Cập nhật:  GMT+7
a85cx1503fxb4d0x15236xd4a8x1697fx14b6axc2d7x1496fxX7x102f3x17146xbbdfx15057x16480xc3ebxX5x15971xXax1493ax10601x1690fx11535xX3xcbedxX6x12b57xX3x1320dxe0c7xX2x10df0xX1cx12400x14524xX3x17287xd57bxX17xd9f4xX3x14a0dxe478xX3x1414axXdx12480xXexX3xd6d8xX6xX15xX3xXex16287xfa6exX3xX5xbbf2xXdxX3x1759ex10171xXdxX3xX26x11d45x16ed6xX17xX26xX3xb2d7xX41xX6xX19xX3xX4x13e78xXbxX3xX28x11886xX3xaca3x17170x11106xX0xX1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf007xXaxX12xX2bx1090bxX2bxb799xX2bxX30xX3x14525xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1cxX20xX21xX3xX23xX24xX17xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX15xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX26xX41xX42xX17xX26xX3xX46xX41xX6xX19xX3xX4xX4cxXbxX3xX28xX50xX3xX52xX53xX54xX3xX7xX6xX41xX3xXexX1x12698xXdxX3xX26xXdxX6xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX26xXdx1326axXdxX3xX46xX41x1288exX4xX3xX17xX50xXdxX3xXexX39xX15xX3xX17xX26xX1xbf1dxX3xX28x13b93xX3xX17xX1x13597xXbdxX17xX26xX3xX4xX1xf965xX3xX4xX1x13557xX3xX1xXf0xX39xXexX28xX50xX17xX26xX3xX4xd34fxX6xX3xX28xX50xXdxX3xXexX41xX19xXe1xX17xX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax1426cxXdxX68xXexX1xae9cxX3xX2x118fexf9ddxX143xXbxafdbxe3d2xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13fxX3xe5cfxd7c2xX143xXbxX146xX147xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1exX1exX4xX6exX23xX6xXf0xX46xX41xX6xX17xX26xXexX35xXdxX6exX3cxX17xX1exX68xX10xX7x1708exXexXf0xXbxX1exX17xX10xX13axX7xX1exX142xX1cxX2xX1cxX1exX2xX2x13118xX68x13a22xX143xX187xX185xX152xX2xX152xXexX185xX142x13c27xX185xX5xX191xX72xX6xX6exc0dexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1cxX20xX21xX3xX23xX24xX17xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX15xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX26xX41xX42xX17xX26xX3xX46xX41xX6xX19xX3xX4xX4cxXbxX3xX28xX50xX3xX52xX53xX54xXaxX3xX13axXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX142xX143xX143xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX151xX152xX143xXaxX3xX1exX12xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXf0xX17xXaxX12xX53xbc1cxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX28xX4cxX41xX3xX3cx125caxX17xX26xX3xX5xXf0xX39xXdxX3xX52x135e2xXbxX3xe3e8xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX6exX3xX1bx1578exX17xX1xX13fxX3xX2bxb5b9x13d36xX20xX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12xe4ebxX6xX41xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX26xXdxX6xX17xX3xXexX39xX15xX3xX17xX26xX1xXdexX3xX28xXe1xX3xX17xX1xXe5xXbdxX17xX26xX3xX4xX1xXecxX3xX4xX1xXf0xX3xX1xXf0xX39xXexX3xX28xX50xX17xX26xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX28xX50xXdxX3xXexX41xX19xXe1xX17xX21xX3xX26xX41xX42xX17xX26xX3xX46xX41xX6xX19xX3xX23xX24xX17xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX15xX3xX36xX3xX4xX4cxXbxX3xX28xX50xX3xX52xX53xX54xX3xX7x167b9xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxb245xXf0xX3xX17xX26xX2dexX19xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1cxX20xX21xX3xX3cxX3dxXdxX3xX5xXf0xX39xXexX3xXexX35xd618xX17xX3xX3cxX228xX17xX26xX3xX5xXf0xX39xXdxX3xX52xX232xXbxX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12xXcxX1xX10xXf0xX3xX5xX21bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX28xX4cxX41xX21xX3xX3cxX228xX17xX26xX3xX5xXf0xX39xXdxX3xX52xX232xXbxX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX7xX2d3xX3xX4xX24xX3xX1cxX3xXexX35xX301xX17xX3xX28xX4cxX41xX3xX68xXdx15bb5xX17xX3xX35xX6xX3xXexX35xXf0xX17xX26xX3xX17xX26xX2dexX19xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1cxX20xX3xX26xX42xX15xX13fxX3xX24bxX1x120ccxX3x103c6x15fc9xX17xX26xX3x108afxX3xX13xX228xX6xX3xX54x17513xX17xX1xX21xX3xX53xXf0xX17xX26xX3x106fbxX17xX3xX3a5xX3xX54xX3acxX17xX1xX3xX24bxX1xXe5xX3dxX4xX3xX68xXdxX377xX17xX3xX35xX6xX3xX4xX39exX17xX26xX3xX5xX232xX4xX3xX2xX152xX1xX143xX143xX3xX3cxX2dexX3xXcxX24bxX6exX13xX52xbabbxX3xX3a5xX3xX54xX2dexX3x10a0fxX21bxX6xX3xX2bx1233exX17xX26xX3xXcxX2dexX41xX3xX23x1185cxXexX3xX28x1508cxX41xX3xX5xX232xX4xX3xX2x1604cxX1xX2xX187xX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12xX3a0xX29xX17xX26xX3xX4xX1xX232xX3xda8axX21xX3xX52xX232xXbxX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX4xX24xX3xX4x1499cxX3xX4xX4cxX41xX3xX26xXdxXcbxXdxX3xXexX1xXe5xX36xX17xX26xX3xXexfab0xX17xX26xX3xX26xX4cxXbxX3xX28xX14xXdxX3xX7xXf0xX3xX3cxX3dxXdxX3xX15xX39exX6xX3xX26xXdxXcbxXdxX3xXexX35xXe5xX3dxX4xX6exX3xX3a0xX50xXdxX3xX3cxX14xX3xX28xX21bxX4xX1xX3xX52xX232xXbxX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX7xX2d3xX3xX17xX1xX301xX17xX3xX4xX232xXbxX3xX3cxX2dexX17xX26xX3xX3cxX2dexX3xX26xXdxXcbxXdxX3xXexX1xXe5xX36xX17xX26xX3xX142xX3xXexce5axX3xX28xX42xX17xX26xX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12x1716fx12d81xXexX3xXexX1xX232xX4xX3xX5xXf0xX39xXexX3xXexX35xX301xX17xX3xX3cxX228xX17xX26xX3xX5xXf0xX39xXdxX3xX52xX232xXbxX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX3cxX2dexXf0xX3xX4xX41xXd0xXdxX3xXexX41xX3fexX17xX3xX17xX2dexX19xX21xX3xX2bxX72xX53xX10xX6xX26xX41xX10xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX7xX2d3xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xXdxX3xX28xX4cxX41xX3xX3cxX2dexX3xX26xXdxXcbxXdxX3xX1xX39xX17xX26xX3xX30xX1xX4cxXexX3xX235xX41xXd0xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX142xX143xX142xX1cxX3xX7xX2d3xX3xX174xX1xX36xXdxX3xXexX35xX6xX17xX1xX3xX3cxX2dexXf0xX3xX26xXdxda5exX6xX3xXexX41xX3fexX17xX3xX7xX6xX41xX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xXf0xX68xX19xXaxX12x11d14xad33xX3xX174xXdxX4d6xX17xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX41xXd0xXdxX3xXexX1xX29xX17xX26xX3xX185xX21xX3xX1xXf0xX39xXexX3xX28xX50xX17xX26xX3xXexX1xXdxX3xX28xX4cxX41xX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX29xX4xX3xX52xX53xX54xX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX15xX3xX7xX2d3xX3xX68x169e9xX17xX26xX3xX5xX39xXdxX3xX15xX50xXexX3xX5xX3fexX17xX3xX17xX56cxX6xX3xX28xXe1xX3x17880xX142xX1cxX3xX2bxXdxX2dxXexX3xX30xX6xX15xX3xXexX301xXbxX3xXexX35xX41xX17xX26xX3xX4xX1xX41xf836xX17xX3xX23xX21bxX3xX4xX1xXf0xX3xX263x1473fxX3b6xX3xbab5xX6xX15xX10xX7xX3xX1cxX142xX3xXexX39xXdxX3xX52xX6xX15xXbxX41xX4xX1xXdxX6xX6exX1exX6exX0xX1exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b6xX41xXexX1xXf0xX35xXaxX12xX24bxX2bxX1exX2bxX6cxX2bxX6exX2bxX30xX0xX1exXbxX12

PV/VOV.VN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải chạy Marathon TP. Đông Hà năm 2024

Giải chạy Marathon TP. Đông Hà năm 2024
2024-04-21 10:49:00

QTO - Sáng nay 21/4, UBND TP.Đông Hà phối hợp với Công ty cổ phần VietRace365, Câu lạc bộ Quảng Trị Runners tổ chức Giải chạy Marathon TP. Đông Hà năm 2024...

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard
2023-03-25 05:10:00

QTO - Anh Trần Văn Lộc (sinh năm 1987), ở Khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, đam mê bộ môn Billiard (bi da) từ nhỏ và dần trở thành cơ thủ nổi...

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

U23 Việt Nam tăng tốc hướng đến SEA Games 32

U23 Việt Nam tăng tốc hướng đến SEA Games 32
2023-03-13 08:46:00

VOV.VN - Hôm nay (13/3), U23 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tập luyện thứ ba trong tháng 3/2023, thời điểm tăng tốc của đội trước khi tham dự Doha Cup 2023 và chuẩn bị cho SEA Games 32.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết