Cập nhật: 26/06/2020 17:25 GMT+7
f482x17d13xfdaax13c47x18489x1343ex138c7x1319bx11ac6xX7x17503x190eax13e6bx12abfx15bc1x15b12xX5x12430xXaxf64dx11d66xXdx13d88x1470exX3x10523x11dbdxX16xX3x18939x190f2xX16xX3xXex14971xX19xX16xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1x16560xX3xX16x15652xX3x11727xX19xX3xXex118abx14361xX3xX10x10438x15079xX3xX16xX1x13dcfxX16xX3xX16x14c04xX19x15df0xX3x118fdxXdxX6xX3xX18x107c6xX16xX1xX3x17b4exXdx18a33xXexX3x17cd5xX6xX38xX0x1712axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133a8xX10xX6xf54bxXaxX12x13d32xX1xXdx18c27x162d3xX3xX16xX41xX19xX43xX3x1072exf5caxX57xX78xX57xX77x18a6cxX77xX7dx13c65xX3xX66x14979xXdxX3x121cfxX66x1739dxX53xX3xf7e2x14661xX3xX66x1258cxXdxX3xX88xX1x15586xX80xX3xX1xX70xX43xX50xX16xX3xX66xX8fxXdxX3xX86x16cc0xX16xX41xX3xXex18a24xX3xX4xX1x129ddxX4xX3xX69xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX30xfcd1xXdxX3xX4xX1x1253axX3xX18xX6fxX3xX1cxX1dxX16xX3xXexX21xX19xX16xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX3xX30xX19xX3xXexX34xX35xX3xX10xX38xX39xX3xX16xX1xX3dxX16xX3xX16xX41xX19xX43xX3xX45xXdxX6xX3xX18xX4axX16xX1xX3xX4exXdxX50xXexX3xX53xX6xX38xX3xX77x17b1dxX57xX78xX3xX30xX19xX3xX4x17fbexX4xX3xX1xX21x1356dxXexX3xX18xX83xX16xX41xX3xX1x11b89x15989xX16xX41xX3xXabxX16xX41xX3xX1cxXcxX1xX106xX16xX41xX3xX1xX19xX16xX1xX3xX18xX83xX16xX41xX3xX30xX4axX3xX38x187e0xXdxX3xXexX34xX114x19489xX16xX41xX39x140bdxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xf9b0xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX34xX41xXdxX16x165e8xX77xXbxX8bxX3xX6xX70xXexX21xXaxX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX38xX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX57xX57xX144xX6xX21x11bd6xX70xX6xX16xX41xXexX34xXdxX13cxX30xX16xX57xX88xX21xX34xXexX6xX5xX7xX57xX7dxX57xX70xX7xX10xX34x175dcxXdxX5xX10xX7xX57x10077xXfexX57xX13x12a85xX6cxX4ex13cebx125c6xXcx16ad6xX77x17e0axX2xX1afxX13cx10ce9xX88xX45xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax14e48xXdxX69xXexX1xX155xX3x12965xX7dxX7dxXbxX8bx16f6fxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX155xX3xX1afxX1c6xXfexXbxX8bxX1cbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX34xX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19884xX21xX69xX43xXaxX12xXcxX34xX6xX21xX3xXex17e69xX16xX41xX3xX183xX70xX19xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX80xX3xXexX34xX35xX3xX10xX38xX3xX43x12668xX70xX3xXexX1xX22cxX3xXexX34x1515exX16xX3xX18x12029xX6xX3xX144xX19xX16xX3xX8bxX8cxX3xX66xX8fxXdxX3xX88xX1xX94xX80xX3xX1xX70xX43xX50xX16xX3xX66xX8fxXdxX3xX86xXa2xX16xX41x13009xX3x1601exX16xX1xX155xX3x13c24xX4exX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX34xX12xX0xX57xXexX6xX144xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX21xX69xX43xXaxX12xX13x14bc5xX3xX69xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX4x10c33xX3xX18xX132xX16xX41xX3xX18xX8fxX21xX3xX1xX83xXdxX3xX30xXdxX235xX16xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX3xXexX34xX235xX16xX3xX18xX239xX6xX3xX144xX19xX16xX3xXexX21xX19xX16xX3xX8bxX8cxX13cxX3xXcxX34xX21xX16xX41xX3x1330fxX1xX70xX132xX16xX3xX2cexX1xXa7xX3xX69xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX18xX8cxX3xX69xXdxX15xX16xX3xX34xX6xX3xX4xX106xX4xX3xX1xX21xX10bxXexX3xX18xX83xX16xX41xX3xX4xX297xX3x11a53xX3xX16xX41xX1x103cbxX6xX3xXexX1xXdxX22cxXexX3xXexX1xX28bxX4xX3xX16xX1xX114xX155xX3xXcxX34xX70xX43xX6fxX16xX3xXexX1xX132xX16xX41xX3xXbxX1x16a85xX16xX41xX3xX4xX1x1692axX16xX41xX3xX38xX6xX3xXexX94xX43xX80xX3xXbxX1xX324xX16xX41xX3xX4xX1xX32axX16xX41xX3xX144xX10bxX21xX3xX5xX28bxX4xX3xX41xXdxX6xX3xX18xX4axX16xX1xX80xX3xX8bxX3dxX38xX3xX1xX10bxXdxX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX3xX30xX19xX3xXexX34xX35xX3xX10xX38xX13cxX3xXcxX10bxXdxX3xX69xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX4xf63bxX16xX41xX3xX18xX8cxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXexX34xX114xX16xX41xX3xX144xX19xX43xX3xX1cxX6cxX106xX4xX3xX7xX8fxX16xX3xXbxX1x16d92xX38xX3xXexX106xXdxX3xX4xX1xX22cxX3xXexX1xX6xX43xX3xXexX1xX22cxX3xX144xX8fxX21xX3xX30xX50xX3xX38xX132xXdxX3xXexX34xX114xX138xX16xX41xX39xX3xXexfc9cxX3xX34xX106xX4xX3xXexX1xX8fxXdxX3xX16xX1xX28bxX6xX1cbxX3xX34xX6xX3xX38xf889xXexX3xXexXa7xX3xX1x13a87xXbxX3xXexX106xX4xX3xX5xX19xX38xX3xX144xX106xX16xX1xX3xXex13e84xXexX1cbxX3xX41xXdxXb8xXdxX3xXexX1xXdxX50xX70xX3xX4xX106xX4xX3xX7xX8fxX16xX3xXbxX1xX3a0xX38xX3xX3a0xX38xX3xXexX1xX28bxX4xX3xXexX34xX70xX43xX6fxX16xX3xXexX1xX32axX16xX41xX3xX4xXbdxX6xX3xX18xX239xX6xX3xXbxX1xX114x13f37xX16xX41xX13cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX21xX69xX43xXaxX12xX13xX239xXbxX3xX16xX19xX43xX80xX3xX144xX6xX16xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX18xX8cxX3xXexXdxX22cxX16xX3xX1xX19xX16xX1xX3xXexX34xX6xX21xX3xX183xX70xX19xX3xX2cexX1xX70xX43xX22cxX16xX3xX1x11355xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX10xX38xX3xX4exXa2xX16xX3xX53xX41xX47dxX4xX3xXcxX70x13413xX16xX3x14bd7xXdxX50xXexX80xX3xX16xX41xX114xX138xXdxX3xX4xX21xX16xX3xX4xXbdxX6xX3xX8bxX8cxX3xX66xX8fxXdxX3xX88xX1xX94xX3xX18xX8cxX3xX5xX47dxXexX3xX30xX19xX21xX3xX30xX324xX16xX41xX3xX4xX1xX70xX16xX41xX3xX2cexX22cxXexX3xX4xX1xX114xX431xX16xX41xX3xXexX34xX4axX16xX1xX3xX261xX114xX138xX16xX41xX3xX5xX235xX16xX3xX18x194e8xX16xX1xX3x18fb6xX5xX43xX38xXbxXdxX6xX3xX16xXa2xX38xX3xX77xX7dxX77xX7dxX1cbxX3xXexX34xX6xX21xX3xX77xX7dxX3xX7xX70xX492xXexX3xX183xX70xX19xX3xX4xX1xX21xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX80xX3xXexX34xX35xX3xX10xX38xX3xX43xX22cxX70xX3xXexX1xX22cxX3xX4xX297xX3xX1xX21xX19xX16xX3xX4xX8fxX16xX1xX3xX2cexX1xX297xX3xX2cexX1xXa2xX16xX3x101bex10703xX7dxX7dxX13cxX7dxX7dxX7dxX3xX18x17ab2xX16xX41xX57xX7xX70xX492xXex12d63xX1cbxX3xX1x15a26xX3xXexX34xX3e4xX3xX2cexXdxX16xX1xX3xXbxX1xfe44xX3xX4xX1xX21xX3xX38xX83xXexX3xX7xX32axX3xX1xX83xXdxX3xX30xXdxX235xX16xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX2exX3xX2cexX1xX297xX3xX2cexX1xXa2xX16xX3xX8bxX3dxX43xX3xX69xX28bxX16xX41xX3xX16xX1xX19xX3xX30xX50xX3xX7xXdxX16xX1x16e7fxX3xX495xX22cxXexX3xXexX1xX94xX4xX3xX69xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX80xX3xX144xX6xX16xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX18xX8cxX3xXexX34xX6xX21xX3xX41xXdxX8fxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX106xX4xX3xX6cxX1xXdxX3xX1xX83xXdxX3xXexX1xX6xX38xX3xX41xXdxX6xX3xXexX34xX114xX16xX41xX3xX144xX19xX43xX3xX7xX8fxX16xX3xXbxX1xX3a0xX38xX3xX144xX8fxX21xX3xX30xX50xX3xX38xX132xXdxX3xXexX34xX114xX138xX16xX41xX3xXexX106xXdxX3xX4xX1xX22cxX3xXexX3c8xX3xX34xX106xX4xX3xXexX1xX8fxXdxX3xX16xX1xX28bxX6xX59bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX21xX69xX43xXaxX12xX261xX13cxX4exX0xX57xXbxX12


Các tin đã đưa

Khởi động Dự án Prosper

Khởi động Dự án Prosper
2020-06-26 11:45:57

QTO - Sáng nay 26/6/2020, Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng nhóm hộ gia đình và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết