Cập nhật: 02/09/2015 12:27 GMT+7
a90ex102a3x14b17x150e6x165eaxf4bcx14212x1672cxcda5xX7x16304x130b7xdbb0x102bbxcc9ax1431bxX5x15d26xXax106a9x16612x144f5x14600xX3x136ebxX1xX6x114e7xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13x14facxX1ax127f3x14eedxX3xXaxX13x1377bxX3xb669xccecxXdxX3xXcxb540xXcxX3x10fdfxX1xd42cxX1axX25xX3xX1axee01x11c20xX1axX25xX3xX4xX1x11b61xX1axX3xX13xcd73x12ad6xX14xXaxX0xb64axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x13f07xXaxX12xba47xXcxXcx136eaxec7axX3xd264xX3xXcx14319xdbafxX1axX25xX3xXbxX1x157adxX1axX25xX3xX1x10417xXbxX3x12df4x13176xX6axX3xX7xX6x1431cxX3xXexX69xddd1xX1axX3xdf54x106f2xX7exd263xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX23xX1axX25xX3xX4xX1xX6axX3xX78xXdxd8dexXexX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX3xXaxX34xX1xX36xX1axX25xX3xX1axX3bxX3cxX1axX25xXaxX3xX13xX6axX2axX1axX25xX3xX46xX1axX1xX3xX47xXdxX6xX3xX14xX6xXdxX3xX60xX13xX46xX47xX14xX64xX3xXexX69xb806xX1axX3xX7xX42xX1axX3xX17xX5xX10xXdxX34xX7exX3xX4xX1xXdxf900xX7exX3xX2xX66xf694xcc5fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae55xX6axX5dxae8cxXaxX12xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX3xX5dxf3e5xX1axX3xec83xX66xd267xX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX1xXdxf0fexXbxX3xX2xX3xX1axX1xX3bxX1axX25xX3xXexX1xX7exX6xX3xX5xXdxXdbxX1axX3xXexXdxXa4xXbxX3x156eexX3xX78xX2axX1axX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX117xXf2xX3xcf7fxXa4xXexX3x15c31xX7ex1230cxX3xXexX1xcec4xX1axX25xX3xX13dxX66xX117xX3xX25xXdx149a7xXbxX3xX13xX46xX47xX14xX3xX25xf7e5xX1axX3xX1axX1xX3bxX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX4xX1xX15bxX1axX3xXexX69xd500xX3xX1x14f36xX1axX25xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13xX23xX1axX25xX3xX1ax13a91xXdxX3xXexX184xXdxX3xX4xX7exX2dxX4xX3xX1xX75xXbxX3xX78xX79xX6axX3xX5xX2axX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xXaxX1axX3bxX3cxX1axX25xX3xX4xX1xX42xX1axXaxX3xX13xX46xX47xX14xXf2xX3xe51dxX1axX25xX3xXbxX1xX79xXexX3xX78xXdxf0faxX7exX26xX3xXaxX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX3xX69xX2dxX1axX25xX3xX4x16497xX6xX3xX4xX1xX10xX1axX3xX4xX1xX42xX1axX3xebc6xX2axX6axX3xX21bx15869xX3xXexX69xcd1exX3xX1axX1xd323xX3xX1xX6axc4c2xX4xX3xXexX1xfd2cxX3xX13dxX3xX4x15582xX6xX3xX25xXdxX157xXdxX88xX3xX5dxX6axX3xX21bxX82xX105xX3xX4xX1xX165xX1axX25xX3xXexX36xXdxX3xe7c4xX79xX4xX3xX85xX220xX1axX1xX3xX69x15950xX1axX25xX3xXbxX1xX157xXdxX3x159baxX4xX1xXdxXa4xX1axX3xX85xX86xX7ex13ea0xX3xX1xXa4xXexX3xX7xX231xX4xX3x13405xX228xX1axX1xX3xX21bxX2axX3xX1xX6axX2axX1axX3xXexX6axX2axX1axX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xX4xX1b2xX3xXexX3bxX3xXexX3bxc4eaxX1axX25xX3xX1axX3bxX3cxX1axX25xX3xX1axX1x14f4exX3xX85xadc5xXdxX3xXexX1xX236xXf2xX3xfe72xX1b2xX3xX4xX1xX224xX1axX1xX3xX5xX2axX3xXexX69xX7exX105xXecxX1axX3xXexX1xX2a6xX1axX25xX3xX5xX42xX7exX3xX1axX6xX105xX3xX4xX236xX6xX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxXf2xX3xfea6xX1xX165xX1axX25xX3xXexX36xXdxX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xX1ax1638cxX3xX1axX16exX1axX88xX3xX21bxX3bxX3cxX1axX25xX3xX21bxX86xX1axX3xXexX228xX1axX1xX3xX4xX157xX277xX3xX1axX2axX6axX3xX21bx13556xXdxX3xX78xX86xXexX3xX34x13c75xX3xX85xX2a6xXdxX3xXexX1xX236xX3xX1axX2axX6axX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX25xXdxX157xXdxXf2xX3xX2dfxX1xX165xX1axX25xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX7exX6xX3xXexX69xX82xX1axX3xX21bxX2axX3xX4xX1xX86xXbxX3xX85xXdxXecxX7exX3xX85xX1b2xXaxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xX1edxX1axX25xX3xX13xX23xX1axX25xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX85xX220xX1axX1xX88xX3xXexX69xX75xX1axX25xX3xXexX2axXdxX3xX85x1034axX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xX1xX6axX2axX1axX3xXexX1xX2axX1axX1xX3xX1axX1xXdxX123xX277xX3xX21bxX181xXf2xX3xX1edxX1axX25xX3xX4xX1xX6axX3xX69xX25axX1axX25xX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX1axX1x1093exX1axX25xX3xXexX228xX1axX1xX3xX1xX7exX2a6xX1axX25xX3xXexX69xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX86xXbxX3xXexX6xX105xX3xX85xX36xXdxX88xX3xXbxX1xX16exX1axX3xX5xcdebxXdxX3xX5xX7exX36xX1axX3xXexX1xX7exX2dxX4xX3xX21bxXecxX3xX4xX16exX7exX3xXexX1xX236xX3xX85xX2dxXdxX3xX78xX1b2xX1axX25xX3xX36xX1axX25xX88xX3xX5dxX23xX3xX69xX25axX1axX25xX3xX85xX1b2xX3xX5xX2axX3xX1axX1xX3bcxX1axX25xX3xXexX228xX1axX1xX3xX1xX7exX2a6xX1axX25xX3xX21bxX6xX3xX4xX1xX184xX277xX3xX1xX2f0xXbxX3xX5xX123xXf2xX3xX2dfx12efbxX1axX25xX3xX21bxX30fxXdxX3xX5xX3e5xXdxX3xXexX3bxX3cxX1axX25xX3xXexd40bxX3xXexX1xX228xX3xXexX69xX75xX1axX25xX3xXexX2axXdxX3xX5xX184xXdxX3xX1axX3bxX3cxX1axX25xX3xX1axX1xX2a3xX3xX4xX1xX6axX3xX4xX16exX7exX3xXexX1xX236xX3xX4xX1xX236xX3xX1axX1xX2axXf2xX3xX102xXdbxX1axX3xX4xX184xX1axX1xX3xX85xX1b2xX88xX3xXexX69xX75xX1axX25xX3xXexX2axXdxX3xX4xX23xX1axX25xX3xXexX69xX2f0xX3xX5x10768xX3xX4xX43cxX1axX25xX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xX78xX79xX277xX3xX7xX79xXexX3xX5dxXdxeaf6xX1axX3xX78xXdxXa4xX1axX3xXexX69xX82xX1axX3xX85xX86xX7exX88xX3xXex12152xX3xX85xX1b2xX3xX25xX42xX105xX3xX69xX6xX3xX7xX44fxX3xX231xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xX4xX1xX6axX3xX4xX16exX7exX3xXexX1xX236xX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX88xX3xX85xX22cxX4xX3xX78xXdxX123xXexX3xX5xX2axX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX1axX1xX228xXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xX1edxX1axX25xX3xX13xX23xX1axX25xX3xX1axX1b2xXdxX26xX3xXaxXcxX69xX6axX1axX25xX3xX78xX6xX3xX78xX2axX1axX3xXexX1xX7exX6xX3xX4xX236xX6xX3xX4xX1xX165xX1axX25xX3xXexX36xXdxX3xX297xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX117xX3xXexX1xX228xX3xX78xX2axX1axX3xX85xX16exX7exX3xXexXdxXdbxX1axX3xX4xX1b2xX3xX5xX3e5xXdxX3xX4xX236xX6xX3xX1xX82xX7exX3xX21bxX123xX3xX21bxX2axX3xXexX1xX236xX3xX277xX36xX1axX3xX34xX1xXdxX3xX1xX75xX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xXexX1xX10xX6axX3xX34xX220xXbxX3x1640exX69xX6xX1axX34xX5xXdxX1axXf2xX3xX13xX6xXdxX3xX78xX2axX1axX3xXexX1xX7exX6xX3xX4xX70xX1axX3xX5xX184xXdxX88xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xX6axX3xX69xX25axX1axX25xX3xXexX1xX16exX1axX3xX277xX6xX105xX3xX277xX15bxX1axX3xX85xX38axX3xX85xX231xX1axX25xX3xX21bxXecxX3xXbxX1xX224xX6xX3xX13xX46xX47xX14xXf2xX3xX13xX75xX3xXexX1xX15bxX1axX25xX3xX5xX2axX3xX250xX231xX1axX25xX3xX85xX79xX1axX25xXaxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xX151xX1xXdxX3xX85xX3bxX2f0xX4xX3xX1xe2f8xXdxX3xX5xXdxX123xX7exX3xcf81xX6axX7exX7xX7xX6xX3xX250xX7exX86xXexX3xX1xXdxX123xX1axX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX1axX1xX228xX3xX4xX1b2xX3xX25xX42xX105xX3xX78xX86xXexX3xX1axX25xc2e6xX3xX21bxX30fxXdxX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX88xX3xX36xX1axX25xX3xX13xX23xX1axX25xX3xXexX69xX157xX3xX5xX662xXdxX88xX3xX635xX6axX7exX7xX7xX6xX3xX4xX1x10b1axX3xX5xX2axX3xX277xX2dxXexX3xXbxX1xX16exX1axX3xX4xX236xX6xX3xX85xX2dxXdxX3xX78xX1b2xX1axX25xX88xX3xX6xX1axX1xX3xXexX6xX3xX4xX1xX3cxXdxX3xXexX2a6xXexX3xX1axX1xX3bxX3xX4xX79xX4xX3xX4xX16exX7exX3xXexX1xX236xX3xX34xX1xX79xX4xX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX4xX1xXdxXa4xX1axX3xXexX1xX15bxX1axX25xX3xX4xX236xX6xX3xX13xX46xX47xX14xXf2xX3xXaxXcxX36xXdxX3xX4xX43cxX1axX25xX3xX277xX7exX2a6xX1axX3xX1axX1b2xXdxX3xXexX1xXdbxX277xX3xX69xX25axX1axX25xX3xX78xX2axX1axX3xX25xee15xX3xX2xX66xX117xX3xX4xX236xX6xX3xX4xX1xX236xX3xX1axX1xX2axX3xX85xXa4xX1axX3xX7xX30fxX277xX88xX3xX5dxX6axX3xX21bxX82xX105xX3xX1xX75xX3xX1xX3bxX1axX25xX3xXbxX1xX86xX1axX3xX4xX6xX6axX3xX85xX2dxX3xXexX69xX6axX1axX25xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX16exX7exX3xXexX1xX236xX3xX4xX1xX165xX1axX25xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX228xX3xX69xX3cxXdxX3xX21bxX2axX6axX3xXexX69xX184xX1axX25xX3xXexX1xX79xXdxX3xX231xX4xX3xX4xX1xXa4xX3xXexX42xX277xX3xX5xX4a3xX3xX1axX1xXdxXecxX7exX3xX1xX3cxX1axX3xX1axXdbxX1axX3xX34xX1xX36xX1axX25xX3xX4xX70xX1axX3xXexX68fxX1axX1xX3xXexX79xX6axXaxX3xX66xX3xX36xX1axX25xX3xX13xX23xX1axX25xX3xX1axX1xX82xX1axX3xX250xdb28xXexXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xXcxX69xX6axX1axX25xX3xX34xX1xXdxX3xX85xX1b2xX88xX3xX13xX14xX15xX3xX2cxX25xX7exX105xX4baxX1axX3xfdb3xX7exX2a6xX4xX3xXcxX7exX86xX1axX3xX4xX236xX6xX3xX13xX46xX47xX14xX3xX4xX1xX6axX3xX69xX25axX1axX25xX26xX3xX263xX15xXdxX123xX4xX3xXexX7exX1axX25xX3xX635xX6axX7exX7xX7xX6xX3xX21bxX2axX6axX3xX1xXdxX123xXbxX3xX1axX1xX228xX3xX5xX2axX3xX277xX2dxXexX3xX105xXa4xX7exX3xXexX2a6xX3xX78xX86xXexX3xX1axX25xX662xX3xX5xX2axX277xX3xX1axXdbxX1axX3xX4xX1xXdxXa4xX1axX3xXexX1xX15bxX1axX25xXf2xX3xXcxX36xXdxX3xXexX1xX4cdxX6xX3xX78xXdxXa4xXexX3xX13xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXcxX31xXcxX3xX7xd3d7xX3xX4xX1b2xX3xX78xX2axXdxX3xX85xX1f8xX3xX1xX1b2xX6xX3xX25xXdxX157xXdxX3xX635xX6axX7exX7xX7xX6xX88xX3xX5dxX6axX3xX21bxX82xX105xX3xXexX36xXdxX3xX85xX38axX3xX34xX1xXdxXa4xX1axX3xX1xX75xX3xX78xX86xXexX3xX1axX25xX662xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX86xXexX3xX6xX1axX1xX3xXexX6xX3xX297xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX277xX2dxXexf964xX26dxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xXaxX15xXdxX123xX4xX3xXexX69xX7exX1axX25xX3xX21bxX123xX3xX5a7xX69xX6xX1axX34xX5xXdxX1axX3xX25xX1xXdxX3xX78xX2axX1axX3xX25xX70exX3xX2xX66xX117xX3xX85xX38axX3xX25xXdxX165xXbxX3xX85x1213axX1axX25xX3xX85xX2dxXdxX3xX1xX3bxX1axX25xX3xXbxX1xX86xX1axX3xX4xX6xX6axX3xX85xX2dxX88xX3xX4xX1xX3cxXdxX3xX34xX1xX79xXexX3xX34xX1xX6xX6axX3xX1xX3cxX1axX3xX85xX1f8xX3xX5xX2dxXdxX3xX1axX25xX3bxX2f0xX4xX3xX5dxX70xX1axX25xX3xX1axX25xX6axX184xX1axX3xX277xX181xX4xXf2xX3xXcxX69xX6axX1axX25xX3xX1xXdxX123xXbxX3xX1axX1xX228xX88xX3xX2dfxX36xX1axX25xX3xX17xX1xX3bxX2f0xX1axX25xX3xX4xX1xX3cxXdxX3xX1xXdxX123xX7exX3xX155xX7exX157xX3xX1xX3cxX1axX88xX3xX85xX165xX1axX25xX3xX4a3xX3xX85xX907xX3xX4xX1xXdxXa4xX1axX3xXexX1xX7exX82xXexX3xX1xX3cxX1axX3xX21bxX30fxXdxX3xX4xX79xX4xX3xX155xX7exX157xX3xX4xX1xX7exX105xXecxX1axX3xX4xX1xX224xX1axX1xX3xX250xX79xX4xX88xX3xXexX68fxX6xX3xX78xX1b2xX1axX25xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexXa4xX3xX21bxX2axX3xXexX1xX36xX1axX25xX3xX277xXdxX1axX1xXf2xX3xX2dfxX82xX7exX3xX86xX105xX3xX4xX1xX224xX1axX1xX3xX5xX2axX3xX1axX25xX70xXdxX3xX1ax12540xX3xX155xX7exX6xX1axX3xXexX69xX75xX1axX25xX3xXexX69xX82xX1axX3xX1axX2axX105xX26dxX88xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX7exX86xX1axX3xX1axX1b2xXdxXf2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX6axX5dxX105xXaxX12xd088xXf2xX13xX3xX25xX1xXdxX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq U23 Doha Cup 2023
2023-03-22 09:31:00

VOV.VN - Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đêm nay, rạng sáng mai sẽ là trận đấu đầu tiên của đội bóng trẻ Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Troussier mà khán giả có cơ hội...

“ĐTLA đá như thể cho một đội bóng khác”

“ĐTLA đá như thể cho một đội bóng khác”
2015-09-02 12:27:16

(TTO) – HLV trưởng CLB Đồng Nai Trần Bình Sự đã chua chát phát biểu như thế sau trận hòa rượt đuổi tỉ số 4-4 trên sân Đồng Tâm Long An (ĐTLA) ở vòng 24 Toyota V-League 2015...

Bình Dương lần thứ 4 vô địch V-League

Bình Dương lần thứ 4 vô địch V-League
2015-09-02 12:26:48

(TTO) - Chiều 1-9, ở vòng 24 Toyota V-League, Bình Dương hòa Hải Phòng 0-0 trên sân khách Lạch Tray, đồng thời tại sân nhà, Thanh Hóa để thua QNK Quảng Nam 3-4. Kết quả này...

Vụ De Gea sang Real Madrid đổ vỡ vào phút chót

Vụ De Gea sang Real Madrid đổ vỡ vào phút chót
2015-09-02 12:24:03

(TTO) - Theo thông tin mới nhất từ Hãng thông tấn BBC, vụ chuyển nhượng thủ môn David De Gea từ Manchester United (M.U) sang Real Madrid đã đổ bể vào phút chót vì chậm trễ giấy tờ.

Thư viện Đà Nẵng hoạt động trở lại

Thư viện Đà Nẵng hoạt động trở lại
2015-09-02 12:22:54

(TT) - Sáng 31-8, Thư viện Khoa học - tổng hợp TP Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, Q.Hải Châu) đã hoạt động trở lại sau hơn tám tháng cải tạo, nâng cấp.

Nhảy 255 bậc, Hoàng Nam lên hạng 1.055 thế giới

Nhảy 255 bậc, Hoàng Nam lên hạng 1.055 thế giới
2015-09-01 08:14:26

(TTO) – Ngày 31-8, Lý Hoàng Nam đã nhảy vọt 255 bậc, từ hạng 1.310 lên hạng 1.055 thế giới trong bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) vừa công bố.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết