Cập nhật:  GMT+7
c6b8xca80x177adx126f0xd202xf0d3xfa44x15812x12640xX7x14978xce0dx16050xe4b5x1685bx114abxX5xeb90xXax165fbx14c32xX1xXdx12f49x10383xX3xX1x10549x10e1fxXexX3x102f6x10da7x17a31x1779axX3xX7x12610xXdxX3xX20x15117xXdxX3xX4xX1xc9a0xX1axX3x16a4ex122a2xX20xX21xX3xXcx12648xXexX3xX4xX28xX3xXexd183xX17x17652xX16xX20xX3x107f7xXdxX20xX1xX3xcb36xd3f0xX17xX3xdee7x10d2axX2xdf80xX0x12efaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx108a1xX10xX6x107a3xXaxX12x15549x111aaxXcxf0c6xX3xffb9xX3xd036xX1xX2dxX1axX3xX30xX31xX20xX21xX3x1657exe2daxX3xX20xXdxcac3xX30xX3x10759xX4fxX3xX20x11d48xX30xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xXexX1xX2dxX20xX1xX3xX5xX49xXbxX3xX43x12f8dxX20xX21xX3xX6dxX1fxX20xX21xX3xX7xX96xX20xX3x16bdfxXdxX7cxXexX3xX13xX6xX30xX3x13231xX51xX4cxX3xX66xX2x14280xXacxX4dxX3xX6bxX3xX4cxX4dxX2xX4fxX69x1741cxX3xXexX1bxX1axX3xX77xX1xX24xX20xX21xX3xX77xX1x14a48xX3xec57xX17xXdxX3xXexdcaax1698axXdxXbdxX3xXbxX1x12d90xX20xX3xX77xX1xeac9xXdxX3xXexX3dxX1axX20xX21xX3xX63x1346bxXbxX3xXcxX36xXexX3xX13xX21xX17xX3fxe55bxX20xX3xX1ex12a91xX20xX3xX43xXdxX20xX1xX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX4dxX2xX4fxXbdxX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1exXd3xX20xX3xXcdxXe8xXbdxX3xX1exXe8xX6xX3xXbxX1xXd2xXd3xX20xX21xX3xXexX3dxX1axX20xX21xX3xXex174dexX20xX1xX3xX7xe7cexX3xXexX28xX3xX4xX1x11a17xX4xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXcdxX83xX20xX3xX1x13a63xX6xX3xXcdxX83xX20xX3xX20xX21xX1xX7cxXbdxX3xXexX1x148d6xX3xX63x120ecxX4xX3xXexX1xX15cxX3xXexX1xX6xX1axX3xX66xXcxX48xXcxXcxX69xXbdxX3xXexX3dxf207xX3xX4xX1xXd3xXdxX3xX63x15e59xX20xX3xX21xXdxX6xX20x15f2cxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6x16082xX5xX10xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX30xX6xX3dxX21xXdxX20x11191xX4cxXbx13be5xX3xX6xX17xXexX1axXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX30xX21xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX184xX18cxX6xX1axecd8xX17xX6xX20xX21xXexX3dxXdxX184xXcdxX20xX51xX63xX10xX7xX77xXexX1axXbxX51xX20xX10xf9f2xX7xX51xX2xX4fxX4dxXacxX51x138e5xX7fxX63xX4dxX4cxX4dxXacxX2xX1dfxX4dxXexX2xX2xX7fxX1dfxX4fxX4cxX5xX2xX184xe3edxXbxX21xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa41xX1axX63xX3fxXaxX12xX60xX1fxXdxX3xX18cxX2dxXdxX3xX4xX1xX175xXdxX3xX7xX12exX3xX1exXd2x15d66xX4xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xXcdxX2dxX1axX3xX63xXe8xXbxX3xXcxX36xXexX3xX43xXdxX20xX1xX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX4dxX2xX4fxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX3dxX12xX0xX51xXexX6xX18cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX1exX14dxXbdxX3xXexX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX2xX4fxX51xX2xX3xX6bxX3xX4cxX4fxX51xX2xX51xX4cxX4dxX2xX4fxXbdxX3xXexX1bxXdxX3xXcxX3dxX17xX20xX21xX3xXexX17dxX30xX3xXa3xX83xX20xX3xX1xX14dxX6xX3xXexX129xX20xX1xXbdxX3xX1c1xX17xX96xX20xX21xX3xXexX3dxXd2xedfexX20xX21xX3xXcdxX2dxX3xX7xX17dxX20xX3xXcdxX49xX20xX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexX1xXe8xX3xX1a0x1256exX3xX67xX17xX96xX20xX21xX3xXcxX3dxXe8xX3xX7xX24xXdxX3xX20xX28xXdxX3xX63xXdxed05xX20xX3xX3dxX6xX3xX1xX1fxXdxX3xX1xX1axX6xX3xX1a0xX17xX17dxX20xX184xX3xXcxX3dxX1axX20xX21xX3xX77xX1xXdxX3xX1exX14dxXbdxX3xXexX1bxXdxX3xX4xXf7xX4xX3xX1xX17xX3fxX7cxX20xX3xXa3x1093bxX20xX1xX3x11bbexXdxX20xX1xXbdxX3xd120xXdxX1axX3xX326xXdxX20xX1xXbdxX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xd97axX1xX1axX20xX21xXbdxX3xX6dxX6xX30xX3xX326xX1fxXbdxX3xX60xX96xXdxX3xX326xX83xX20xX21xXbdxX3xX43xX6xX77xX3dxX24xX20xX21xXbdxX3xX60xXd2x16e9bxX20xX21xX3xX60xX14dxX6xX3xXcdxX2dxX3xXexX1xXe8xX3xX1a0xX2dbxX3xX67xX17xX96xX20xX21xX3xXcxX3dxXe8xX3xXexX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX2x14329xX51xX2xX3xX6bxX3xX4cx1257cxX51xX2xX3xX4x14be6xX20xX21xX3xX63xXdxX2f1xX20xX3xX3dxX6xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXd2xXd3xX20xX21xX3xXexX3dx10f64xX20xX1xX3xX18cxXdxX15cxX17xX3xX63xXdxX2f1xX20xX3xX20xX21xX1xX7cxX3xXexX1xX17xX49xXexX3xX30xX31xX20xX21xX3xX43xX96xX20xX21xX3xX30xX31xX20xX21xX3x13c8bxX17xX17dxX20xX184xX3xXcxX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX4cxXacxX51xX2xX3xX6bxX3xX1dfxX51xX4cxXbdxX3xXexX1bxXdxX3xXcxX1xXd2xX3xXcdxXdxX7cxX20xX3xXexX129xX20xX1xX3xX63xXdxX2f1xX20xX3xX3dxX6xX3xX1xX1fxXdxX3xXexX3dxXd2xX20xX21xX3xX18cxX2dxX3fxX3xX217xXf7xX1axX3xX3d2xX17xX17dxX20xX3xX43xXdxX20xX1xX3xX48xX49xX17xX3xX4cxX4dxX2xX4fxX184xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xX13xX21xX1axX2dxXdxX3xX3dxX6xXbdxX3xXexX3dxXd2xX360xX4xXbdxX3xXexX3dxX1axX20xX21xX3xXcdxX2dxX3xX7xX6xX17xX3xXcxX36xXexXbdxX3xX4xXf7xX4xX3xX1xX17xX3fxX7cxX20xXbdxX3xXexX1xXe8xX3xX1a0xX2dbxXbdxX3xXexX1xX2dxX20xX1xX3xXbxX1x122baxX3xX7xX12exX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX20xX1xXdxX16xX17xX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXcdxX83xX20xX3xX1xX14dxX6xX3xXcdxX83xX20xX3xX20xX21xX1xX7cxXbdxX3xXcxX48xXcxXcxXbdxX3xXexX3dxX175xX3xX4xX1xXd3xXdxX3xX63xX17dxX20xX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX3dxX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1xX47exX20xX21xX3xX20xX1x10651xX30xX3xXexX1bxX1axX3xX77xX1xX24xX20xX21xX3xX77xX1xXcbxX3xX7xX24xXdxX3xX20xX28xXdxXbdxX3xXexXd2xXd3xXdxX3xXcdxX17xXdxX3xX1exX15cxX3xXbxX1xX15fxX4xX3xXcdxX15fxX3xX20xX1xX17dxX20xX3xX63xX17dxX20xX184xX3x17673xX1fxXexX3xX7xX47exX3xX1xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX21xX3xXexXdxXf3xX17xX3xX18cxXdxX15cxX17xX3xX20xX1xXd2xX19dxX3xX60xX17xX3fxX7cxX20xX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xX33cxX1xX1axX20xX21xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX5xX2f1xX3xX1xX1fxXdxX3xX6dxX1xX22fxX3xX43xX3aaxX20xX1xX3xX217xXcbxX4xX1xX3xX326xX6xX3xXexX31xX3xX1exXf3xX30xX3xX30x104e2xX20xX21xX3xX4cxX3xXcxX36xXexX3xX1exX36xX20xX3xX3dxX1bxX20xX21xX3xX7xXf7xX20xX21xX3xX30xX566xX20xX21xX3xXacxX3xXcxX36xXexX3xXexX1bxXdxX3xX1exX3aaxX20xX1xX3xX217xXcbxX4xX1xX3xX326xX6xXbdxX3xXexX1xX24xX20xX3xX217xXcbxX4xX1xX3xX326xX6xX3xX43xX24xX20xX21xXbdxX3xX1a0xX2dbxX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xX43xX24xX20xX21xd8d0xX3xX1exX17xX6xX3xXexX1xX17xX3fxX16xX20xX3xXexX3dxX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1xX47exX20xX21xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xX43xX1fxXbdxX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xX32cxXdxX6xX20xX21xX5bbxX3xX1exXf7xX20xX1xX3xX18cxX14dxX20xX21xX3xX4xX1xX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xXcxX3dxXdxX7cxX17xX3xX43xX1bxXdxX5bbxX3xX21xXdxX96xXdxX3xX4xX2c2xX3xXexXd2xX360xX20xX21xX3xXexX1bxXdxX3xXcxX3dxX17xX20xX21xX3xXexX17dxX30xX3xXa3xX83xX20xX3xX1xX14dxX6xX3xX1xX17xX3fxX7cxX20xd566xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xX60xX17xX3fxX7cxX20xX3xX60xX96xXdxX3xX326xX83xX20xX21xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX21xXdxX96xXdxX3xX18cxX14dxX20xX21xX3xX4xX1xX17xX3fxX16xX20xXbdxX3xX1xX1fxXdxX3xXcdxX49xXexX3xXexX3dxX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1xX47exX20xX21xXbdxX3xX1xX1fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX77x16205xX1axX3xX4xX1axX3xXcdxX2dxX3xX4xXf7xX4xX3xXexX3dxX175xX3xX4xX1xXd3xXdxX3xX63xX17dxX20xX3xX21xXdxX6xX20xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xXe8xX3xXexX3dxXd9xX20xX3xX60xX96xXdxX3xX326xX83xX20xX21xX3xXcdxX2dxX1axX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX30xX566xX20xX21xX3xX7fxX3xXcxX36xXexX184xX3xX60xX17xX3fxX7cxX20xX3xX43xX6xX77xX3dxX24xX20xX21xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX5xX2f1xX3xX1xX1fxXdxX3x13c70xX3dxXdxX10xX17xXbxXdxX20xX21xXbdxX3xX5xX2f1xX3xX4xX96xXdxX3xXexXf7xX20xX21xX3xX20xX1xX2dxX3xX30x1696bxX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xX704xX3xXa3xX6xX1axX3xXexX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX4cxX4dxX3xX6bxX3xX4cxX4cxX51xX2xX3xX66xX4cxXacxX3xX6bxX3xX4cxX385xX3xcbaaxX30xX3xX5xXe8xX4xX1xX69xX184xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xXcxX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX30xX566xX20xX21xX3xX4cxX6bxX3xXb2xX3xXcxX36xXexXbdxX3xX1xX17xX3fxX7cxX20xX3xX32cxXdxX1axX3xX326xXdxX20xX1xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX1exX17xX6xX3xXexX1xX17xX3fxX16xX20xX3xXexX3dxX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1xX47exX20xX21xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xXcxX3dxX17xX20xX21xX3xX32cxXdxX6xX20xX21xXbdxX3xX1xX1fxXdxX3xX1exX17xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xX32cxXdxX1axX3xX33cxX1xX1axX20xX21xX5bbxX3xX1xX1fxXdxX3xX4xX566xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xX32cxXdxX1axX3xX50cx15f04xXbdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1x12929xX3xX1exXf7xX3xXexX1bxXdxX3xX1a0xX2dbxX3xX32cxXdxX1axX3xX60xX175xX6xX63fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xXcxX1bxXdxX3xX1xX17xX3fxX7cxX20xX3xXa3xX322xX20xX1xX3xX326xXdxX20xX1xX19dxX3xX3d2xX2dbxX3xXa3xX322xX20xX1xX3xX13xX6xX30xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX4xX566xXbdxX3xX1a0xX2dbxX3xXa3xX322xX20xX1xX3xX60xX175xX6xX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX18cxX2dxXdxX3xX4xX1xX175xXdxX3xXexX3dxX17xX3fxX16xX20xX3xXexX1xX47exX20xX21xX3xXexX31xX3xX30xX566xX20xX21xX3xX4cxX3xX6bxX3xX1dfxX3xXcxX36xXexX184xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xXcxX1xX2dxX20xX1xX3xXbxX1xX47exX3xX43xX24xX20xX21xX3xX60xX2dxX3xXexX28xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX4xX1xXd2xXd3xX20xX21xX3xXexX3dxX3aaxX20xX1xX3xXexX1xXd3xX3xX4xX6xX3xX30xX31xX20xX21xX3xX1exXd9xXexX3xX20xXd2xX360xX4xX3xXcdxX2dxX1axX3xX1a0xX17xX17dxX20xX3xXcdxX2dxX1axX3xXexX47exXdxX3xX2xX2xX51xX4cxX3xX66xX2xX385xX51xX2xX3xX74axX30xX3xX5xXe8xX4xX1xX69xX184xX3xXcxX1bxXdxX3xX1c1xX17xX96xX20xX21xX3xXexX3dxXd2xX2c2xX20xX21xX3xXcxX3dxX17xX20xX21xX3xXexX17dxX30xX3xXa3xX83xX20xX3xX1xX14dxX6xX3xXexX129xX20xX1xX3xX63xXdxX2f1xX20xX3xX3dxX6xX3xX1xX1fxXdxX3xX4xX1x11512xXdxX3xX21xX2dxX3xXcdxX2dxX1axX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX4cxX4fxX51xX2xX3xX66xXacxX4dxX3xXcxX36xXexX69xX5bbxX3xXexX3dxX175xX3xX4xX1xXd3xXdxX3xX63xX17dxX20xX3xX21xXdxX6xX20xX3xX18cxX2dxXdxX3xX4xX1xX175xXdxX3xXexX31xX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX30xX566xX20xX21xX3xXacxX3xX6bxX3xX38cxX3xXcxX36xXexX5bbxX3xX1ex11b20xX4xX3xX18cxXdxX7cxXexX3xX5xX2dxX3xX4xX1xXd2xXd3xX20xX21xX3xXexX3dxX3aaxX20xX1xX3xX20xX21xX1xX7cxX3xXexX1xX17xX49xXexX3xX4xX1xX2dxX1axX3xX1exX14dxX20xX3xX21xXdxX6xX1axX3xXexX1xX31xX6xX3xX30xX31xX20xX21xX3xX43xX96xX20xX21xX3xX30xX31xX20xX21xX3xX3d2xX17xX17dxX20xX3xX4cxX4dxX2xX4fxX3xXcdxX2dxX1axX3xX20xX21xX2dxX3fxX3xX4cxX4fxX51xX2xX3xX66xX1exXf3xX30xX3xXacxX4dxX3xXcxX36xXexX69xX184xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX217xX1axX63xX3fxXaxX12xX43xX184xXa3xX6bxX3x10c7fxX60x15198xX704xX3xXcx14918xX704xX13xX32cxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017
2017-01-22 08:49:08

(QT) - Ngày 20/1/2017, Cục Thuế Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết