Cập nhật:  GMT+7
9249xcfa5xdd11x9556xef8dx12423xa82bx9276x11a12xX7x12417xb1acxb9a5xcfa0xeff1x10f86xX5xb7e2xXax9b24xXcxa243xdd91xfb05xX3xX4xab0cxc93exX15xX16xX3x1003exXdxee46xb11cxX3xXexcd2fxX6x11ef9xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7x12636xa51cxXexX3xXexX24xd66bxX15xX16xX3xXex1197dxXdxX3xXexX24xb951xX15xX3xXexaffcxec43xe47dxX15xX3x10756xX42xd856xX4xX3xX5xcb37xX3xdf1bxX26xX3x12375xX19xX1axX15xX16xX3xa166xe7a2xX3x12615xX1xa6d2xX3xc4dbxXdxX15xX1xX3xX15xX1xX2fxX15xX1xX3x9c4exdaa0xX15xX16xX0xf996xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6xec0bxXaxX12xX58xX6bxX21xX3xX15xX6xX43xX3xX2x9f0dxX6fxcce5xX6fxX8dxd0b9xX8dxX2xX26xX3x1004exf886x10948x11450xX3xXex99d5xX15xX1xX3xc6d1xX6xX15xX3xX1xff2dxX15xX1xX3xd404xX44xX3xX1xX2exe8d2xX4xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1x11d68xXbxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xXexX24xX3exX15xX3xXexX42xX43xX44xX15xX3xX47xX42xX49xX4xX3xX5xX4dxX3xX4fxX26xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xX58xX59xX3xX5bxX1xX5dxX3xX5fxXdxX15xX1xX3xX15xX1xX2fxX15xX1xX3xX6axX6bxX15xX16xX3xe58bxX42xX6xX3xX52x11d51xX6xX3xXa1xXa6xX15xX3xXexX9dxX15xX1xX3xX47xX42xX39xX15xX16xX3xXcxX24xX11dx127b3xX0xX6fxXbxX12xX0xXexX6xXa1xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX24xX16xXdxX15x1244dxX8dxXbx982exX3xX6xX42xXexX2exXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX81xX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX132xXa1xX6xX2exX118xX42xX6xX15xX16xXexX24xXdxX132xa6bexX15xX6fxX81xX10xX7xX1exXexX2exXbxX6fxX15xX10x10567xX7xX6fxX8dxX2xX8dxa5ebxX6fx9ba6xX18bxX81xX2xX8dxX92xX2xX4fxX92xX18bxXexX2xd1ffxX4fxX92xX2xa49fxX5xX2xX132xfff6xXbxX16xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX2exX81xX43xXaxX12x108aexX10xX3xX52x122f9xX42xX3xX1exa3b8xX2exX3xX4xX1xe390xX3xXexX1xXafxX4xX1xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1x10bf0xX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX52xX39xX21xX3xXa1xX39xX2exX3xX6xX15xX3xXexX2exXa6xX15xX3xX178xe8fbxX15xX3xX5xX19xX42xX3xXexX1xX6bxX15xX16xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX14exX42xX43xX3exX15xX3xXexX24xX3exX15xX3xX47xX42xX49xX4xX3xX5xX4dxX3xX4fxX26xX3xX52xX2exXafxX15xX3xX118xX42xX6xX3xX1xX42xX43xe6ffxX15xX3xX6axX6xX1exX24xX6bxX15xX16xX3xd83fxX3x11ea1xX15xX1xX14bxX3xX99xX132xX98xf5dfxX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX24xX12xX0xX6fxXexX6xXa1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX2exX81xX43xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX1exX44xX3xX1xX2exXafxX4xX1xX26xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexba43xXdxX3xX7x9428xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1x983bxX15xX3xX4xX1xX9dxX15xX1xX26xX3xX14ex96cdxX3xX5x10628xX3xXbxX1xX19xc453xX15xX16xX3xXexXdxX239xX15xX3xX178xaf9fxX15xX3xXexX39xXdxX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xXa1xX4dxX3xX4xX1xX1d8xX3xX1xXa6xX15xX16xX3xX118xX42xX2fxX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xX5xX19xX42xX3xXexX1xX6bxX15xX16xX3xXexX24xX3exX15xX3xX47xX42xX49xX4xX3xX5xX4dxX3xX4fxX26xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xX58xX59xX3xX5bxX1xX5dxX3xX5fxXdxX15xX1xX3xX15xX1xX2fxX15xX1xX3xX6axX6bxX15xX16xX3xX118xX42xX6xX3xX52xX11dxX6xX3xXa1xXa6xX15xX3xXexX9dxX15xX1xX3xX15xX1x121ccxX21xX3xXa1xX39xX2exX3xX178xX239xX3xX1exX44xXexX3xX4xX2a3xX42xX3xX1xXafxX3xXexX1cfxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX6bxX15xX16xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xXa1xX4dxX26xX3xX52xX39xX21xX3xXa1xX39xX2exX3xX6xX15xX3xXexX2exXa6xX15xX3xX178xXa6xX3xX4xX1xX49xX15xX16xX3xd7b7xX15xX3xXexX1eaxX4xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX6bxX15xX16xX132xX3xX6axX49xXdxX3xXexX19xXc4xX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xX5xXa6xX3xX14exX10xX3xX6bxX3xXexX6bxX3xXexX39xXdxX26xX3xX6bxX3xXexX6bxX3xX52xX1cfxX42xX3xX1exX1d3xX2exX3xX24xX2b6xX3xX21xX2exf650xX4xX3xX1xX2ex10333xX4xX3xX7xX2b6xX3xX21xXdxX3xX24xX2b6xX3xX21xX2exX3ccxX4xX26xX3xX14exX10xX3xX4xX2exX15xXexX6xXdxX15xX10xX24xX3xX4xX1xX1d8xX3xX1xXa6xX15xX16xX3xX178xX19xXc4xXexX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xXexX1xXdxX44xXexX3xX1exX44xX3xX52xX19xXc4xX4xX3xX16xX1xXdxX3xXexX24xX2exX15xX16xX3xX16xXdxX2a3xX43xX3xX52xX14xX15xX16xX3xX1exX2b1xX3xX14exX10xX3xX1xX2exX3d1xX4xX3xX16xXdxX2a3xX43xX3xX4xX1xc08fxX15xX16xX3xX15xX1xX2c0xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX52xX11dxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX2exXa6xX15xX3xX1exfc2exX3xXexX1xX42xX2c0xXexX3xX178xXa6xX3xXa1xX39xX2exX3xX178xX239xX3xX21xX6bxXdxX3xXexX24xX19xX1axX15xX16xbf75xX3xX4xX1xX1d8xX3xX1xXa6xX15xX16xX3xX178xX19xXc4xXexX3xX118xX42xX2fxX3xXexX39xXdxX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xX4xX1cfxX42xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX26xX3xX178xX2c0xX15xX3xX4xX1xX42xX43xX20xX15xX3xX1xXa6xX15xX16xX3xX7xXdxX3exX42xX3xXexX24xX19xX1axX15xX16xX26xX3xX7xXdxX3exX42xX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xX178xXdxX3xXbxX1xXafxX21xX3xX4xX2fxX4xX3xX118xX42xX43xX3xX52xX11dxX15xX1xX3xX178xb63cxX3xX4xX1xX1d8xX3xX1xXa6xX15xX16xX3xX1xX3ccxX6xX3xX118xX42xX2fxX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xX178xXa6xX3xX4xX2fxX4xX3xX178xXdxX3xXbxX1xXafxX21xX3xXexX1xX10xX2exX3xX118xX42xX43xX3xX52xX11dxX15xX1xX3xX4xfc7axX6xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX5xX42xX2c0xXexX132xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX2exX81xX43xXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xd608xX4xX3xX1xXdxX239xX15xX3xXexd3fcxX3xX15xX16xXa6xX43xX3xX2xX8dxX6fxX8fxX3xX52xX44xX15xX3xX19dxX92xX6fxX18bxX6fxX8dxX92xX8dxX2xX132xX3xXcxX379xX43xX3xX178xXa6xX2exX3xX81xXdxc6dbxX15xX3xXa1xXdxX44xX15xX26xX3xXex11317xX15xX1xX3xX1xX57cxX15xX1xX3xXexX1xX544xX4xX3xXexX44xX26xX3xd060xX1d8xX3xab52xXdxX6xX2exX3xXexX1xX6bxX15xX16xX3xX178xX2c0xX15xX3xXexX39xXdxX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xXc4xXbxX3xX178xX290xXdxX3xX5bxX6bxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX9dxX15xX1xX3xX52xX4dbxX3xX14exX42xX2a3xXexX3xX97xX98xX99xX9axX3xXexX9dxX15xX1xX3xX14exX10xX21xX3xX14exX1d3xXexX3xX16xXdxX6xX3xX1xXafxX15xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX544xX4xX3xX1xXdxX239xX15xX3xX1exX44xX3xX1xX2exXafxX4xX1xX3xX15xXa6xX43xX132xX3xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xX52xX19xXc4xX4xX3xXexX1xX544xX4xX3xX1xXdxX239xX15xX3xX8dxX18dxX6fxX8dxX18dxX3xX16xXdxX1axX3xXexX24xX2exX15xX16xX3xX15xX16xXa6xX43xX132xX3xac66xX11dxX3xXexX24xX5dxX3xX52xX3d1xXexX3xXexX24xXafxX21xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xX16xX59xX21xX3xX4xX2fxX4xX3xX52xX11dxX6xX3xX52xXdxX20xX21xX14bxX3xX1exX21xX3xX2xX199xX26xX3xX47xX42xX49xX4xX3xX5xX4dxX3xX4fxX474xX3xX1exX21xX3xX19dxX3xd3b0xX3xX18dxX92xX92xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xX6axXdxX239xX15xX3xX98xXdxX3exX15xX3xc341xX1xX516xX26xX3xXexX1xXa6xX15xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX6axX6bxX15xX16xX3xX58xXa6xX474xX3xXexX24xX3exX15xX3xX52xX19xX1axX15xX16xX3xX58xX59xX3xX5bxX1xX5dxX3xX5fxXdxX15xX1xX3xX15xX1xX2fxX15xX1xX3xX6axX6bxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX2exX3xX4xX1xX2exX3xXexa2c3xX3xX4xX6bxX15xX16xX3xXexX2fxX4xX3xX5xXdxX3exX15xX3xX15xX16xXa6xX15xX1xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xX52xX4dbxX3xX14exX42xX2a3xXexX3xX178xX11dxX3xXexX24xX5dxX3xX178xXa6xX3xX4xX1xX11dxX42xX3xXexX24xX2fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX239xX21xX3xXexX24xX2exX15xX16xX3xX178xXdxX239xX4xX3xX52xX39xX21xX3xXa1xX39xX2exX3xXexX24xX2c0xXexX3xXexX544xX3xX6xX15xX3xXexX2exXa6xX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX6bxX15xX16xX3xXexX24xX3exX15xX3xXexX42xX43xX44xX15xX132xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX2exX81xX43xXaxX12xXcxX24xX2exX15xX16xX3xX118xX42xX2fxX3xXexX24xX57cxX15xX1xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX26xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX43cxX3xXexX57cxX15xX1xX3xX1xX57cxX15xX1xX3xXexX1xX544xX4xX3xXexX44xX3xX178xX4dbxX3xX14exX10xX3xX118xX42xX2fxX3xXexX39xXdxX26xX3xX21xX2c0xXexX3xX52xX4dxX3xXbxX1xX19xX2b6xX15xX16xX3xXexXdxX239xX15xX3xX118xX42xX2fxX3xXexX39xXdxX26xX3xX43xX3exX42xX3xX4xX1cfxX42xX3xX1exX458xX3xXexX1xX42xX2c0xXexX3xX4xX516xX6xX3xXexX1xXdxX44xXexX3xXa1xX11dxX26xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX2b6xX3xX118xX42xX6xX15xX3xX4xX1xX43cxX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX7xX294xX3xXexX1xX6xX21xX3xX21xX19xX42xX3xX97xX98xX99xX9axX3xXexX9dxX15xX1xX3xX118xX42xX43xX44xXexX3xX52xX11dxX15xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xX178xX11dxX3xXexX24xX5dxX3xX52xX3d1xXexX3xX1exX1xX2fxX4xX3xX52xX20xX3xX178xXdxX239xX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xX7xX2exX2fxXexX3xXexX24xX34xX15xX16xX3xXexX39xXdxX3xXbxX1xX19xX2b6xX15xX16xX3xXexXdxX239xX15xX3xXbxX1xX379xX3xX1xXc4xXbxX3xXexX1xX10xX2exX3xX118xX42xX43xX3xX52xX11dxX15xX1xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX5xX42xX2c0xXexX132xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX2exX81xX43xXaxX12xX99xX1xX2b6xX15xX3xX98xX49xX15xX0xX6fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2021-07-12 09:29:48

QTO - Sáng nay 12/7/2021, Ban Chấm thi tự luận, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị khai mạc chấm điểm môn thi tự luận. Phó Chủ tịch UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết