Cập nhật: 10/09/2013 01:44 GMT+7
86eex9ceex8e70xf98fxd1b9x96dcx9f84xd137xc6bfxX7xf05bxbaa9x9a71x9741xd7ecxb49fxX5xef7bxXaxdf44xe258xc237xb2bdxX1xX3xf30bxXdxX14xX3x9d18x92eaxXexX3xc7cfxf120xb4acxX3xX1cxX1xX22x889exX3xX15xX18xX1xXdx8abcxfa5fxX3xX2xb42bxX3xX18xXdxfee2xX15xX18xX3xX5xf030xX6xX3xX2exdf30xXdxX0xe790xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9081xX10xX6xc4b5xXaxX12xc252x8f60xXcxc667xX3xb1f9xX3xX13xf368xX3xX18xXdxX3axXbxX3xX4xX1xX27xX3xX4xa2c9xX15xX18xX3xXexX14xX4xX3xX20xX21xX22xX15xX3xX5x9a9dxb471xX3xX4xX1xe145xX3xcf9bx1018bxX27xX3xXexX35xXexX3xX7xX22xX15xX3xbc95xX21xd6fbxXexX3xX15xX6axX15xX18xX3xX15xX18xX1xXdxX2dxXbxX3xXexd101x94aaxX15xX3xX7fxc4b7xX6xX3xbcbdxa645xX15xX3xXexX7dxX15xX1xX79xX3xX7fxa7bdxX15xX18xX3xXexX1xa661xXdxX3xX5xd93fxX6xX3xX4xX1xa90dxX15xX3xXa5xc6d8xX3xX7xX21xX15xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX15xX18x104f1xX15xX3xX15xX18xXa6x982bxX79xX3xXbxX1xe0dfxX3xX1xd45exXbxX3xd6e8xXa6xX27xX3xX4xdc5axX3xX4xX8dxX21xX3xXa5xc3fexX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX4xa7fdxX6xX3xXexX7dxX15xX1xX79xX3xXexX80xX27xX3xX9dxX6xX3xX7xX22xX15xX3xX5x103adxXe8xX15xX18xX3xX4xX6xX27xX79xX3xX4xX1xX8dxXexX3xX5xX119xXe8xX15xX18xX3xXexX35xXexX3xXbxX1x87b4xX4xX3xXebxX134xX3xXexXdxX9exX21xX3xX53xXe5xX15xX18xX3xX15xXf7xXdxX3xX7fxXa2xX6xX3xXebxXa6xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xX1cxX1xfa39xX21xX79xX3xXebxX134xX3xX50xe21exX3xXexX1xX21xX3xb9bfxX31xX2xd59axX3xcf07xd40exX3xa767xX6axX15xX18xX3xX15xX18xX1xXdxX2dxXbxX3xXebxXa6xX3x9fd5xXcxX16cxXcxX3xX57xX21xX22xX15xX18xX3xXcxX9dxXa2xX3xXexX9dxXdxX5exX15xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX22xX27xX3xX15xX18xX1xXdxX2dxX2exX3xX2exXf7xXexX3xX7xX35xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX2exX3exXdxX3xXexX9dxX9exX15xX3xX7fxXa2xX6xX3xXa5xXa6xX15xX3xXexX7dxX15xX1x102f7xX0xXexX6xXa5xX5xX10xX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX9dxX18xXdxX15xe7d8xX164xXbxX8bxX3xX6xX21xXexX27xXaxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX2exX18xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX1c7xXa5xX6xX27xX20xX21xX6xX15xX18xXexX9dxXdxX1c7xXebxX15xX41xX53xX10xX7xX1cxXexX27xXbxX41xX15xX10xe9c5xX7xX41xX2xX167xX167x10651xX41xc08axa8fbxX53xX164xX31xX2xX21exX21exX2xX167xXex906axX164x9c3fxX21exX229xX5xX2xX1c7xc068xXbxX18xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX12xf484xX1xX22xX27xX3xX15xX18xX1xXdxX2dxX2exX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX2exX3exXdxX3xXebxX134xX3xX50xX15exX3xXexX1xX21xX3xX164xX31xX2xX167xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX9dxX12xX0xX41xXexX6xXa5xX5xX10xX12x9519xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX1cxX1xX22xX27xX3xX15xX18xX1xXdxX2dxX2exX3xX18xXb0xX2exX3xX2xX31xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX1c7xX3xX13x8886xXe0xX3xX5xXa6xX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX15xX18xXdaxX15xX3xX15xX18xXa6xXe0xX3xXebxXa6xX3xX4xXbaxX4xX3xX15xX18xXdaxX15xX3xX21fxX31xX5bxX2xX31xX31xX3xX15xX18xXa6xXe0xX79xX3xXa5xX6xX27xX3xX18xXb0xX2exX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX4xf7a3xX3xX4xX1xX8dxXexX3xX5xX119xXe8xX15xX18xX3xX18xX80xX27xX3x887cxX15xX3xX15xX18xX27xX15xX3xXebxXa6xX3xX4xX1xX8dxXexX3xX5xX119xXe8xX15xX18xX3xX18xX80xX27xX3xXexX9dxX21xX15xX18xX3xXa5xcba6xX15xX1xX79xX3xX7fxX5exX3xX15xX6axX15xX18xX3xX53xX2b4xX15xX3xX4xX1xXbfxX15xX3xX5xXbaxX6xX3xX7fxX119xX6xX3xXebxXa6xX27xX3xX7xX22xX15xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xXexXe5xXe0xX3xXexX1xX10xX27xX3xX2exX134xX4xX3xX7fxacb6xX4xX1xX79xX3xX2exXdx10168xX15xX3xX5xXa6xX3xX4xX302xX3xX1xXdxX2dxX21xX3xX20xX21xX22xX3xX1cxXdxX15xX1xX3xXexX1dxX79xX3xX15xX1xX119xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xd01fxcdb1xX57xX229xX79xX3xa18bxXcxX2xX21fxX4xX7xX79xX3xd392xXb0xX3xX13xa14bxX3xX21cxX21fxX21fx9f18xX164xX79xX3xXcxX9dxX2b4xX15xX3xX28bxX1xX2b4xX21xX3xX50xX119xXf0xX15xX18xX79xX3x10301xbe9axXcxX79xX3xX3c6xX169xX2xX79xX3xX57xX3c5xX21cxX79xX3xX50xX27xX6xX3xX119xX21xX3xX2xX31xbe4axX79xX3xX3a7xXb0xX3xX13xX3abxX3xX21cxX21fxX21fxX3xX3b0xX2xX3xX79xX3xX50xXcxX2xX3xX56xX7fxX35xXdxX3xX4xX1x99abxX15xX18xX59xX79xX3xX7fxX119xXe8xX4xX3xXexX9dxXdxX5exX15xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX80xXdxX3xX50xXcxX3b0xX3xX16cxX80xXdxX3xX28bxe6aaxX21xX3xX56xX8bxab78xX3xXcxX9dxXdxX2dxX21xX3xX13xX6axX15xX18xX79xX3xX1xX21xXe0xX2dxX15xX3xXcxX9dxXdxX2dxX21xX3xX17bxX1xX27xX15xX18xX59xX3xXebxXa6xX3xX50xXcxX3b0xX3xX3c6xXdxX15xX1xX3xX57xX21xX6xX15xX18xX3xXcxX1xX119xXe8xX15xX18xX3xX56xX8bxX422xX3xfea8xXdxX27xX3xX57xX21xX6xX15xX18xX79xX3xX1xX21xXe0xX2dxX15xX3xX460xXdxX27xX3x1042exXdxX15xX1xX59xX1c7xX3xXcxX1xX6axX15xX18xX3xX20xX21xX6xX3xX1xXf7xXdxX3xX15xX18xX1xXa2xX79xX3xX4xX14xX4xX3xX7fxX80xXdxX3xXa5xXdxX5exX21xX3xX15xX1xbe8exX15xX3xX7fxXa2xX15xX1xX79xX3xXexX9dxX27xX15xX18xX3xXebxX134xX3xX50xX15exX3xXexX1xX21xX3xX2ex9460xX4xX3xX53xXe5xX3xX7fxXdxX3abxX21xX3xX1cxXdxX2dxX15xX3xX7xX22xX15xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xX1cxX1xX6axX15xX18xX3xXexX1xX21xX49fxX15xX3xX5xXe8xXdxX79xX3xX15xX1xXdxX3abxX21xX3xX7fxX35xXdxX3xXexX119xXe8xX15xX18xX3xX7xX2b4xX21xX3xXa5xX2dxX15xX1xX3xXbxX1xX14xX3xX1xX27xX80xXdxX3xX15xX1xX119xX3xX4xX1xX21xXf7xXexX79xX3xX7xX2b4xX21xX3xX4xX21xX35xX15xX3xX5xX14xX79xX3xX9dx9849xXe0xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX27xX80xXdxX79xX3xX7fxXb0xX15xX18xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX53xXdxX374xX15xX3xXa5xXdxX1dxX15xX3xXexX1xXb6xXdxX3xXexXdxX1dxXexX3xXa5xX8dxXexX3xXexX1xX119xXb6xX15xX18xX79xX3xX15xX1xX119xX15xX18xX3xX15xX313xX15xX18xX3xX7xX21xX8dxXexX3xX4xX104xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX7fxX80xXexX3xX1cxX1xX14xX3xX4xX6xX27xX79xX3xXexb34cxX3xX21exX167xX3xX5bxX3xX22bxX22bxX3xXexX80xX41xX1xX6xX79xX3xX2exXf7xXexX3xX7xX35xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX4xX302xX3xX15xX313xX15xX18xX3xX7xX21xX8dxXexX3xX7fxX80xXexX3xX4xX6xX27xX3xX22bxX21exX5bxX22bxX22bxX3xXexX80xX41xX1xX6xX3xX15xX1xX119xX3xX399xX39axX57xX229xX79xX3xX39fxXcxX2xX21fxX4xX7xX79xX3xX3a7xXb0xX3xX13xX3abxX3xX21cxX21fxX21fxX3b0xX164xX79xX3xXcxX9dxX2b4xX15xX3xX28bxX1xX2b4xX21xX3xX50xX119xXf0xX15xX18xX79xX3xX57xX3c5xX21cxX3xXebxXa6xX3xX50xX27xX6xX3xX119xX21xX3xX2xX31xX3ddxa65exX3xX2exXf7xXexX3xX7xX35xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX4xX302xX3xX4xX1xX8dxXexX3xX5xX119xXe8xX15xX18xX3xX4xX6xX27xX3xX15xX1xX119xX3xX3c5xX3c6xXcxX79xX3xXcxX9dxX2b4xX15xX3xX28bxX1xX2b4xX21xX3xX50xX119xXf0xX15xX18xX1c7xX3xX13xX4b9xX4xX3xXa5xXdxX2dxXexX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX5xX3axX6xX3xX3a7xXb0xX3xX13xX3abxX3xX21cxX21fxX21fxX3b0xX164xX3xX4xX302xX3xX18xX80xX27xX3xX7fxb2caxX79xX3xX36dxXexX3xX7xX2b4xX21xX3xXa5xX2dxX15xX1xX79xX3xXebxX581xX6xX3xX4xX302xX3xX15xX313xX15xX18xX3xX7xX21xX8dxXexX3xXebxXa6xX3xX1xXa6xX2exX3xX5xX119xXe8xX15xX18xX3xX53xXdxX15xX1xX3xX53xX119xdb3cxX15xX18xX3xX4xX6xX27xX79xX3xX7fxX6xX15xX18xX3xX7fxX119xXe8xX4xX3xX15xX18xX119xXb6xXdxX3xXexXdxX9exX21xX3xX53xXe5xX15xX18xX3xX20xX21xX6xX15xX3xXexX2b4xX2exX1c7xX3xX50xX51exX21xX3xX1xX1dxXexX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX7fxX3abxX21xX3xX4xX302xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX9dxX119xX16axX15xX18xX3xXexX581xX3xX3ddxX31xX5bxX2xX31xX31xX3xX15xX18xXa6xXe0xX3xXexX9dxX27xX15xX18xX3xXebxX134xX3xX50xX15exX3xXexX1xX21xX3xX164xX31xX2xX167xX79xX3xXbxX1xXe5xX3xX1xXe8xXbxX3xX7fxX5exX3xXa5xX35xX3xXexX9dxX36dxX3xX4xX1xX27xX3xX7xX22xX15xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xX4xX1xX27xX3xX4xX22xX3xX164xX3xXebxX134xX3xX13xX6axX15xX18xX3xX8bxX21xX2b4xX15xX3xXebxXa6xX3xX50xX15exX3xXexX1xX21xX3xXexX9dxX9exX15xX3xX7fxXa2xX6xX3xXa5xXa6xX15xX3xXexX7dxX15xX1xX1c7xX3xX3c5xXdxX9exX15xX18xX3xX18xXdxX35xX15xX18xX3xX39fxXcxX2xX21fxX4xX7xX3xX4xX302xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX18xXdxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX9dxX119xX16axX15xX18xX3xX4xXbaxX4xX3xX15xX18xXdaxX15xX3xX56xX229xX21fxX5bxX21fxX31xX3xX15xX18xXa6xXe0xX59xX3xX15xX1xX119xX15xX18xX3xX15xX313xX15xX18xX3xX7xX21xX8dxXexX3xXebxf242xX15xX3xX7fxX80xXexX3xX1cxX1xX14xX3xX4xX6xX27xX3xX56xX22bxX167xX3xXexX80xX41xX1xX6xX59xX79xX3xX9dxX8dxXexX3xXbxX1xXe5xX3xX1xXe8xXbxX3xX7fxX5exX3xXa5xX35xX3xXexX9dxX36dxX3xX7xX22xX15xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xX4xX14xX4xX3xXebxXe5xX15xX18xX3xXexX1xX8dxXbxX3xXexX9dxa99fxX15xX18xX3xX4xX104xX6xX3xXexX7dxX15xX1xX3xX7fxX5exX3xXexX1xX21xX3xX1xX27xX80xX4xX1xX3xX4xX1xX80xXe0xX3xX5xX80cxX3xXexX9dxX27xX15xX18xX3xXebxX134xX3xX50xX15exX3xXexX1xX21xX3xX1c7xX3xX13xX2b4xXe0xX3xX4xX80cxX15xX18xX3xX5xXa6xX3xX4xXf0xX3xX7xX16axX3xX7fxX5exX3xX4xX14xX4xX3xX50xXcxX3b0xX3xX4xX302xX3xXexX1xX5exX3xX5xXbaxX6xX3xX4xX1xXbfxX15xX3xX7fxX119xX6xX3xXebxXa6xX27xX3xX7xX22xX15xX3xX8bxX21xX8dxXexX3xXexX1xX41dxX3xXebxXa6xX3xX15xX1xX2b4xX15xX3xX9dxXf7xX15xX18xX3xXexX9dxX9exX15xX3xX7fxXa2xX6xX3xXa5xXa6xX15xX3xXexX9dxX27xX15xX18xX3xX4xX14xX4xX3xXebxX134xX3xX7xXdaxXbxX3xXexX3exXdxX1c7xX3xXcxXdxX15xX79xX3xX22xX15xX1xX1dcxX3xXcxX3c5x97ffxX16cxX3xX28bxd04bxX16cxX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013
2013-09-10 01:41:23

(QT) - Hôm qua 9/9/2013, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013. Theo kế hoạch đợt tuyển quân này, toàn tỉnh có 5 địa phương là Gio Linh, Đakrông, Hải...

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325
2013-09-09 08:07:15

(QT) - Ngày 6/9/2013, tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 325 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam long trọng tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết