Cập nhật:  GMT+7
c08cx12298x1271dxe239xc4d0x140b5xfb7ax13971xe5fexX7xd868x148e9x11bd0xfbcdxc3a7x14e86xX5xf4f8xXax1036bxX2xfa0dxX3xdd06x121c6xf25exX3xXex13fe6xX3x12d59x11703xX3xXex13c2axXdxX3xec69xd1f6xdf4fxX6xX3xe97ax1487exX16xX3xXexc107xX2axXdxX3xXbxX1xe4dfxXbxX3xX1dx120a6xXexX3xX5xXdxd44cxX26xX3xX16x14178xd8a1xX0xcf00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedb1xX10xX6x1276axXaxX12xe2cbx1047bxXcx12397xX3x13b8dxX3xX53xf93axX18xX3xX16xX6x125cexX3x10be5x12127xe9caxfc35xX6axX68xX14xX2xX69xdba9xX3xXcx14985xc91ax141bfxX3xXexd322xX16xX1xX3xX5axX26x10598xX16x10c28xX3xXcxX2ex11640xX3xX18x10bd5xX3xXbxX1xXdx15186xX16xX3xXexc514xX6xX3xX1x10d3dxX16xX1xX3xX7x104c2xX3xX7xc5a1xX3xXexX1x122abxX18xX3x1355exX34xXexX3xXa4xefd5xX3x1256fxf50axXdxX3xX1dx1513axXdxX3xX29xX85xX3xX4xX2ax11d9dxX3x10e93xX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xX59x11ff3xX75xX3xX2xf885x13626xXc9xX5cxX3xXex13159xXdxX3xXcxX1xdc5bxX6xX3xXcxX1xXdxX8dxX16xdcdfxX53xX26xff6fxX3xX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX26xX6xX3xX29xX2axX16xX3xXexX2exX2axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX1dxX38xXexX3xX5xXdxX3dxX26xX3xX16xX41xX42xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX29xX5xX10xX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX2exX81xXdxX16x10058xX68xXbxXa4xX3xX6xX26xXexXb8xXaxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX18xX81xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX44xX44xX4xX6axX29xX6xXb8xda2dxX26xX6xX16xX81xXexX2exXdxX6axX1dxX16xX44xX56xX10xX7x150c1xXexXb8xXbxX44xX16xX10x12363xX7xX44xX2xX69xX2xX6bxX44x1233fxX69xX56xX6bxX2x14129xX14xX167xX14xX14xXexX2xX68xX69xX162xX69xXcaxX5xX2xX6axfc7axXbxX81xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11700xXb8xX56xX66xXaxX12xX19axX85xX3xX4xX2axXb8xX3xXbaxX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xXexX2ex1306axXb0xX4xX3xXbxX1xXdxX8dxX16xX3xXexX91xX6xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX2exX12xX0xX44xXexX6xX29xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axXb8xX56xX66xXaxX12xf838x10a34xXb8xX3xX5xcdd0xX4xX3xX2x1044bxX3xX81xXdx107dcxX3xX16xX81xX1e8xX66xX3xX69xX44xX69xX44xX68xX14xX2xX1f0xX71xX3xXbaxX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xX16xX1xX38xX16xX3xXabxXdxX3dxX16xX3xXexX1xXb8xXcfxXdxX3xX4xcc24xX6xX3xX18xX21xXexX3xX16xX81xX1b3xX1f4xXdxX3xXabxX1e8xX16xX3xX61xX16xX81xX3xXexX8dxX16xX3xXcxX1xX2axXdxX3xX59xX153xX1xX61xX16xX81xX3xX2ex10a63xX3xX5xX6xXdxX3xX5xX85xX4xX1xX71xX3xXabxX85xX6xX3xX4xX1xX79xX5cxX3xX1dxX1exX3xX1dxXdxX3dxX4xX3xX29xX2axX16xX3xXcaxX3xX29xX6xXb8xX3xXexX1xX26xXacxX4xX3xX16xX41xX3xX1dxXb0xXdxX3xX81xXdxX2axX3xX162xX14xX3xXexX2exXdxX3dxX26xX3xXabxddadxX16xX81xX6axX3xXbaxX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xXabxX288xX16xX81xX3x13ef1xX71xX3xXexX1xX26xX8dxX3xXa4xX10xX3xX4xX1xX88xX3xXabxXdfxX16xX3xXabxX85xX6xX3xXabxXdxce94xX18xX3xX153xX1xX26xX3xX1dxX9axX4xX3xX81xf7edxX16xX3xX4xX2c1xX26xX3xc8b6xX1e8xXb8xX3xX5axX26xX2axX16xX71xX3xec20xX6xX153xX2exX61xX16xX81xX3xX5x1369fxX66xX3xX1xX1e8xX16xX81xX6axX3xX2d2xXdfxX16xX3xX68xX6bxX3xX81xXdxX1f4xX3xX162xXcaxX3xXbxX1xX1ecxXexX3xX4xX1bxX16xX81xX3xX16xX81xX1e8xX66xX71xX3xX153xX1xXdxX3xXa4xX10xX3xX1dxX1exX3xXabxXdfxX16xX3xXexX1xX85xX3xXexX2exX2dbxX16xX3x129d7xX2exX61xX16xX81xX3xX319xX5xX6xX16xX81xX3xXexX1xX95xX3xX29xX85xX3xe11dxX61xX16xX81xX3xX6xX16xX3xX1xX26xX66xX3dxX16xX3xX2d2xX6xX153xX2exX61xX16xX81xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX3dxX16xX3xX29xf808xXexX3xX144xX26xX7fxX3xXexX6xX16xX81xX3xX4xX1bxX16xX81xX3xXexX6xX16xX81xX3xX1dxX38xXexX3xX81xX288xX18xX3xX68xX68xX6bxX71xXcaxX3xX153xX81xX3xXexX1xX26xXacxX4xX3xX16xX41xX3xX4xX1bxX16xX81xX3xX18xX21xXexX3xX7xXacxX3xX1dxX38xXexX3xX56x13675xX16xX81xX3xX153xX1xX2axX4xX6axX3xX319xXdfxXexX3xX144xX26xX7fxX3xX81xXdxX2axX18xX3xXabxX85xX16xX1xX3xX4xX1xXb8xX3xXexX1xX2dbxX66xX3xXabx13e06xX66xX3xX5xX1e8xX3xX5xXb8xXcfxXdxX3xXexX1xX26xXacxX4xX3xX16xX41xX3xXcxX75xXcxX3xX4xX91xX16xX3xX7xXa9xX3xX56xX38exX16xX81xX3xXabxX1b3x11692xX4xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axXb8xX56xX66xXaxX12xX1e7xXb0xXdxX3xX1xX1e8xX16xX1xX3xX1dxXdxX3xXbxX1xXcfxX18xX3xXexX21xXdxX3xXexX2exX8dxX16xX71xX3xXbaxX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xXabxd6fbxX3xX29xX85xX3xX1e7xX319xXc5xX75xX76xX3xXexX79xX16xX1xX3xXexX2exX26xX66xX3xXexXacxX3xX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX26xX6xX3xX29xX2axX16xX3xXexX2exX2axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX1dxX38xXexX3xX5xXdxX3dxX26xX3xX16xX41xX42xX3xXabxX1b3xX3daxX4xX3xX144xX26xX66xX3xXabxX85xX16xX1xX3xXexXcfxXdxX3xX2d2xXdxX1exX26xX3xX68xX6bxX68xX71xX3xX153xX1xXb8xX7fxX16xX3xX162xX71xX3xXabxXdxX2b5xX18xX3xX6xX71xX3xX19axX21xX3xXbaxX26xX38xXexX3xX1xX95xX16xX1xX3xX7xX9axX3xX16xX17xX18xX3xX2xXc9xXc9xXc9xX3xX1dxXb0xXdxX3xX153xX1xX26xX16xX81xX3xX1xX95xX16xX1xX3xXbxX1xXcfxXexX3xXexXd4xX3xX18xX1b3xX1f4xXdxX3xX5xX17xX18xX3xX16xX17xX18xX3xXabxXdfxX16xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1b3xX9dxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX1xXb8x10182xX4xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX26xX16xX81xX3xXexX1xX3b4xX16xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axXb8xX56xX66xXaxX12xX53xX2d2x114d0xX4fcxX3xX16xX1xX38xX16xX3xXexX1xX2dbxX66xX3xX18xX4d4xX4xX3xX56xX1bxX3xXexX2exX1b3xXb0xX4xX3xXabxfe5axX3xX29xX85xX3xX4xX2axXb8xX3xXabxX418xX3xX29xX85xX3xXcxX74xX75xX76xX3xXexX79xX16xX1xX3xXcxX1xXd4xX6xX3xXcxX1xXdxX8dxX16xXdcxX53xX26xXdfxX3xXa4xXa9xX3xXbxX1xXcfxXexX3xX6bxX3xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX81xXdxX6xX18xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX56xX6xX16xX1xX3xXexX2exX8dxX16xX3xX16xX1xX1b3xX16xX81xX3xX1dxc264xX16xX3xX153xX1xX61xX16xX81xX3xX4xX1xX85xX26xX3xXexXd4xX3xX29x10008xX3xX1xX1e8xX16xX1xX3xX1dxXdxX3xX16xX81xX26xX66xX3xX1xXdxX2b5xX18xX3xX16xX1e8xX66xX71xX3xXexXdxXdfxXbxX3xXexX38exX4xX3xXbxX1xXcfxX18xX3xXexX21xXdxX3xX1dxXb0xXdxX3xX7xXacxX3xX5xX1b3xX3daxX16xX81xX3xXexX1xX26xXacxX4xX3xX16xX41xX3xX5xXb0xX16xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axXb8xX56xX66xXaxX12xXcxX26xX66xX3xX16xX1xXdxX8dxX16xX71xX3xX29xX85xX3xX4xX2axXb8xX3xX4xd522xX16xX81xX3xXabxX1b3xX3daxX4xX3xX2axXbxX3xX56xX38exX16xX81xX3xX4xX2axX4xX3xXexX95xX16xX1xX3xXexXdxXdfxXexX3xX81xXdxX7fxX18xX3xX16xX1x14a71xX3xX5xX1e8xX3xX4xXb8xX16xX3xX5xXdxX3dxXexX3xX7x1465dxX71xX3xXexX1xX1e8xX16xX1xX3xX153xX1xXa1xX16xX3xX153xX1xX6xXdxX3xX29xX2axXb8xX3xX1dxX1e8xX3xX5xX6xXb8xX3xXabxX21xX16xX81xX3xX4xX1xfd05xX16xX1xX3xXexX2exXb8xX16xX81xX3xX81xXdxX6xX3xXabxX95xX16xX1xX6axX3xX1e7xX95xX3xX1dxX38xX66xX71xX3xX53xX2d2xX4fcxX4fcxX3xXabxX418xX3xXexX26xX66xX8dxX16xX3xX18x1031fxX4xX3xX2axX16xX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX81xXdxX6xX18xX3xXabxXacxXdxX3xX1dxXb0xXdxX3xX29xX85xX3xX4xX2axXb8xX3xXbaxX8dxX3xXcxX1xX85xX3xX75xX88xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXdxX3xX24xX25xX26xX6xX3xX29xX2axX16xX3xXexX2exX2axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX1dxX38xXexX3xX5xXdxX3dxX26xX3xX16xX41xX42xX6axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axXb8xX56xX66xXaxX12xX53xX75xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vào tù vì tội trộm cắp tài sản

Vào tù vì tội trộm cắp tài sản
2018-03-27 15:40:41

(QT) – Hôm nay 27.3.2018, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trần Quốc Thiên (SN 1993) ở Cà Mau và Huỳnh Thanh Tâm (SN 1995) ở Đồng Tháp về...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết