Cập nhật:  GMT+7

Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Hôm nay 18/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam chủ trì phiên họp toàn thể UBND tỉnh để thảo luận, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII.

Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam chủ trì phiên họp toàn thể UBND tỉnh - Ảnh: Lê Minh

13/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn và bất lợi, UBND tỉnh đã quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần vượt khó và đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chỉ tiêu KT - XH, QP - AN đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Lê Minh

Theo số liệu dự ước có 13/18 chỉ tiêu KT - XH chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 3/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra (tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách trên địa bàn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ); 2/18 chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người Tổng Cục Thống kê chưa công bố.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ như Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được bổ sung hướng đến hiện đại và hoàn chỉnh; kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn đã được tổ chức hoàn thành tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp; hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023...

Các dự án động lực đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương như: Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà; Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Khu bến cảng Mỹ Thuỷ; Khu công nghiệp Quảng Trị; Cảng hàng không Quảng Trị...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản. Kịp thời kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm.

Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, thảo luận sâu về các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh.

Theo đó, có 29 nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh gồm: 14 báo cáo theo luật định; 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, tài chính, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và PTNT, nội vụ, an sinh xã hội, dân tộc và miền núi.

Để các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện trên thực tế, lãnh đạo các sở, ban, ngành đề xuất nhiều giải pháp gồm: tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng. Tích cực tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm. Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, Đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo...

Tập trung đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; các công trình phúc lợi xã hội; hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch... Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan khai thác đất san lấp, công bố giá vật liệu xây dựng sát giá thị trường; tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công; khen thưởng, kỷ luật trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục & đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính, tư pháp; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm hoàn thiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Điều đáng mừng là những yếu tố thuận lợi sẽ tạo đà để hoàn thành kế hoạch như tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên; những giải pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp.

Đặc biệt, các công trình trọng điểm chuẩn bị được triển khai như dự án Cảng hàng không Quảng Trị, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu; khởi công Khu công nghiệp Quảng Trị vào ngày 15/12/2023; đầu năm 2024 triển khai thi công Cảng Mỹ Thủy; khởi công đường tránh phía Đông TP. Đông Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, để đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra, các sở ngành, địa phương cần tranh thủ các yếu tố thuận lợi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế, cụ thể là tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân.

Các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa; các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp cho các công trình, dự án.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, có tính động lực; các công trình phục vụ dân sinh, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để tháo gỡ các điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sự phát triển chung của toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 cũng như nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Lê Minh

Tin liên quan:
 • Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
  Thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII

  Chiều nay 12/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 15 của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII và một số nội dung khác. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự phiên họp.

 • Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
  Thống nhất trình 16 nội dung tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa VIII

  Hôm nay 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì phiên họp toàn thể với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để tham gia ý kiến đối với các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa VIII.

 • Thống nhất trình 29 nội dung tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII
  Rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

  Chiều nay 11/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp để rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự phiên họp.


Lê Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết