Công đoàn cơ sở Trường Liên cấp iSchool Quảng Trị: Quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn cơ sở Trường Liên cấp iSchool Quảng Trị: Quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động

QTO - Phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Liên cấp hội nhập quốc tế (LCHNQT) iSchool Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Thời tiết