Cập nhật:  GMT+7
20a6xc4fbx6779xabd2xe44dx66edxbd9bx4941xa552xX7xe26cx2293xc4bcx635fxa1cax7c36xX5xc42bxXax4e0cx4110xX3xXexX1xX6xd72bxX1xX3xX18xXdxd8d6xX18xX3xXexa8a0xX3xf336x6dd8xX18xd205xX3xX7xX6xfeccxX3xX23xac08xX3xXexX6xXdxX3xX18xd4abxX18xX3xX26xXdxX6xX24xX3xXexX1x8bbexX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxX1dxbfb3xX3xXex6f8dxa057xX18xX26xX0x2a6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx31c9xX10xX6xf5aexXaxX12x10426xe65axXcx5e59xX3x38b1xX3xX5exX3exX47xX3xX18xX6x7f5fxX3x5775xX73xa740xX13xX75xX73x98b4xX2x6cb7x1065axX3xXexX1xX10xX24xX3xXexX1xX3exX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xXexd76fxX3x8dc5xX3exX18xX26xX3xX6xX18xX3xX1xX2axX71x67bfxX18xX3x44c2xX6xd722xX4axX3exX18xX26xX7cxX3xX47x34a3xXexX3xX23xX2dxX3xXexX6xXdxX3xX18xX34xX18xX3xX26xXdxX6xX24xX3xXexX1xX3exX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxX1dxX47xX3xXexX4axX4bxX18xX26xX3xX23xX8exX6xX3xd5e3xdd32xX71xX3xX4axX6xX3xXexX4axX1dxX18xX3xc05axba81xX6xX3x2709x2538xX18xX3xXa0xX1xXdxa67dxX18xX3xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xXexX21xX3xX23xX24xX18xX26xX75xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXe2xX5xX10xX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX47xX6xX4axX26xXdxX18x455fxX73xXbxXd2xX3xX6xX2axXexX24xXaxX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX47xX26xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX75xXe2xX6xX24xa693xX2axX6xX18xX26xXexX4axXdxX75xX23xX18xX4fxX61xX10xX7xXa0xXexX24xXbxX4fxX18xX10x3511xX7xX4fxX2xX7bxX2x5d1cxX4fxX13xX7bxX61xX79xX79xf488x6109xX161xX2xX161xXexX2xX73xX160xX2xX159xX73xX5xX2xX75x75c9xXbxX26xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd654xX24xX61xX71xXaxX12xX5exXdxX9bxX18xX3xXexX4ax2f6cxee66xX18xX26xX3xX23xX2dxX3xXexX6xXdxX3xX18xX34xX18xX3xX26xXdxX6xX24xX3xXexX1xX3exX18xX26xX3xX18xX26xX1xXdxX1dxX47xX3xXexX4axX4bxX18xX26xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexX6xXe2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX24xX61xX71xXaxX12xXcxX4axX1a0x99fdxX4xX3xXdexd05axX7cxX3xX23xXe3xX24xX3xX5x5f65xX4xX3xX2xX160xX3xX26xXdxX1a1xX7cxX3xX73xX2xX75xX13xX75xX73xX79xX2xX7bxX7cxX3xX4x6293xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX18xXe3xX71xX3xX18xX26xd149xXdxX3xXexX4axX1dxX18xX3xXd2xX10xX3xX47xX214xX71xX3xX47xX6xX18xX26xX3xXe2xXdx56d3xX18xX3xXa0xXdxX23exX47xX3xX7xX24xX214xXexX3x7266xX13xba4cxX2x6251xX2xX13xX73xX75xX2xX73xX3xX4xX1xX34xX71xX3xXexX4axX1dxX18xX3xXexX2axX71xXe9xX18xX3xXdexX1a0xX1a1xX18xX26xX3xX5exX228xX3xX90xX1xf908xX3x5b24xXdxX18xX1xX7cxX3xXexX1xX10xX24xX3xX1xX1a0xX1f1xX18xX26xX3xXexX8exX3xXd2x38f3xX3xXcxXe3xX3x2514xX2dxXexX3xX4axX6xX3xX65xX2axd32dxX4xX3xX5xXa8xX3xX160xX75xX3x7bf0xX1xXdxX3xXdexXe9xX18xX3xX2a0xX47xX3xX2xX161xX7bxX3xXdexX1a0xX1a1xX18xX26xX3xX5exX228xX3xX90xX1xX272xX3xX274xXdxX18xX1xX7cxX3xXexX1xX2axXa8xX4xX3xXdexXdfxX6xX3xXbxX1xc5d6xX18xX3xXexX1xX3exX18xX3x7a2fxX24bxX7cxX3xXd2xX289xX3xX5exX1fdxX4xX3x82d4xX26xX1x7f14xX7cxX3xX1xX2axX71xX9bxX18xX3xX9exX6xXa0xX4axX3exX18xX26xX7cxX3xXd2xX10xX3xX47xX214xX71xX3xXe2xe614xXexX3xX18xX26xX1a1xX3xX23xX6xX3xX4xX1xX34xX47xX3xX23xX1f1xXdxX3xX3exX3xXexX3exX3xX47xX6xX18xX26xX3xXe2xXdxX23exX18xX3xXa0xXdxX23exX47xX3xX7xX24xX214xXexX3xX24bxX13xX90xX24fxX79xX161xX2xX75xX159xX160xX3xXdexX6xX18xX26xX3xX61xX8exX18xX26xX3xeea3xX3xXe2xX1dxX18xX3xXbxX1xXd3xXdxX3xXdexX1a0xX1a1xX18xX26xX75xX3xX90xX1fdxX3xX23xX6xX3xX4xX1xX34xX47xX3xX47xX34xX18xX1xX3xXa0xX1xXdxXe9xX18xX3xX2d6xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xXexX21xX3xX23xX24xX18xX26xX3xXexX34xXdxX3xX4xX1xfeb3xX3xX23xXe3xX3xX2xX3xX18xX26xX1a0xX1a1xXdxX3xXexX21xX3xX23xX24xX18xX26xX3xXa0xX1xXdxX3xXdexX1a0x4acbxX4xX3xXdexX1a0xX6xX3xX23xXe3xX24xX3xXexX4axX34xX47xX3xXd2xX214xX3xX4xX2fexXbxX3xX4x9870xX2axX75xX3xX13xX3xX18xX34xX18xX3xX18xX1x7e62xX18xX3xX4xfa8fxX18xX26xX3xXexX4axX1fdxX3xXexX34xXdxX3xXd2xX289xX3xX5exX1fdxX4xX3xX2e1xX26xX1xX2e4xX7cxX3xX61xX6xX18xX1xX3xXexX272xX18xX1xX3xXdexX1a0xX39dxX4xX3xXd2xX214xX4xX3xXdexXdfxX18xX1xX3xX26xX228xX47xX119xX3xX5exX75xb4bfxX75xX3fdxX3xX64xX7xXdxX18xX1xX3xX18x3aecxX47xX3xX73xX79xX79xX73xX67xX7cxX3xX5exX75xX3fdxX75x445exX3xX64xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX408xX47xX3xX73xX79xX79xX2d6xX67xX7cxX3xX5exX75xX3fdxX75xX5exX3xX64xX7xXdxX18xX1xX3xX73xX79xX79xX13xX67xX3xX23xXe3xX3xX5exX75xX3fdxX75xX9exX3xX64xX7xXdxX18xX1xX3xX73xX79xX79xX161xX67xX75xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX24xX61xX71xXaxX12xX2e1xX26xX6xX71xX3xX7xX6xX2axX3xXa0xX1xXdxX3xX18xX1xX2cexX18xX3xXdexX1a0xX39dxX4xX3xXexX1xX3exX18xX26xX3xXexXdxX18xX7cxX3xX90xX3exX18xX26xX3xX6xX18xX3xX1xX2axX71xX9bxX18xX3xX9exX6xXa0xX4axX3exX18xX26xX3xXdexX289xX3xX4xX1f5xX3xX47xd1a4xXexX3xXexX34xXdxX3xX1xXdxX9bxX18xX3xXexX4axX1a0xX1a1xX18xX26xX3xXdexX23exX3xXdexXdx9e53xX2axX3xXexXdxXe9xXexX3xX26xXdxX6xX24xX3xXexX1xX3exX18xX26xX7cxX3xXdexXdxX4bcxX2axX3xXexX4axX6xX7cxX3xX5xXe3xX47xX3xX4ax3e9cxX3xX23xX2dxX3xX23xXdxX9bxX4xX75xX3xX5exXdxX9bxX18xX3xX18xX6xX71xX7cxX3xX18xX26xX2axX71xX1dxX18xX3xX18xX1xX3c1xX18xX3xX23xX2dxX3xXexX6xXdxX3xX18xX34xX18xX3xX23xf849xX18xX3xXdexX6xX18xX26xX3xXexXdxXe9xXbxX3xXexX2dxX4xX3xXdexX1a0xX39dxX4xX3xXdexXdxX4bcxX2axX3xXexX4axX6xX7cxX3xX5xXe3xX47xX3xX4axX4dfxX75xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX24xX61xX71xXaxX12xX65xX75xX5exX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân
2018-04-20 07:07:06

(QT) - Với sự hỗ trợ tích cực của nhà nước cho vay vốn ưu đãi, ngư dân trong tỉnh Quảng Trị đã có điều kiện thuận lợi đầu tư mua sắm, đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ mang...

Giải cứu những người đào thoát từ bãi vàng

Giải cứu những người đào thoát từ bãi vàng
2018-04-19 06:32:17

(QT) - Được rủ rê với những lời hứa hẹn về một công việc phù hợp, thu nhập tốt, 11 thanh niên ở xã A Vao, huyện Đakrông đã vào Quảng Nam làm việc, không ngờ lại bị bóc lột sức...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết