Một số điểm mới của Thông tư số 24

Một số điểm mới của Thông tư số 24
2023-08-26 05:40:00

QTO - Ngày 1/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới (Thông tư số 24) thay thế...

Thời tiết