Cập nhật: 03/01/2023 12:15 GMT+7
4e3dxdb0axc420xb32cx6c31xe0fex787bx78cex9429xX7xac01xc4d7xcf07x7e55x6096x5385xX5x52ecxXaxd0f0xX0xX7xXex5d69xd061x6dc4x8ce5xX12xb994xc7e2x6974xX18xX19xX3xX1bxb563xX6x5396xX3xa3acxX19x54afx599fxX3xX4xc066xX3xX4xX1xc326xX29xX3xX18x5769xX3xXex85bdxXdxX3xXexX16xX37x5456xX3x9a91xa25cxX18xX19xX3x7aa1x6de8xX28xX3xb030xX2xX3xX44xX17xX3xX18xX19xX1cx8fc8xXdxX3xX44x7707xX18xX3xd764x7976xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xX0xbc08xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX44xXaxX12xXcxX1xX51xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xX45xX18xX3xX58xX55xX29xdea4xX3xX4xX37xX18xX1xX3xXcxX16xX37xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX44xX45xX28xX3xX48xX2xX3x532cxXexX16xX37xX3dxX3xX48xX2x97b4xX3xXexX1xX28x5e4exX4xX3xXexX1x66f9xX18xX3xXcxX55xX18xX3xaa73x6802xX18xX1xX94xX3xX3fx6a76xX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xXcxX55xX18xX94xX3xX1xX28xX29xa310xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xX1bxX22xX6xX3xX3fxX28x537fxXexX3xX1xXdxXdcxX18xX3xX3dxXb9xXexX3xX7xX59xX3xX18xX19xX1cxX51xXdxX3xXexX34xX3xX4xX1xe080xX4xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xX3xX19xX55xX29xX3xX3dxXebxXexX3xX6xX18xX3xXexX17x8badxX18xX3xa34dxX122xX3xXexXdxc412xX3dxX3x7c93xX18xX3xX18xX19xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX29xX3xX18xX34xX3xX16xXebxXexX3xX4xX6xX17x8471xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaab2xX17xX44xX29xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx5469xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxbae6xXdxX44xXexX1xX24xX3x7fd5xX48x9159xXbxX3fxbc06xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3x8243xd537xX2xXbxX3fxX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX147x4fb9xX6xX17xbba7xX28xX6xX18xX19xXexX16xXdxX147xX125xX18xX65xX44xX10xX7x514cxXexX17xXbxX65xX18xX10xX179xX7xX65xX48xb38axX182xX2xX65xX2xX182xdfb8xX44xX48xX2xX48xX2xX1bdxX182xX2xXexX2xX182xX1bdxX48xX5xX48xa47fxX182xX180xX2xX6xX190xX182xX2xX18fxX48xX10xX2xX1a0xX190xdf45xX1bdxX1a0xX48xX1e1xX190xX18fxX147xd94dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xX1bxX22xX6xX24xX3xX26xX19xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX4xX1xX30xX29xX3xX18xX34xX3xXexX37xXdxX3xXexX16xX37xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX44xX45xX28xX3xX48xX2xX3xX44xX17xX3xX18xX19xX1cxX51xXdxX3xX44xX55xX18xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xXaxX3xX179xXdxX44xXexX1xX9xXaxX180xX48xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX18fxX190xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX37xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX44xX45xX28xX3xX48xX2xX3xXexX1xX28xXb9xX4xX3xXexX1xXbexX18xX3xXcxX55xX18xX3xXc5xXc6xX18xX1xX94xX3xX3fxXccxX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xXcxX55xX18xX94xX3xX1xX28xX29xXdcxX18xX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xX1bxX22xX6xX1d3xX3xa815xX18xX1xX24xX3xX16axX147xaba4xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX17xX44xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXbexX18xX19xX3xXcxX16xX45xX18xX3xXc5xX40xX18xX3xd436xX28xc79axX18xX1xX94xX3xXcxX16xX37xX3dxX3xXexX16xX1cxa983xX18xX19xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX48xX2xX94xX3xX125xX122xX17xX3xX1b2xX1xX17xcc09xX18xX19xX3xX2xb063xX1xX1bdxX182xX3xXexX59xXdxX3xX1bdxX2xX65xX2xX48xX3xX3dxXb9xXexX3xX18xX1xX22xX3dxX3xX18xX19xX1cxX51xXdxX3xXexX34xX3xX4xX1xX105xX4xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xX3xXexX45xX3dxX3xX4xX6xX17xX3xXexX37xXdxX3xX58xX1cxX51xX18xX19xX3xX1bx8a33xX3xX16axX1x713cxX3xdb17xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX30xX18xX1xX3xXcxX55xX29xX94xX3xX4xX30xX4xX1xX3xXexX16xc508xX3xX1a0xX2cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX4x78c8xX6xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX48xX2xX3xX1b2xX1xX17xX308xX18xX19xX3xX18fxX182xX3dxX3xX0xX10xX3dxX12xXacxXc5xXdxX44xX10xX17xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX44xX1cxX1dxXdxXb4xX147xX0xX65xX10xX3dxX12xX3xX16axX22xX3xX18xX1xXdxX12axX28xX3xX125xXdxa948xX18xX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xX3xXbxX1xX30xXexX3xX7xX30xX18xX19xX3xX1b2xX1xXdxX3xX16xX2cxXdxX3xX7xX30xXexX3xX1xXdcxX3xXexX1xX59xX18xX19xX3xX1a0xX2cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX147xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX17xX44xX29xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX4xX10xX1d3xX17xX1a0xX1e9xX10xX4xXexX3xX44xX19xX3dxX10xX44xXdxX6xX3xX125xXdxX44xX10xX17xX3xX3dxXbxX18fxX3xXdxX16axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX44xXexX1xX24xX3xX2xX182xX182x8a91xX185xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1bdxX48xX182xXbxX3fxX185xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX6xXbxXbxX7xX65xX17xXbxX10xX18xX65xX3dxX10xX44xXdxX6xX65xXexX1xX28xX3dxX1a0xdb7dxXbxX9xX18xX10xX179xX7xX65xX48xX1bdxX182xX2xX65xX2xX182xX1c3xX44xX48xX2xX48xX2xX18fxX18fxX30dxXexX1bdxX190xX18fx9096xX5xX2xX182xX1d3xX182xX180xX2xX6xX190xX182xX2xX18fxX48xX10xX2xX1a0xX190xX1e1xX1bdxX1a0xX48xX1e1xX190xX18fxX147xX1e9xXbxX19xXaxX3xX44xX6xXexX6xX1d3xXexX29xXbxX10xX9xXaxX125xXdxX44xX10xX17xX65xX3dxXbxX18fxXaxX3xX44xX6xXexX6xX1d3xX10xX18xX4xX17xX44xX10xX9xXaxX18xX17x53b2xX180xX1e1xX17x4e40xXcxX48fxX10xX2bdxX7xd275xX1b2xXexX157xX4ddxX1bxX48xX44xX7xX4ddxX10x5ee6xX48fxX3dxX2bdxX445xX48xX157xX1e9xX16xX1c3x7129xaef1xX1e9xX1bdx9005xa5eexXcxX125xX18xX1e1x9c9cxX1c3xX65xX4f3x543axX16xX4e8xX4ddxX359xX5xX2xXbxX125xX3dxX1c3xX1xX4d3xX30dxX1e9xX2e5xX157xX1xX44xX48xX28xX19xX4e8xXdx77d7x6f1axX1a3xX4xX44xX500xX1b2xX519xX30dxX500xXc5x9878xX65xX180xX44xXexX3fxX190xX18xX16axX4f3xX523xX1c3xX4d3xX4ddxX518xX2xX5xX18xX17xX19xX28xX3dxXexXc5xX4fcxX1b2xX3dxX1e9xX5xX28xX4ddxX6xX519xX518xX4d7xX3fxXdx6e1cxX1bxX6xX44xX500xX2bdxX1bdxX16axXdxX65xX1bdxX10xX26xX29xX445xX48xX157xXexX518xX1e9xX26xX4xX4f2xXc5xX17xX179xX1e9xX44xX7xX182xX16xX1a0xX1b2x4f96xX4f7xX445xX1bdx67fcxX445xX1bdxX56dxXaxX3xX44xX6xXexX6xX1d3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX44xX6xXexX6xX1d3xX6xX16xX19xX7xX9xXaxX190xX182xX24xX182xX24xX2xX190xX30dxX24xX182xX24xX2xX24xX2xX24xX2xX182xX182xX445xX24xX182xX24xX1bdxX48xX182xX24xX1bdxX48xX182xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX17xX44xX29xXaxX12xX359x8e7axX4xX3xX44x8273xX3xXexX16xX1cxX1dxX4xX3xX58xX22xX94xX3xX18xX1xX55xX18xX3xX125xXdxX3b9xX18xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX48xX2xX3xX58xXccxX3xX58x615dxX18xX3xX3dxXb9xXexX3xX7xX59xX3xX1xXb9xX3xX44xX55xX18xX3xX7xX59xX18xX19xX3xX3fxX28xX18xX19xX3xX1a3xX28xX6xX18xX1xX3xX4xX308xX18xX1xX3xX1a0xX30xX17xX3xX18xX19xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xX3fxX308xX29xX3xX16xX6xX3xX4xX1xX30xX29xX3xX18xX34xX3xX18xX19xX1xXdxX3b9xX3dxX3xXexX16x8a47xX18xX19xX3xX18xX5e9xX28xX3xXexXdxX5e9xXbxX3xXexX370xX4xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX37xX18xX1xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX94xX3xX18xX1xX1cxX18xX19xX3xXex895fxX18xX1xX3xXexX16xX37xX18xX19xX3xXexX16xX3b9xX18xX3xX125xcab1xX18xX3xXexXdxX5e9xXbxX3xX44xXdx774fxX18xX147xX3xXc5xXdxXdcxX4xX3xX18xX122xX29xX3xX58xXccxX3xX44xXdxX682xX18xX3xX16xX6xX3xX18xX1xXdxX12axX28xX3xX18xX40xX3dxX94xX3xX18xX1xXebxXexX3xX5xX122xX3xX4xX30xX4xX3xX44xd47cxXbxX3xXexX5e9xXexX3xX56dxX1cxX2cxX18xX19xX3xX5xX6b2xX4xX1xX3xX125xX122xX3xXexX5e9xXexX3xX26xX19xX28xX29xX3b9xX18xX3xX58xX30xX18xX3xX19xX55xX29xX3xX3dxXebxXexX3xX6xX18xX3xXexX17xX122xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX308xX3xX1b2xX1xX28xX3xX125x71ccxX4xX3xX44xX55xX18xX3xX4xX1cxX147xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX17xX44xX29xXaxX12xX26xX19xX6xX29xX3xX7xX6xX28xX3xX1b2xX1xXdxX3xX7xX6f2xX3xX125xXdxXdcxX4xX3xX3fxX308xX29xX3xX16xX6xX94xX3xX5xXccxX18xX1xX3xX58xX37xX17xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX58xXccxX3xXbxX1xX308xX18xX3xX30xX18xX1xX3xX7xX6f2xX3xX125xXdxXdcxX4xX3xX125xX1dxXdxX3xX16axXbexX18xX19xX3xX6xX18xX3xX3fxXccxX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xXcxX55xX18xX3xX58xdf99xX3xX4xX22xX3xX1a0xXdxXdcxX18xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX18xX19xX40xX18xX3xX4xX1xX5c3xX18xX94xX3xX18xX1xX1cxX18xX19xX3xX1xXdxXdcxX18xX3xXexX37xXdxX3xX125xX678xX18xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xX22xX3xX1xX1cxX1dxX18xX19xX3xX3fx6d4exX3xX5x55d6xX3xXexX16xXdxXdcxXexX3xX58xX76axX147xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX17xX44xX29xXaxX12xd41dxX18xX19xX3xXcxX16xX45xX18xX3xXc5xX40xX18xX3xX2e5xX28xX2e7xX18xX1xX94xX3xXcxX16xX37xX3dxX3xXexX16xX1cxX2f4xX18xX19xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX48xX2xX3xX3dxX17xX18xX19xX3xX3dxX28xX59xX18xX3xX5xX6f2xX4xX3xX5xX1cx97c2xX18xX19xX3xX16axXbexX18xX19xX3xX6xX18xX3xX3fxXccxX3xX1bxX1cxX1dxX18xX19xX3xXcxX55xX18xX3xX4xX45xX18xX3xX4xX22xX3xX1a0xXdxXdcxX18xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX3dxX37xX18xX1xX3xXexX6xX29xX3xX1xX2cxX18xX3xX18x7db3xX6xX3xX3fxX7a6xX3xX5xX7a9xX3xX4xX30xX4xX3xX58xX59xXdxX3xXexX1cxX801xX18xX19xX3xX58xX59xXexX3xXbxX1xX30xX17xX3xX18xX1xc592xX3dxX3xX58xX308xX3dxX3xX1a0xX308xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX122xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexX122xXdxX3xX7xX308xX18xX3xX4xX37cxX6xX3xX26xX1xX122xX3xX18xX1cxX1dxX4xX94xX3xXexX357xX18xX1xX3xX3dxX37xX18xX19xX3xX4xX37cxX6xX3xX4xX30xX18xX3xX1a0xXb9xX94xX3xX18xX1xX55xX18xX3xX125xXdxX3b9xX18xX3xXexX16xX37xX3dxX3xX125xX122xX3xX18xX19xX1cxX51xXdxX3xX44xX55xX18xX3xX7xX59xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1b2xX1xX28xX3xX125xX6f2xX4xX147xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f7xX28xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX16axXbexX18xX19xX3xX2bdxX6xX18xX19xX0xX65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xXbxX12

Công Sang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trưởng công an xã hết mình với công việc

Trưởng công an xã hết mình với công việc
2022-12-17 05:38:00

QTO - Năm 2022, Thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, vinh dự là một trong 42 gương điển hình tiên tiến được UBND huyện Vĩnh Linh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết