Cập nhật: 11/09/2013 05:21 GMT+7
3febxa01fx66fcx678exc2a4x412bx98e0x753bxaf50xX7xcd5ex883fxb5adx6241x8b48xb70fxX5x6208xXax6664xX2x609bxc70fx9f75xX16xX3x5cddxb31bxX3xbf45x457bx59daxX4xX3xX19xX1xb212xX3x5202x507bxX3x9844xX1xb649x8755xX3xX19xX1xX23xX28xX1axX3xXbxX1x9815xXdxX3xX5x5cabxX3xX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX0x853fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx92faxX10xX6x5a16xXaxX12x66f7x6cabxXcx48d2xX3xb5caxX3xXcxX1xX23xX28xX1axX3xXexXdxX28xX3xXex827dxX3x4080xX1xXdxX3xX4xa5b4xX4xX3xX59xb9f4xX35xX28xX3xX5x76d0xX3xXexX1x8701xX3xXexaabaxc215xc1caxX28xX1axX3xX58xX59xbc31xXcxXcxX5bxX3xXex7adcxX28xX1xX3xX59xX75xX35xX28xX1axX3xXcxX81xX7exX3xc301xX6axX6xX3xX4xX1x5ffdxX3x6c9cxXdxadffxXex50e9xX3xX28xX1axX39xc2d6xX3x47ecxX43xXb0xX43xb379xX16xX2x6110xXa9xX3xXcxX81xX75xX28xX1axX3xXex7228xX1dxX3xa8d9xXdx9174xX1dxX3xX28xX1axX1xXdxc48axX1dxX3xXcxX1xX75x80bexX4xXa9xX3xcb57xb365xX3xXbxX1xad3fxX1dxXa9xX3xXcxX1xX1exX4xX3xXbxX1xXdcxX1dxX3xXcxX1xX6axX6xX3xXcxX1xXdxc7a4xX28xX3xX52xX75xXa7xX3xa12exaf5exX3xX4x8812xX3xX19xXa7xXexX3xX5xX75x635axX28xX3xX9dx5ea4xX3xX1dx5d1fxX75xX3xX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX55xXa3xX3x49f0x692bxXdxX3xX59xX89xXcxXcxX3xX7xXd3xX3x81e7xX3xXexX1xX75xX122xX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX59xX89xXcxXcxX3xXexX8fxX28xX1xX3xX59xX75xX35xX28xX1axX3xXcxX81xX7exX3xXbxX1xXd3xXdxX3xX1x847bxXbxX3xX9dx46cbxXdxX3xX6cxX35xX28xX1xX3xX7xb36fxXexX3xX1axXdxX6xXa3xX3xXexX1xX23xX28xX1axX3xX1xX75xXaexXcdxX28xX3x5d4fxXdxXa3xX3xX89xXdxX28xX1xX3xXa5xcd9bxXexX3xX1axXdx4153xX3xX1ax46dexX1dxX3xX2xX14xX15xX16xX16xX3xX19xX1axX3xX9dxX39xXa3xX3xX28xX1axX39xXaexX3xXb4x47baxX43xa80cxX43xXb4xX16xX2xXb7xX14xX3xXcxX1xX10xXa3xX3xXf9xXfdxXa9xX3x6344xX75xX6xX3xX28xX1xXdxX109xX75xX3xX5x8314xX28xX3xXbxX1xXc1xX28xX3xXex5e09xX4xX1xXa9xX3xXcxX81xX75xX28xX1axX3xXexXc1xX1dxX3xX19xXa7xXexX3xX5xX75xX105xX28x4bc9xX3xXd7xX10cxX75xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX2bxX3xX1ax41d2xXdxX3xX19xXdxXc6xX1dxX3xXf9xX7exX28xX1xX3xX19xX1xX23xX28xX1axX3xXbxX1xX35xXdxX3xX5xX39xX3xX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX14xX0xXexX6xXa5xX5xX10xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX81xX1axXdxX28xX1dexXb4xXbxX25xX3xX6xX75xXexXa3xXaxX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX1dxX1axX3xX7xX81xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX14xXa5xX6xXa3xX1b3xX75xX6xX28xX1axXexX81xXdxX14xX9dxX28xX43xX55xX10xX7xX19xXexXa3xXbxX43xX28xX10x42aaxX7xX43xX2xXb7xXb7xX1a0xX43xX12dxX1a2xX55xXb7xX16xX15xXb4xX2xX16xX15xXexbafdxXb4xX15xX1a2xXb4xX5xX2xX14x7796xXbxX1axXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX81xX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX12x691axXd3xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX2bxX3xX55xXa3xX3xX121xX122xXdxX3xX59xX89xXcxXcxX3xX7xXd3xX3xX12dxX3xXbxX1xXd3xXdxX3xX1xX157xXbxX3xX9dxX15bxXdxX3xX6cxX29exX178xXcxX3xX178xXdxXa3xX3xX89xXdxX28xX1xX3xXa5xX182xXexX3xX1axXdxX187xX3xX28xX1axX39xXaexX3xXb4xX1a0xX43xX1a2xX43xXb4xX16xX2xXb7xX3xXf9xX82xX157xX4xX3xX25xX164xX4xX3xXf9xX7exX28xX1xX3xX5xX39xX3xX1axXdxX35xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX81xX12xX0xX43xXexX6xXa5xX5xX10xX12xX121xX82xX157xX4xX3xXa5xXdxXa7xXexXa9xX3xX28xX1axX39xXaexX3xXb4xX1a0xX43xX1a2xX43xXb4xX16xX2xXb7xXa9xX3xX121xX122xXdxX3xX59xX89xXcxXcxX3xX7xXd3xX3xX12dxX3xXbxX1xXd3xXdxX3xX1xX157xXbxX3xX9dxX15bxXdxX3xX6cxX35xX28xX1xX3xX7xX164xXexX3xX1axXdxX6xXa3xX3xXexX1xX23xX28xX1axX3xX1xX75xXaexXcdxX28xX3xX178xXdxXa3xX3xX89xXdxX28xX1xX3xXa5xX182xXexX3xX1axXdxX187xX3xX23xX3xXexX23xX3xXexX35xXdxX3x7d37xXc4xX29exX1dexX3xX15xX27axXc4xX5dxX2xX12dxXb0xXb7xX3xX9dxX105xX28xX3xX4xX1xX75xXaexXc6xX28xX3xX1dxX122xXexX3xX7xXd3xX3xX1xX39xX28xX1axX3xX28xX1axX1xXdxX3xX5xX39xX3xX1axXdxX35xX3xXf9xXdxX3xXexX6axX3xX52xX35xXdxX3x8be4xX1x66cexX28xX1axX3xX9dxX39xXa3xX3xXcxX3c4xX14xX3xX52xX18axX3xX6cxX1xX1c7xX3xXd7xXdxX28xX1xX14xX3xX59xX75xX6xX3xX19xXdxXc6xX1dxX3xXexX81xX6xX3xXbxX1xX164xXexX3xX1xXdxXcdxX28xX3xXexX81xXf2xX28xX3xX25xX10xX3xX4xXfdxX3xX2xX14xX15xX16xX16xX3xX19xX1axX3xX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX1xb9faxX6xX3xXexX81xXa3xX28xX1axX3xXb7xX16xX3xXa5xX6xXa3xX3xX28xXdxX3xX5xX23xX28xX1axXa9xX3xXf9xX82xX157xX4xX3xX4x645axXexX3xX1axXdxX43axX75xX3xX5xX10cxX28xX3xX5xX122xX28xX3xX4xa673xX28xX1axX3xX4xX164xX4xX3xX5xXa3xc9d9xXdxX3xX1xX39xX28xX1axX3xX1xXfdxX6xX3xXbxX1xXa7xX3xXbxX1xXdcxX1dxX3xX19xX1xX164xX4xX14xX3xX29exXd3xX3xX1dxX1exX4xX3xX19xX1xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX28xX39xXaexX3xX19xX1xX23xX28xX1axX3xX4xXfdxX3xX1xXfdxX6xX3xXf9x4746xX28xX3xX4xX1xX41bxX28xX1axX3xXexX6axX3xX4xX1xX41bxX28xX1axX3xX1dxXdxX28xX1xX3xXexX1c7xX28xX1xX3xX1xX157xXbxX3xXbxX1xX164xXbxX3xX9dxX39xX3xX4xX1xX41bxX28xX1axX3xX28xX1xX105xX28xX3xX6xX28xX3xXexXa3xX39xX28xX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1xXdcxX1dxX14xX3xX121xX122xXdxX3xX59xX89xXcxXcxX3xX7xXd3xX3xX12dxX3xXf9xXfaxX3xXexX455xX1dxX3xX1axXdxX187xX3xX7xXd3xX3xX1dxX1exX4xX3xXexX81xXf2xX28xX3xX9dxX39xX3xXf9xX109xX3xX28xX1axX1xX7exX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX59xX89xXcxXcxX3xX4xX1xX8fxX3xXf9xX455xXa3xX3xXf9xXc6xX3xX25xX164xX4xX3xXf9xX7exX28xX1xX3xX25xX75xX43axXexX3xX25xX41bxXa9xX3xX28xX1axX75xX18axX28xX3xX1axXd3xX4xXa9xX3xX1dxX41bxX4xX3xXf9xX122xX3xX6xX28xX3xXexXa3xX39xX28xX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1xXdcxX1dxX3xX4xc43exX6xX3xX5xX23xX3xX1xX39xX28xX1axX3xX28xX39xXaexX14xX3xX6cxX44bxX28xX1axX3xX28xX1axX39xXaexXa9xX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX59xX89xXcxXcxX3xX59xX75xX35xX28xX1axX3xXcxX81xX7exX3xXf9xXfaxX3xXexXdxXa7xX28xX3xX1xX39xX28xX1xX3xXbxX1xXd3xXdxX3xX1xX157xXbxX3xX9dxX15bxXdxX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xb65exXcdxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX6xX28xX3xXexXa3xX39xX28xX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1xXdcxX1dxX3xXexX8fxX28xX1xX3xX5xX39xX1dxX3xXexX1xX559xX3xXexX71xX4xX3xX5xX43axXaexX3xX1dxX10cxX75xX3xX1axX1f6xXdxX3xXf9xXdxX3xX19xXdxXc6xX1dxX3xXf9xX7exX28xX1xX3xXexX455xXdxX3xXcxX81xX75xX28xX1axX3xXexXc1xX1dxX3xXc4xXdxXc6xX1dxX3xX28xX1axX1xXdxXcdxX1dxX3xXcxX1xX75xXd3xX4xXa9xX3xXd7xXd8xX3xXbxX1xXdcxX1dxXa9xX3xXcxX1xX1exX4xX3xXbxX1xXdcxX1dxX3xXcxX1xX6axX6xX3xXcxX1xXdxXf2xX28xX3xX52xX75xXa7xX3xXf9xXc6xX3xX5xX39xX1dxX3xX4x6072xX28xX3xX4xX41bxX3xX25xX1f6xX3xX5xX7axX3xX5xX23xX3xX1xX39xX28xX1axX3xX28xXfdxXdxX3xXexX81xXf2xX28xX14xX3xXcxXdxX28xXa9xX3xX35xX28xX1xX1dexX3xXc4xX14xXc4xX14xX29exX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt vụ vận chuyển hơn 5 tấn gỗ trắc

Bắt vụ vận chuyển hơn 5 tấn gỗ trắc
2013-09-10 01:51:35

(TNO) - Chiều qua 9.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao hơn 5 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ để tiếp...

Băng trộm cá sấu sa lưới

Băng trộm cá sấu sa lưới
2013-09-10 01:51:20

(TNO) - Ngày 9.9, nguồn tin từ Công an H.Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết vừa truy bắt được băng trộm cá sấu xảy ra trên địa bàn. Hai người bị bắt giữ gồm Lê Văn Minh (ngụ ấp...

Ép công nhân làm đến ngất xỉu

Ép công nhân làm đến ngất xỉu
2013-09-09 08:12:37

(TNO) - Sáng 8.9, 7 nữ công nhân của Công ty TNHH Việt Nam Knitwear (đường số 3, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã hồi phục và xuất viện.

Vụ án “mổ bướu, liệt chân”

Vụ án “mổ bướu, liệt chân”
2013-09-08 14:16:20

(TNO) - Từng là chủ doanh nghiệp, có nhà mặt tiền, giờ đây sau 8 năm đi 'mổ bướu', ông Nguyễn Văn Nghệ không những đã liệt mất đôi chân mà hành trình chạy chữa cũng ngốn luôn...

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã
2013-09-08 14:15:14

(TNO) - Ngày 6.9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ (PC44) đã hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Tài (ngụ...

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng
2013-09-07 13:51:16

(TNO) - Hôm qua 6.9, Công an Q.7 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Quốc Anh (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, tạm trú Q.8), Diệp Phan Thanh Tuấn (34 tuổi,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết