Cần sớm tôn tạo, nâng cấp Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá

Cần sớm tôn tạo, nâng cấp Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá

QTO - Vào tháng 9/1969, ngay sau khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, trong niềm tiếc thương vô hạn của Nhân dân cả nước, Chi bộ thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đã lãnh đạo Nhân dân tổ chức lễ truy điệu và để tang Người Bác ngay tại quê nhà. Sau khi đất nước hòa bình, chính quyền địa phương đã xây dựng Đền thờ Bác Hồ tại nơi diễn ra lễ truy điệu năm xưa ở thôn Hà Xá.

Thời tiết