Cập nhật: 10/01/2023 16:59 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để tạo bước đột phá trong phát triển KT- XH năm 2023

Hôm nay 10/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN năm 2023. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để tạo bước đột phá trong phát triển KT- XH năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các ngành, địa phương phải mạnh dạn, quyết liệt hơn ở công tác chỉ đạo, điều hành - Ảnh: T.T

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vượt kế hoạch

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, năm 2022, nền kinh tế của tỉnh đã phục hồi tích cực và có nhiều điểm sáng, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Hầu hết các chỉ tiêu KT - XH chủ yếu đã được thực hiện đạt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch.

Tiêu biểu như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 7,17% so với năm 2021 (kế hoạch là 6,5% -7%); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4.685 tỉ đồng, vượt 13% dự toán địa phương và vượt 36,7% dự toán trung ương; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27.115 tỉ đồng, vượt gần 13% kế hoạch...

Đây là kết quả phản ánh đầy đủ, chân thực tinh thần vượt khó, sự nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng chỉ ra những vấn đề đang trở thành điểm nghẽn, làm chậm đà phục hồi và phát triển KT - XH của tỉnh, đó là: công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm còn chậm. Một số công trình, dự án đầu tư ngoài nhà nước đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng hầu hết đang triển khai các thủ tục đầu tư, chậm thi công, có dự án dừng triển khai. Tình trạng đơn thư, khiếu nại về quản lý tài nguyên, đất đai ngày càng phức tạp. Một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư chậm được tháo gỡ. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong một số trường hợp còn chậm, chưa quyết liệt, thậm chí còn bị động, lúng túng, hiệu quả chưa cao...Từ đó đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2023.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 từ 6,5% - 7%

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị để tạo bước đột phá trong phát triển KT- XH năm 2023

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN năm 2023. - Ảnh: T.T

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tóm tắt Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo tóm tắt dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023.

Trong đó đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 6,5% - 7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.200 tỉ đồng... Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ báo cáo về các giải pháp quan trọng, chủ yếu để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; về cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi và các điều kiện cần để thúc đẩy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH của tỉnh.

Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo về các giải pháp chủ yếu, đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khắc phục khó khăn về vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; về kiểm soát, công bố giá vật liệu xây dựng sát thị trường để phục vụ các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị đóng góp ý kiến để UBND tỉnh bổ sung vào chương trình hành động, chương trình công tác năm 2023 nhằm bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao nhất, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng biểu dương tinh thần vượt khó, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2022.

Đồng thời nhấn mạnh, dự báo năm 2023 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, cũng là năm tỉnh sẽ tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Vì vậy, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra các nhóm vấn đề trọng tâm cần quyết liệt triển khai thực hiện gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương theo từng nhóm nhiệm vụ; giao nhiệm vụ, thời gian và sản phẩm phải cụ thể, từ đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Chính quyền cấp tỉnh tập trung giải quyết những vấn đề lớn, còn lại cần có sự phân cấp, phân quyền cho các ngành, chính quyền địa phương đối với từng nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ cụ thể, đầu tiên thí điểm, làm tốt thì nhân rộng.

Đề nghị các ngành, địa phương phải mạnh dạn, quyết liệt hơn ở công tác chỉ đạo, điều hành, vấn đề nào vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý thì cần thiết đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế chính sách riêng, đặc thù”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh nhiệm vụ tập trung phát triển KT- XH, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, tăng cường QP - AN, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Quan tâm chăm lo tốt đời sống cho Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2023 để UBND tỉnh sớm ban hành và triển khai thực hiện.

Thanh Trúc


Thanh Trúc

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết