Cập nhật:  GMT+7
e0f9x1471bx169dex17a6cx1493fx1701dx15acex14858xf23bxX7x11a80x13528x13dabxf824x12ab2xf4bcxX5x1659dxXaxfc70x11491xe88fxX3x12f68xX3xXexee31xX3xea29x11cc6x12fcaxX3xX4xeebaxX1dxX3xf07bx176aax138dcxX1xX3x13afbxXdxX24xX25xX3xf0b5xXdx14ad9x113f4xX3xe923xX20xX25xX3xfcdbxXbxX1x1334cxX25xX2dxX3xXexX1xX10x1296exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dx13e20xX0x1390cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1034exX10xX6xX32xXaxX12xXcxXcx10376xX3x10d48xX3x1481bx13a2bxX3xX32xX40xX3x1080fxX1xXdxX19xX25xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX20xX25xX3xX36xXbxX1xX39xX25xX2dxX3xX32x13e1axX4xX1xX3xX28xe214xX49xX3xX23x146f5xXdxX3xX30xX14xXexX3xX7x15164xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX5xX67xX3xX32xX40xX3xX36x13f84xX1dx16db4xX3xXexX2fxXdxX3xXex1772axX20xX30xX3xXexXc5xec57xX25xX2dxX49xX3xX25xX1x11e33xX25xX2dxX3xX28x11f79xX25xX3xX32x11f76xX25xX1xX3xXex12979xXdxX3xX2dxX20xX25xX3x1194dx1649ax16a60xX3xX7xXa4xX3xX2dxXdxXd2xf2e2xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX5xXdbxX30xX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98x11c98xX0xXexX6xX23xX5xX10xX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX30xX6xXc5xX2dxXdxX25x1096exeefdxXbx16097xX3xX6xX1dxXexX40xXaxX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX20xX25xX3xX36xXbxX1xX39xX25xX2dxX3xXexX1xX10xX40xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX49xX3xXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX4bxX4bxX7xXexX6xXexXdxX4xX105xX25xX10xf5e7xX105xXexX1dxX40xXdxXexXc5xX10xX105xX28xX25xX4bxXexXexX40xX4bxXdxX4bxX7x11ab2xX11bxX19dxX4bxX11bxXe8xX2xX19dxX4bxXe8x14307xX4bxX2x14d05xX4bxXe7xX64xX2xe399xX1aaxX1afxX2xXe8xX1aaxX1a7xXe7xXe7xX105x14bf2xXbxX2dxXaxX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX32xX12xX0xX4bxXexXc5xX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xf9a8xX1xXdxf04cxX1dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1x11c61xX25xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX2dxX1x13fc1xXbxX3xXe7xX3xX25xX2dxXd2xXf1xXdxX4bxX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX1xX40x10098xX4xX3xXexXc5xX2fxXdxX3xX4xX1xXdxX19xX1dxX3xX5xX1cxX25xX3xX7xXdbxX25xX3xX25xX1xXdbxX3x17f05x15f87xX105xX105xX105xX3xX4xX1x10f72xX6xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX64xX3x13819xX25xX1xX11axX3xXcxX5ax1584bxX16xX3x17f23xX1e6xX5axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX32xX12xX0xX4bxXexXc5xX12xX0xX4bxXexX6xX23xX5xX10xX12xX0xX4bxXbxX12xXcxXc5xXd2xXe0xX4xX3xX22bx130e8xX3xX28xXdbxX40xX3xXexXa4xXdxX3xX2xX19dxX64xX1a7x1289fxX3xX4xX98xX4xX3xXexXc5xXd2xX9cxX25xX2dxX3x146a9xX98xX4xX3x12f29xX1dxX2fxX25xX3xX5xX67xX3xX6cxX1xXbexX30xX3xX4xX1xX233xX6xX3xX23xX24xX25xX1xX3x12f67xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19x167e8xX3xX66xXd2x11aa6xX25xX2dxX3xX1e6xX2dxXcbxX4xX3x15698xX1xX1dxX1cxX3xX22bx14eedxX3xX32xXd7xX25xX3xX22bxX40xXdbxX25xX3xX6cxXdxX22cxX30xX3xXexXc5xX6xX3xX22bxX14xXexX3xX11dxX1dx10199xXexX3xXexea3axX25xX1xX3xXexXc5x12a3bxX25xX2dxX3xXbcxX1dxXbexX3xXexX2fxXdxX3xXexX2e0xXdxX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3x12907xX6xXdxX105xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX2e0xXdxX3xXexX1xXf1xXdxX3xX22bxXdxX22cxX30xX3xX6cxXdxX22cxX30xX3xXexXc5xX6xX279xX3xX23xXbexX40xX3xX4xXbexX40xX3xX4x1627dxX6xX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX3xX4xX1xX40xX3xX23xXdxX19xXexX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX4xX26bxX3xX11bxX105xXe7xXe8xXe8xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX279xX3xX25xX1xXd2xX25xX2dxX3xXexX1xXd2xXf1xX25xX2dxX3xX11dxX1dxX1bxX1cxX25xX3xX4xX26bxX3xX1afxX105xXe8xXe8xXe8xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX3xX22bxXdxX1e9xX1dxX3xXexXc5xX93xX3xX25xX14xXdxX3xXexXc5x14bc9xX279xX3xX19dxX105xXe8xXe8xXe8xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX3xX6cxX1xXbexX30xX3xX25xX2dxX40xX2e0xXdxX3xXexXc5xX3a4xX4bxX25xX2dxXdbxX1bxX279xX3xXbcxX1dxXbexX3xXexX2fxXdxX3xX25xX211xX25xX2dxX3xXexXc5xX1cxX25xX3xXbxX1xX2e0xX30xX3xX28xXdxX3xXexX40xXdbxX25xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX105xX3x16268xX211xX4xX3xX23xXdxX24xXexX3xXbcxX1dxXbexX3xXexX2fxXdxX3xX25xX1xX2d6xXexX3xX11dxX2fxX1bxX3xXc5xX6xX3xXexX2e0xXdxX3xX6cxX1xX40xX6xX3xXexX1xX20xX25xX3xX6cxXdxX25xX1xX3x11fd3xXdxX24xX25xX3xXcxXdxX30xX3xX30xX2e0xX4xX1xX3xXbcxX1dxXa4xX4xX3xX2dxXdxX6xX279xX3xXcxXc5xX1dxX25xX2dxX3xXexX1f3xX30xX3xX22bxXdxX1e9xX1dxX3xXexXc5xX93xX3xX1dxX25xX2dxX3xX23xXd2xXe0xX1dxX3xX28xXdbxX3xX1bxX3xX1xXcbxX4xX3xX1xX2e0xXexX3xX25xX1xX1f3xX25xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX6cxX1xX2fxX40xX3xX7xXbexXexX3xX4xX335xX6xX3xX4xX1xX3a4xX25xX2dxX3xXex17772xXdxX279xX3xX1xXdxX24xX25xX3xXexX2e0xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX28xX93xX3xXexXc5x17e33xX3xXbcxX1dxXbexX3xXexX2fxXdxX3xX25xX1xX2d6xXexX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX3xX22bxX1e9xX1dxX3xX22bxX6xX25xX2dxX3xX32xXdx12633xX25xX3xXc5xX6xX3xXexX2daxX25xX1xX3xXexXc5xX2e0xX25xX2dxX3xX11bxX64xXe7xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX4bxX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX279xX3xX25xX1cxX25xX3xX25xX1xXdxX1e9xX1dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xXexXc5xX2fxXdxX3xX4xX1xXdxX19xX1dxX3xX25x15ef6xX30xX3xX25xX2dxX40xXdbxXdxX3xX1xXdbxX25xX1xX3xX5xX6xX25xX2dxX279xX3xX25xX529xX30xX3xX7xXdbxX25xX3xX25xX1xXdbxX279xX3xX4xX26bxX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX2dxX1xX1fdxXbxX3xX11bxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX3xX2xX3xX25xX6xX30xX3xX28xXdbxX3xX2xX3xX25xX233x13fc6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX49axX25xX2dxX3xX3f6x1463bxX3x17ddcxX40xX2bcxX25xX3xX66x17f3cxXdxX279xX3xXbxX1xX26bxX3xX2dxXdxXbexX30xX3xX22bxXa4xX4xX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX279xX3xXexX1xXf1xXdxX3xX22bxXdxX22cxX30xX3xX22bxX40xXdbxX25xX3xX6cxXdxX22cxX30xX3xXexXc5xX6xX3xX4xX335xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xX22bxX19xX25xX3xX2a1xX25xX2dxXdbxX1bxX3xX2xX19dxX64xX1a7xX2a9xX279xX3xX426xXdxX24xX25xX3xXcxXdxX30xX3xX30xX2e0xX4xX1xX3xXbcxX1dxXa4xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX26bxX3xX1afxX11bx11a8dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX4bxX11bxX1aax151c8xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX279xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX22bxX2bcxX3xX25xX597xX3xX5xf6e8xX4xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xXexX2fxXdxX3xXex15200xX3xX2dxX1xX1fdxXbxX3xX1afxX64xX615xX3xX11dxX1dxXa4xX25xX2dxX3xX4xX39xX25xX3xX2dxX1xX1fdxXbxX3xX11bxX105xX3x145b6x147ddxXbxX3xXexXe0xXdxX3xX28xXdxX24xX25xX3xX7x15868xX3xX22bxXd2xX59fxX4xX3xX25xX1x1580fxX25xX3xXexX1xX1cxX30xX3xX2xX623xXe8xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xXexX2e0xXdxX3xX6cxX1xX1dxX3xX25xX1xXdbxX3xX11bxX2xX3xXexX20xX25xX2dxX3xX30xXe0xXdxX3xX6cxX1xXbexX25xX1xX3xXexX1xXdbxX25xX1xX3xX4xX335xX6xX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX3xX28xXdbxX3xX7xX676xX3xX25xX597xX3xX5xX63exX4xX3xX22bxX22cxX3xX6cxX1xX49axX25xX2dxX3xX11dxX2fxX1bxX3xXc5xX6xX3xXexX2daxX25xX1xX3xXexXc5xX2e0xX25xX2dxX3xX25xX529xX30xX3xX2dxX1xX1fdxXbxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX1dxX1bxX3xX25xX1xXdxX1cxX25xX3xX25xX1xXdxX1e9xX1dxX3xX67xX3xX6cxXdxX19xX25xX3xX6cxX1xe82cxX25xX2dxX3xX22bxX93xX25xX1xX3xX30xX14xXexX3xXexXc5xX40xX25xX2dxX3xX25xX1xX233xX25xX2dxX3xX5xX67xX3xX32xX40xX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX22bxX22cxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX3xX25xX529xX30xX3xX2dxX1xX1fdxXbxX3xX5xXdbxX3xX32xX40xX3xX32xXdbxX25xX1xX3xX30xX14xXexX3xXbxX1xX20xX25xX3xX22bxXbexX25xX2dxX3xX6cxX22cxX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX5xXdbxX30xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xXexX1xX10xX40xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX279xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98xX105xX3xX286xX26bxX3xX6cxX1xX40xX6xX3xXbcxX1dxXbexX3xXexX2fxXdxX3xXexXc5xX20xX30xX3xXexXc5xXcbxX25xX2dxX3xX28xXd7xX25xX3xX32xXdbxX25xX1xX3xXexXe0xXdxX3xX2dxX20xX25xX3xXe7xXe8xXe9xX3xX7xXa4xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX5xXdbxX30xX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98xX279xX3xX28xX2daxX3xX28xX67fxX1bxX3xX7xXa4xX3xX4xX39xX25xX3xX5xX2e0xXdxX3xX6cxX1xX49axX25xX2dxX3xX22bxXbexXbxX3x105b0xX25xX2dxX3xX25x100eexXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX4xX20xX1dxX3xX4xX335xX6xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX25xX1xX1f3xX25xX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX49axX25xX2dxX3xX66xXd2xX2adxX25xX2dxX3xX1e6xX2dxXcbxX4xX3xX2b6xX1xX1dxX1cxX279xX3xX13xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX13xX2e0xX4xX1xX3xX2ffxX6xXdxX3xX28xXdbxX3xX4xXbexX4xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX6cxX1xXbexX4xX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX20xX25xX3xXbxX1xX39xX25xX2dxX279xX3xX2dxXdxXd2xXf1xX25xX2dxX3xX23xX24xX25xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX1dxX279xX3xXexXdxX19xX25xX3xXexXe0xXdxX3xX4xX1dxX25xX2dxX3xX4xX2d6xXbxX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98xX3xX4xX1xX2d6xXexX3xX5xXd2xX59fxX25xX2dxX3xX25xX1xXd2xX25xX2dxX3xX22bx138acxX25xX2dxX3xX22bxX1e9xX1dxX279xX3xX6cxX1xX49axX25xX2dxX3xX22bxX22cxX3xX11dxX2fxX1bxX3xXc5xX6xX3xXexX2daxX25xX1xX3xXexXc5xX2e0xX25xX2dxX3xX25xX2dxXd2xXf1xXdxX3xX25xX529xX30xX3xX2dxX1xX1fdxXbxX3xX11bxX64xXe7xX3xX28xXdbxX3xX25xX2dxXd2xXf1xXdxX3xX30xX14xXexX3xX30xX2daxX25xX1xX3xX30xX14xXexX3xXbxX1xX39xX25xX2dxX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98xX3xX4xX26bxX3xX22bxXdxX1e9xX1dxX3xX1xX39xX6xX3xX25xX1xXdxX24xXexX3xX22bxX14xX3xX30xXbexXexX3xXc5xXd2xX59fxXdxX105xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX40xX32xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXexX2daxX30xX3xX1xXdxX22cxX1dxX3xX4xX335xX6xX3xX4xX1xX3a4xX25xX2dxX3xXexX49axXdxX279xX3xX1xXdxX24xX25xX3xX2dxXdxXbexX3xXbxX1xX39xX25xX2dxX3xX32xX93xX4xX1xX3xX28xX98xX3xXexX2e0xXdxX3xX30xX14xXexX3xX7xXa4xX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xX25xX1xXd2xX3xX1e6xX1xXdxX3xXcxX105x152f4xX3xX4xX26bxX3xXexX1xX22cxX3xX5xX1cxX25xX3xXexXe0xXdxX3xX11bxX279xX615xX3xXexXc5xXdxX24xX1dxX3xX22bxX908xX25xX2dxX4bxXbxX1xX39xX25xX2dxX279xX3xXexXd2xX2adxX25xX2dxX3xX22bxXd2xX2adxX25xX2dxX3xX28xXe0xXdxX3xX2dxXdxXbexX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX24xX25xX3xXexXd2xX105xX3xX66xX247xX1e6xX3xX247xX1e6xX5axX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!
2023-06-03 06:00:00

QTO - Mẹ vừa mất được 49 ngày thì bố của các em cũng lìa xa cõi đời vì căn bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Võ Hồ Hà Vy (sinh năm...

Loãng xương không chỉ là bệnh của tuổi già

Loãng xương không chỉ là bệnh của tuổi già
2016-09-18 15:02:12

(SGGP) - Những năm gần đây, loãng xương đã thực sự trở thành vấn đề sức khỏe của cộng đồng và được xã hội rất quan tâm. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế...

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh
2016-09-18 14:24:39

(QT) - Những ngày đầu tháng 2/2016, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy dị vật là cây vít khoan tường dài 3 cm nằm ngang trong dạ dày của một cháu bé hơn 2...

6 bước điều trị tăng huyết áp

6 bước điều trị tăng huyết áp
2016-09-17 14:25:20

TTO - Việc kiểm soát huyết áp tốt cũng đồng thời giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh lý khác.

Học sinh tự chọn giáo viên

Học sinh tự chọn giáo viên
2016-09-17 14:24:14

TTO - Mấy ngày qua, học sinh THCS trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) bàn luận sôi nổi về việc sẽ học trái buổi môn nào, chọn học thầy cô nào có phương pháp dạy dễ hiểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết