20xX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX20xX21xX3xX1xX1fxXbxX3xX1d5xX3xf0caxX20xX1xX181xX3xe68exX1a2xX5exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xXcxX29xX1exX144xX4xX3xX19xXebxX70xX3xX3axX24xXa7xX3xX116xX1xXa7xX9dxX20xX21xX3xX2xX17xX3xX21xXdxX11fxX3xX2xX37xX3xXbxX1xX43xXexX70xX3xX1xX65xX3fxX3xXd0xX7axX6xX3xX2xX1c6xX4fxX6fxX70xX3xX91xX266xX20xX3xX13xXdxX3cxX20xX3xXbxX1xX8bxX20xX21xX3xX75x90a4xX6xX3xX116xX1x13144xX7axX3xX9bxX7axX1axX4xX3xXexXabxX3xX28exX6xXa7xX3xX13xX9dxXa7xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX91xX73xXdxX3xX91xfd24xX4xX3xX20xX1xXdxXc8xX3fxX3xXbxX1xX8bxX20xX21xX70xX3xX4xX1xX1axX20xX21xX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3xX3axX24xX3xXexX73xXdxX3xXbxX1xf205xX3fxX70xX3xX91xX73xXdxX3xXcxX29xXdxX20xX1xX3xX7xX2exXexX3xX19xX351xX4xX3xX20xX1xXdxXc8xX3fxX3xX8fxX13xX91xX13xX93xX3xXexX77xX20xX1xX3xX9bxX7axX9dxX20xX21xX3xXcxX29xXa3xX94xX3xX3axX24xX3xX75xX65xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX12exX12fxX3xXcxX132xX20xX3xXcxX1xX24xX20xX1xX3xX8fxX1xX7axX44xXc8xX20xX3xX5exX1exX144xX20xX21xX3xX5exXebxX6xX94xX3xXexXdxXabxX20xX3xX1xX24xX20xX1xX3xXexX7ax1440bxX20xX3xXexX29xX6xX3xXexX377xXdxX3xX116xX1xX7axX3xX3axXb4xX4xX3xX19xX1exX11fxX20xX21xX3xX19xX10axXexX3xX12exX7axX1axX20xX21xX3xXa9xX11fxX3xX7xX65xX20xX21xX3xX126xX3cxX3xX93xX65xX20xX3xXexX1xX7axX73xX4xX3xX19xXa3xX6xX3xXbxX1xff62xX20xX3xXexX1xX65xX20xX3xX13x12888xX4xX1xX3xX28exX6xX3xX91xX65xX20xX21xX70xX3xX12exX12fxX3xXcxX132xX20xX3xXcxX1xX24xX20xX1xX3xX19xX12fxX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xXdxXc8xX20xX3xX5exX266xX3xX268xX269xX20xX3xX28exXdxX290xX7axX3xX8fxX7xXdxX20xX1xX3xX20xX269xX3fxX3xX2xX193xX193xX6dxX94xX70xX3xXexX29xX43xX3xX13xX9dxX20xX3xX13x10233xX70xX3xX12exX12fxX3xXcxX132xX20xX3xX28exX41dxXbxX3xX8fxX1xX7axX44xXc8xX20xX3xX5exX1exX144xX20xX21xX3xX5exXebxX6xX94xX3xX19xXdxb41axX7axX3xX116xX1xXdx14081xX20xX3xX12exX10xX3xX3fxX65xX3xXexX65xX3xXa9xXdxX49bxX20xX3xX116xXdxX49bxX3fxX3xX7xXa7xX2exXexX3xX6dxX1ddxX5exX2xX1d5xX17xX6dxX2xX1a2xX6dxX1c6xX70xX3xX4xX1xX114xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX5exX266xX3xX268xX269xX20xX3xX268xX26dxX3xX8fxX7xXdxX20xX1xX3xX20xX269xX3fxX3xX17xX37xX37xX192xX94xX70xX3xX5xX1exX7axX3xXexX1xX65xX20xX21xX3xXexXbexX3xX1xX1exX144xX20xX21xX3xXa9xX11fxX3xX7xX65xX20xX21xX3xX5xX3cxX20xX3xX4xXebxX3xX61xX10axX7axX3xX1xXdxXc8xX7axX3xX20xX21xX1xXdxX3xX3axX10axX20xX3xX20xX3cxX20xX3xXexXdxXabxX20xX3xX1xX24xX20xX1xX3xX116xXdxX49bxX3fxX3xXexX29xX6xX1a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xX93xX1xX2exXexX3xX1xXdxXc8xX20xX3xX5xXb4xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xf948xX4xX3xX20xX269xX20xX21xX3xX4xX2exX4xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX5xXdxX495xX20xX3xXa9xfbd2xX3xX4xX1xX377xX44xX70xX3xX20xX1xX1exX20xX21xX3xX7xX6xX7axX3xX19xXebxX3xX19xX12fxX3xXa9xXa3xX3xX116xX1xX1axX20xX21xX3xX4xX1xXabxX70xX3xXa9xX14xXexX3xX21xXdxX2axX1a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xXcxXdxXabxX20xX3xX1xX24xX20xX1xX3xX116xXdxX49bxX3fxX3xXexX29xX6xX3xXexX29xX3cxX20xX3xX20xX21xX1exX11fxXdxX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX70xX3xX5xXb4xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX55dxX4xX3xX20xX269xX20xX21xX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xXdxXc8xX20xX3xX4xXebxX3xX2xX3xXexX43xXdxX3xX20xXdxX3xX5xX65xX20xX21xX3xX3fxX24xX7axX3xX12exX6xX20xX1xX70xX3xXa9xX3cxX20xX3xXexX29xXa7xX20xX21xX3xX4xX1xX55dxX6xX3xX17xX37xX37xX3xX3axXdxX3cxX20xX3xX20xX33xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX3xX5xX24xX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX20xX21xX3xX1xX1fxXbxX1a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xX13xX1exX144xX4xX3xX19xX3dfxX7axX70xX3xX28exXdxX290xX7axX70xX3xX268xX26dxX3xX116xX1xX6xXdxX3xX20xX1xX41dxX20xX3xX21xXebxXbxX3xX3fx8ed7xXdxX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX192xX37xX37xX3xX20xX21xX1xc256xX20xX3xX19xX266xX20xX21xX3xX19xX49bxX3xX3fxX7axX6xX3xX17xX37xX37xX3xX3axXdxX3cxX20xX3xX3fxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX20xX21xX3xX1xX1fxXbxX3xX5xXa7xX377xXdxX3xX1xX266xX20xX21xX3xXbxX1xXdxXabxX20xX3xXexXbexX3xX28exX24xXa7xX3xX3axX495xX3xX268xXdxXc8xXexX3x13982xX6xX3fxX3xX7xX32bxX3xX61xf2efxX20xX21xX70xX3xX116xX1xXdxX3xX19xX6xX20xX21xX3xXexX29xX3cxX20xX3xX19xX1exX11fxX20xX21xX3xX3axX495xX3xXexX1xX69dxX3xXa9xXa3xX3xXa9xX14xXexX3xX21xXdxX2axX1a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX61xX44xXaxX12xX5exXdxXc8xX20xX70xX3xX5xXb4xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX55dxX4xX3xX20xX269xX20xX21xX3xX19xX12fxX3xXexX377xX3fxX3xX21xXdxX2axX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX3axX24xX3xX20xX1xX2axX20xX21xX3xX19xX266xX3xX3axX41dxXexX70xX3xXexX24xXdxX3xX5xXdxXc8xX7axX3xX5xXdxX3cxX20xX3xXd0xX7axX6xX20xX3xX19xX49bxX3xXexXdxXabxXbxX3xXexX6ecxX4xX3xX19xXdxX495xX7axX3xXexX29xX6xX70xX3xX12exX32bxX3xX5xc780xX3xXexX1xX10xXa7xX3xXd0xX7axX44xX3xX19xXa3xX20xX1xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX7axX41dxXexX1a2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa13fxX7axXexX1xXa7xX29xXaxX12xX2d0xX377xX20xX1xX3xX5exX473xX20xX21xX0xX4fxXbxX12

Mạnh Hùng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Những hình thức xử lý tội mua bán người

Những hình thức xử lý tội mua bán người
2023-03-11 04:50:00

QTO - Hiện nay, tình trạng mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết