Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKksw4Dhu5fhuqBvSUdL4bq84bqkw4Fv4buow4DhuqBv4bqkw4DGoeG6pMOAb+G7qEThuqTDgW9Jw5Vv4bqhKD09b+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G6ssOA4bqmxqHhuqTDgW9I4buj4bqkb+G7qsONw5Vv4bqhdeG6pOG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6xh4bqh4buLby1vPUTDgm9Gw43hu5dv4buZL+G7lS/hu43Ds8Oy4buPaG/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G6oSg9PW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG6psah4bqkw4FvSOG7o+G6pG/hu6rDjcOVb+G6oXXhuqRvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lv4bq04bu5b+G6ssOA4buX4bqgb0lHS+G6vOG6pMOBb+G7qMOA4bqgb+G6pMOAxqHhuqTDgG9J4bud4bqgb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgmlv4buoROG6pMOBb0nDlW/huqEoPT1v4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4DhuqbGoeG6pMOBb0jhu6PhuqRv4buqw43DlW/huqF14bqkb+G7qeG6rG9JR+G7iG9I4buGb0nhu53huqBvScOA4bub4bqkw4Bv4buEw4DEkG/Gr+G7o+G6pm8uw4nhu6lob0nhuq7huqTDgG8udcOCb+G7sEXhuqTDgWhv4bq04bubb+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G6suG6oOG6pMOAb+G7q+G6puG7l+G6pMOAaG/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW9JR3nhuqRv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupb+G6ssOA4buX4bqgb0nDgMah4bupaG/hu6nDgMO9b8aw4bqgw73huqRob+G6suG6oOG6pMOAb+G7q+G6puG7l+G6pMOAaG/hu47DjcO6SW/huqTDgOG7peG7hG/hurLDgOG7p8ONb+G6ssOA4bqmxqHhuqTDgW9I4buj4bqkb8OS4bubb8OS4bul4bqkb0nhu6PhuqBv4buxS+G6vuG6pMOBb0nDgMSow5Vob+G7sUvhur7huqTDgW/GsMOJaW894bqg4bu14bqkb+G6pOG7l8OVaG/hu6hE4bqkw4FvScOVb+G6oSg9PW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG6psah4bqkw4FvSOG7o+G6pG/hu7FL4buA4bupb+G7qMOA4bqi4bqkw4Bv4buEw4DEqG/DkuG7m2/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hu6nDuuG7hG/hu4TDgOG7r+G7hG/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW/hu5Vvw4JCb+G6ssOA4bqmxqHhuqTDgW9I4buj4bqkb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hu6nGoeG7qW9J4bqu4bqkw4Bvxq/Dg+G6pMOAb+G6ocOAw43hu6XhuqRobznDgMOMb2N54bqkaG8udcOCb+G7sEXhuqTDgeKApm/huqHhu53huqBvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCaG/hu7HhurzhuqRvw5LEgm/hu7Hhu59v4buxS+G7gOG7qW/DoOG7hm8sw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgG/DkuG7m2/hu7DDucONb0lLb+G7qcO64buEb+G7hMOA4buv4buEb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb+G7qcOA4bqgb+G6pMOAxqHhuqTDgG/DkuG7m2/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/hurLhuqDhuqTDgG/hu6vhuqbhu5fhuqTDgG9JR3nhuqRv4bq04bqw4bqkw4Bvw5JO4bupb+G6pOG7neG6pm/DkuG7r0lv4bupxqFJb+G6pMOA4bqg4bu5w4Jvw4Jy4bqkaG9Jw4BE4bqkw4Fv4bq0w41F4bqkw4Fv4bupxqHhu6lv4bupT+G7l29IROG6pMOBaG/hu6nDucONb+G7qeG7o+G6pMOBb+G6pMOAS2/hu6hP4buXb+G6qeG6oOG7tUlob+G7qE/hu5dv4bqh4buK4bqkw4Fob+G7sUXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBvSeG7peG6pG9Jw4DDjW/hu6nGoUlv4bqkw4DhuqDhu7nDgm/DgnLhuqRv4buOw43Duklv4bqyw4Dhu6fDjW/DksOK4bqgb+G6ssOAxJDhuqBv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7q05v4bqy4bqgw73huqRv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqTDgW9JTW/hu5nDs8OzacOzw7PDs28tb8OyacOzw7PDs2nDs8Ozw7Nvw4Jv4buPb2lpaW8uaSHhu4kv4buExKk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325
2013-09-09 08:07:15

(QT) - Ngày 6/9/2013, tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 325 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam long trọng tổ...

UBND tỉnh Quảng Trị công nhận 3 đô thị loại V

UBND tỉnh Quảng Trị công nhận 3 đô thị loại V
2013-09-06 05:02:04

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định công nhận 3 đô thị đạt đô thị loại V. Đó là thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ), thị trấn Gio Linh và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết