Cập nhật:  GMT+7
d89bx142adx12559xeacdx14bc9xea2fx1590bx15bc3xfac0xX7x1172cx146dbx137f2x13a87xde98x10c11xX5x10ee1xXax15116xf742xX6x1254fxX3x12affx143d3x12763xX3x13388xe836x1287cxX3x16c1ax1496bx107b6x148d7xX3xX1fxX20xX3x159f3xX21xX3x12c35xe2acxX1xX27xXexX3xXexfa4bxXdx1059exX21xX3xX15x1687exX3xX31xX18xX21xX22xX3xX4xX27xX4xX3xX5xe84ex14e46xXdxX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fx13e46xda37xX4xX3xX5xXdx13cd8x1656bxX3xX4x14e42xX3xX1xXdxX52xX53xX3x158f3xX53x10cf1xX3xXbxX1x12bcdxX4xX3x1631axX63xX3xX4xX1xf1c7xX3x13035xXdxX6bxX21xX3x1342cxX53x11aa5xXexX3x113dcxX1x162faxX53x159a9xX0x12156xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfae8xX10xX6xX1fxXaxX12x10291xX33xX3xXexf89cxX21xX22xX3xX6dxX4cx1586dxX4xX3xX72xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXexX31xX37xX3xXexX1x12547xX21xX1xX3xXexX31xX53xX21xX22xX3xXexX1cxX15xX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX4cxX4dxX4xX3xX5xXdxX52xX53xX3xX4x15aecxX6xX3xXex15663xX21xX1x15d7cxX3x10dcbx13aadxfabax11893xX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xfdd7x14334xX3xX72xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX1fxX20xX3xX27xX21xX3xX2axX2bxX1xX27xXexX3xXexX31xXdxX33xX21xX3xX15xX37xX3xX31xX18xX21xX22xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX43xX44xXdxX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX4cxX4dxX4xX3xX5xXdxX52xX53xX3xX4xX56xX3xX1xXdxX52xX53xX3xX5dxX53xX5fxX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX21xX3xX72xX53xX74xXexX3xX77xX1xX79xX53xX3xX21x138f2xX15xX3x14ae3x15425xX154x15cdaxX7bxX3xX66xX9cxXdxX3xX21xX22xX53x1404cxX21xX3xX77xXdxX21xX1xX3xXbxX1x10c66xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX52xX21xX3xX1fxX20xX3xX77xXdxX6bxX21xX3xX1x121aaxX21xX3xX154x12c45xXdfx162f6xX3xXexXdcxX3xXecxX161xX21xX22x15158xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX43xX1fxX1dxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX21xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax1584bxXdxX1fxXexX1xX19xX3x13bc5xX155xX155xXbxX72x157a7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX19xX3x1332fxX186xX155xXbxX72xX1cdxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX7dxX7dxX4xX18fxX6dxX6xX43xX5dxX53xX6xX21xX22xXexX31xXdxX18fxX66xX21xX7dxX1fxX10xX7xX77xXexX43xXbxX7dxX21xX10xX1c1xX7xX7dxX154xX157xX155xX184xX7dxX2xX155x10ea3xX1fxX2xX2xX20bxX154xX2xX1d7xX1d7xXexX184xX186xX154xX154xX5xX155xebbfxX66xX53xX21bxX155xX184xX155xX154xX186xX18fx1323axXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX1fxX20xX3xX27xX21xX3xX2axX2bxX1xX27xXexX3xXexX31xXdxX33xX21xX3xX15xX37xX3xX31xX18xX21xX22xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX43xX44xXdxX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX4cxX4dxX4xX3xX5xXdxX52xX53xX3xX4xX56xX3xX1xXdxX52xX53xX3xX5dxX53xX5fxX3xXbxX1xX63xX4xX3xX66xX63xX3xX4xX1xX6bxX3xX6dxXdxX6bxX21xX3xX72xX53xX74xXexX3xX77xX1xX79xX53xX7bxXaxX3xX1c1xXdxX1fxXexX1xX9xXaxX1c8xX155xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d7xX186xX155xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xX1xef1fxX3xXexX31xX4dxX3xX15xX18xXexX3xXbxX1x10e3axX21xX3xX4xX1cxX1dxX3xX22xXdxf78bxX21xX22xX3xX4xX1xX43xX3xX21xX22xX4cx14e99xXdxX3xX1fxX1cxX21xX3xX15xX37xX3xX31xX18xX21xX22xX3xXexX31xX161xX21xX22xX3xX5dxX53xX6bxX3xXexX31xX43xX21xX22xX3xX21xX151xX15xX3xX154xX155xX154xX154xX3xX21bxX3x14ba2xX21xX1xX19xX3x1076cxX21xX1xX3x1530ax13b96xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX43xX1fxX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX1fxX20xX3xX27xX21xXdfxX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX7xfb5exX3xXexXdxX6bxXbxX3xXexX63xX4xX3xXbxX1xX2f5xXdxX3xX1xX4dxXbxX3xX66xX9cxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1fxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX52xXbxX3xXexX31xX161xX21xX22xX3xX154xX20bxX184xX3xX1xX6xX3xX5dxX53xX6bxXdfxX3xX2xX2xX3xX1xX6xX3xXexX31xXbbxX15xX3xX21xX151xX15xX3xX22xX1cxX21xXdfxX3xX2xX186xX3xX1xX6xX3xX4xX1cxX1dxX3xXecxXbbxX21xX3xX1xX4cxX180xX21xX22xX18fxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX43xX1fxX1dxXaxX12xXcxX31xX43xX21xX22xX3xXecxXdx16c21xX53xX3xX77xXdxX52xX21xX3xX21xX22xX1cxX21xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX4x106e9xX21xX3xX77xX1xX56xX3xX77xX1xX151xX21xXdfxX3xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXecxX3ddxX3xX72xX53xX74xXexX3xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xXexXdcxX21xX1xX3xX66xXbbxX3xX4xX27xX4xX3xX7xX37xX19xX3xfcd6xX6bxX3xX1xX43xX44xX4xX1xX3xX66xXbbxX3xX92xX2ecxX53xX3xXexX4cxXdfxX3xXcxXbbxXdxX3xX4xX1xX16bxX21xX1xXdfxX3xXe3x15b7dxX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxX52xXbxX3xX66xXbbxX3xX2bxXcxXe3xXcxX3xX72xX10xX15xX3xX72x15b7cxXexX3xX1xX2e0xX3xXexX31xX4dxX3xX1xX180xX21xX3xX1d7xXdfxX2xX3xXexXdcxX3xXecxX161xX21xX22xXdfxX3xX4xX3f0xX21xX3xX5xX44xXdxX3xX1xX180xX21xX3xX154xX157xX3xXexXdcxX3xXecxX161xX21xX22xX3xX1fxX43xX3xX21xX22xX4cxX300xXdxX3xX1fxX1cxX21xX3xXecxX56xX21xX22xX3xX22xX56xXbxX18fxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX43xX1fxX1dxXaxX12xXcxX1xX300xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX5dxX53xX6xXdfxX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXecxXedxX3xXexX31xXdxX33xX21xX3xX77xX1xX6xXdxX3xXexX31xX161xX21xX22xX3xXecxX4cxX4dxX4xX3xX2xX154xX1c8xX3xX1xX6xX3xX5dxX53xX6bxXdfxX3xX22xX2ecxX21xX3xX2xX1c8xX3xX1xX6xX3xX4xX1cxX1dxX3xX6xX21xX3xX72xX43xX6xXdfxX3xX1xX180xX21xX3xX2xX155xX3xX1xX6xX3xX4xX1cxX1dxX3xXexX31xXbbxX15xX3xX21xX151xX15xX3xX22xX1cxX21xX18fxX3xX8cxX53xX1dxX52xX21xX3xX4xX334xX21xX22xX3xXecxXedxX3xX5xXdx12847xX21xX3xX77xX6bxXexX3xX66xX9cxXdxX3xX15xX18xXexX3xX7xX2f5xX3xX1fxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX52xXbxX3xXexX31xX43xX21xX22xX3xX66xXbbxX3xX21xX22xX43xXbbxXdxX3xX21xX4cxX9cxX4xX3xX4xX6xX15xX3xX77xX6bxXexX3xX1xX2e0xX3xXexX31xX4dxX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xXexX31xX43xX21xX22xX3xX66xXdxX52xX4xX3xX15xX37xX3xX31xX18xX21xX22xX3xXexX1xe0d1xX3xXexX31xX4cxX300xX21xX22xX3xX72xX53xX74xXexX3xX77xX1xX79xX53xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX43xX44xXdxX3xX4xX6xX43xX3xX1fxX4cxX4dxX4xX3xX5xXdxX52xX53xX3xX7xX6xX21xX22xX3x1013bx1346fxX18fxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX43xX1fxX1dxXaxX12xXcxX16bxX21xX1xX3xXecxX6bxX21xX3xX21xX6xX1dxX3xX1xX53xX1dxX52xX21xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX3xXecxXedxX3xX72xX53xX74xXexX3xX77xX1xX79xX53xX3xX7xX6xX21xX22xX3xXexX1xX5a1xX3xXexX31xX4cxX300xX21xX22xX3xX5d0xX5d1xX3xX66xXbbxX3xX13xX6xX21xX6xX1fxX6xX3xX157xX3xXexX74xX21xX3xX4xX6xX43xX3xX6xX21xX3xX72xX43xX6xXdfxX3xXexX1xX53xX3xX22xX2ecxX21xX3xX186xX3xXexXdcxX3xXecxX161xX21xX22xX18fxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32fxX53xXexX1xX43xX31xXaxX12xX32fxX21xX1xX3xX333xX334xX0xX7dxXbxX12

Anh Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của
2023-02-13 16:15:00

QTO - Hôm nay 13/2, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam (PeaceTrees Việt Nam) khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của, xã Hướng Tân,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết