Cập nhật:  GMT+7
bee2xd607x11565x120e0x12273xc95axccb1xd2e6xe85fxX7xf087xf6bcx13ac5x12fb0xd331x12440xX5x12698xXaxed43xf547x1003ex12ecfxX3x114d0x10800xda6bxX4xX3xX4x12535x102c0xX3x1156fxee8ax10613xX3xXexXdx10cd6xX15xd16bxX3x11984xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX15xe8d8xX1exX3x126b3x1176bxX18xX3xX4xX1dxXbxX3xXexXdx138b6xX18xX3xX1xd7a0xX4xX0x11525xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX20xXaxX12xXcxXcx10a64xX3xf0ddxX3xX13xX44xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX33xX1exX3xX36xX37xX18xX3xX4xX1dxXbxX3xXexXdxX40xX18xX3xX1xX44xX4xX3xXexfd1ex142fcxX15xX28xX3xX4xd1cfxX3xXexX85xdf4ex11cdcxX15xX28xX3xX4x128ffxX15xX28xX3xe0f6xX14xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xXexX8fxX3xbef9xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xdfa9xX3x11061xX1xX95xX15xX28xX3xX36xX8fxfe99xX4xX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1x108b1xX3xXexX1xX10xX86xX3xX5xcc22xX15xX1xX3xX4x12f0axX6xX3xf324x138d7xX3xX28xXdxe55bxX86xX3xX20xf10bxX4xX3xX15xX8fxfd65xX4xX3xX15xX14xX22xX3xX15xX1x13a23xX1exX3xe796xX8bxX86xX3xX99xXd4xX3xX15xX28xX18xee19xX15xX3xX28xX19xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX13xX14xX15xc50bxX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xXf6xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX85xX28xXdxX15x10ad3x11beexXbx13d37xX3xX6xX18xXexX86xXaxX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX33xX1exX3xX36xX37xX18xX3xX4xX1dxXbxX3xXexXdxX40xX18xX3xX1xX44xX4xX3xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xX110xX15xX10xf0b7xX110xXexX18xX86xXdxXexX85xX10xX110xX99xX15xX47xXexXexX86xX47xXdxX47xX7x12872xX12axX1b6xX47xX12axc243xX2xX1b6xX47xX1bbx12625xX47xX1bbx104dexX47xX7xXexX60xX12axX1bbxX2xX1b6xX1bbxX1c0xX1bbxX1c3xX60xX1exX4xX10xX15xX28xX5xXdxX7xX1xX1bbxX1c3xX6xX60xX12axX2xX2x131b3xX1bbx12c49x125e4xX60xX2xX1e4xcb4exX1c3xX1c0xX1c0xX1e3xX2xX1e8xX1bbxX110x1355bxXbxX28xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX20xX12xX0xX47xXexX85xX12xX0xXexX85xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xX13xX44xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdxX40xX18xX3xX1xX44xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX85xX86xX15xX28xX3xX1exXddxXexX3xX5xXeaxXbxX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX60xX3x13915xX15xX1xX129xf802xXexX85xX6xXdxXexX7xX3xXcxXdxX1exX10xX7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX20xX12xX0xX47xXexX85xX12xX0xX47xXexX6xXf6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xX13x1269axX15xX28xX3xXexXdxX15xX3xf43bxX86xX15xX1xX6xXbxX3xX4xX1xX86xX3xXf6xXdxX26xXexX3xX28xXdxXeaxXdxX3xX4xX1x1436bxX4xX3xX15xX28xX14xX15xX1xX3xX28xXdxXe1xX86xX3xX20xXe5xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xe8a5xX18xX6xX15xX3xX15xX28xX21xXdxX3xX4xX1xX86xX3xXexX85xcbadxX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX7xXeaxX1exX3xX4x13f86xX3xXexX1xX40xX3xX7xXb2xX3xX5xX14xX1exX3xX12cxX2efxXdxX3xX1ex13520xX15xX3xX15xX28xX18xX100xX15xX3xX28xX19xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX13xX14xX15xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xXcxX301xX6xX3xX13xXdxX26xX15xX3xXbxX1xXe1xXbxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX36xX290xX3xXbxX1xc0b4xX3xX4xX1xX18xe174xX15xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX15xX14xX22xX3xX1xX100xXdxX3xXexX18xX37xX15xX3xXexX85xX8fxXeaxX4xX3xX99xX14xX3xX4xX1xX86xX3xX85xXf3xX15xX28xX3xX2caxX18xX22xX26xXexX3xX36xfc93xX15xX1xX3xX4xXd9xX6xX3xXdcxXddxX3xX28xXdxXe1xX86xX3xX20xXe5xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX5xX14xX3xX4xX2efxX3xX5x122a5xX3xX20xX86xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xf486xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX15xX14xX22xX3xX4x13a93xX15xX28xX3xX15xX1xXf3xX1exX3xX1exXe5xX4xX3xX36xdfebxX4xX1xX3xX15xX28xX33xX15xX3xX4xX1xd4f6xX15xX3xX4xXe1xX4xX3xXf6x12261xX4xX3xXbxX1xXe5xX3xX1xX18xX22xX15xX1xX3xX36xd5c8xX3xX12cxX95xX3xX4xX1xX86xX3xX4xX86xX15xX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xXa6xX3xX4xXe1xX4xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xX1xX44xX4xX3xXexX8fxX3xX15xX1x10225xX15xXccxX3xX28xX42cxX22xX3xX85xX6xX3xXexc512xX15xX1xX3xXexX85xX21xX15xX28xX3xX2caxX18xXe1xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX1xX86xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xXexX8fxX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xXcxX21xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xXe1xX4xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xXexXdxX40xX18xX3xX1xX44xX4xX3xX4xX95xX15xX28xX3xX5xX3edxXbxX3xXf6x1208exXexX3xX36xX37xX18xX3xXe1xXbxX3xX20xXe5xX15xX28xX3xX4xX1xX8fx12e1axX15xX28xX3xXexX85xX438xX15xX1xX3xX20xX21xX22xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX99xX14xX86xX3xX15xX33xX1exX3xX2xX1e1xX1e1xX1c3xX3xX15xX1xX8fxX15xX28xX3xX4xX1xd5b4xX3xX20xX21xX22xX3xXexf635xX3xX5xXeaxXbxX3xX1c0xX110xX3x12a0bxX301xX15xX3xX4xXe1xX4xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xX1exf2c8xX18xX3xX28xXdxXe1xX86xX3xX99xX14xX3xXexXdxX40xX18xX3xX1xX44xX4xX3xXexX8fxX3xXexX1xXe5xX4xX3xXf6xX498xXexX3xX36xX37xX18xX3xX20xX21xX22xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xXexX4dexX3xX15xX1x10eb3xX15xX28xX3xX15xX33xX1exX3xX2xX1e1xX1e1xX1bbxX3xX99xXeaxXdxX3xX4xX8fxX90xX15xX28xX3xX36xXddxX3xX4xX6xX86xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xXcxX18xX22xX3xX15xX1xXdxX349xX15xXccxX3xX5xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX15xX14xX22xX3xX36xX6xX15xX28xX3xX28xX42cxX22xX3xXbxX1xX8bxX15xX3xX2afxX15xX28xX3xX28xX6xX22xX3xX28xX498xXexX3xXexX85xX86xX15xX28xX3xX28xXdxXeaxXdxX3xXbxX1xXe5xX3xX1xX18xX22xX15xX1xX110xX3x11f9dxXddxXexX3xX7xX19xX3xX15xX28xX8fxX90xXdxX3xX36xX290xX3xX36xXd4xX3xXexX85xX438xX15xX1xX3xX1xX100xX3xX7xX4aaxX3xXb4xXdxXd4xX15xX3xXdcxXddxX3xX28xXdxXe1xX86xX3xX20xXe5xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX5xX349xX15xX3xXexX301xX6xX3xX13xXdxX26xX15xX3xXbxX1xXe1xXbxX3xX15xX8fxXeaxX4xX3xX15xX14xX22xXccxX3xX4xX1xX86xX3xX85xXf3xX15xX28xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xXexX85xX349xX15xX3xX36xX290xX3xX99xXdxX3xXbxX1xX21xX1exX3xX2caxX18xX22xc00axX15xX3xX36xX8fxXbcxX4xX3xX1xX44xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX4xX86xX15xX3xX1xX44xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12x134acxX1xX52exX15xX28xX3xX15xX28xX8fxX90xXdxX3xX15xX14xX22xX3xXb4xX1xe446xX15xX28xX3xX36xX380xX15xX1xX3xX85xXf3xX15xX28xX3xXb4xX1xX95xX15xX28xX3xX4xX2efxX3xXf6xXf3xX15xX28xX3xX4xX1xX2afxX15xX28xX3xX4xX1xX86xX3xXexX1xX1dxX22xX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX15xX1xXdxX623xX18xX3xX7xXb2xX3xX28xX42cxX22xX3xX8bxX15xX1xX3xX1xX8fxXa6xX15xX28xX3xX36xX26xX15xX3xXb4xX1xX8bxX3xX15xX33xX15xX28xX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX13xX14xX15xX3xX4xXd9xX6xX3xX4xX86xX15xX3xX1xX44xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12x11a52xX86xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xd58axXdxX1exX3xd028xX6xX10xX3xX6fbxX86xX15xX28xXccxX3xX1e4xX2xX3xXexX18xX3fbxXdxX3xX4xX1xXdxX3xX2xXccxX12axX3xXexX85xXdxXd4xX18xX3xX1a2xX86xX15xX3x124e2xXb4xX1xX86xX8bxX15xX28xX3xX1e1xX1e1xX1c3xX3xce25xX25bxX6ecxf6b3xX3xX1xX14xX15xX28xX3xXexX1xXe1xX15xX28xX3xX4xX1xX86xX3xX4xX86xX15xX3xXexX85xX6xXdxX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX36xX290xX3xXbxX1xX8bxX15xX3xX2afxX15xX28xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX15xX14xX22xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xe23axX380xX3xXbxX1xXe5xX3xX1xX18xX22xX15xX1xX3xX15xX14xX22xX3xX4xX1xX86xX3xX85xXf3xX15xX28xX3xX1xXdxXd4xX15xX3xX15xX6xX22xX3xX4xX95xX15xX28xX3xX20xX42cxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX36xX6xX15xX28xX3xX7xX19xX15xX28xX3xXexX85xX86xX15xX28xX3xX1exX95xXdxX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xXexX86xX14xX15xX3xX4xX37xX18xX3xX1xX2efxX6xX110xX3xX64fxX26xX18xX3xXb4xX1xX95xX15xX28xX3xX4xX1xX86xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX44xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX7xXeaxX1exX3xXexX1xX438xX3xX5xX14xX1exX3xX7xX6xX86xX3xX4xX2efxX3xXexX1xX40xX3xXb4xX26xXexX3xX15xX19xXdxX3xX99xXeaxXdxX3xXexX1xX26xX3xX28xXdxXeaxXdxX3xXf6xX349xX15xX3xX15xX28xX86xX14xXdxX3xX1exXddxXexX3xX4xXe1xX4xX1xX3xXexX19xXexX3xX1xX4aaxX15xX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xXaxX64fxX26xX18xX3xX4xX1xX3daxX15xX1xX3xXbxX1xXd9xX3xX1exX18xX19xX15xX3xX4xX1dxX1exX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xXexX85xX86xX15xX28xX3xX4xXe1xX4xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xX1xX44xX4xX3xXexX8fxX3xXexX1xXe5xX4xX3xXexX1xX438xX3xX1xX44xX3xX15xX349xX15xX3xX4xX18xX15xX28xX3xX4xX1dxXbxX3xX1exXddxXexX3xX15xX623xX15xX3xX28xXdxXe1xX86xX3xX20xXe5xX4xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xXexX19xXexX3xX1xX4aaxX15xX3xXexX85xX86xX15xX28xX3xX4xXe1xX4xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xX4xX95xX15xX28xX3xX5xX3edxXbxX110xX3x10745xX2efxX3xX5xX14xX3xXexX85xXe1xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd4xX1exX3xX4xXd9xX6xX3xX1xX44x112e8xX3xX60xX3xX95xX15xX28xX3xX6f7xXdxX1exX3xX15xX2efxXdxX110xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX86xX20xX22xXaxX12xX8f4xX40xX3xX5xXe1xX4xX1xX3xX5xXd4xX15xX1xX3xX4xX1dxX1exX3xX15xX14xX22xXccxX3xX1exXddxXexX3xX7xX19xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX3xXexX8fxX3xX36xX290xX3xXf6xX498xXexX3xX36xX37xX18xX3xXexX3fbxX3xX4xX1xX2afxX4xX3xX4xXe1xX4xX3xX5xXeaxXbxX3xX20xX21xX22xX3xXexXdxX26xX15xX28xX3xX2axX15xX1xX3xX4xX1xX86xX3xX1xX44xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX44xX4xX3xX99xX14xXdxX3xX28xXdxX90xX3xXexX85xX8fxX6xX3xX7xX6xX18xX3xX28xXdxX90xX3xX1xX44xX4xX3xX4xX1xX3daxX15xX1xX3xXexX1xX2afxX4xX3xX4xXd9xX6xX3xXexX85xX8fxX90xX15xX28xX110xX3xX5a9x11ebdxX3xX3bexX5exX2axX64fxX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu
2023-06-01 05:30:00

QTO - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị vừa thực hiện hành trình ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác Hồ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa góp phần...

Chọn ngành nào ra trường mau có việc?

Chọn ngành nào ra trường mau có việc?
2016-03-08 00:38:29

TT - Trong ngày 6-3, chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2016 do báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT tổ chức đã diễn ra tại ba địa phương: Kiên Giang, Bình Định, Hải Phòng với...

Dấu ấn của một trưởng thôn trẻ

Dấu ấn của một trưởng thôn trẻ
2016-03-08 00:27:30

(QT) - Bây giờ những ai có dịp ghé qua thôn Hưng Nhơn, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) sẽ cảm nhận được sức sống mới ở làng quê nơi vùng trũng này. Làng quê nép mình bên...

Từ những nếp nhà văn hóa

Từ những nếp nhà văn hóa
2016-03-08 00:26:04

(QT) - Song song với phát triển kinh tế, những gia đình ở khu phố 4, phường 4, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) luôn quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa. Với họ, văn hóa là yếu tố...

Lắng nghe ý kiến cán bộ, hội viên

Lắng nghe ý kiến cán bộ, hội viên
2016-03-07 01:38:29

(QT) - Nhiệm kỳ đại hội 2011- 2016 đã dần khép lại. Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, có những ý kiến trao đổi của cán bộ, hội viên phụ nữ gửi đến...

“Đầu tàu” ở bản Ka Tăng

“Đầu tàu” ở bản Ka Tăng
2016-03-07 01:23:06

(QT) - Với việc thành lập tổ kéo xe, chị Nguyễn Thị Thương, Chi hội trưởng phụ nữ bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã góp phần làm thay đổi cuộc sống...

Lời “thỉnh cầu” từ vùng cao

Lời “thỉnh cầu” từ vùng cao
2016-03-07 01:08:01

(QT) - Bước vào năm 2016, giáo viên và phụ huynh nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) rất trăn trở khi chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non hết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết