Cập nhật: 25/07/2016 08:32 GMT+7
76c7xbb06xfc5axe293xcd99x8ff4xbb7exc98bxc19axX7x1200axd4dexead2xb594xdc77x10b35xX5xfaecxXaxf398x13399xa7b5xX3xX7xd03cx1361fxX14xX3xX18xX6xae48xX3x8563x8ef7xe58cx11501xa813xX3xXex105fexX3xf40axb1f6xX18xX3xXex11905xbda2xX4xX3xXex95bcxX1dxf3cbxX18xX3xb757xf986xXexX3xXexX32xX1dxe2e1xX18xX3xe17bxfd92xX23xX3x82d5xX41xX0xef5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6x7af8xXaxX12xXcxXcx896bxX3xX21xX3xXcx7928xX3xX13xX14xX3x105d0xX34xX18xX3xX2xX2xX14xX3xX7xX17xX18xX14xX3xX18xX6xX1dxX23xX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX3x13388xX32x977bxXdxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX69xac04xX32xX3xXexXdx8a3fxX18xX3xX4x9c6bxX6xX3xX4xX1xX32xa749xXdxX3xb79fxX14xb241xX1dxX3xX1xeec6xXdxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX32xX1dxX34xX18xX3xX5ax11269xX3xXcxX32xX83xXdxX3xXcxX2dxee71xX3xXexX83xX3xX4xX1x9944xX4xX3xX7xe408xX3xX81xf5ddxXexX3xX69xX8exX32xX3xXexbef2xXdxX3xX69x10bbbxX6xX3xX4xX1xc481xX3xX1xXexXexXbxdb3bxX48xX48xXexX32xX28xX6xX18xXexX2dxX32xX4xXexX32xX1dxX10xX18x11dbcxXexX32xXc6xXdxXexX2dxX10xX105xX28xX18xX48xX3xX105xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxdcf6xX6xX2dxX14xXdxX18xXf4xX1fxXbxX37xX3xX6xX32xXexXc6xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX12xX0xXdxX121xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX14xX3xX18xX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexX32xX1dxX34xX18xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX3xX41xX42xX23xX3xX45xX41xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX48xX48xX7xXexX6xXexXdxX4xX105xX18xX10xda9dxX105xXexX32xXc6xXdxXexX2dxX10xX105xX28xX18xX48xXexXexXc6xX48xXdxX48xX7x10c76xX1fxX1a7xX48xX1fxe8f3xX2xX1a7xX48xX1acxX22xX48xX1fxX20xX48xX5axXbxX21xX37xX10xXexXexX32xX1dxX10xX18xX21x12461xX21xX4xXc6xXbxX1dxX21x9407xXbxX14xX21xX2xX1c2xX1a7xe6a7xb4dcxX1fxX1a7xX13xX13xX1c2xX21xX2xX1c2xX1a7xX1d0xX1c2xX1acxX20xX1d0xX22xX1fxX105xX1c9xXbxX14xXaxX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa913xXc6xX5axX1dxXaxX12xX45xX17xX4xX3xX81xXe5xX18xX3xX1x946cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX14xX1xXdxX93xX18xX3xX4xXd6xX32xX3xXexX1x9179xX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX3xX4xX97xX6xX3xX4xX17xX4xX3xXexX2dxX26xb175xX18xX14xX3xX21xX3xf4e6xX18xX1xXf4xX3x85bdx8af1xf89ax13606xXa0xX3xddb8xX42x11706xXa0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2dxX12xX0xX48xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xX48xXbxX12xX45xX17xX4xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xXexX1xX6xX121xX3xX14xXdxX6xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xXexXe5xXdxX3xX81xX32xX83xXdxX3xX18xXa2xX1dxX3xX14xfe3cxX121xXf4xX3xXcxX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX41xX42xX3xX20axX17xX4xX1xX3xb5a5xX1xXc6xX6xX3xc830xX41xX42xcabfxfcfbxX3xXcxX25cxX105xX42xX45xf1fbxed58xX23xX3xX41xX42xX3xX45xX22exX18xX14xX3xX18xX14xX1xXdx127c4xXbxX3xXexX1xX2exX4xX3xXbxX1x8b9fxX121xX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX23xX3xX41xX42xX3xXcxXa2xXdxX3xX4xX1xf7e6xX18xX1xX3xX21xX3xX121xX6xX2dxX2b6xX10xXexXdxX18xX14xX23xX3xX41xX42xX3x1216dxf8fbxX18xX3xX42xXdxX34xX18xX23xX3xX41xX42xX3xXa0xX14xX32xX1dx8e33xX18xX3xXcxX29xXexX3xXcxX1xXa2xX18xX1xX23xX3xX41xX42xX3xX45xX22exX18xX14xX3xX18xX14xX1xX2d6xX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX3xX2bbxX42xX32xXexX10xX4xX1xX2c7xX23xX3xX41xX42xX3xe7a3xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xXexXa2xXdxX3xX4xX1xX2f4xX18xX1xX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX3xX2bbxX257x9394x1158cxX2c7xX23xX3xXcxX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xc18dxXa2xXdxX3xX2bfxf8c9xX18xX3xX258xX23xX3xXcxX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX45xX41xX3xX18xX14xX1xc855xX3xX348xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xX4xX22exX18xX14xX3xX18xX14xX1xX2d6xX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX3xX28xXa2xX3xXcxX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xXexX2dxX32xX18xX14xX3xX4xX29xXbxX3xX308xXdxX2d6xXexX3xX348xX1xXc6xX6xX105xX3xX20axX6xX18xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX1xX32xX1dxX93xX18xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX97xX6xXcxX32xX83xXdxX3xXcxX2dxXcfxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX28xX29xX18xX3xX69xX387xX3xX4xX1xX32xX18xX14xX3xX28xX387xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX3xX41xX42xX23xX3xX45xX41xX3xX14xX2a3xX121xX3xXcxX36fxX3xXa0xX14xX32xX1dxX319xX18xX3xX41xXd6xX4xX3xXa0xX14xX1xf48exX6xX3xX21xX3xXbxX1xe4caxX3xX14xXdxX17xX121xX3xX69x12b44xX4xX3xX41xX42xX2bexX2bfxX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX3xX28xXa2xX3xX25cxX2bfxX36fxX105xXcxX36fxX3xX41xX9dxX3xX308xX309xX18xX3xX256x12d4cxX18xX14xX3xX21xX3xX1xXdxX2d6xX32xX3xXexX2dxX26xa5eexX18xX14xX3xXcxX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX41xX42xX3xX36fxX26xX3xXbxX1xXe5xX121xX3xX2b6xdae1xX3xXexX1xX32xff88xXexX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX105xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xX20axXe5xX18xX3xX69xX219xX4xX3xf6d2xX32xX6xX18xX3xXexffa7xX121xX3xX69xX34xX18xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX18xXa2xXc6xX3xX4xX5xXdxX4xX2b6xX3xX28xXa2xXc6xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX69xX42bxX3xX69xX3exX3xX69x1161fxXexX3xX4xX4a7xX32xX3xX1xdb9axXdxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX105xX3xX20axX93xX18xX3xX4xXe5xX18xX1xX3xX69xX42bxX23xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xX2f4xX18xX1xX3xX7xX17xX4xX1xX3xX28xX387xX3xX1xX219xX4xX3xXbxX1xX2f4xX23xX3xX1xX219xX4xX3xX81xX83xX18xX14xX3xX28xXa2xX3xX1xX9dxX3xXexX2dx111adxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xXdxX93xX18xX3xX4xX454xX18xX14xX3xX7xXdaxX3xX69xX26xX51dxX4xX3xX4xX17xX4xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX14xXdxd533xXdxX3xX69xX17xXbxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX34xXexX105xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xXcxX2dxXc6xX18xX14xX3xX2b6xX1xXdxX3xX69xX42bxX23xX3xX81xX6xX18xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX1xX32xX1dxX93xX18xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX97xX6xX3xXcxX32xX83xXdxX3xXcxX2dxXcfxX3xX7xXdaxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX28xX29xX18xX3xX69xX387xX3xX4xX1xX32xX18xX14xX3xX18xX1xX26xX3xX4xX17xX4xX3xX121xX433xX4xX3xXexX1xX24bxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX23xX3xXexX1xX97xX3xXex10bf7xX4xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX23xX3xXexX1xX24bxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX18xX1xX47exX18xX3xX1xX2a3xX3xX7xb303xX23xX3xX69xXdxX387xX32xX3xX2b6xXdxX2d6xX18xX3xX37xX38xXexX3xXexX32xX1dxX3exX18xX23xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX1xX219xX18xX3xX18xX14xXa2xX18xX1xX3xX18xX14xX1xX387xX23xX3xX4xX1xX219xX18xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xXbxX1x7801xX3xX1xX51dxXbxX3xX28x12706xXdxX3xX18xX309xX18xX14xX3xX5xX2exX4xX3xX28xXa2xX3xX7xX462xX3xXexX1xX2f4xX4xX1xX3xX4xX97xX6xX3xXexX1xX2f4xX3xX7xXdxX18xX1xX105xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xX20axXe5xX18xX3xX69xX219xX4xX3xX4a1xX32xX6xX18xX3xXexX4a7xX121xX3xX69xX34xX18xX3xX28xX29xX18xX3xX69xX387xX3xX18xXa2xXc6xX23xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX18xXa2xXc6xX23xX3xX4xX1xXeexX3xX4xX8exX18xX3xX18xX1xX29xXbxX3xX4xX1xX32xXa6xXexX3xX28xXa2xXc6xX3xX2b6xX1xX32xX3xX28xX2exX4xX3xX4xX97xX6xX3xX69xX5fbxX18xX3xX28xXe9xX3xX69xX42bxX3xX28xXa2xX3xX4xX42bxX3xXexX1xX3exX3xXexX26xX5fbxX18xX14xX3xXexX17xX4xX3xXexX2dxX2exX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX18xX14xX6xX1dxX3xX28xX640xXdxX3xX18xX14xX26xX24bxXdxX3xX121x7a06xX18xX1xX3xX121xX32xX433xX18xX3xX1xX4d9xXdxX105xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xXa0xX34xX32xX3xXexX1xX29xX1dxX3xX4xX4a7xX32xX3xXexX2dxX543xX3xX5xX24bxXdxX3xX4xX1xX26xX6xX3xXexX1xX4d9xX6xX3xX121xaf6fxX18xX23xX3xX81xXe5xX18xX3xX69xX219xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX5daxX4xX3xX69xX4d1xXexX3xX4xX4a7xX32xX3xX1xX4d9xXdxX3xX28xX640xXdxX3xX18xX14xX26xX24bxXdxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX69xX3exX3xX69xX26xX51dxX4xX3xX14xXdxX543xXdxX3xX69xX17xXbxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX34xXexX3xX1xX5fbxX18xX105xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xX41xX51dxXexX3xX2xX3xX4xX97xX6xX3xX18xX14xXa2xX1dxX3xX1xXa6xXdxX3xX7xXdaxX3xX69xX26xX51dxX4xX3xXexX83xX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX28xXa2xXc6xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX14xXa2xX1dxX3xX1fxX20xX23xX3xX1fxX22xX23xX3xX1d1xX2xX21xX22xX3xX28xXa2xX3xX2xX23xX3xX1d1xX23xX3xX1a7xX23xX3xX2xX2xX21xX13xX21xX1fxX1acxX2xX1a7xX105xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axXc6xX5axX1dxXaxX12xX45xX17xX4xX3xXexX2dxX26xX24bxX18xX14xX3xX4xX42bxX3xX18xX1xX32xX3xX4xX8exX32xX3xXexX1xX6xX121xX3xX14xXdxX6xX3xX18xX14xXa2xX1dxX3xX1xXa6xXdxX3xXc6xX18xX5xXdxX18xX10xX3xX37xXdxX18xX3xX28xX32xXdxX3xX5xX374xX18xX14xX3xX5xXdxX93xX18xX3xX1xX2d6xXf4xX3xXbxX1xX374xX18xX14xX3xX2b6xXdxX18xX1xX3xX5axXc6xX6xX18xX1xX3xX81xX17xXc6xX3xXcxX32xX83xXdxX3xXcxX2dxXcfxX23xX3xX1a7xX1acxX25exX3xX42xXc6xXa2xX18xX14xX3xX308xX309xX18xX3xXcxX1xX5daxX23xX3xXbxX1xX26xX24bxX18xX14xX3xX1d0xX23xX3xX4a1xX32xX47exX18xX3xX25cxX1x12b2exX3xXa0xX1xX32xX47exX18xX23xX3xXcxX25cxX105xX42xX45xX2c6xX23xX3xX69xXdxX2d6xX18xX3xXexX1xXc6xXe5xXdxXf4xX3xX2bbxX1acxX13xX2c7xX3xX1d1xX1d0xX1d0xX22xX1c2xX20xX13xX22xX3xX21xX3xX1acxX1d0xX22xX1fxX2xX1c2xX2xX1fxX1d1xX1c2xX3xX2bbxX14xX4d1xXbxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX34xX3xXcxX2dxX32xX18xX14xX2c7xX23xX3x9debxX6xX37xXf4xX3xX2bbxX1acxX13xX2c7xX3xX1d1xX13xX1c2xX22xX1d0xX1c2xX1d0xX1d1xX23xX3xX10xX121xX6xXdxX5xXf4xX3xX2b6xXdxX18xX1xX5axXc6xX6xX18xX1x9c64xXexX32xXc6xXdxXexX2dxX10xX105xX4xXc6xX121xX105xX28xX18xX3xX69xX3exX3xX69xX26xX51dxX4xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX34xXexX105xX3xX2c6xb36cxXa0xX42xX3xX2bfxX934xX251xXa0xX2bfxX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Sức sống của một vùng đất anh hùng

Sức sống của một vùng đất anh hùng
2016-07-25 08:09:42

(QT) - Tháng 7, trong tiết trời Khe Sanh dịu mát, chúng tôi cùng các cựu chiến binh huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đến tham quan Bảo...

Bên những cánh rừng Lào

Bên những cánh rừng Lào
2016-07-25 08:05:38

(QT) - Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quảng Trị (Việt Nam), Salavan, Savannakhet (Lào) là những địa bàn ác liệt, nơi diễn ra cuộc đọ sức...

Thiếu hơi ấm gia đình

Thiếu hơi ấm gia đình
2016-07-24 10:39:00

(QT) - Nhìn con trai đứng trước vành móng ngựa, chị không cầm được nước mắt bởi chị biết kết cục ngày hôm nay bắt nguồn từ chuyện gia đình chị không được hạnh phúc trọn vẹn như...

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ

Vì sức khỏe và tương lai con trẻ
2016-07-24 10:17:36

(QT) - Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tiền thai (CSSKTT) tại huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Dự án Chăm sóc sức khỏe bà mẹ & trẻ em thuộc Tổ chức...

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương

Cứu sống một phụ nữ bị đâm 7 vết thương
2016-07-23 14:34:02

TTO - Bác sĩ Trương Hữu Trí, trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết