Cập nhật:  GMT+7
8a72xc8adx10444xa0a9x1361cx8ad3xae44xdac3x13355xX7xd4d2xc07bx10d45x98bfx13146x136b9xX5x109c4xXax12842xXcxX1xaf54xe7fdxX3xbac7xd63cxX3xXexba07x999fx10579xX3x14e13x12911xX19xX3xXex13580xXexX3xX4xX1x8f83xX3xX1xb1f4xXdxX3xX18xXdx9c92xX1dxX3xXbxX1xd995xX3xX1dx9490xX3xX1dxX1exX1x15018xX2axX3xXex1428bxXdxX3xX1xX21x11b4dxd138xX1dxX3x10c8bx9d1cxf3c1xX1dxX1exX3xX4cxac45xX6xX0xc8cexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xe513xXaxX12xffe4x12870xXcxefafxX3xccecxX3xb06exX1x14038xX1dxX3xX68xd880xXbxX3x9f0dxX53xX1dxX3xXcxX25xXexX3xX4x14a03xX3xXex12a64xX21xX48x14f8cxX1dxX3xX4xb42dxX6xX3xX68xX74xX1dxX3xXexX2dxX4x1102axX3xX1dxX1xab54xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8a97xX3xX1dxX1xX3axX1dxX1exX3xc344xX1xX53xX3xXadxX1xX15xX1dxX3xX18xX4exXdxX3xX1dxX1exX4dx11962xXdxX3xX68xX74xX1dxX3xX16xXdxX8axX1dxX3xX1dxf0d3xXdxX3xX1xX21xX48xX49xX1dxX3xX4cxX4dxX4exX1dxX1exX3xX4cxX53xX6xX98xX3xX4cxX2dxXdxX3xfee1xX4cx108f1xX72xX3xXexe91axX1dxX1xX3xX6cxX21x146c9xX1dxX1exX3xXcxX87xX78xX3xX18xX19xX3x11e3exX37xX4xX3xXcxX1xX21xX25xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX18x14df0xX6xX3xXexX84xX3xX4xX1x110b3xX4xX3xXexX1xX15xX16xX98xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xfd07xf8cbxX3xX7xX21x8c09xXexX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX2dxX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX4xX53xX3xX1xX2axX19xX1dxX3xX4xXeexX1dxX1xX3xX7bxX1cxX4xX3xb2c8xXdxX49xXexX3xXadxX1xX53xX3xXadxX1xX15xX1dxX3xXexX43xXdxX3xe5b5x11bdexX3xbffaxX3x1501cxXdxX1dxX1exX3xX6bxX7bxX78xX6xX3xXbxX1xX4dxcfa6xX1dxX1exX3xX68xX2axX3xX4cxX2dxXdxX3xXe2xX4cxXe4xX72xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXf9xX37xX4xX3xXcxX1xX21xX25xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX1dxX1x1316axX1dxX3xX7bx136f5xX3xX7bxd8eexX21xX6exfb90xX3xb16dxX11fxX3xX7xX21xX123xXexX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX164xX165xX3xX167xX3xXcxXcaxX4xX3xX18xX19xX3x138b5xX11fxX3xX7xX21xX123xXexX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX164xX165xX3xX169xX48xX98xX3xX18xX4exXdxX3xXexX84xX1dxX1exX3xXexX87xX78xX3xX1exXdx119d6xX3xX1xX176xX1dxX3xe6c0xX11fxX3xXexX87xXdxX49xX21xX3xX7bxbf90xX1dxX1ex12cedxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX87xX1exXdxX1dxbbc5x11743xXbxX164xX3xX6xX21xXexX2axXaxX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX16xX1exX3xX7xX87xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX21fxX152xX6xX2axX20xX21xX6xX1dxX1exXexX87xXdxX21fxX18xX1dxX56xX68xX10xX7xXadxXexX2axXbxX56xX1dxX10xa595xX7xX56xX239xX11fxX11fxX1d6xX56xX1aaxX11exX68xX239xX2xX11fxX11fxd140xX11fxX1d6xXexX2xX1aaxf774xX287xd9e1xX289xX5xX2xX21fxc915xXbxX1exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX87xX12xX0xXexX87xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx937axX2axX68xX48xXaxX12xXe2xX165xX1dxX1xX3xX7bxX43xX2axX3xX4cxX2dxXdxX3xXe2xX4cxXe4xX72xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXf9xX37xX4xX3xXcxX1xX21xX25xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xXexX87xX6xX2axX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX1dxX1exX1xX3fxX2axX3xXexX43xXdxX3xX164xX165xX3xX167xX3xX169xXdxX1dxX1exX21fxX3x117a9xX1dxX1xX238xX3xXcxX1xX21xX3xX4cx1464axX6xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX87xX12xX0xX56xXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX2axX68xX48xXaxX12xXcxX43xXdxX3xX4xX20cxX4xX3xX1dxX176xXdxX3xX7bxX25xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX98xX3xX7bxX2axX19xX1dxX3xX7bxX165xX3xX74xX1dxX3xX4xX1a5xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xa39bxXdxX3xXex1028axX1dxX1xX3xX1xX374xX1dxX1xX3xX7xX110xX4xX3xXadxX1xX370xX10xX98xX3xX7bxXbdxXdxX3xX7x13e41xX1dxX1exX3xX4xX8exX6xX3xX4xX20cxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX7bxX374xX1dxX1xX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX1dxX1exX1xX3fxX2axX98xX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX4xX53xX3xX1xX2axX19xX1dxX3xX4xXeexX1dxX1xX3xX7bxX1cxX4xX3xX152xXdxX49xXexX3xXadxX1xX53xX3xXadxX1xX15xX1dxX98xX3xX7bxX21cxX1dxX1exX3xXexX1xXbdxXdxX3xX7bxX2dxX1dxX1exX3xX18xXdxX32xX1dxX3xX4xX20cxX4xX3xX4xX1xX78xX3xX10xX16xX3xX1dx105dfxX3xX5xbda4xX4xX98xX3xX4xX38cxX3xX1ex10bf0xX1dxX1exX3xX18xX4dxX176xX1dxX3xX5xX32xX1dxX3xXexX87xX2axX1dxX1exX3xX4xX21xX2dxX4xX3xX7xX38cxX1dxX1exX3xX18xX19xX3xX4xX1xXcaxX4xX3xX4xX20cxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX7bxX374xX1dxX1xX3xX7bxX53xX1dxX3xX16xX2dxXexX3xX16xafa5xX6xX3xX164xX21xX74xX1dxX3xX16xX4exXdxX3xX18xX4exXdxX3xX1dxX1xXdxX8axX21xX3xX7xX110xX4xX3xXadxX1xX370xX10xX98xX3xX1xX43xX1dxX1xX3xXbxX1xXcaxX4xX21fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX2axX68xX48xXaxX12xXf9x14c70xX1dxX1exX3xXexX87xX2axX1dxX1exX3xX68xX78xXbxX3xX1dxX19xX48xX98xX3xX7bxX2axX19xX1dxX3xX7bxX165xX3xX7bxX25xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX1xXcaxX4xX3xXexX25xXexX3xX4xX20cxX1dxX3xX152xX2dxX98xX3xX4xX1xXdxX25xX1dxX3xX7x14ea8xX3x1391axX21cxX1dxX3xX2b2xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX31cxX1dxX1exX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX18xX19xX3xX4c6xX21cxX1dxX3xX2b2xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX31cxX1dxX1exX3xX2b2xX6xX3xXcxX1a5xX1dxX1exX98xX3xX4xX1xXcaxX4xX3xX4xX20cxX1dxX3xX152xX2dxX98xX3xX4xX1xXdxX25xX1dxX3xX7xX4c4xX3xX4xX20cxX4xX3xX7bxX176xX1dxX3xX18xX78xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX37xX4xX3xXbxX1xX20cxXexX3xX1xX21xX48xX3xXexX87xX21xX48xX8axX1dxX3xXexX1xX38cxX1dxX1exX98xX3xX1dxX74xX1dxX1exX3xX4xX6xX2axX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX1a5xX1dxX3xX4xXeexX1dxX1xX3xX1exXdxX20cxX4xX98xX3xX4xX1xX8exX3xX7bxX2dxX1dxX1exX3xX1dxX40axX16xX3xX4xX1xX40axX4xX3xXexX374xX1dxX1xX3xX1xX374xX1dxX1xX98xX3xXbxX1xX38cxXdxX3xX1xc72bxXbxX3xX18xX4exXdxX3xX4xX20cxX4xX3xX5xX402xX4xX3xX5xX4dxX578xX1dxX1exX98xX3xXexX87xX2axX1dxX1exX3xX7bxX53xX3xX4xX53xX3xX4xX20cxX4xX3xX4xX123xXbxX3xX4cxX2dxXdxX3xXe4xX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX7bxX78xX6xX3xXbxX1xX4dxX176xX1dxX1exX3xX20xX21xXeexX1dxX3xX5xc8cbxX3xX4xX1xX1cxXexX3xX4xX1x1354fxX3xX152xXdxX32xX1dxX3xX1exXdxX4exXdxX98xX3xX1xX2axX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX49xX16xX3xX18xX37xX3xX152xXeexX2axX3xX18xX49xX3xX18xX3axX1dxX1exX3xX4xX1xX40axX4xX3xX4xX1xX8exX3xX20xX21xX48xX8axX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX152xXdxX32xX1dxX3xX1exXdxX4exXdxX3xX20xX21xX38cxX4xX3xX1exXdxX6xX3xXexX87xX2axX1dxX1exX3xX16xcf73xXdxX3xXexX374xX1dxX1xX3xX1xX21xX38cxX1dxX1exX21fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX2axX68xX48xXaxX12xX2b2xX32xX1dxX3xX4xX43xX1dxX1xX3xX7bxX53xX98xX3xX7bxX2axX19xX1dxX3xX4xX485xX1dxX1exX3xXexX1xX15xX16xX98xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX1exXdxX6xX3xX7bxX374xX1dxX1xX3xX4xX1xX78xX3xX4cxX21cxX3xXcxX1xX78xX3xXcxX1xXdxX25xXbxX3xca4dxX3x11559xX1xX53xX16xX3xX212xX98xX3xXexX1xX78xX3xXexX87xX123xX1dxX3xX68exX1xX10xX3x13fe0xX6xX1dxX1xX3xX152xX78xX3xX1xX370xX6xX3xX1xX2axX43xX1dxX3xXexX1xXdxX32xX21xX3xX87xX37xXdxX3xX1xX2axX19xX1dxX3xXexX2axX19xX1dxX3xX1dxX1ex12ffexXdxX3xX1dxX1xX19xX98xX3xX1exX74xX48xX3xXexX1xXdxX49xXexX3xX1xX43xXdxX3xX1dxX1cxX1dxX1exX3xX1dxX8axX3xX4xX1xX2axX3xX1exXdxX6xX3xX7bxX374xX1dxX1xX21fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX2axX68xX48xXaxX12xX4c6xX74xX48xX3xX5xX19xX3xX16xX2dxXexX3xX1xX2axX43xXexX3xX7bxX2dxX1dxX1exX3xd105xX3xX1dxX1exX1xX4c4xX6xX3xX7bxX4dxX578xX4xX3xX4cxX2dxXdxX3xXe2xX4cxXe4xX72xX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX68xX21xX48xX3xXexX87xX374xX3xX1xX9cxX1dxX1exX3xX1dxX15xX16xX98xX3xX20xX21xX6xX3xX7bxX53xX3xX7bxX2dxX1dxX1exX3xX18xXdxX32xX1dxX98xX3xXadxX1xX5bexX4xX1xX3xX5xX49xX3xX1xX2dxXdxX3xX18xXdxX32xX1dxX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX1dxX1exX1xX3fxX2axX98xX3xXbxX1xX37xX3xX1dxX3axX3xX4xX53xX3xX1xX2axX19xX1dxX3xX4xXeexX1dxX1xX3xX7bxX1cxX4xX3xX152xXdxX49xXexX3xXadxX1xX53xX3xXadxX1xX15xX1dxX3xX4xX53xX3xXexX1xX32xX16xX3xX7bxX2dxX1dxX1exX3xX5xX402xX4xX3xX18xX4dxX176xX1dxX3xX5xX32xX1dxX3xXexX87xX2axX1dxX1exX3xX4xX21xX2dxX4xX3xX7xX38cxX1dxX1exX3xX18xX19xX3xX7bxX53xX1dxX3xX16xX2dxXexX3xX4xX20cxXdxX3xXexX25xXexX3xX4xX84xX3xXexX87xX21xX48xX8axX1dxX3xX18xX21xXdxX3xXexX4dxX176xXdxX98xX3xX123xX16xX3xX20cxXbxX21fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX2axX68xX48xXaxX12xXcxX1xX21xX3xX4cxX31cxX6xX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Triển lãm mai vàng Quảng Trị

Triển lãm mai vàng Quảng Trị
2020-01-20 18:33:50

(QT) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, trong khuôn viên Bảo tàng Quảng Trị (08 Nguyễn Huệ, TP. Đông Hà) diễn ra triển lãm mai vàng. Đây là hội xuân do nhóm 15...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết