Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

QTO - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là: Nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, liên kết chuỗi giá trị, gắn với xây dựng NTM. Phấn đấu giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm từ 2,5% - 3%. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện khi lĩnh vực nông nghiệp vẫn được xem là bệ đỡ của nền kinh tế của tỉnh.

Năm mới, quyết tâm mới, thành công mới

Năm mới, quyết tâm mới, thành công mới
2023-01-22 07:52:00

QTO - Mùa xuân mới mang theo bao niềm vui, hứa hẹn, mặc dù đường đến thành công còn muôn nẻo lo toan. Nhưng chúng ta tin vào sức mạnh nội sinh của dân tộc,...

Thời tiết