Cập nhật:  GMT+7
38cbxae7cxdadcx5507x393ex6b71xc1ccx9896x7168xac7bx7f33xX6x4c47x6969xX7xb776x1150exX7xXbx4039xXfxX4x3d09xX2x11bdexbb7dxX18x11dd4x9360xX2x7a79x483bx575bxX12xXbxXcxXexded2x393axX4xX4xX25xX1dxX15xX2xX18xXbxXcxX1bxX9x7444xX0xXbxX1dxX12xX2xX3xX1fx7a6fxX8xX9xe7a8xX3cxX39xeaaaxX24xX1exX25xc1c4xd1d8xX1exXcxX12xX4xX1fxXbxX3fx1141bxXcxX3cx105fbxX7xX3x100fdxX4xX25xX1xX3cxXcxX7x656exX3xX3cxf5b9xedb2xX5dxX5dxX3cxX17xX17x3a00xX4fxX5dxX17x9a62xX17x7944xX17xb178xX4xX5cxX17xX63xX6bxX6xX17xX3fxX1xXcxX12xX9xX2xX1exX6xX4xX8xX9x9b81x805ax5cc2x4f2fxcca5xX2x122f6xa8fbx5a3bxX2xf3d2xd120x7651xX2xX7exX7fx9063xX88xX2xX82xX8axX8exX2x109e6xX7fx576dxX86xX2x6a4fxX85xX7exX2x10df5x489axX2xX84xX85xX86xX2xX82xX8axX85xX9xX2xX59xXbxX4fxX4xXfxX8xX9xX67xX5dxX67xX9xX2xXfxX7xXbxX12xXfxX4xX8xX9xX17xX5dxX5cxX9xX2xXcxX1exX1dxX7xX8xX9x5133xXbxX39xX4xX44xX1fxX7xX2xX17xX9xX2xX1exX6xXbxX12xXcxX8xX9xX24xX25xX4xX4xX25xX1dxX9xX2xX24xX25xX1fxX4fxX7xX1fxX8xX9xX18xX9xX2xX3cxX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xa2acxX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX1fxXbxX12xXfxX4xX1bxX9xX31xX0xX24xX31x8829x3dc3xXcxX12xX2xX7fxd344xX0xX3cxX24xX31x38f7xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX17xX67xX2xX4xXfx4abdxXcxX12xX2xe5afxX2xXcx10b9fxX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX0xX3cxX1xX31xX0xXfxX17xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX7exXbxX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX85xX86xX2xX88xX89xX8axX2xX7exX7fxX8exX88xX2xX82xX8axX8exX2xX95xX7fxX97xX86xX2xX9axX85xX7exX2xX9exX9fxX2xX84xX85xX86xX2xX82xX8axX85xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXfxX17xX31xX0xXfxX17xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX7exXbxX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31x110caxX123x9af0xX7exX2xX5dxaa65xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXfxX17xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX7exXfx3ba0xX39xX2xXfxXbx518cxXcxX2xX52x91c4xX2xXfxX25xa7bcxX39xXfxX2xXfx97eexX1xX2xX1xXfx1132dxXcxX2xd7adxX206xX2xX13axXcxX2x3ac9xX0xXbxX31xX0xX24xX31xX7fx539exX2xX4xX1fxX218xX2xXcxX213xXcxX2xXcxXfx4abexXcxX2xX4cxX129xX2xX81xX12x6fb0x56a7xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX20fxX4xX2xX4x7c9dxX4xX2x10fc7xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXbxX31xX0xXbxX31xX0xX24xX31xX82xXbxX13axX25xX2xX4fx57b0xX39xX2xX81xX12xX44xX5xX2xX39xd506xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxf26fxXcxX3cxX88xX213xXcxX12xX2xX6xX242xe836xXbxX2xX24xX13axX25xX2xX39xX13axX25xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxX277xXcxX2xX4fxX206xX1exX2xX4cxX129xX25xX2xX39x9ce9xXcxX12xX2x55f8x10e54xXcxX12xX2xXfxX22exX2xX4xX1fxX218xX2xXfxX25xX213xX4xX2xX2a1xX29dxXcxX12xX2xXfxdc36xX5xX2xXcxd41cxX2xX6xX242xX44xX2xX2a1xX29dxXcxX12xX2xX4cxX129xX2xX52xXfx1192fxX25xX2xX3xX13axX4xX2xX52x12995xX2xX4xXfxX44xX24exX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXbxX31x56e6xX2xX4fxX25xX2x118edxX270xX2xX43xX44xX1exXcxX2xX9exXbxX20bxXcxX2xX4xX1fxX218xX2xX8axX1fxX7xX6xX1exXcxX4fxX2xX4xX129xXbxX2xX4xX1fxX218xX2xX39xXfxX25xX2xXcxX141xX1dxX2xXfxX25xX213xX4xX2xX2a1xX29dxXcxX12xX2xX5cxX18xX5cxX5cxXexX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX2xX2e8xXfxX242xX270xXcxX12xX2xX4xX1fxX277xXcxXfxX2xX7fxX22exX2xX4xX1fxX218xX2xXcxX213xXcxX2xXcxXfxX23axXcxX3cxXcxX12xX242xX243xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX20fxX4xX2xX4xX24exX4xX2xXexX2xX220xX206xX2xX13axXcxX2xf0d4x5f36xX81xX35dxeed7xX2xX4xX2bcxX2xX39xXfx71cexX39xX2xX1dxX243xXbxX2xX2a1xX270xXcxX2xX4cx10a48xX2xX10exX23axX5xX2xX4fxX206xXcxX12xX2xX39x39c4xXcxX12xX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX12exX2xX6xX24exX1xX2xX4fxX206xX2xX4xX25xX13axXcxX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX4xXfxXbxX2xX39xX124xXcxX12xX2xX39xX2ccxXbxX2xX4xXfxXbxX20bxXcxX2xX4xXbxX20fxX1xX2xX39xX24exXcxX2xX3xXbxXcxXfxX2xXfxX25xX213xX4xX2xX39xXfxX25xX2xXcxXfxX129xX2xX4cxX20bxX2xX3xXbxXcxXfxX2xX39xX2b8xX1exX2xX5cxX6bxX2xXfxX29dxX2xX12xXbxX1exX2xX2a1xX277xXcxXfxX2xXcxX12xX242xX243xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX20fxX4xX2xX4xX24exX4xX2xX4xX213xXbxX2xX39xX13axX39xX2xX10ex43b8xX2xX39xX2b8xX1exX2xXfxX44xX5xX20bxXcxX2xX7fxX2ccxXbxX2x3917xX141xXcxX12xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX82xXfxXbxX2xX39xXfx60ecxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXexX7exXfxX243xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xXfxX206xX39xX2xXfxXbxX20bxXcxX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX15xX2xX4x72d1xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5cxX5dxX2xX2a1xX20fxXcxX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5cxX6bxX2xX4xXfxX13axXcxX12xX2xX13exX2xXcxX141xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXexX84xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39xXfxXbxX2xX4xXbxX20fxX4xX2xX4xXfxXbxX2xX39xX124xXcxX12xX2xX39xXfxX25xX2xX4xX479xXcxX12xX2xXfxX29dxX2xX12xXbxX1exX2xX2a1xX277xXcxXfxX2xX2a1xX242xX218xX39xX2xX39xXfxaaebxXcxX2xX12xf757xXbxX2xX39xXfxX25xX2xX220xX206xX2xX13axXcxX2xX35cxX35dxX81xX35dxX360xX2xX4xX1fxX242xX281xX39xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5dxX17xX2xX4xXfxX13axXcxX12xX2xX13exX2xXcxX141xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXexX84xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39x55daxX2xXfxXbxX20bxX44xX2xX6xX206xX39xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4cx39bdxXcxX12xX2xX67xX18xX2xXcxX12xX129xX5xX12exX2xX12xXbxX13axX2xX24xX1exX25xX2xX12xX2a2xX1dxX2xX4cxX24exXcxX2xX39xXfxX44xX5x4178xXcxX12exX2xXcxXfxX23axXcxX2xX39xX124xXcxX12xX2xXfxX25xX129xXcxX2xX4xXfxX129xXcxXfxX2xX4cxX129xX2xXfxX25xX13axX2xX2a1xX270xXcxX2xX4xX129xXbxX2xX39xXfxaf2dxXcxXfxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX123xX373xX1exX2xX39xXfx1023exX2xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX24exXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX2e8xXfxX242xX270xXcxX12xX2xX4xX1fxX277xXcxXfxX2xXfxX22exX2xX4xX1fxX218xX2xXcxX213xXcxX2xXcxXfxX23axXcxXexXcxX12xX242xX243xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX20fxX4xX2xX4xX24exX4xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX24xX31xX220xX206xX2xX13axXcxX2xX35cxX35dxX81xX35dxX360xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX9ax579cxX2xX17xX13exX2xX81xX12xX44xX5x5790xXcxX2xX2e8xX270xX2xX7exXfxX213xX39xXfxX2xb136xX2xXc9xXfxX242xX243xXcxX12xX2xX123xX124xXcxX12xX2xX414xX66exX2xXexX2xX7exX1xX3fxX2xX123xX124xXcxX12xX2xX7fxX129xX12exX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX24xX31xX7exX5c3xXcxXfxX2x110f3xX44xX2ccxXcxX12xX2xX7exX1fxX373xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX123xX141xXcxX12xX2xX52xbc4axX2xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX24exXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX2xX43xX44xX1exX2xX7xX1dxX1exXbxX6xX15xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX123xX270xXcxX2xX4cxX373xX2xX43xX44xX1exXcxX2xX4xX23axX1dxX2xX39xX541xX2xX4xXfxX574xX2xX2a1xX141xXcxX12xX2xX52xX6d4xX2xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX24exXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX2xX4xX213xXbxX2xX2a1xX373xX1exX2xX39xXfxX5c3xX2xX4xX1fx9d18xXcxX2xX0xX24xX31xXfxX25xd0fbxX39xX2xX12xX4f0xXbxX2xX7xX1dxX1exXbxX6xX2xX2a1xX2a2xXcxX12xX2xX4xXfxX243xXbxX2xX2a1xX20fxXcxX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX44xX31xX0xX1exX2xXfxX1fxX7x3f37xX8xX9xX1dxX1exXbxX6xX4xX25xX15xX4fxX1exXcxX12xX4xX25xX1exXcxX43xX4x390bxX12xX1dxX1exXbxX6xX3fxX39xX25xX1dxX9xX31xX0xX24xX31xX4fxX1exXcxX12xX4xX25xX1exXcxX43xX4xX7a4xX12xX1dxX1exXbxX6xX3fxX39xX25xX1dxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1exX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX2xX1bxX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX44xX31xX0xX1exX2xXfxX1fxX7xX790xX8xX9xX1dxX1exXbxX6xX4xX25xX15xX1xX1fxX25x6f6bxX7xX39xX4xX1fxX7xXcxX7xX59xX4cxXbxX7xX4xXcxX1exX1dxX7a4xX12xX1dxX1exXbxX6xX3fxX39xX25xX1dxX9xX31xX0xX24xX31xX1xX1fxX25xX7f3xX7xX39xX4xX1fxX7xXcxX7xX59xX4cxXbxX7xX4xXcxX1exX1dxX7a4xX12xX1dxX1exXbxX6xX3fxX39xX25xX1dxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1exX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX2xX4cxX129xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xXfxXbxX7xX44xX4xX1fxX44xXcxX12xX4fxX1xXbxX7a4xX12xX1dxX1exXbxX6xX3fxX39xX25xX1dxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31x7850xX25xX1fxX1dxX1exX4xX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX9exX44xXbxX2xX6xX553xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39xXfxX44x6d8axXcxX2xX4xXfxX7xX25xX2xX1dx5170xX44xX2xX39xX2b8xX1exX2xX43xX44xX6d4xX2xX39xX124xXcxX12xX2xX4xX5xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX7exXfxX243xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX24exXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX2ccxX25xX2xX3xX13axX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX2xX7exX479xX2xX4xXfxX243xXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX2xX2a1xX20fxXcxX2xX1dxX44xX29dxXcxX2xXcxXfxea02xX4xX2xX6xX129xX2xX17xX67xX15xX5dxX18xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5cxX5cxX3cxX18xX13exX3cxX5cxX18xX5cxX5dxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2e8xXfxX242xX270xXcxX12xX2xX4xX1fxX277xXcxXfxX2xXfxX22exX2xX4xX1fxX218xX2xXcxX213xXcxX2xXcxXfxX23axXcxX3cxXcxX12xX242xX243xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX20fxX4xX2xX4xX24exX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2xX9exX141xXcxX2xX1xXfxX553xXcxX12xX2xX123xXbx3f74xX44xX2xX1xXfxX665xXbxX2xX220xX206xX2xX13axXcxX2xX35cxX35dxX81xX35dxX360xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2xX95xX59exXcxXfxX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Danh sách đề nghị công nhận cán bộ LTCM

Danh sách đề nghị công nhận cán bộ LTCM
2023-06-20 12:55:00

QTO - Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách...

Tin liên quan

Gợi ý