Cập nhật:  GMT+7
4588x8664x77e6xae45x67f0x95c0x7bcaxa04dx9921xX7xbf71x7fdbxc0e5x4705x5988xa08exX5xbe91xXax6b97xa298xXdx9e3ax99a7xX3xX4xX1x8f95xb9a6xb766xX3xXcx56bcx5ce6x7ce2xX1cx8450xX3xX13x9876xX3xX26x9ea6xX1cxX23xX3x67c6xX20x6e72xX1cxX23xX3x9b47xca40xX3xb057xX3x8f9fxX1x99a4xX6xX3xX2dxXdxX1cxX1xX0xa6fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x4a70xXaxX12x4a86xXcx9356xa3bex60bdxX3x8601xX3xXcxX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX13xX26xX3xX26xX29xX1cxX23xX3xX2dxX20xX2fxX1cxX23x845axX3xX13xX26xX3xX36xX3xX38xX1xX3axX6xX3xX2dxXdxX1cxX1xX3xX1cxX23xX34x9988xX3xX2xX2xa8d7xabfexX3x4ebex5577xX3xX4xb7eexX1cxX23xX3xae71x90faxX3xX8exXdxX15xX16xX3xXexX1fxa68cxX1cxX23xX3xXexX1axX87xX15xX1cxX3xX33xX34xX3x6348xaedcxXexX3xXexX1axX87xX15xX1cxX8bxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5388xX3axX54xX87xXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX13xX26xX3xX26xX29xX1cxX23xX3xX2dxX20xX2fxX1cxX23xc41exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX0xXdxX16xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX42xX42xc538xX10exX10exX8bxXexX1xX6xX1cxX1xX1cxXdxX10xX1cxX8bxX4xX3axX16xX8bxX33xX1cxX42xa89dxXdxX4xXexX1axX1fxX10xX7x8cf4xaad1xX2x4ef8xX8cxX42xXcxX1xX6xX1cxX1xX42xX2xX42xc0d8xX26xX5dxX26xX1axX1cxX23xX5dxX2dx9fcfxX3axX1cxX23xX8bx9e54xXbxX23x6d36xXbxX33xX12bxX12cxX2x917fxaeaaxX150xb119xX10xX96xX12exX12exX12bxX6xX12cxX96xX10xXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX6xX1cxX3xXexX1axX87xX15xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xbd22xX6xX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX5xX20xX1axX3x5d56xXe0xX3xX4x9a5exX4xX3xX1cxX23xX34xX1cxX1xX3x9184xX13x6bd6xX123xX3xX4xX1x9109xX3xXexX1axX87xX15xX1cxX3xX4xX197xX4xX3xXexX1x585bxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4x54fbxX3xX1xc97axX3xX38xX1xX1bxX1axX3xXexX1xX20xX21xX1cxX23xX3xXexX1fxXa0xX3xXexX1fxX3axX1cxX23xX3xXexX1a7xX1cxX1xX3xX123xX1xXa0xX3xXcxX1xab3dxX8bxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX26xcd5exX3xX7xX2fxX3xX23xc569xXdxX3xad26xX1axX6xX3xX8exX20xX21xX1cxX23xX3xX96xX20xX1axX3xX8exXdxbd8dxX1cxX3xX1xX3ax4c62xX4xX3xX23xX201xXdxX3xXexX1fx84e4xX4xX3xXexXdx7c60xXbxX3xXex96efxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX73xX3xX5xX214xX3xXbxX1xX1b5xX3xXadxXaexXexX3xXexX1axX87xX15xX1cxXe0xX3xX12exX12cxX8bxX12cxX12cxX12cxX3xX8exX1fbxX1cxX23xX42xX1xX1fbxX3xX7xX2fxX8bxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXcxX1xX21xXdxX3xX23xXdxX6xX1cxX3xX1cxX1xb1e8xX1cxX3xX1xX1fbxX3xX7xX2fxX3xXadxXaexXexX3xXexX1axX87xX15xX1cxXe0xX3xXexbb41xX3xX12bxX12cxX8bxX8cxX3xX5dxX3xX8cxX8bxX150xX8bxX3xX1a0xX92xX1cxX23xX3xX96xX97xX3xX38xX227xXexX3xX204xX1ax7765xX3xXadxXaexXexX3xXexX1axX87xX15xX1cxXe0xX3xX2xX12cxX8bxX150xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX13xX26xX3xX36xX3xX38xX1xX3axX6xX3xX2dxXdxX1cxX1xXe0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1fxX23xXdxX1cxXe0xX12bxXbxXadxX3xX6xX1axXexX3axXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1fxX23xXdxX1cxXe0xX12bxXbxXadxX3xX6xX1axXexX3axXaxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXcxXcxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12x45c5xX8fxX3xX1cxX23xX34xX1cxX1xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXcx5dfbxX1cxX3xX1cxX23xX34xX1cxX1xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12x4a71xX1xX97xXdxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX139xX153xX12bxX12cxX2xX12cxX2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX36xX3xX8exX6xX3xX38xX1xX3axX6xX3xX57xXc6xX197xX4xX3xX7xa3f1xX3xX8exX6xX3xX38xX1xX3axX6xX5bxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX12bxX12exX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX12bxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX139xX153xX12bxX12cx6736xX12cxX2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX201xX3xX1cxX1x6dddxX1cxX3xX13xXdx9b3dxX1axX3xX54xX20x8049xX1cxX23xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX8cxX73xX4f4xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX12exX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX153xX12bxX12cxX4f4xX12cxX2xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX6xX3axX3xX8exac79xX1cxX23xX3xX13xXdxX51fxX1axX3xX54xX20xX524xX1cxX23xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX12exX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xa01cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX153xX12bxX12cxX4f4xX12cxX12bxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX6xX3axX3xX8exX5d8xX1cxX23xX3xX26xX1c0xX3xX7xXdxX1cxX1xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX2xX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX4f4xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX153xX12bxX12cxX12exX12exX12bxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX6xX3axX3xX8exX5d8xX1cxX23xX3x7eaaxXaexXexX3xX1cxX23xX1xXdxX214xX16xX3xX36xX3xX1xX1e3xX4xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX12exX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX151xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX153xX12bxX12cxX12exX12exX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX6xX3axX3xX8exX5d8xX1cxX23xX3xX3b8xc746xX3xXexX1xX1axX27bxXexX3xX36xX3xX1xX1e3xX4xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX12bxX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX153xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX150xX12cxX12cxX2xX12cxX153xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX1a0xX6xX3axX3xX8exX5d8xX1cxX23xX3xX139xX20x4c16xX4xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xb3d0xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX2xX64exX73xX12cxX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xX42xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX1fxX12xX0xX42xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xXcxX1xX21xXdxX3xX23xXdxX6xX1cxX3xX1cxX1xX27bxXbxX3xX1xX1e3xX4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xa190xX3xX13xX22bxXdxX3xX1xX1e3xX4xXe0xX3xX153xX3xX23xXdxX21xX3xX12exX12cxX3xX1cxX23xX34xX87xX3xX12bxX64exX8bxX8cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX3axX54xX87xXaxX12xX984xX3xX1a0xX6xX3axX3xX8exX5d8xX1cxX23xXe0xX3xX153xX3xX23xXdxX21xX3xX12exX12cxX3xX1cxX23xX34xX87xX3xX12bxX4f4xX8bxX8cxX3xXcxX1axX214xX3xX59xX23xX1axX87x88c9xX1cxX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu
2023-06-01 05:30:00

QTO - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị vừa thực hiện hành trình ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác Hồ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa góp phần...

Hãy sống bằng cả trái tim

Hãy sống bằng cả trái tim
2013-08-10 13:59:56

Thiếu tướng TRƯƠNG HỮU QUỐC, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục CSND Việt Nam trả lời phỏng vấn - Xin chào Thiếu tướng Trương Hữu Quốc! Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh-Liệt...

Tiêm chủng- biện pháp phòng bệnh hiệu quả

Tiêm chủng- biện pháp phòng bệnh hiệu quả
2013-08-09 09:41:49

(QT) - Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) là một trong các chương trình y tế thành công nhất của thế kỷ 20 và tiếp tục duy trì thành quả bền vững trong những năm đầu thế kỷ...

Trị viêm họng ở trẻ nhỏ

Trị viêm họng ở trẻ nhỏ
2013-08-09 06:33:24

(TNO) - Nằm quạt mạnh, máy lạnh nhiều hay ăn đồ lạnh, trẻ nhỏ dễ bị viêm họng. Thay vì dùng thuốc, bạn có thể tìm đến những nguyên liệu có trong nhà bếp để đẩy lùi cơn viêm họng ở trẻ.

Nỗi đau và nghị lực sống

Nỗi đau và nghị lực sống
2013-08-09 06:30:36

(QT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng không có nghĩa là đã trả lại hoàn toàn sự bình yên cho những nếp nhà trên mảnh đất đau thương này. Gánh nặng cuộc đời vẫn hiện diện trên...

Tấm lòng của một quản trang

Tấm lòng của một quản trang
2013-08-08 21:24:09

(QT) - “Ngày nào tôi còn sống thì sẽ không để 263 ngôi mộ liệt sĩ trong nghĩa trang này quạnh quẽ, cô đơn”, anh Nguyễn Khương Sự (56 tuổi) ở thôn Cao Hy, xã Triệu Phước (huyện...

Người dân đồng lòng làm tốt công tác dân số

Người dân đồng lòng làm tốt công tác dân số
2013-08-08 21:24:00

(QT) - Những năm qua, xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị) luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình...

Hôm nay sẽ có kết luận về điểm sàn

Hôm nay sẽ có kết luận về điểm sàn
2013-08-08 07:55:59

(TNO) - Hôm nay (8.8), Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 của Bộ GD-ĐT sẽ họp để đưa ra kết luận chính thức về điểm sàn xét tuyển đối với từng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết