Cập nhật: 07/12/2022 17:18 GMT+7
ddedxe8c3x106bcxe9b0x12effxed1dx1132bx1572fx141ffxX7xe0dfx15a85xf3ddxefb6xefccx13694xX5x1099fxXaxf05dxX0xX7xXexec66xf8c5x10ab8x10b6dxX12xXcxX16xXdx13ed5x14d82xX3x100f5xX1xX17xX18xX19x14b5bxX3xdf3cx1142bxX3x1024fxX1fx1464exXexX3xX1x1102exX3xXexX16xf294xX3x1562exX3xXexe579xX3xeb90x14acbxX18xX19xX3xX2bx11b7dx101e5xX3x123a6x13931xX18xX19xX3xX1xX1exX3xXexX1x138e2xX18xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX17x14f81xX3xX2bx14af9xX3xX5x14916xX3xX18x11b46x10cdfxX4xX3xXexX1x1141exXdxX3xXex12ea8xXbxX3xXexX16xX1fxX18xX19xX3x12ce8x13f5bxX59xX3xX4x1554exX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3x10c14xXdxX3xXcxX5cxX0x11a8bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ae3xX10xX6xX45xXaxX12x11a4bx15675x155cbx132a8xX3xX1xX1fxX43xX1exX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1fxX3xX21xX1xX17xX18xX19xX3x1576exff65xX6xX3xX4x12535xX3xXex10c2cxX3xXexX16x15981xX18xX1xX3xX19xX5cxXdxX3xXaexXafxXb0xXb1xX3xXexX3axX18xX1x15694xX3xdf0axdf10xX3x15070x12ca5xX3xX1xX17x11cf1xX4xX1xX3xXc5x121e0xX3xX28xebf3xX1fxX3xXexX62xXe2xX3xXe4xXe5xX3xX75xX7axX18xX19xX3xXexX1xX62x11294xX18xX19xX3xXc5xX29xX3xXc5xXdxX1exX4xX3xX3cxX29xX3xX18xX19xX1x120a8xX3xX1xX31xX3xXexX16xX35xX3x10b6cxXdxX18xX1xX3xXbxX1x14b50xX3xX3cxXf4xX1fxX3xXexX62xX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX1xX1exX3xXexX1xX4fxX18xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX17xX59xX3xX2bxX5cxX3xX5xX5fxX3xX18xX62xX63xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXexX6cxXbxX3xXexX16xX1fxX18xX19xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxX3xXc5xX63xXdxX3xX59x1045cxX4xX3xX1xX31xX3xXexX16xX35xX3xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX18xX19xX3xX3cx10c9exX3xXexXecxX17xX3xX3cxXdxX29xX1fxX3xX121xXdxX1exX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xX1fxX43xX1exX18xX3xX3cxXecxXexX3xXexXdx15dcfxX1fxX3xX4xX1xX128xX3xX59xX7axXdxX3xXexX16xX62xXcdxX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXafxe613xX3xXexXdxX1baxX1fxX3xX4xX1xX128xX3x110f4xX1fxX4fxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXc5xX29xX3xX1xX1fxX43xX1exX18xX3xX18xX7axX18xX19xX3xXexX1xX7axX18xX3xX59xX63xXdxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX3cxX17xXecxX18xX3xf1a9xf52axX207xX207xX3x11950xX3xX207xX208xX207x158dfx155b9xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX17xX45xX43xXaxX12xX0xXdxX59xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax122e0xXdxX45xXexX1xX26xX3xf18fxX208xX208xXbxX2bxf8cexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX26xX3xebd5xX208xX208xXbxX2bxX250xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX90xX90xX4xX212xef9dxX6xX17xX1ddxX1fxX6xX18xX19xXexX16xXdxX212xXc5xX18xX90xX45xX10xX7xX121xXexX17xXbxX90xX18xX10xX244xX7xX90xX207xX207x1550cx10d21xX90xX2xX208xX25axX45xX37xX2x14417xX2xX292xX37xX289xXexX2xX25axX208xX5xX24bxf3faxXexX16xXdxX10xX1fxX29dxXbxX1xX17xX18xX19xX212x135d3xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xXdxX1exX1fxX3xX21xX1xX17xX18xX19xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX1fxX2dxXexX3xX1xX31xX3xXexX16xX35xX3xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX18xX19xX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX1xX1exX3xXexX1xX4fxX18xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX17xX59xX3xX2bxX5cxX3xX5xX5fxX3xX18xX62xX63xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXexX6cxXbxX3xXexX16xX1fxX18xX19xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxXaxX3xX244xXdxX45xXexX1xX9xXaxX24bxX208xX208xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX25axX208xX208xXaxX3xX90xX12xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12e1dxX1d2xXexX3xX19xXcaxX4xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxX3xX29dxX3x1116bxX18xX1xX26xX3xXe4xX212xXcxX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX17xX45xX43xXaxX12xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxX3xX1xXdxX1exX18xX3xX3cx156f5xX3xX4xXcaxX3xX207xX208xX3xX45xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3cxX62xX35xX4xX3xXaexXafxXb0xXb1xX3xXexX3axX18xX1xX3xX4xX1xX2dxXbxX3xXexX1xX1fxX6cxX18xX3xX3cxXf4xX1fxX3xXexX62xXe2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3cxXcaxX3xX4xXcaxX3xX24bxX3xX45xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3cxX3c0xX3xX1xX17xXf1xX18xX3xXexX1xXf1xX18xX1xX3xX4xX7axX18xX19xX3xXex11fcaxX4xX3xX3cxXf4xX1fxX3xXexX62xX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xXe2xX3xX3cxX62xX6xX3xX45xX46xX3xX426xX18xX3xX3cxXdxX3xXc5xXf1xX17xX3xX1xX17xXecxXexX3xX3cxX1d2xX18xX19xXe2xX3xXexX1xX1fxX3xX1x11702xXexX3xX2xX212xX208xX208xX208xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX1d2xX18xX19xX250xX3xX28axX3xX45xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX3cxX62xX35xX4xX3xXaexXafxXb0xXb1xX3xXexX3axX18xX1xX3xX1ddxX1fxX43xXe8xXexX3xX3cxX118xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX1fxX1baxX3xX3cxX2dxXexXe2xX3xX3cxX62xX35xX4xX3xXbxX1xX1baxX3xX45xX1fxX43xX1exXexX3xXexX1xXdxXe8xXexX3xX121xXe8xX3xX4xX106xX3xX7xXe5xXe2xX3xX3cxX6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX19axX18xX3xX121xX1xX6xXdxX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX45xX46xX3xX426xX18xX212xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX17xX45xX43xXaxX12xXcxX1fxX43xX3xX18xX1xXdxX1baxX18xXe2xX3xXc5xX29xX3xX1xXecxX3xXexXf4xX18xX19xX3xX121xed3axX3xXexX1xX1fxX6cxXexX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxX3xXc5xfb21xX18xX3xX4xX1xX62xX6xX3xX3cxX62xX35xX4xX3xX3cxXf4xX1fxX3xXexX62xX3xX1xX17xXf1xX18xX3xXexX1xXdxX1exX18xXe2xX3xX1xX1exX3xXexX1xX4fxX18xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX17xX59xXe2xX3xX2bxX5cxX3xX5xX5fxX3xX18xX62xX63xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXexX6cxXbxX3xXexX16xX1fxX18xX19xX3xXc5xX533xX18xX3xX4xX1xX62xX6xX3xX3cxX62xX35xX4xX3xX3cxXf4xX1fxX3xXexX62xX3xX3cxX45bxX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1ddxX1fxX43xX3xX1xX17xXecxX4xX1xXe2xX3xX68xX18xX1xX3xX1xX62xXe5xX18xX19xX3xX3cxXe8xX18xX3xX7xX68xX18xX3xX2bxX1fxX2dxXexX3xX121xXdxX18xX1xX3xX45xX17xX6xX18xX1xXe2xX3xX59xX7axXdxX3xXexX16xX62xXcdxX18xX19xXe2xX3xX4xX68xX18xX3xXexX16xXe5xX3xX59xX76xX4xX3xXexXdxX1baxX1fxX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX1xX1fxX43xX1exX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1fxX3xX21xX1xX17xX18xX19xX3xX3cxXecxXexX3xX4xX1xX1fx10e47xX18xX3xX18xX7axX18xX19xX3xXexX1xX7axX18xX3xX59xX63xXdxX3xX18xeb4axX59xX3xX207xX208xX207xX37xX212xX0xX90xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b4cxX1fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXa8x15b25xX18xX19xX0xX90xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX90xXbxX12xX0xX45xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX16xX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1baxX18xX3xX1ddxX1fxX6xX18xX26xX0xX90xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29dxXexX1xX1fxX59xX26bxX29dxX6xX18xX45xX29dxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xXf4xX18xX3xX7xX63xX59xX3xX45xXdxX3xX45xXcdxXdxX3xX3cxXdxX19axX59xX3xXexX6cxXbxX3xX121xXe8xXexX3xX16xX426xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXe5xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxXaxX3xX1xX16xX10x1148dxX9xXaxX90xX26bxX6xX18xX29dxX45xX17xX4xX29dxXbxX1xX6xXbxX29dxX5xX1fxX6xXexX90xX4xX6xX18xX29dxX7xX17xX59xX29dxX45xXdxX29dxX45xX17xXdxX29dxX45xXdxX10xX59xX29dxXexX6xXbxX29dxX121xX10xXexX29dxX16xX6xX4xX29dxXexX1xX6xXdxX29dxX17xX29dxX4xX1fxX59xX29dxX4xX17xX18xX19xX29dxX18xX19xX1xXdxX10xXbxX29dxX45xX17xX18xX19xX29dxX6xXdxX29dxXexX1fxX90xX2xX25axX292xX2xX24bxX24bxX212xX1xXexX59xXaxX12xX0xXdxX59xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX90xX59xX10xX45xXdxX6xX90xX2xX207xX208xX90xX18xX10xX244xX7xX90xX207xX207xX207xX208xX90xX289xX24bxX45xX2xX2xX292xX2xX28axX207xX208xXexX2xX25axX292xX2xX24bxX24bxX5xX208xX212xX2aaxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xXdxX1exX1fxX3xX21xX1xX17xX18xX19xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX1fxX2dxXexX3xX1xX31xX3xXexX16xX35xX3xX37xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX18xX19xX3xX2bxX42xX43xX3xX45xX46xX18xX19xX3xX1xX1exX3xXexX1xX4fxX18xX19xX3xXexX1xX1fxX3xX19xX17xX59xX3xX2bxX5cxX3xX5xX5fxX3xX18xX62xX63xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXexX6cxXbxX3xXexX16xX1fxX18xX19xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxXaxX3xX90xX12xX0xX90xX6xX12xX0xX45xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75xXf4xX18xX3xX7xX63xX59xX3xX45xXdxX3xX45xXcdxXdxX3xX3cxXdxX19axX59xX3xXexX6cxXbxX3xX121xXe8xXexX3xX16xX426xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXe5xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxXaxX3xX1xX16xX10xX705xX9xXaxX90xX26bxX6xX18xX29dxX45xX17xX4xX29dxXbxX1xX6xXbxX29dxX5xX1fxX6xXexX90xX4xX6xX18xX29dxX7xX17xX59xX29dxX45xXdxX29dxX45xX17xXdxX29dxX45xXdxX10xX59xX29dxXexX6xXbxX29dxX121xX10xXexX29dxX16xX6xX4xX29dxXexX1xX6xXdxX29dxX17xX29dxX4xX1fxX59xX29dxX4xX17xX18xX19xX29dxX18xX19xX1xXdxX10xXbxX29dxX45xX17xX18xX19xX29dxX6xXdxX29dxXexX1fxX90xX2xX25axX292xX2xX24bxX24bxX212xX1xXexX59xXaxX12xX75xXf4xX18xX3xX7xX63xX59xX3xX45xXdxX3xX45xXcdxXdxX3xX3cxXdxX19axX59xX3xXexX6cxXbxX3xX121xXe8xXexX3xX16xX426xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXe5xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxX0xX90xX6xX12xX0xX90xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXcxX1xXcdxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1ddxX1fxX6xXe2xX3xX18xX19xX62xXcdxXdxX3xX3cxXdxX3xX3cxX62xXcdxX18xX19xXe2xX3xX18xX1xX2dxXexX3xX5xXf1xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX1xX42xX18xX3xX5xXf1xX59xX3xXc5xXdxX1exX4xX3xXe5xX3xX75xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX28xX7axX18xX19xX3xX8axXdxX3xXcxX5cxXe2xX3xX1xX1fxX43xX1exX18xX3xXcxX16xXdxX1exX1fxX3xX21xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX68xX59xX3xXexX1xX2dxX43xX3xX121xX1xXcaxX3xX4xX1xX118xX1fxX3xXc5xXd1xX3xX59x1227cxXdxX3xX1xX7axXdxX3xXexX1xX4fxXdxX3xX121xX1xXdxX3xX3cxXdxX3xX1ddxX1fxX6xX3xX3cxXdxX19axX59xX3xXexX6cxXbxX3xX121xXe8xXexX3xX16xX426xX4xX3xXexX1xX68xXdxX3xXexXecxXdxX3xX4xX76xX59xX3xX4xX7axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xX18xXf1xX43xX212xX0xX90xXbxX12xX0xX90xX45xXdxXc5xX12xX0xX90xX5xXdxX12xX0xX90xX1fxX5xX12xX0xX45xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX90xX45xXdxXc5xX12xX0xX90xX45xXdxXc5xX12

Thanh Hằng

Các tin đã đưa

Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII
2022-12-07 10:40:00

QTO - Sáng nay 7/12, với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết