Cập nhật: 12/01/2016 00:51 GMT+7
4d92x8aeex985ax509fxaad6xdf6cx6374x4dbfxd55bxX7xdf60x6cf5x74eex8ae9xab3axcacfxX5x732bxXax566dxXcxba76xXdxX3x5377x9fc6xX3xXexX6xX17xXdxX3xXex8878xd4c6xX3xX5xa41bxXdxX3x5fe8x5a56xda42x94f8xX3xXexX20xXdxa248x6b45xX3xdebexa2ebx98daxb64exX3xX4xX1xe17fxX3xbb87xX1x6065xX4xX1xX3xX32xa98fxX3xa0d4xX30x749axX34xX0xb4dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5cafxX10xX6xa754xXaxX12x7d54xc29fxXcxa242xX3x9388xX3xe15exX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX3xX65x95e9xX34xX35xX3xXexa78cxX3xX4x5e0cxX3xXbxX1xde42xX34xX3x6207x6ae8xX34xX3xXexX21xXdxX3x821axXdxX42xX34xX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xa276xX34xX1xX63xX3xXcxX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xXexX24xXdxX3xX5fxX30xX21xX34xX35xX3xXcxX20xd89axX3xX7fx8f45xX6xX3xXexX78xX3xX4xX1x7bd8xX4xX3xX87xXdxX42xX30xX3xX5bx6655x7f9cxX34xX35xX3xX3bxX1xX10xX34xX3xXexX1xXc6x9ed9xX34xX35xX3xXexX14xXdxX3xX17xX18xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX65xX1x621bxX3xXcxX1xX14xX34xX1xX29xX3xX7xXdxX34xX1xX3xX34x5d8cx6c65xX3xX2x9a64xXf8xX27xX29xX3xXd3xX3x67afx9fabxX34xX1xX3x8ba9xXc7xX34xX29xX3xXffxX100xX34xX1xX3xc65cxXdxX34xX1xX29xX3xX5fxX30xX21xX34xX35xX3xXcxX20xXb2xX3xX7fx7185xX3xX1xX14xX34xX1xX3xX32x8680xX34xX35xX3xX32x7dddxXbxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xXexXdxX11fxX34xX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX32xX42xX3xX44xX30xX46xX34xe2fcxX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXf5xX6xX20xX35xXdxX34xdf96xX28xXbxX17xX3xX6xX30xXexX39xXaxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxXf5xX35xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX14dxX87xX6xX39xX44xX30xX6xX34xX35xXexX20xXdxX14dxX7fxX34xX49xX5bxX10xX7xX3bxXexX39xXbxX49xX34xX10xc0b0xX7xX49xX2xX2ax8c02xX28xX49x56efx6134xX5bxX28xX1a1xX1a1x8d48xX2xX1aaxX2axXexX2xX1a1xX27xX27xX1a1x882exX5xX2xX14dxbb3fxXbxX35xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX12x5797xX24xXdxX3xX5bxXdxX2fxX34xX3xX65xX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xX7fxX14xX3xXexX14xXdxX3xX17xX18xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX65xX1xXe5xX3xXcxX1xX14xX34xX1xX3xX5exX87xX46xX34xX3xXbxX1xX21xXdxX61xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xXexXdxX11fxX34xX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX20xX12xX0xX49xXexX6xX87xX5xX10xX12x8f4dxX1xX39xX21xX34xX35xX3xX28xX1a1xX3xX35xXdx8487xX3xX27xX1a1xX3xXex939fxXdxX3xX2xX49xX2xX49xX28xX1a1xX2xX2axX29xX3xX6xX34xX1xX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xXffxXf4xX34xX3xXcxX30x5384xX34xX3xXd3xX3xc491xX35xX1xXdxX3xXcxX20xXc6xX252xX34xX35xX29xX3xX27axX35xX1xXdxX3xX10exX127xX4xX29xX3xX27axX35xX1xX2fxX3xX92xX34xX3xX35x91b4xXdxX3xX17xX10xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xX32xXdxX3xXexXb5xX3xX32xXc6xX252xX34xX35xX3xX27axX35xX70xX3xX5fxX30xX75xX11fxX34xX3xX32xX18xX34xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX7xX24xX34xX3x8024xX46xX3xX246xX70xX34xX35xX3xX5exXexX1xX14xX34xX1xX3xXbxX1xX258xX3xX1d4xX70xX34xX35xX3xX58xX14xX61xX3xX32xX42xX3xXexXdxX18xXbxX3xXexb5f8xX4xX3xX32xb199xX34xX3xX17xX10xX3xX7fxX11fxX3xX44xX30xX46xX3xX34xX35xX1x551exX3xXcxX18xXexX3xcf99xXc6xXc7xX34xX35xX3xX5xXb2xX4xX1xX14dxX3xX104xX6xX30xX3xX32xX2fcxX29xX3xX6xX34xX1xX3xXcxX30xX275xX34xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX2fxX34xX3xXexc104xXdxX3xXexXdxX11fxX34xX3xX27xX28xX14dxX2axX2xX1a1xX14dxX1a1xX1a1xX1a1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX32xX42xX3xXexX20xX21xX3xX5xXc6xXc7xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX70xX34xX35xX3xX34xX1x94b7xX34xX3xX3bxX1xX70xX34xX35xX3xX4x64c7xX34xX3xX87xX46xX34xX3xXf5xce60xX34xX1xX29xX3xX34xX46xX34xX3xX5xXdxX46xX34xX3xX5xX24xX4xX3xX7fx758cxXdxX3xXexX78xX34xX35xX3xX32xX14xXdxX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX14dxX3xX27axX1xX80xX34xX3xX32xXc6xd8b1xX4xX3xXexXdxX34xX3xX87xX3dxX39xX29xX3xXexX14xXdxX3xX17xX18xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX65xX1xXe5xX3xXcxX1xX14xX34xX1xX3xX32xc23fxX3xX3bxXdxX42xXf5xX3xXexX20xX6xX3xX17xX10xX3xX4xb7c3xX6xX3xXf5xX37cxX34xX1xX29xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX2fxX34xX3xX7xX258xX3xXexXdxX11fxX34xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX87xb442xX3xX44xX30xX46xX34xX3xXd3xX3xX87xXf4xX34xX35xX3xX35xX1xX18xX3xXexX20xXc6xX38fxX4xX3xX7fxX14xX3xX35xXdxX6xX39xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX1xX39xX3xXexX78xX34xX35xX3xX32xX14xXdxX14dxX3xX1d4xX18xX34xX3xX34xX35xX14xX75xX3xX1a5xX49xX2xX49xX28xX1a1xX2xX2axX29xX3xX65xX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xXexX24xXdxX3xX5fxX30xX21xX34xX35xX3xXcxX20xXb2xX3xX32xX3d5xX3xXf5xX252xXdxX3xX6xX34xX1xX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xXffxXf4xX34xX3xXcxX30xX275xX34xX3xXexXb5xX3xX27axX35xX1xX2fxX3xX92xX34xX3xX7fxX14xX39xX3xXexX20xX2f8xX3xX7xXd3xX3xXexX20xX6xX39xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xX7xX258xX3xXexXdxX11fxX34xX3xXexX20xX46xX34xX14dxX3xX27axX1xX80xX34xX3xX5xX24xXdxX3xX7xX258xX3xXexXdxX11fxX34xX29xX3xX6xX34xX1xX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xXffxXf4xX34xX3xXcxX30xX275xX34xX3xX20xX275xXexX3xX7fxX30xXdxX3xXf5xXb5xX34xX35xX3xX7fxX14xX3xX4xX21xXf5xX3xX32xX127xX34xX35xX162xX3xde58xb3cfxX21xX34xX3xXexX1xX36axX34xX3xXexX70xXdxX3xX5xX14xX3xXexX78xX3xXexX20xXc6xXd3xX34xX35xX3xXbxX1xX2f8xX3xXexX20xX3dxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX70xX34xX35xX3xX4xX70xX34xX35xX3xXexX20xX37cxX34xX1xX29xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xXc6xXc7xX34xX35xX3xX4xX1xX30cxX3xX32xX3e4xX3xX7xX258xX34xX35xX3xXexX1xX70xXdxX14dxX3xX27axX1xX252xX3xXexX14xXdxX3xX17xX18xX3xXexX258xXexX3xX87xX2f8xX34xX35xX3xXexX70xXdxX3xX34xX1xX80xX34xX3xX5xX24xXdxX3xX32xXc6xX3b2xX4xX3xXexXdxX11fxX34xX3xXexX20xX21xX3xX5xXc6xXc7xX34xX35xX3xX4xX1xX39xX3xX6xX34xX1xX3xX10xXf5xX3xX4xX70xX34xX35xX3xX34xX1xX36axX34xX29xX3xX34xX18xX30xX3xX3bxX1xX70xX34xX35xX3xXexX70xXdxX3xX4xX1xd2d1xX34xX35xX3xX87xXdxX18xXexX3xX5xX275xX75xX3xX35xX37cxX3xX32xX42xX3xX87x9300xX3xX7fxX14xX39xX3xX7xX258xX3xXexXdxX11fxX34xX3xX32xX3d5xX3xXf5xX275xXex9957xX14dxX3xX92xX34xX1xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX5fxX30xX258xX4xX3xX5fxX30xX36axX34xX29xX3xXbxX1xX2f8xX3xXexX20xX3dxX4xX1xX3xX65xX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xXexX24xXdxX3xX5fxX30xX21xX34xX35xX3xXcxX20xXb2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x629fxX162xX3xX4fcxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX65xX1xXe5xX3xXcxX1xX14xX34xX1xX3xX4xX374xX34xX3xX20xX275xXexX3xXexX20xX624xX29xX3xX4xX1xXc6xX6xX3xX5xX80xXbxX3xX35xXdxX6xX3xX32xX37cxX34xX1xX29xX3xX5xX3dxXdxX3xX17xX10xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xXexXb5xX3xX34xX35xX14xX75xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xXexX20xXc6xXc7xX34xX35xX3xX4xX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX3xX32xX18xX34xX3xX34xX6xX75xX3xXexX20xX374xX34xX3xX28xX3xXexX1xX3dxX34xX35xX29xX3xX5xX14xX3xX34xX35xXc6xX252xXdxX3xX20xX275xXexX3xX4xX2fcxX3xXexX20xX3dxX4xX1xX3xX34xX1xXdxX2fxXf5xX3xX7fxX38fxXdxX3xX4xX70xX34xX35xX3xX7fxXdxX2fxX4xX14dxX3xX58xX14xX34xX1xX3xX32xX127xX34xX35xX3xX32xX12cxXbxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xXexXdxX11fxX34xX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX87xX406xX3xX44xX30xX46xX34xX3xX4xX3e4xX6xX3xX6xX34xX1xX3xXcxX20xX7cxX34xX3xX65xX1xXe5xX3xXcxX1xX14xX34xX1xX3xX7x4f71xX3xX32xXc6xX3b2xX4xX3xX4xX1xX33axX34xX35xX3xXexX70xXdxX3xX87xXdxX42xX30xX3xX5bxXc6xXc7xX34xX35xX3xXexX20xX39xX34xX35xX3xXexX39xX14xX34xX3xX4xX1xXdxX3xX34xX1xX3dxX34xX1xX29xX3xX35xX2fcxXbxX3xXbxX1xX7cxX34xX3xX17xX36axX75xX3xX5bx9151xX34xX35xX3xXexX1xXc6xXc7xX34xX35xX3xX1xXdxX2fxX30xX29xX3xX1xX37cxX34xX1xX3xX21xX34xX1xX3xXexX6xX17xXdxX3xX58xX39xX14xX34xX35xX3xX92xX34xX1xX3xXexX24xXdxX3xX5fxX30xX21xX34xX35xX3xXcxX20xXb2xX3xX6xX34xX3xXexX39xX14xX34xX29xX3xX4xX1xX275xXexX3xX5xXc6xX3b2xX34xX35xX29xX3xXexX1xX36axX34xX3xXexX1xXdxX2fxX34xX29xX3xX17xXbdxX34xX35xX3xX32xX3dxX34xX35xX3xX7fxX38fxXdxX3xX34xXdxX11fxXf5xX3xXexXdxX34xX3xX4xX3e4xX6xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX14xX34xX35xX3xX3bxX1xXdxX3xX5xX758xX6xX3xX4xX1xX29axX34xX3xX5bxXb2xX4xX1xX3xX7fxX2f8xX3xX4xX3e4xX6xX3xX4xX1xX33axX34xX35xX3xXexX70xXdxX5d6xX14dxX3xX4fdxX14xXdxX29xX3xX21xX34xX1xX162xX3xXcxX58xX92xX27axX58xX3xX58xd9eax51bfxX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Nỗ lực giúp người nghèo an cư
2023-02-09 05:52:00

QTO - Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thường xuyên và liên tục được ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị,...

5 thôn ở xã Thanh mong mỏi một con đường

5 thôn ở xã Thanh mong mỏi một con đường
2016-01-12 00:50:58

(QT) - Hàng chục năm nay, hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu của 5 thôn ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) mòn mỏi chờ đợi một con đường để đi lại, phục vụ sản xuất...

Hải Lăng đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa

Hải Lăng đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa
2016-01-12 00:50:24

(QT) - Xác định rõ việc triển khai, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) là cơ sở, là nguồn lực để xây dựng và phát triển quê...

Giúp dân thay đổi nếp nghĩ

Giúp dân thay đổi nếp nghĩ
2016-01-12 00:50:10

(QT) -Trước đây, người Pa Kô sống ở thôn Cu Tài 2, xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) quan niệm, con cái chính là “lộc” trời ban. Vì vậy, ai cũng muốn sinh đông con để vừa...

Lên sóng kênh truyền hình Giáo dục

Lên sóng kênh truyền hình Giáo dục
2016-01-12 00:16:58

TT - Sau hai tháng thử nghiệm, kênh truyền hình Giáo dục VTV7 đã hòa sóng với mạng lưới truyền hình quốc gia từ tháng 1-2016.

Ba chế độ ăn kiêng tốt nhất năm nay

Ba chế độ ăn kiêng tốt nhất năm nay
2016-01-12 00:16:14

TT - “Đến hẹn lại lên”, tạp chí US News & World Report (Mỹ) vừa đưa ra bảng xếp hạng bình chọn chế độ ăn kiêng tốt nhất cho năm 2016 với mục tiêu cung cấp thông tin hỗ trợ...

Vượt qua nỗi đau xây dựng cuộc sống

Vượt qua nỗi đau xây dựng cuộc sống
2016-01-11 07:43:57

(QT) - Anh Trần Mạnh Phú (32 tuổi) ở khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) có hoàn cảnh thiếu may mắn, từ khi sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, cơ thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết