Cập nhật:  GMT+7
3d26x6fb2x3d98xa8f2x6507x8b6cx6a02x67e6x4690xX7xb08bx3e20xb9a8x64ddx8d4ax87b4xX5x956exXax6e8dx95cfx5ce0x84a5xXexX3xX1xXdx4a3ax6296xX3xXex661axX1bxX1xX3xXex8182x54d6xX1bx8779xX3x4571x7843xXexX3xX5x938fxX1bxX3xX4xX1x9161xXexX3xab1dxX14x85e7xX1bxX26xX3xX1x761dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1x7270xXdxX3x7a27xX3xXexX1x96d9xX3xXexX23xX15xX1bxX3xb1dcxX6x57ebxX3x5299x86f9xX0x64edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8661xX10xX6xa312xXaxX12x68dax647cxXcx973exX3xa439xX3x9a77xX26x6166xa162xXdxX3xX6cx8d14xX1bxX3xX48xX3x7d87xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3x6900xacc7xX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX6fxX1xX14x3d3fxX1axX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX72xX3x5b61xX29xX4xX3xX35x9dacxX4xX3xXbxX1x5aeexX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xXexX1exX1bxX1xX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX1bxX1xXdx4972xX14xX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX48xX3xb745xX1xX14xX3xX28x544bxX4xX3xX1bx4760xXa0xX8bxX3xXacxX37xX4xX3xX55x9c42xXdxX3xX1x9254xXdxX3xXexX1xX37xXdxX8bxX3xX10dxX3xX1bxX1xXdx710bxX55xX3xX55xX10dxXdxX3xXexX23xX78xX79xX1bxX26xa750xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX55xX6xX23xX26xXdxX1bx8835xX8axXbxX35xX3xX6xX14xXex9f11xXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX55xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX128xXacxX6xX149x9ff3xX14xX6xX1bxX26xXexX23xXdxX128xX28xX1bxX5axX6cxX10xX7xXf7xXexX149xXbxX5axX1bxX10x994axX7xX5axX2x6012xb42dxX180xX5ax86b6x67c2xX6cxX2xX2x9a98xX183xX188xac3exX188xXexX2xX183xX2x807exX2xX180xX5xX2xX128xa81fxXbxX26xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6eadxX149xX6cxXa0xXaxX12xX76xX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX1xXdxXcbxX14xX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3x5e24xX78xX2dxX4xX3xXacxb34axX4xX3xXexX23xX149xX1bxX26xX3xXacxX6xX149xX3xXexX1xXb6xX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdx9492xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xX5axXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX1xX10xX149xX3xXacxX100xX3xX76xX26xX14xXa0xX11bxX1bxX3xXcxX1xX4cxX3xb68cxX7dxX1bxX8bxX3xX48xX3xX82xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3xX8axX8bxX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX4xX1xX149xX3xXacxXdxX32xXexX8bxX3xX7xX45xX1bxX26xX3xX1bxX26xX100xXa0xX3xX2xX184xX5axX184xX5axX8axX18bxX2xX17fxX8bxX3xXexX23xX149xX1bxX26xX3xX5xXb1xX4xX3xX1e8xXdxX3xXex6d68xXbxX3xXexX1x56e9xX3xX6cx4babxX4xX3xX165xX14xX6xX1bxX1xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX48xX3xXf7xX1xX14xX3xX28xXfcxX4xX3xX82xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3xX8axX8bxX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4x9bc5xX3xXf7xX1xX149xXb6xX1bxX26xX3xX8axX18bxX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXexX149xX3xX1bxX1x7f58xX3xX4xX45xX4xX3xX5xX149xX24xXdxX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX5x76d2xX1bxX26xX3xX1xX3cxX8bxX3xXacxX37xX4xX3xX55xX109xXdxX3xXf7xX1xX2e3xX3xX4xX1xX4cxX14xX128xX3xX76xX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xX1e8x4867xX3xXf7xX4cxXbxX3xXexX1xX79xXdxX3xXacxX45xX149xX3xX4xX1xX149xX3xXacxX58xX3xXbxX1xX29bxX1bxX3xXcxX1xXb1xX3xXa0xX3xX4x7b6axX6xX3xX1xX14xXa0xX1axX1bxX3xXexXdxX32xX1bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xX35x9d92xX3xX5x8304xX128xX3xX1bbxX100xX3xX24cx5f26xX3xXcxX1xX4cxX3x88dexXdxX6xX1bxX26xX8bxX3xX4xX45xX1bxX3xXacxX58xX3xXcxX1xXb1xX3xXa0xX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX4xX1xX149xX3xXacxXdxX32xXexX8bxX3xX1bxX26xX6xXa0xX3xX7xX6xX14xX3xXf7xX1xXdxX3xX1bxX1xX29bxX1bxX3xX1e8xX78xX2dxX4xX3xXexXdxX1bxX3xXacxX45xX149xX3xX4xX361xX6xX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX8bxX3xX1e8x898bxX1bxX3xX28xX4cxX3xX1e8xX33fxX3xX1xX14xXa0xX3xX1e8xX58xX1bxX26xX3xX5xXfcxX4xX3xX5xX78xX2dxX1bxX26xX3xX28x910dxXexX3xX7xX37xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX48xX3xX1xX3cxX8bxX3xXexXdxX32xX1bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xXexXdx3fb0xX14xX3xX1xX361xXa0xX3xXexX1xX10xX149xX3xX1e8xXb1xX1bxX26xX3xX165xX14xXa0xX3xX1e8xX4cxX1bxX1xX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX23xX149xX1bxX26xX3xXf7xX1xXdxX3xX4xXb6xX3xX1xX1axX3xXexX1xX37xX1bxX26xX3xX4xX1xX378xX1bxX1xX3xXexX23xX4cxX3xX28xX100xX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX4xX1x3f9cxX1bxX3xX1bxX14xX10dxXdxX3xX1e8xX6xX1bxX26xX3xXf7xX1x8c7axX1bxX3xXexX23xX78xX3e2xX1bxX26xX3xXexX23xXdxX2a0xX1bxX3xXf7xX1xX6xXdxX3xX4xX45xX4xX3xXacxXdxX1axX1bxX3xXbxX1xX45xXbxX3xX1e8xX2a0xX3xXbxX1xX31axX1bxX26xX8bxX3xX4xX1xX37xX1bxX26xX3xX6cxX4cxX4xX1xX3xXexXb6xX3xX5xX2dxX1bxX3xX53xX1xX7dxX14xX3xc090xX1xXdxX3xX5xX7dxXa0xX3xX5xX6xX1bxX8bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xX28xXdxX3xX28xX29xXexX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX4xa08fxX1bxX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1bxX26xX481xX1bxX3xX4xX1x8aecxX1bxX3xXf7xX4cxXbxX3xXexX1xX79xXdxX8bxX3xX35xX375xX3xX5xX378xX3xX1bxX26xX1xXdxX427xX55xX3xX1e8xX2a0xX3xXexX23xX45xX1bxX1xX3xX6cxX4cxX4xX1xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX2a3xX4xX3xXacxX109xX1bxX26xX3xXbxX1xX45xXexX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX128xXcxX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tài xế xe khách dương tính với ma túy

Tài xế xe khách dương tính với ma túy
2019-08-15 14:59:56

(QT) - Khoảng 9 giờ sáng nay 15.8.2019, tại nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1 và đường Hai Bà Trưng, thuộc địa phận Khu phố 3, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tổ cảnh sát giao thông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết