Cập nhật:  GMT+7
75c4xe5cfxd4d2xa8ccxdf32xfc21x9b31xef95xbeb4xX7xd2dcxea4dxf9b5x94b2xaa33xfd24xX5xc135xXax88c2xc8b0x79dexX3x838dxfcaexa072xX4xX3xacfcxX1xbf75xX16xeb57xX3xX4xe1e7xX3xX4xX6xX3x9952xd1afxX4xX3xX27xX18xXdx7f5axX3x1106cxf347xX3xc34dxb42dxX16xX1xX3xX16xX1x9303xX16xX3xX13x89f8x8016xXdxd7a2x973cxX2x7639xX3xa7a7xe1a8xX3xX3axX27xX3xXexcfe8xX16xX1xX3xb8c2xX3xX5x105c7xX16xX0x11682xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe992xX10xX6xX41xXaxX12x8bd3x1082cxX6cx7889xX6cxff02xX3xX42xX3xa657xcb7exX16xX1fxX3x7fd4xb668xX57x7de9xX2exX3x8a3cx970bxX3x10a98xX3xXex7fa9xX3xXexX1xX1dxX16xX1fxX3xX33xX76xX3exX2exX3xX6cxXdxX34xXexX3xX71xX6xX27xX3xX1bxX1xX1dxX16xX1fxX3xX1fxX1xXdxX3xX16xX1x103f5xX16xX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xX27xX18xXdxX3xX13xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xXex9dbexX3exX16xX1fxX3xX2xX7axX3xX1fxXdx80ccxX3x9dc6x7dd7xX6xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xabedxXaxX12xXcxX4dxX16xX1xX3xX46xX86xX16xX3xX7bxX1xX3xX7xX76xX16xX1fxX3xX7axX7bxX57xX7dxX2exX3xX6cxXdxX34xXexX3xX71xX6xX27xX3xX4xX22xX3xX7bxX7dxX31xX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xX13xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xX41xX3exX3xX5xX3axXe2xX3xX16xX1xXdxc2aaxX27xX3xXexXc0xX3exX16xX1fxX3xX16xX17xX18xX4xX2exX3xXexXc0xX3exX16xX1fxX3xX46xX22xX3xX7xf950xX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xX27xX18xXdxX3xX5xXdx7647xX16xX3xXccxXcdxX6xX16xX3xX46xX86xX16xX3x915bxaa91xX3xX71x98bbxX16xX1fxX3xXexX4dxX16xX1xX3xXexb570xX3xX16xX1fxX15bxXe2xX3xX7axc505xX57xX31xX3xX46xX86xX16xX3xX16xX6xXe2xX3xX5xX15bxX3xX170xX30xX31xX3xX16xX1fxX17xXcaxXdxX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xXcxab69xX16xX1fxX3xX7xX13fxX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xXexXc0xX3exX16xX1fxX3xX16xX17xX18xX4xX3xX3fxX15bxX3xX4xX6xX3xX33xX34xX16xX1xX3x10fa8xX3axX27xX3xX16xX1xXa8xXbxX3xX5xX15bxX3xX2xX6fxde1axX7axX44xX3xX33xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX3axX16xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX0xXdxX27xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xX16xXcdxX3exX4xX3xX1bxX1xX3exX16xX1fxX3xX4xX3exX3xX4xX6xX3xX27xX6xX4xX3xX27xX3exXdxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX10xX16xX1xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX4xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xX41xX6xX3xX6xX27xX3xXexXdxX16xX1xX3xX51xX3xX5xX6xX16xX3xX1xXdxX16xX1xX3xX2xXaxX3xX41xX6xXexX6xX42xXbxX1xX3exXexX3exX42xX3exXc0xXdxX1fxXdxX16xX6xX5xX42xX7xXc0xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX6fxX33xX6xX3exXccxXcdxX6xX16xX1fxXexXc0xXdxX6fxX3fxX16xX57xX41xX10xX7xX1bxXexX3exXbxX57xXcdxXbxX5xX3exX6xX41xX10xX41xX57xX7bxX44xX5xcbd3xc0b0xX7axX16xX27xX10xX28bxX1fxX57xX7axX1d1xX7axX1d1xb7efxX1d1xX7dxX297xX7axX7bxX57xX2xX2xX31xX44xX31xX2xX31xX7dxX1d1xX297xX2xX1d1xX2xX170xX31xX31xX44xX7dxX7dxX7dxX31xX51xX2xX51xX31xX7dxX44xX297xX7axX1d1xX51xX30xX1d1xX44xX7axX7dxX31xX51xX44xX51xX51xX1d1xX170xX7axX7axX7axX7dxX297xX3exX297xe1dcxX3fxX1c3xXccxX6fxa3ebxXbxX1fxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x9640xX57xX57xXdxX27xX6xX1fxX10xX7xX6fxX3fxX3exX3fxX6fxX3fxX16xX57xX28axX7dxX1d1xX1d1xX57xXcdxXbxX5xX3exX6xX41xX10xX41xX57xX7bxX44xX5xX28axX28bxX7axX16xX27xX10xX28bxX1fxX57xX7axX1d1xX7axX1d1xX297xX1d1xX7dxX297xX7axX7bxX57xX2xX2xX31xX44xX31xX2xX31xX7dxX1d1xX297xX2xX1d1xX2xX170xX31xX31xX44xX7dxX7dxX7dxX31xX51xX2xX51xX31xX7dxX44xX297xX7axX1d1xX51xX30xX1d1xX44xX7axX7dxX31xX51xX44xX51xX51xX1d1xX170xX7axX7axX7axX7dxX297xX3exX297xX2d0xX3fxX1c3xXccxX6fxX2d5xXbxX1fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX16xX1fxX3xX4xX22xX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xX27xX18xXdxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX3axX16xX3xX4xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xX46xX47xX3xX3axX27xX3xXexX4dxX16xX1xX3xX51xX3xX5xX54xX16xX3xX1x9aaaxX16xX1xX3xX2xXaxX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX0xXdxX27xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xX16xXcdxX3exX4xX3xX1bxX1xX3exX16xX1fxX3xX4xX3exX3xX4xX6xX3xX27xX6xX4xX3xX27xX3exXdxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX10xX16xX1xX3xX16xX1xX6xX16xX3xX4xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xX41xX6xX3xX6xX27xX3xXexXdxX16xX1xX3xX51xX3xX5xX6xX16xX3xX1xXdxX16xX1xX3xX7axXaxX3xX41xX6xXexX6xX42xXbxX1xX3exXexX3exX42xX3exXc0xXdxX1fxXdxX16xX6xX5xX42xX7xXc0xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX6fxX33xX6xX3exXccxXcdxX6xX16xX1fxXexXc0xXdxX6fxX3fxX16xX57xX41xX10xX7xX1bxXexX3exXbxX57xXcdxXbxX5xX3exX6xX41xX10xX41xX57xX7bxX44xX5xX28axX28bxX7axX16xX27xX10xX28bxX1fxX57xX7axX1d1xX7axX1d1xX297xX1d1xX7dxX297xX7axX7bxX57xX2xX297xXdxXbxXe2xXcdxX6fxX2d5xXbxX1fxXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2e4xX57xX57xXdxX27xX6xX1fxX10xX7xX6fxX3fxX3exX3fxX6fxX3fxX16xX57xX28axX7dxX1d1xX1d1xX57xXcdxXbxX5xX3exX6xX41xX10xX41xX57xX7bxX44xX5xX28axX28bxX7axX16xX27xX10xX28bxX1fxX57xX7axX1d1xX7axX1d1xX297xX1d1xX7dxX297xX7axX7bxX57xX2xX297xXdxXbxXe2xXcdxX6fxX2d5xXbxX1fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX3xX16xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX16xX1fxX3xX4xX22xX3xX4xX6xX3xX27xX28xX4xX3xX27xX18xXdxX2exX3xX30xX31xX3xX33xX34xX16xX1xX3xX16xX1xX3axX16xX3xX4xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX3xX46xX47xX3xX3axX27xX3xXexX4dxX16xX1xX3xX51xX3xX5xX54xX16xX3xX1xX3a2xX16xX1xX3xX7axXaxX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xXcxX19fxX16xX1fxX3xX7xX13fxX3xX16xX1fxX17xXcaxXdxX3xXexXdxX86xXbxX3xX1c3x10391xX4xX3xX1fxX54xX16xX3xX3fxX15bxX3xX16xX1xXa8xXbxX3xX4xX14xX16xX1xX3xXexX168xX3xX3fxba85xX16xX1fxX3xX41x7643xX4xX1xX3xX46xX6xX16xX1fxX3xX46xX17x77b4xX4xX3xXexX1xX10xX3exX3xX41xc514xXdxX3xX7xbb04xX4xX3xX1bxX1xe336xX10xX3xdae9xX4xX76xX4xX1xX3xX5xXe2xe57cxX2e4xX3xX31xX2xX6fxX7dxX7axX2xX2exX3xXexXc0xX3exX16xX1fxX3xX46xX22xX2e4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX13xX76xX4xX1xX3xX5xXe2xX3xXexXa8xXbxX3xXexXc0xXcdxX16xX1fxX3xXexbe1cxXdxX3xX33xX34xX16xX1xX3xX3fxXdxX34xX16xX2e4xX3xX2xX6fxX44xX7bxX51xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX13xX76xX4xX1xX3xX5xXe2xX3xXexXa8xXbxX3xXexXc0xXcdxX16xX1fxX3xXexX5c1xXdxX3xX4x81f6xX3xX7xc250xX3xX1bxX1xX76xX4xX2e4xX3xX7axX1d1xX6fxX7axX51xX31xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX13xX76xX4xX1xX3xX5xXe2xX3xXexX5c1xXdxX3xX16xX1xX15bxX2exX3xX16xX602xXdxX3xX5xX17xXcdxX3xXexXc0xX53exX2e4xX3xX30xX44xX6fxX7bxX7axX2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX33xX76xX3exX3xX4xX76xX3exX3xX4x1092exX6xX3xXcxXdx11602xXcdxX3xX33xX6xX16xX3xX15axXdxd5dcxXcdxX3xXexXc0xX55bxX2exX3xX80xX6xX16xX3xX13xX1x92f0xX3xX46xX5c1xX3exX3x7bfdxXcdxX13fxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXbxX1xb4d8xX16xX1fxX2exX3xX4xX1xX13fxX16xX1fxX3xX41xX55bxX4xX1xX3xX13xX3exX3fxXdxX41xX42xX2xX44xX2e4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX75xX13fxX3xX4xX6xX3xX3axX27xX3xXexX4dxX16xX1xX3xX3fxX18xXdxX3xX75xcd5cx881dxX75xX42xX13xX3exX6cxX42xX7axX2e4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xdba9xX3xb9d8xX54xX16xX3xX2xX2e4xX3xX170xX51xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX700xX3xX702xX54xX16xX3xX7axX2e4xX3xX7bxX31xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX700xX3xX702xX54xX16xX3xX51xX2e4xX3xX30xX31xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX75xX13fxX3xX4xX6xX3xXex9cbfxX3xX3fxX3exX16xX1fxX2e4xX3xX7axX31xX3xX4xX6xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12xX42xX3xX75xX13fxX3xX4xX6xX3xX46xXdxX67fxXcdxX3xXexXc0xX55bxX3xX1bxX1xX578xXdxX2e4xX3xX170xX44xX7axX3xX4xX6xX6fxX57xX6fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3exX41xXe2xXaxX12x101f7xX6cxX57xX6cxX6dxX6cxX6fxX6cxX71xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui từ những dấu chân tình nguyện

Niềm vui từ những dấu chân tình nguyện
2023-09-22 05:35:00

QTO - Đến hẹn lại lên, khi đất trời chuyển sang thu cũng là lúc các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ngồi lại với nhau, cùng tổng kết một mùa...

Tiếp sức mùa thi giữa mùa dịch

Tiếp sức mùa thi giữa mùa dịch
2020-08-26 06:29:05

QTO - Khác với mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thực tế ấy khiến các...

Lan tỏa hoạt động hiến máu cứu người

Lan tỏa hoạt động hiến máu cứu người
2020-08-22 06:19:26

QTO - Bên cạnh vai trò chính là xung kích trên mọi mặt trận công tác Công an, lực lượng đoàn viên Công an tỉnh còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã...

Cậu bé mắc bệnh viêm xương tủy

Cậu bé mắc bệnh viêm xương tủy
2020-08-22 06:10:20

QTO - Vừa trở về nhà sau hơn 2 tháng điều trị căn bệnh viêm xương tủy và lao cột sống ở Bệnh viện Trung ương Huế, khuôn mặt em Hồ Văn Mừng (sinh năm 2007),...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết