Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4d54buG4bun4buI4bu14buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buK4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p8ON4buA4buGReG7iOG7p+G7gHnhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bue4bum4bunxq/EqOG7iOG6vnIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXNww6rhu4dx4bun4oCT4bunNk/hu4rhu6fhu4h54buw4bun4bupd+G7n8aw4buf4bupxanGsHjhu6Phu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu4bhu4jhu6fhu57DmeG7pyhP4buI4bq+4buneeG7iOG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pyh54buK4bunw6Phu4zhu6Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fGr1Lhu6fhu5554buG4bun4buI4bu14buI4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buK4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p8avw5l54bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsRnnhu6fDguG7s+G7iOG7p8ON4buA4buGReG7iOG7p+G7gHnhu4bhu6fhuqjhu4rhu6fhu4jhu4BN4bun4bue4bum4bunxq/EqOG7iOG6vuG7n3IvxqBzcuG7nnnDgsOM4bqo4bun4bui4bue4buww4zhuqjhu5Hhu6Xhu4p54buc4bq+4buG4buI4bub4bupxqDhu6rhu6d54bug4buexKjhu6VzcuG7nuG7nHNy4bue4bqmc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG7n8OCecSo4bua4bugeeG7iOG6vuG7nuG7nOG7huG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6IvxrB4xanhu7Ev4buxd+G6psawxrDFqeG7qeG7reG7qeG7qeG7nsaw4bur4buv4butd+G7r8OMxrDhu59JxqDhur7hu6Xhu6cvc3Iv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Lhu57hu5xzcuG7nuG6pnNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM24buG4bq44buI4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8avUuG7p+G7nnnhu4bhu6fhu4jhu7Xhu4hyL8agc3Iv4bue4bqmc3Iv4bue4bucc3Iv4bueecOCw4zhuqhzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bucVeG7kOG6pOG7p+G6rErhu6Phu6fhu57hurDhu4rhu6fGsHfhu6fhur7hu4bhu5Lhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu6l2L8awL+G7qcWpxrB44buj4buneeG7iOG7gOG7p+G7h+G7nOG6sOG7iOG7p2tB4buI4bun4buH4buf4buj4bun4bue4bucUOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7quG7ueG7pyh54buK4bun4buH4buA4buz4buI4buA4buj4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunKHnhu4rhu6fDo+G7jOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bunw43hu4Dhu4bhurrhu4jhu6fhu6rhuqjhu6fhu4rDveG7sOG7p+G7innhu4jhur7hu6fDguG7huG6uuG7iOG7p8ON4buG4bq64buK4bun4buixKjDveG7nuG7p3bhu7E1xrAtxrDhu6t44buf4buvduG7p+G6pOG7gOG7lOG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4buAeeG7huG7p+G6pMSo4buI4bun4buI4buATeG7n+G7p+G6o+G7gOG7huG7p+G6rOG7huG7p+G6rEXhu4jhu6fhuqPhu4rGsOG7qyt2xanFqeG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fDjOG7jOG7p3jhu6Phu6fhuqzEqOG7teG7iOG7p+G7muG7oHnhu6fhuqxGeeG7p8ag4buA4bq24buI4bun4bue4buARuG7p+G7nuG7nOG6ruG7iOG7pyh54buK4bunw6Phu4zhu6Phu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6coeeG7iuG7p8Oj4buM4buj4bun4buq4bqo4bun4buKw73hu7Dhu6fhuqbEqOG7p3nhu4jhu4Dhu6fhu4fhu5/hu6fhuqzhu4bDieG7oOG7p8ON4buA4buG4bq64buI4bunw4Lhuq7hu57hu6fhu4jhur7hu5Lhu6fGr3nhu6fhuqThu4Dhu7Xhu4rhu6fGr+G7kOG7huG7p0/hu6fhu55P4bun4bue4bu34buG4bun4buKeeG7iOG6vuG7p8OC4buG4bq64buI4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu6LEqMO94bue4bunduG7sSgtxanhu7HFqeG7n+G7qXbhu6fhuqbEqOG7p+G7nuG7s+G7huG7p+G7qkXhu6fDo8SQ4bunw6Phu5jhu4bhu6dw4bui4buG4buI4buA4bun4buIQeG7iuG7p8aweHbhu69x4buj4bun4bue4bucUOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4fEguG7iOG7p+G7h+G7nFDhuqThu6Phu6fhu6rhu7nhu6coeeG7iuG7pzbhu4ZF4bug4buj4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunKHnhu4rhu6fDo+G7jOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bunw43hu4Dhu4bhurrhu4jhu6fhuqThu4Dhu7Xhu7Dhu6fhuqRR4buI4bq+4bun4bqk4buA4buGw4nhu6Dhu5/hu6coUOG7p8aveeG7p+G6pOG7gOG7teG7iuG7p8ON4buA4buGReG7iOG7p+G7gHnhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqkxKjhu4jhu6fhuqRTeeG7p3nhu4jhu4Dhu6fhu4fhu5/hu6fDjOG7s+G7p+G7h+G7nOG6sOG7iOG7p+G7h+G7gEbhu6fhuq/hu5/hu6dw4bui4buG4buI4buA4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxanhu69x4bunxq/hu7Phu6fhu4fhu5zhurDhu4jhu6fhur3hu4Dhu4bhu6fhu4Hhu5/hu6dw4bui4buG4buI4buA4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxrDhu7Fx4bun4bqsw4nhu6Dhu6fhu57hu6bhu6fGr8So4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhuq/hur554buw4bunw43hu4Dhu4bhu6fGr1Lhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7quG7t+G7sOG7p+G7nHnhu6Phu6fDjOG7pOG6pOG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7pyjhu7fhu4jhu4Dhu6fhu6LDveG7nuG7pzXhu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bunKE/hu4jhur7hu6d54buI4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunKHnhu4rhu6fDo+G7jOG7p+G6rOG7ueG7p+G6pErhu6fhu4rhuqDhu57hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bqs4bq64bunw4zhu7Phu4rhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu5/hu6c24buG4bq44buI4bun4bue4bu14buG4buj4bun4buI4bq+4bug4buwxJDhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8avUuG7p+G7nnnhu4bhu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fGr+G6tOG7iOG7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bqkw5Thu6fhu5rhu6B54buI4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4hB4buI4bq+4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu5x54buj4bunw4zhu7Phu4rhu6fhu5xO4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPDquG7nzZyL8agcw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giữ bình yên cho nhân dân vui tết

Giữ bình yên cho nhân dân vui tết
2019-01-28 06:23:22

(QT) - Hằng năm, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm thường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để giữ vững an ninh trật tự...

Gia tăng tội phạm đánh bạc

Gia tăng tội phạm đánh bạc
2019-01-26 08:29:11

(QT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn chuyển biến tích cực. Với sự nỗ lực vào cuộc của cơ quan chức năng, phần lớn các...

Xây dựng mới 70 mô hình về an ninh, trật tự

Xây dựng mới 70 mô hình về an ninh, trật tự
2019-01-26 08:27:47

(QT) - Thời gian qua, Công an tỉnh đã chú trọng đến công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ...

Vỏ bọc hoàn hảo của đối tượng trốn nã

Vỏ bọc hoàn hảo của đối tượng trốn nã
2019-01-26 08:16:20

(QT) - Sau một thời gian dài kiên trì triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 12/ 2018, trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ...

Xe ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông

Xe ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông
2019-01-23 15:59:41

(QT) - Khoảng 12 giờ hôm nay 23.1.2019, xe ô tô mang biển kiểm soát 74A-056.34 do tài xế Nguyễn Đức Tư (sinh năm 1987), trú tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết