Cập nhật: 14/07/2019 14:49 GMT+7
2a95x6406x2b7fx4432xba9cx91e1x596cx6462xcfc7xX7xbc65xea6ex9157x51fcxb964x7100xX5x49c7xXax4bb2x3bd1x70aex941ax3b31xX3xX5x92b5xX16xX1xX3xb6d8x801bxX14xX3xXexac7cxX16xX1xX3xa923x7955xX16xX1xX3xdf43xX1x385axX4xX3xXexX1x799dxb793xX3x87bfxX15xX3x2c24xX1x8904xXdxX3xX4xabd1xX16xe5d2xX3x3bf8xf057xd2a7xX3xf12exe9b2xX16xX40xX3xX16xX1xX15xX3xXexe52axX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX1dx43c0xXdxX3xXex3177xc8cbxX16xX40xX3xX4xX1x45a6xX16xX1xX3xX7xf056xX4xX1xX0x62d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6dexX10xX6xX46xXaxX12x4288x4948xXcx6868xX3xd48exX3xXcxa476xX14xX16xX40xX3xe3bfxX3xX16xX40xX15xX44xX3xX2x46faxX3x58a1xX3xX2xeea9x4210x326bxXa3xX95x8108xX2xba22xe436xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX46xX14xX3x3416xX26xXcxba77xX3xX13x7459xX16xX40xXaaxX3x32d0xX6axX3xXexX1xX63xX3xXcxX22xX16xX1xX3xe76bxX44xXaaxX3xXcxX90xX63xX3axX16xX40xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX13xX1exXdxX3xdcd9xXdx8347xb765xX3xec0axXfaxX5fxX4xX3xX1x5091xXdxX3xX88xX13xXd7xX89xX82xX8bxX3xX82xX14xX15xX16xX40xX3xXcxX1x8a29xX3xXcxX1xX2dxX44xX3xc727xX6xX16xX3xX5xX15xX33xX3xXexX90xX63xX3axX16xX40xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX1dxX19xX3xX1dx665fxX16xX3xXexX1xX32xX33xX3xX35xX15xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX3exX16xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX16xX40xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX1dxX5fxXdxX3xXexX63xX64xX16xX40xX3xX4xX1xX6axX16xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xXexX90xb66cxX16xX3xX1dxX114xX6xX3xXf7xX15xX16xX3xXexX22xX16xX1xX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xXa3xX3xX13xbb6fxX16xX3xXexXdxX133xXbxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX4xX197xX3xXccxX26xXcxXcfxX3xX13xXd2xX16xX40xXaaxX3xXd7xX6axX3xXexX1xX63xX3xXcxX22xX16xX1xX3xXe3xX44xXaaxX3x6d80xX1xXe3xX3xXexX114xX4xX1xX3xX82xX13x8b58xdc4bxX3xXexX22xX16xX1xX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xX3xX1cdxX40xXfaxX44x6598xX16xX3xX26xX32xX16xX3xX82x7aa2xX16xX40xX3xX4xX1ebxX16xX40xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xX4xX6fxX4xX3xX7xX3axXaaxX3xXf7xX6xX16xXaaxX3xX16xX40xX15xX16xX1xX3xX5xXdxX17bxX16xX3xXfcxXfaxX6xX16xXa3xX0xX73xXbxX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX90xX40xXdxX16xeb1bxX95xXbxX42xX3xX6xXfaxXexX14xXaxX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX33xX40xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX73xX73xX4xXa3xXf7xX6xX14xXfcxXfaxX6xX16xX40xXexX90xXdxXa3xX35xX16xX73xX46xX10xX7xX38xXexX14xXbxX73xX16xX10xda13xX7xX73xX2xXa9xX95xXa4xX73xXa2x2ef6xX46xXa7xX2xXa2xXa2xXa9xX9dxX9dxXexX2xXa2xXa7xXa4xXa7xXa2xX5xX2xXa3x35e7xXbxX40xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xX1c2xX6fxX4xX3xX1dxX1exXdxX3xXf7xXdxXf9xXfaxX3xXexX1xX6xX33xX3xX40xXdxX6xX3xX1dxX102xX16xX40xX3xXexX1x34ecxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX3exX16xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX16xX40xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXf7xX15xX3xX2bxX1xX6xX16xX3xXcxX1xX114xX3xX11bxX1exX4xda46xX0xX73xXbxX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xX73xXexX6xXf7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX90xX40xXdxX16xX232xX95xXbxX42xX3xX6xXfaxXexX14xXaxX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX33xX40xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX73xX73xX4xXa3xXf7xX6xX14xXfcxXfaxX6xX16xX40xXexX90xXdxXa3xX35xX16xX73xX46xX10xX7xX38xXexX14xXbxX73xX16xX10xX26cxX7xX73xX2xXa9xX95xXa4xX73xXa2xX275xX46xXa7xX2xXa2xXa2xXa9xX9dxX9dxXexX2xXa2xXa7xXa4xXa7xXa2xX5xX95xXa3xX288xXbxX40xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xXd7xX6axX3xXexX1xX63xX3xXcxX22xX16xX1xX3xXe3xX44xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX82xX14xX15xX16xX40xX3xXcxX1xX114xX3xXcxX1xX2dxX44xX3xX11bxX6xX16xX3xXexX90xX6xX14xX3x8522xXa7xX3xX4xX32xX16xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xXa3xX306xX0xX73xXbxX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xX73xXexX6xXf7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf7xX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX90xX40xXdxX16xX232xX95xXbxX42xX3xX6xXfaxXexX14xXaxX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX33xX40xX3xX7xX90xX4xX9xXaxX73xX73xX4xXa3xXf7xX6xX14xXfcxXfaxX6xX16xX40xXexX90xXdxXa3xX35xX16xX73xX46xX10xX7xX38xXexX14xXbxX73xX16xX10xX26cxX7xX73xX2xXa9xX95xXa4xX73xXa2xX275xX46xXa7xX2xXa2xXa2xXa9xX9dxX9dxXexX2xXa2xXa7xXa4xXa7xXa2xX5xX9dxXa3xX288xXbxX40xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xXexX90xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX46xX43xX16xX40xX3xX1xX63x499bxX16xX40xXaaxX3xX46xX43xX16xX40xX3xX1xX14xX6xXaaxX3xX35xXdxX133xX16xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX1ebxX16xX40xX3xX5xXdx3355xXexX3xX7xX27xX3xXexX1exXdxX3xX1cdxX40xX1xX27xX6xX3xXexX90xX6xX16xX40xX3xX11bxXdxX4fexXexX3xX7xX27xX3xX89xXfaxX5fxX4xX3xX40xXdxX6xX3xXcxX90xX63xab4axX16xX40xX3x8676xX4daxX16xX306xX0xX73xXbxX12xX0xX73xXexX46xX12xX0xX73xXexX90xX12xX0xX73xXexX6xXf7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xXcxX1exXdxX3xXexX1xX3exX16xX3xXcxX1xX63xX64xX16xX40xX3x3243xX6fxX3xX88xX42xX19xX3xX82xXd2xXdxX3xXcxX1xX63xX64xX16xX40xXaaxX3xX1xXfaxX44xX4fexX16xX3xX82xXd2xXdxX3xX11bxX32xX16xX40xX8bxXaaxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX1dxX19xX3xX46xX47xX3xX5xX1e3xX3xX1dxX102xX16xX40xX3xXexX1xX2cfxX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX3exX16xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX16xX40xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xXf7xX15xX3xX2bxX1xX6xX16xX3xXcxX1xX114xX3xX11bxX1exX4xX3xX5xX15xX3xX16xX40xX63xX528xXdxX3xX4xX197xX3xX4xX3exX16xX40xX3xX35x4360xXdxX3xX4xX6fxX4xX1xX3xX33xX1exX16xX40xXa3xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xXcxX1exXdxX3xXf7xXfaxX2cfxXdxX3xX5xX1e3xXaaxX3xXccxX26xXcxXcfxX3xX13xXd2xX16xX40xXaaxX3xXd7xX6axX3xXexX1xX63xX3xXcxX22xX16xX1xX3xXe3xX44xXaaxX3xXcxX90xX63xX3axX16xX40xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX13xXd7xX89xX82xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX82xX14xX15xX16xX40xX3xXcxX1xX114xX3xXcxX1xX2dxX44xX3xX11bxX6xX16xX3xX1dxX19xX3xXexX90xX6xX14xX3xX3e2xXa7xX3xX4xX32xX16xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xXexX90xX114xX3xX40xXdxX6fxX3xX9dxXaaxX3e2xX3xXexX22xX3xX1dxea77xX16xX40xX3xX4xX1xX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xXa3xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xX2bxX1xX6fxXexX3xXf7xXdxXf9xXfaxX3xXexX1exXdxX3xXf7xXfaxX2cfxXdxX3xX5xX1e3xXaaxX3xXccxX26xXcxXcfxX3xX13xXd2xX16xX40xXaaxX3xXd7xX6axX3xXexX1xX63xX3xXcxX22xX16xX1xX3xXe3xX44xXaaxX3xX1c2xX1xXe3xX3xXexX114xX4xX1xX3xX82xX13xX1cdxX1cexX3xXexX22xX16xX1xX3xX1cdxX40xXfaxX44xX1e3xX16xX3xX26xX32xX16xX3xX82xX1ebxX16xX40xX3xX1dxX19xX3xX1dxb50axX3xX16xX40xX1xX114xX3xXexX1xX3exX16xX3xXcxX1xX63xX64xX16xX40xX3xX567xX6fxX3xX35xX15xX3xX42xX19xX3xX82xXd2xXdxX3xXcxX1xX63xX64xX16xX40xX3xXexXdxX133xXbxX3xXexeb66xX4xX3xX35xe050xX16xX3xX1dxX102xX16xX40xX3xXexX1xX17bxX33xX3xX4xX6fxX4xX3xX16xX40xXfaxX6adxX16xX3xXexX15xXdxX3xXexX90xX64xX3xX1dxXf9xX3xX33xXfaxX6xX3xX7xdefexX33xX3xXexX90xX6xX16xX40xX3xXexX1xXdxX133xXexX3xXf7xX114xX3xXexX90xX14xX16xX40xX3xX4xX32xX16xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xXe3xX6xX3xXf7xX15xX3xX2bxX1xX6xX16xX3xXcxX1xX114xX3xX11bxX1exX4xXa3xX3xX1cdxX1xeda7xX16xX40xX3xX4xX32xX16xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX33xX15xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xXexX90xX6xX14xX3xXex3c26xX16xX40xXaaxX3xXexX22xX16xX1xX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xX3xX7xe42dxX3xXexXdxX133xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX3exX16xX40xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX16xX40xX3xX16xX1xX15xX3xXexX50xX16xX1xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX1dxX5fxXdxX3xXexX63xX64xX16xX40xX3xX4xX1xX6axX16xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xXexX90xX17bxX16xX3xX1dxX114xX6xX3xXf7xX15xX16xX3xXexX22xX16xX1xX3xXexX90xX14xX16xX40xX3xXexX1xX528xXdxX3xX40xXdxX6xX16xX3xXexX602xXdxXa3xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xXcxX90xX63xX602xX4xX3xX1dxX197xXaaxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX16xX1xX3xX1dxX1exX14xX3xXexX22xX16xX1xX3xX26xX27xX16xX1xX3xX2bxX1xX2dxX4xX3xX1dxX19xX3xX1dxX133xX16xX3xX46xX43xX16xX40xX3xX1xX63xX4daxX16xX40xXaaxX3xX46xX43xX16xX40xX3xX1xX14xX6xXaaxX3xX35xXdxX133xX16xX40xX3xX4xX6fxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX1ebxX16xX40xX3xX5xXdxX4fexXexX3xX7xX27xX3xXexX1exXdxX3xX1cdxX40xX1xX27xX6xX3xXexX90xX6xX16xX40xX3xX11bxXdxX4fexXexX3xX7xX27xX3xX89xXfaxX5fxX4xX3xX40xXdxX6xX3xXcxX90xX63xX528xX16xX40xX3xX52cxX4daxX16xXaaxX3xX13xX63xX528xX16xX40xX3xXa9xX3xX35xX15xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX1c2xX2cfxX3xX89xXfaxXd2xX16xX40xX3xXcxX90xX114xXa3xX3xXcxX1exXdxX3xX4xX6fxX4xX3xX16xX40xX1xX27xX6xX3xXexX90xX6xX16xX40xX3xX5xXdxX4fexXexX3xX7xX27xXaaxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX1dxX19xX3xX1dxX7fbxXexX3xX35xc409xX16xX40xX3xX1xX14xX6xXaaxX3xX46xX43xX16xX40xX3xX1xX63xX4daxX16xX40xX3xX1dxXf9xX3xXexX63xX3axX16xX40xX3xX16xX1xX602xX3xX4xX3exX16xX40xX3xX5xX6xX14xX3xXexX14xX3xX5xX602xX16xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX6fxX4xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX1ebxX16xX40xX3xX5xXdxX4fexXexX3xX7xX27xXaaxX3xXexX1xXf9xX3xX1xXdxX4fexX16xX3xX5xX967xX16xX40xX3xXexX90xXdxX3xX43xX16xX3xX7xX43xXfaxX3xX7xX78axX4xX3xX1dxX133xX16xX3xX16xX1xX7ccxX16xX40xX3xX16xX40xX63xX528xXdxX3xX4xX14xX16xX3xX63xXfaxX3xXexX2dxX3xX4xXe3xX6xX3xXcxX2cfxX3xXfcxXfaxX5fxX4xXa3xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xX14xX46xX44xXaxX12xX82xXcxX52cxX0xX73xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết