Cập nhật:  GMT+7
3efbx42d9xccd6xf040x67fbx7a98xc45dx99c0xd138xX7xb24cx68d2x55cax5440x87bbxb461xX5xb4b8xXax3f20xXcx9208xa53cxX3xa2dbx935cx597bxX1xX3xX4xX1xb8a4xX3xX1x7079xX14xXexX3xX17xa614xX19x7b4axX3xXexf3e3xXbxX3x5871x7ee4xXex49e0xX3xe08exX2bxX19xX3xX4xX1x970bx85cbxe7a0xX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX28xae32xX3axX3xe3a8xX3xX19xX1xXdx42c5xX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexae25x6bc7x8c96xX19xX28xX3xX4x7f5cxX6xX3xa2dexX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xbd98xeb34xXbxX3xXcxX1x81b6xX19xX1xX0xb438xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX10xX6x4cf4xXaxX12xX5exX1xXdxc47exX39xX3xX19xX6xX3axX3xX2x451fxX70xb981xX31xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX6cxX3xXexX54x52ddxX19xX3xX5ex6c70xX6xX3x47acxXdx7297xXexX31xX3xcc5cxa459xc5a8xce13xX3xX1xX39xX3axXa8xX19xX3x5646xXdxX21xX3xec09xXdxX19xX1xX3xXexe1cdxX3xX4xX1x85a5xX4xX3xX4xX39xX26xX4xX3xX1x41c8xXbxX3xX17xX3bxX3xX28xXdx6202xXdxX3x5fb7xX39xX3axX2fxXexX3xX19xX1x4f32xX19xX28xX3xe560xX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX17xX88xX3x4401xX39xX9fxXexX3xX4xX5bxX6xX3xX19xX28xX55xX56xXdxX3xX82xX44xX19xX3xc12cxX1xX39xX3xXbxX1x7e10xX3x5757xX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX5xXdx7a0cxX19xX3xXd9xX39xX6xX19xX3xX17xX2fxX19xX3xX33xXdxXa8xX4xX3xXefxXa3xX3xX5xXe5xX3xX33xX9fxX19xX3xX17xX88xX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX4xX5bxX6xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xXcxXaexX66xX66xX3x8f2bxXcxXa6xX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3x707bxX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1x8858x5d0exX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xX0xXdxX15xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX19xXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxc543xXdxX82xXexX1x7ba1xX3x976ex422fxX1d0xXbxXefxdc86xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1cdxX3x5fddx4df4xX1d0xXbxXefxX1d4xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX70xX70xX4xX196xb933xX6xX21xXd9xX39xX6xX19xX28xXexX54xXdxX196xX33xX19xX70xX82xX10xX7xX2exXexX21xXbxX70xX19xX10xX1c8xX7xX70xX92xX90xX1d0x7fb0xX70xX2xX1d0xX10axX82xX2xX92xX1d0xX2xX90xX2xX10axXexX20exX20exX2xX10axX5xX1d0x8a2bxX21xX222xX19xX1xXdxX10xX15xX222xX2xX196x88f1xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1xX21xX14xXexX3xX17xX26xX19xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX2exX2fxXexX31xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xX28xX44xX3axX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xX4xX5bxX6xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xXaxX3xX1c8xXdxX82xXexX1xX9xXaxX1cfxX1d0xX1d0xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1dexX1dfxX1d0xXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX21xX19xXaxX12xXaexX28xX55xX56xXdxX3xX82xX44xX19xX3xX102xX1xX39xX3xXbxX1xX108xX3xX10axX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xXbxX1xXd6xX19xX3x43dexX19xX1xX3xX33xX9fxX19xX3xX17xX88xX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX4xX5bxX6xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xXcxXaexX66xX66xX3xX175xXcxXa6xX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xXexX14xXdxX3xX4xX39xX26xX4xX3xX1xXcexXbxX3xX222xX3xcfaexX19xX1xX1cdxX3xX66xX196x8194xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX1efxXdxX121xX19xX3xX1efxXd6xX19xX3xX4xX39xX26xX4xX3xX1xXcexXbxX3xXexX1xX18xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX26xX3xX82xX44xX19xX3xX102xX1xX39xX3xXbxX1xX108xX3xX10axX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX19xX28xX1xX6cxX3xX4xX2f4xX4xX3xX4xX9fxXbxX31xX3xX19xX28xb9cfxX19xX1xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX19x7549xX19xX28xX3xX4x7af0xX3xXe5xX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX17xX3bxX3xX4xX1xX9fxX15xX3xX82xXc5xXexX3xXexX18xX19xX1xX3xXexX54xX14xX19xX28xX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xX82xX21xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xX28xX44xX3axX3xX54xX6xX3xXexX54xX21xX19xX28xX3xXd9xX39xX2f4xX3xXexX54xX18xX19xX1xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX31xX3xXexX2bxXbxX3xX2exX2fxXexX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX196xX3xdb26xX6xX39xX3xX2exX1xXdxX3xX19xX28xX1xX10xX3xXe5xX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX4xX5bxX6xX3xX19xX28xX55xX56xXdxX3xX82xX44xX19xX3xX33xX3c7xX3xXe5xX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX4xX5bxX6xX3xX17xX14xXdxX3xX82xXdxXa8xX19xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX31xX3xX5exX1xX5bxX3xXexX6cxX4xX1xX3xXacxXadxXaexXafxX3xX1xX39xX3axXa8xX19xX3xXb7xXdxX21xX3xXbbxXdxX19xX1xX3xX17xb02cxX3xX28xX1xXdxX3xX19xX1xX2bxX19xX3xXbxX1xXd6xX19xX3xX2f4xX19xX1xX3xX4xX5bxX6xX3xX19xX28xX55xX56xXdxX3xX82xX44xX19xX3xX33xX88xX3xX33xXdxXa8xX4xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xX28xX44xX3axX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xXexX54xX21xX19xX28xX3xXd9xX39xX2f4xX3xXexX54xX18xX19xX1xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX31xX3xXexX2bxXbxX3xX2exX2fxXexX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12x827exf426xX19xX28xX3xXexX1xX56xXdxX31xX3xX4xX1xX9fxXbxX3xXexX1xX39xX2bxX19xX3xXe5xX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX4xX5bxX6xX3xX82xX21xX6xX19xX1xX3xX19xX28xX1xXdxXa8xXbxX3xXex4086xX3xX19xX28xX39xX3axXa8xX19xX3xXexX14xX15xX3xX82xcf14xX19xX28xX3xX1xX21xX14xXexX3xX17xX26xX19xX28xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX196xX3xX56exX2fxX19xX3xX2xf28cxX3xX28xXdxX56xX3xX90xX1d0xX3xXbxX1xea2dxXexX3xX19xX28xX3c7xX3axX3xX2xX1dexX70xX92xX70xX92xX1d0xX92xX90xX31xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX28xXdxXd6xXdxX3xXbxX1xX3d6xX19xX28xX3xXexX21xX3c7xX19xX3xX1efxX26xX3xX7xX108xX3xX5xX55xX67xX19xX28xX3xXexX1xX6xX19xX3xX4x65dexX19xX3xXexX56fxX19xX3xX17xXcexX19xX28xX3xXexX14xXdxX3xX4xXd6xX19xX28xX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xXcxX54xX21xX19xX28xX3xXexX1xX56xXdxX3xX28xXdxX6xX19xX3xXexX14xX15xX3xX82xX5abxX19xX28xX3xX1xX21xX14xXexX3xX17xX26xX19xX28xX3xXexX2bxXbxX3xX2exX2fxXexX31xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX3xXexX1xX6xX19xX31xX3xX4xX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX4xX3d6xX3xXexX54xX2f4xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXa8xX15xX3xXexX1xX59dxX4xX3xX1xXdxXa8xX19xX3xX4xX2f4xX4xX3xX28xXdxXd6xXdxX3xXbxX1xX2f4xXbxX3xX17xXd6xX15xX3xX1efxXd6xX21xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xX19xX1xX55xX3xXefxX44xX3axX3xX82xX59dxX19xX28xX31xX3xX5x51d8xXbxX3xX17xa571xXexX3xX19xX1xX3c7xX3xX4xX1xXc5xX6xX31xX3xX1efxX3d1xX19xX28xX3xX4xX1xX39xX3axX88xX19xaaf5xX3xX4xX1xX108xX19xX28xX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xX17xX55xX67xX4xX3xX4x41fbxX3xXd9xX39xX6xX19xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX19xX3d1xX19xX28xX3xX17xX2f4xX19xX1xX3xX28xXdxX2f4xX3xX17xXd6xX15xX3xX1efxXd6xX21xX3xX2exX1xX47xX19xX28xX3xX28xX44xX3axX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX1d4xX3xX17xX14xXdxX3xX82xXdxXa8xX19xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX26xX3xX82xX44xX19xX3xX102xX1xX39xX3xXbxX1xX108xX3xX10axX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX28xXdxX2f4xX15xX3xX7xX2f4xXexX31xX3xXexX1xX108xX19xX28xX3xX19xX1xX9fxXexX3xXexX1xX18xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xXcxXaexX66xX66xX3xX175xXcxXa6xX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xX15x512exXdxX3xX17xX55xX67xX4xX3xXexXdxX2fxXbxX3xX19xX1xX2bxX19xX3xX15xX6f4xXexX3xX1xX3c7xX19xX28xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX54x5269xX3xX5xX14xXdxX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xXcxX39xX3axX3xX19xX1xXdxX121xX19xX31xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX26xX3xX82xX44xX19xX3xX102xX1xX39xX3xXbxX1xX108xX3xX10axX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX17xX4cbxX3xX2exX1xX47xX19xX28xX3xX2exXe5xX3xX33xX3c7xX21xX3xX1efxXdxX121xX19xX3xX1efxXd6xX19xX3xX4xX39xX26xX4xX3xX1xXcexXbxX3xX33xX7d3xXdxX3xX5xXe5xX3xX82xX21xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xXexX1xX121xX15xX3xX15xX26xXexX3xX7xX108xX3xX15xX6f4xXexX3xX1xX3c7xX19xX28xX3xX28xX44xX3axX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xX33xX3c7xX21xX3xX1efxXdxX121xX19xX3xX1efxXd6xX19xX3xX4xX39xX26xX4xX3xX1xXcexXbxX3xXexX1xX18xX3xX15xX7d3xXdxX3xX4xX1xX9fxXbxX3xX19xX1xX2bxX19xX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xX5ex82abxX19xX28xX3xX19xX28xX3c7xX3axX31xX3xX5xX4cbxX19xX1xX3xX17xX14xX21xX3xX1xX39xX3axXa8xX19xX3xXb7xXdxX21xX3xXbbxXdxX19xX1xX3xX17xX4cbxX3xXefxX39xX108xX19xX28xX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX26xX3xX82xX44xX19xX3xX17xX3bxX3xX2exXdxX3bxX15xX3xXexX54xX6xX3xX33xXdxXa8xX4xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xX28xX44xX3axX3xX47xX3xX19xX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX47xXdxX3xXexX54xX55xX56xX19xX28xX3xXexX54xX21xX19xX28xX3xXd9xX39xX2f4xX3xXexX54xX18xX19xX1xX3xX33xX2bxX19xX3xX4xX1xX39xX3axX3bxX19xX31xX3xXexX2bxXbxX3xX2exX2fxXexX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX14xXdxX3xX5exXd6xX19xX28xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX21xX82xX3axXaxX12xXafxX59dxX3xX2exXdxX2fxX19xX3xX19xX28xX3c7xX3axX3xX15xX6xXdxX3xX2xX1dexX70xX92xX31xX3xX1xX39xX3axXa8xX19xX3xXb7xXdxX21xX3xXbbxXdxX19xX1xX3xX7xb9efxX3xX4xXa3xX3xX4xX2f4xX4xX3xX4xX72dxX3xXd9xX39xX6xX19xX3xX4xX1xX39xX3axX121xX19xX3xX15xX47xX19xX3xX33xX88xX3xX5xX3c7xX15xX3xX33xXdxXa8xX4xX3xX33xX7d3xXdxX3xX4xX2f4xX4xX3xX1xX26xX3xX82xX44xX19xX3xX102xX1xX39xX3xXbxX1xX108xX3xX10axX31xX3xXexX1xX6cxX3xXexX54xX9fxX19xX3xX5exXa3xX6xX3xXa6xXdxXa8xXexX3xX33xX3c7xX3xX5exX47xX19xX28xX3xXexX3axX3xX66xX67xXbxX3xXcxX1xX6cxX19xX1xX3xX17xX3bxX3xXexX18xX15xX3xX28xXdxXd6xXdxX3xXbxX1xX2f4xXbxX3xX28xXdxXd6xXdxX3xXd9xX39xX3axX2fxXexX3xX33xX9fxX19xX3xX17xX88xX3xXexX54xX121xX19xX196xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX359xX39xXexX1xX21xX54xXaxX12xX66xXd6xXdxX3xX359xX19xX0xX70xXbxX12

Hải An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết