Cập nhật:  GMT+7
d54x40e8x6bafx7920x8f4ax1daex4451x1e67x6cbexX7x8d69x4b10x8064x94afx6063x68e4xX5x5c87xXax2914xXcx35fex93cex33b8x4424xX3x6e9cx354axXdxX3xX1x9123xX16xX3x99e8x69c5x3714x3bd9xX24xX3xX1xX6xX3xX14x9412xX16xX17xX0x4e05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b3xX10xX6x31e0xXaxX12x397bx577exXcx308exX3x6491xX3xXcxX1xX10x87a0xX3x9814x495fxX4exX3xX4xX51xX4exX3xXexX2bxX3x94e4x26e9xX3x6b96x7e4exX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdx9df6xXbx531ax85ebxXcxX5exXcx719cxX3xX4xX1x5ff5xX3xXex6f13xX16xX1xX3xXexX2bxX3xX16x78fbxX19xX3x480fxX24xX2x6f0cxX3x8ab7x5a4dxX16xX3xXexX1xX51xX16xX17xX3xX83xX2fxX80xX24xX2xX21xX6exX3xX50x9d2cxX16xX17xX3xX4xX51xX4xX3xX16xX17x2471xX15xX16xX3x288bx5dcfxX16xX3xX4x2152xX6xX3xX4xX51xX4xX3xX4xX1x53fdxX1exX16xX17xX3xXexX14x2720xX16xX1xX6exX3xX41x7c62xX3xX51xX16xX6exX3xXexX72xX16xX1xX3xX45xXa2x409cxX16xX17xX3xXcxX14x9393xX3xX85x8b99xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXdxX3xX85xXb4x724dxX4xX3xX21xX22xX23xX80xX21xX3xX1xX6xX3xX14xX2bxX16xX17xX22xX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXex6efexX5xX10xX9xXaxX19xX6xX14xX17xXdxX16x76afxX80xXbx5b9exX3xX6xXa2xXexX4exXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX19xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2fxX2fxX4xX22xX50xX6xX4ex7bb9xXa2xX6xX16xX17xXexX14xXdxX22xXa6xX16xX2fxX41xX10xX7x4264xXexX4exXbxX2fxX16xX10x48f7xX7xX2fxX2xX21x4878xX23xX2fx7551xX23xX41xX2xX2xX83xX80xX2xX14dx64b1xXexX2xX80xX14dxX21xX83x13dexX5xX2xX22x7904xXbxX17xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b59xX4exX41xX103xXaxX12x8637xX1xXa2x1e40xX16xX3xX50xXd4xX3xX4x49baxX103xX3xX17xXdxXa7xX16xX17xX3xX85x1471xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX41xX12xX0xX2fxXexX14xX12xX0xX2fxXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX4exX41xX103xXaxX12xXcxX14xX4exX16xX17xX3xX85x4b4cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xXbxX1x9c15xX16xX17xX3xX1x69dfxX3xX21xX14dxX150xX3xX1xX6xX3xX44xX16xX17xXa2xX15xX16xX3xXa6xXa7xX16xX3xXexX2bxX3xX4xX1xXb4xX1exX16xX17xX3xXexX14xXbbxX16xX1xX3xX50xXcexX4exX3xXa6xX67xX3xXa6x9e1bxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX14xXdxX1a2xX16xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXdxX3xX2xX23xX150xX3xX1xX6x3e53xX3xX41xXc1xX3xX51xX16xX3x19b3x6d45xX18ex46a0xX3xX80xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axXdxX3xX160xX150xX2xX3xX1xX6xX3xXa6xX21cxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xXexX1xX6xX103xX3xXexX1xX86xX3xX159xX3xX1xX6xX47xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX7xXcexX16xX3xX111xXa2x7e70xXexX3xXexX2bxX3xX16xX17xXa2xX15xX16xX3xXa6xXa7xX16xX3xX4xX1xXb4xX1exX16xX17xX3xXexX14xXbbxX16xX1xX3xX50xXcexX4exX3xXa6xX67xX3xXa6xX21cxX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX14xXdxX1a2xX16xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX2xX22xX83xX150xX21xX6exX83xX3xX1xX6xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX7xXcexX16xX3xX111xXa2xX28dxXexX3xXexX2bxX3xX16xX17xXa2xX15xX16xX3xXa6xXa7xX16xX3xXexXc1xX3xX4xX1dcxX6exX3xXa6xXa7xX16xX3xXa6xX6xX103xX3xX4xXabxX6xX3xX4xX51xX4xX3xX4xX5fxX16xX17xX3xXexX103xX3xX5xX198xX19xX3xX16xX17xX1xXdxX67xXbxX3xX2xX22xX14dxX80xX24xX3xX1xX6xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXbxX1x4b41xX4xX3xX1xX15xXdxX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX50xX98xX16xX17xX3xX4xX198xX103xX3xX50xXcexX16xX3xX85xXd4xX6xX3xX4xXabxX6xX3xX41xXc1xX3xX51xX16xX3xX188xX18exX18exX3xX44xX41xXc1xX3xX51xX16xX3xX3exX21cxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX188xXcexX4exX3xXexX15xX16xX3xX85xX6xX3xX41x76d5xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1x98c9xX4xX3xXcxXdxX1a2xXa2xX3xXa6xf89xX16xX17xX3x6928x2f81xX3x755dxX5fxX16xX17xX3xX19xX5cxX3xX14xX1f0xX16xX17xX49x9b60xXdxX6xXdxX3xX85xX4exX375xX16xX3xX80xX47xX3xX150xX80xX23xX6exX23xX3xX1xX6xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX141xX86xX3xXa6xX21cxX3xX5xX198xX19xX3xX7xXcexX16xX3xX16xX17xX4exX21cxXdxX3xX17x3dd6xX3xX41xXc1xX3xX51xX16xX3xX188xX18exX18exX3xX150xX150xX150xX6exX80xX1xX6xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX198xX19xX3xX4xX6xX16xX1xX3xXa6xX21cxX3xX4xX1xXa2xX103xX1a2xX16xX3xX1xX1dcxX6xX3xX4xX198xX103xX3xX17xX3d8xX3xX5xX1axX16xX3xX159xX160xX6exX24xX3xX1xX6xX23exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX7xXcexX16xX3xX111xXa2xX28dxXexX3xX50xX98xX16xX17xX3xXa6xXa7xX16xX3xXexXc1xX3xX4xX1dcxX3xX4xXabxX6xX3xX4xX51xX4xX3xX1xX1f0xX3xX41xX198xX16xX3xX14dxX22xX2xX23xX14dxX3xX1xX6xX22xX3xX5exX17xX4exX21cxXdxX3xX14xX6xX3xX4xX51xX4xX3xX85xXd4xX6xX3xXbxX1xXb4xX1exX16xX17xX3xX4xX1ebxX16xX3xX85x2dfaxXa2xX3xXexXb4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX198xX103xX3xXbxX1xX198xX16xX3xXexX51xX16xX3xXa6xX1axXdxX3xX7xXa7xX3xX5xXb4xXe5xX16xX17xX3xX160xX23xX14dxX22xX80xX159xX21xX3xX4xX198xX103xX3xX141xX10xX4exX3xX4xX51xX4xX3xX5xX4exX375xXdxX22xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX4exX41xX103xXaxX12xX5exX1x58adxX3xXa6x1a8bxX103xX6exX3xX41xXdxX67xX16xX3xXexX75xX4xX1xX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX5cxX3xX45xXa2xXcexX16xX17xX3xXcxX14xXd4xX3xX85xXb4xXe5xX4xX3xXexX7dxX16xX17xX3xX5xX38dxX16xX3xX85xX51xX16xX17xX3xX141xX1a2xX6exX3xX16xX198xX16xX17xX3xX85xX1f0xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xXabxX3xX14xX2bxX16xX17xX3xX111xX28dxXbxX3xX111xX72xX3xX85xX375xXexX3xX160xX24x9236xX22xX3x2a93xXdx99b6xXa2xX3xX132xXa2xX6xX16xX3xXexX14xX37fxX16xX17xX3xX5xX21cxX3xX4xX1dcxX3xXexX51xX4xX3xX41xX32dxX16xX17xX3xX17xXdxXcexX19xX3xX141xX1xXcexX3xX16xX7dxX16xX17xX3xX111xX198xX19xX3xXexX1xXc1xX4xX3xX19xX375xX16xX1xX3xX5cxX3xX4xX51xX4xX3xXa6xX388xX16xX17xX3xXa6xX10xX16xX3xX50xXdxX1a2xX16xX3xXa6xX21cxX3xXa6xX388xX16xX17xX3xX85xX478xXa2xX3xX16xX17xXa2xX15xX16xX3xXa6xX21cxX4exX3xX19xX388xX6xX3xX19xXb4xX6xX6exX3xX4xXcexXdxX3xXexX375xX4exX3xX1xX67xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX51xXdxX3xXa6xX21cxX3xXexX375xX4exX3xXa6xXdxX67xX4xX3xX5xX21cxX19xX6exX3xXexX7dxX16xX17xX3xXexX1xXa2xX3xX16xX1xX4d1xXbxX3xX4xX1xX4exX3xX1xX21cxX16xX17xX3xX4xX1xX32dxX4xX3xX16xX17xX21cxX16xX3xX5xX6xX4exX3xX85xX1f0xX16xX17xX3xX5cxX3xX4xX51xX4xX3xX85xXd4xX6xX3xXbxX1xXb4xX1exX16xX17xX22xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX4exX41xX103xXaxX12xX3exX22xX5exX22xX38fxX0xX2fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.200 ha

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.200 ha
2017-09-18 16:20:48

(QT) - Đến hết tháng 8/2017, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 3.200 ha. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản mặn, lợ 1.000 ha với 420 ha nuôi...

Cam Lộ: Trên 60 ha cỏ chăn nuôi bò

Cam Lộ: Trên 60 ha cỏ chăn nuôi bò
2017-09-18 16:20:14

(QT) - Cùng với việc chăn nuôi bò có hiệu quả, thời gian qua huyện Cam Lộ đã quy hoạch và tiến hành trồng cỏ các vùng chuyên canh để chăn nuôi bò, đồng thời bảo tồn các loại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết