Cập nhật:  GMT+7
fe8cx1541dx1766bx18f4dx1600dx12d1dx1ada6x17664x11616xX7x12ef9x17f2ex17976x13d1ex15e54x19394xX5x18c7exXax1ad78xX2x136f2x14507x18f4cxX16xX3x15437x18521xX19xX3xXexX1xX6x1908axX3x14e42xXdxX6xX3x122f8x13c84xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1x14d7fxX3xXexX1xX6x14f4bxX3xX1x15c98xX4xX3xX7xXdx11e19xX1xX3xXbxX1x13c80xX3xXexX1x16cedxX3dxX22xX3xXex1255dxX3dxX1xX3x105e4x13739x17284xX3dxX22xX3xXcx11e1dx11650xX0x16e2axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x1ad9exXaxX12x1ac8cx12290xX3dxX22xX3xX3dxX6x15f65xX3x19758xX59xX77x121dbxX3xXex1a5b5xXdxX3xXcx12704xX14xX1axX46xX3dxX22xX3xX26x18cf9xX7axX3xX6ex1a2f0xX3x19569xXdxX6fxX35xX3xX6bx162b6xX4xX3x1474axX89xX3xX1axX89xX35xX3xXexX7dxX35xX3xXbxX1x16cacxXdxX3xX1x16dbfxXbxX3xX98x1b1fbxXdxX3xX6exX8dxX3xX19x165f5xX3dxX3xX1x1ae2dxX6xX7axX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX98xX89xX3x103d5xX50xX3xX5xX57xX4xX1xX3xXexX42xX3xX4xX1x1338bxX4xX3x12820xX1xX6xXdxX3xX20xX7dxX4xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX4fxX50xX51xX3dxX22xX3xXcxX56xX57xX3xX3dxXb4xX20xX3xX1xX38xX4xX3x106c6xX16xX11cxX11cx19751xX11cxX16xX11cx19e5exX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19d6cxX35xX6bxX75xXaxX12xX0xXdxX20xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx19565xX10xX3dxXexX10xX56xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax1060axXdxX6bxXexX1x1874exX3x1894ex1642axX16xXbx18489x18a52xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15cxX3xX77xX2xX16xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX14x106f6xX6xX35x1afadxX50xX6xX3dxX22xXexX56xXdxX14xX98xX3dxX59xX6bxX10xX7xXd8xXexX35xXbxX59xX3dxX10xX157xX7xX59xX11cxX124xX2xX77xX59xX2xX11cxX124xX6bxX11cxX2xX16xX2xX15exX15xX16xXexX124xX11cxX2xX16xX5xX15exX120xX20xXdxX3dxX1xX6bxX50xX4xX120xXdxX20xX22xX120xX15exX15exX16xX15exX14x14e45xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX16xX16xX3xX19xX1axX19xX3xXexX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX4fxX50xX51xX3dxX22xX3xXcxX56xX57xXaxX3xX157xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX15exX15fxX16xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX77xX2xX16xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX35xX3dxXaxX12xX135xX6xX3dxX3xXexX42xX3xX4xX1xXd5xX4xX3xXex1456bxX3dxX22xX3xX4x165b1xX3xX5x165a1xX50xX3xX3dxXdx10137xX20xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX6fxX4xX3x12fcdx1709dxX3dxX3xX98xX57xX3xXexX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX120xX3x1a8b9xX3dxX1xX15cxX3x13d17xX1axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xXcxX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX4xXb8xX3xX1xX26dxX3dxX3xX2xX14xX15xX16xX16xX3xX98x1829exX3dxX3xX26cxX27xX3dxX22xX3xX98xXdx145bcxX3dxX3xX3dxX6xX20xX7axX3xX3dx13a98xX3xX26cx1416fxX3dxX3xXex1429cxX3xX77xX11cxX3xX26cxX26dxX3dxX3xX98xX57xX3xXexX56xX25cxX259xX3dxX22xX3xX1xX38xX4xX3xXexX1xX50xX27xX4xX3xX3dxX22xX89xX3dxX1xX3xX22xXdxX6fxX35xX3xX6bxX95xX4xX3xX98xX89xX3xX26cxX89xX35xX3xXexX7dxX35xX3xXexX4bxX3dxX1xX7axX3xXexX56xX6xX3dxX1xX3xXexX89xXdxX3xX8dxX3xX11cxX3xX17exX27xX3xX20xX46xX3dxX15cxX3xX26cxXdx14d7dxX3dxX3xXd8xXdxX3dxX1xX3xX98xX89xX3xX17exX26dxXdxX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xX0xXdxX20xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX3dxXexX10xX56xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX6bxXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX16xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15cxX3xX77x16f33xX390xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX14xX17exX6xX35xX181xX50xX6xX3dxX22xXexX56xXdxX14xX98xX3dxX59xX6bxX10xX7xXd8xXexX35xXbxX59xX3dxX10xX157xX7xX59xX11cxX124xX2xX77xX59xX2xX11cxX124xX6bxX11cxX2xX16xX2xX15fxX77xX2xXexX15fxX15exX2xX2xX5xX390xX120xX20xXdxX3dxX1xX6bxX50xX4xX120xXdxX20xX22xX120xX15exX15exX124xX390xX14xX1c3xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX16xX16xX3xX19xX1axX19xX3xXexX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX4fxX50xX51xX3dxX22xX3xXcxX56xX57xXaxX3xX157xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX15exX15fxX16xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX77xX390xX390xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX35xX3dxXaxX12xX148xX6fxX4xX3xX19xX1axX19xX3xXexX56xX6xX3dxX1xX3xXexX89xXdxX3xX8dxX3xX20xX46xX3dxX3xX26cxXdxX339xX3dxX3xXd8xXdxX3dxX1xX3xX120xX3xX286xX3dxX1xX15cxX3xX28bxX1axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xX26cxX25cxXa9xX4xX3xXexX42xX3xX4xX1xXd5xX4xX3xX3dxX1x1a9c9xX20xX3xXexX7dxX35xX3xX7x19806xX3dxX3xX4xX1xX26dxXdxX3xX17exX42xX3x18a03xX4xX1xX7axX3xX5xX89xX3dxX1xX3xX20xX7dxX3dxX1xX3xX4xX1xX35xX3xX26cxX27xXdxX3xX3dxX22xfff5xX3xX22xXdxX6fxX35xX3xX98xXdxX2d4xX3dxX3xX98xX89xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX7axX3xXexX1xX30xX3xX1xXdxX261xX3dxX3xX3dxXdxX339xX20xX3xX26cxX6xX20xX3xX20xX2d4xX7axX3xXexX89xXdxX3xX3dxXb4xX3dxX22xX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xX4fxX50xX6xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1xX4dcxX20xX3xX26cxX6fxX3dxX1xX3xX22xXdxX6fxX3xX4xX1x1162axXexX3xX5xX25cxXa9xX3dxX22xX3xXbxX1xX35xX3dxX22xX3xXexX56xX89xX35xX3xXcxXc8xXcxXcxX3xX98xX89xX3xX4xX46xX3dxX22xX3xXexX6fxX4xX3xX22xXdxX6fxX35xX3xX6bxX95xX4xX3xXexX1xX30xX3xX4xX1xX57axXexX3xXexX56xX35xX3dxX22xX3xX4xX6fxX4xX3xXexX56xX25cxX259xX3dxX22xX3xX1xX38xX4xX7axX3xXexX2e4xX3xX26cxXb8xX7axX3xX4xXb8xX3xXd8xX2e0xX3xX1xX35xX7dxX4xX1xX7axX3xX22xXdxX51xXdxX3xXbxX1xX6fxXbxX3xX26cx1061exX75xX3xX20xX7dxX3dxX1xX3xXbxX1xX35xX3dxX22xX3xXexX56xX89xX35xX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX26cxX25cxX259xX3dxX22xX7axX3xX22xXb8xXbxX3xXbxX1x19ab0xX3dxX3xX22xXdxX6fxX35xX3xX6bxX95xX4xX3xXexX35xX89xX3dxX3xX6bxXdxX261xX3dxX3xX4xX1xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX163xX3xXbxX1xX6fxXexX3xX1xXdxX261xX3dxX7axX3xX17ex11658xXdxX3xX6bxX25cx14797xX3dxX22xX3xX3dxX1xX2ddxX3dxX22xX3xX19xX1axX19xX3xX162xX50xX57axXexX3xX7x1415fxX4xX3xX4xX1xX50xX5e6xX3dxX3xX17exX57xX3xXexX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX6fxX4xX3xX22xXdxX51xXdxX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX56xX35xX3dxX22xX3xXexX1xX259xXdxX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXexXadxXdxX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xX0xXdxX20xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX3dxXexX10xX56xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX6bxXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX16xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX15cxX3xX15xX15xX15xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX14xX17exX6xX35xX181xX50xX6xX3dxX22xXexX56xXdxX14xX98xX3dxX59xX6bxX10xX7xXd8xXexX35xXbxX59xX3dxX10xX157xX7xX59xX11cxX124xX2xX77xX59xX2xX11cxX124xX6bxX11cxX2xX16xX11cxX16xX11cxX2xXex1a669xX15xX11cxX390xX5xX16xX120xX20xXdxX3dxX1xX6bxX50xX4xX120xXdxX20xX22xX120xX15exX15fxX2xX77xX14xX1c3xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX16xX16xX3xX19xX1axX19xX3xXexX1xX6xX20xX3xX22xXdxX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX4fxX50xX51xX3dxX22xX3xXcxX56xX57xXaxX3xX157xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX15exX15fxX16xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX15xX15xX15xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX35xX3dxXaxX12xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX7dxX35xX3xX7xX4e4xX3dxX3xX4xX1xX26dxXdxX3xX17exX42xX3xX4efxX4xX1xX3xX4xX1xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXexX1xX30xX3xX1xXdxX261xX3dxX3xX3dxXdxX339xX20xX3xX26cxX6xX20xX3xX20xX2d4xX3xX98xX89xX3xXexX89xXdxX3xX3dxXb4xX3dxX22xX3xXexX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX120xX3xX286xX3dxX1xX15cxX3xX28bxX1axX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX35xX6bxX75xXaxX12xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX38xX4xX3xX7xXdxX3dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xXexX1xX46xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX4fxX50xX51xX3dxX22xX3xXcxX56xX57xX3xX3dxXb4xX20xX3xX1xX38xX4xX3xX11cxX16xX11cxX11cxX120xX11cxX16xX11cxX124xX3xX6bxXdx16fa3xX3dxX3xX56xX6xX3xXexX56xX35xX3dxX22xX3xX3dxX22xX89xX75xX3xX77xX3xX98xX89xX3xX15xX59xX77xX3xXexX7dxXdxX3xX6exX4e4xX3dxX3xX98xX2caxX3dxX3xX26cxX27xX3dxX22xX3xXexX4bxX3dxX1xX3xX98xX89xX3xX135xX30xX3xX17exX26dxXdxX3xXcxX42xX3dxX22xX3xX1xXa9xXbxX3xXexX4bxX3dxX1xX14xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11feexX50xXexX1xX35xX56xXaxX12xX28bxXdxX3dxX1xX3xX1axXd5xX4xX0xX59xXbxX12

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard
2023-03-25 05:10:00

QTO - Anh Trần Văn Lộc (sinh năm 1987), ở Khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, đam mê bộ môn Billiard (bi da) từ nhỏ và dần trở thành cơ thủ nổi...

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết