Cập nhật:  GMT+7
ẹứfểờýjCCẵệẨ]ừDýỡệẻ[Ếjểớừụỵể-ểỲỹỵểóỵểỵưỷỵcểFữểDứĐÃờểẪĐÍẹ/ứfẻẹẨểờýjCCẵệẨỨỡjợệẻẹDjớýỡểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫgẨHểjĐDỷệẻẹDBẻẹDợẻẹDjớýỡểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫgẨHểjĐDỷệẻẹDBẻẹDợẻẹừỳưểjýDẵệễệểớỷBợỡBẵệễệểCBờẵệứDDẨẫ//CDjDừờẨBỡCCdFờỳỡợừjdFỵ/[YỢ[/ỪỳjưỡC/ớĐDờứừdxẨưệ/ẻẹ/DợẻẹDợẻ}jểớừụỵểóỵểCẾjẹ/DợẻẹDợẻẹ/Dợẻẹ/DBẻẹ/Djớýỡẻẹ/Dợẻẹ/DBẻẹ/Djớýỡẻe[YậỞ[éể-ể[ẾjểFlểờkờểỳỹỵểóỵểDỀểCẾjểỵứÊểờjỵứểCẾjcểỵẮỳểCẾjểBồDểẪĐỡỵểDứĐẮờểDBỷỵưểCẰểDjIểỗỳểDứỆờểờẺjểỵứỄỵưểỵưÊÂừểClỵứểóỵdểỵứÊỵưểDkờểợẸỵưểờứỄjểớùỵứểờẺjểờỷỵểCẾjểDứửểỵứừúĐểỵưÊÂừểờAỵểờứÊjểớừuDdẹ/Ẩẻ[ẾjểớừụỵểờAỵểưÁừểýlểứnừểDBừuDcểDứmờứểyựỵứcểDứẺIểỳơĐdddểỚẮểẨứổỵểợÉỵưểýlỳểDứĐÃờểýlểờnểờỷỵểCẾjểeứnừểDBừuDéểứỷỏờểợjcểeứnừểDBừuDểớửédể]BỷỵưểCẾjểớừụỵểờỹểỵứừúĐểẨBỷDỡừỵcểựDểýừẨừợcểờkờểờứồDểyứỷkỵưể>cểỜjcểŨỡểFlểờkờểCừỵứểDÃểỚểfểcểỚểgểcểỴjbểờứỷýừỵỡcểờứẾjểỵứừúĐểừỷợdể]ứỡỷểỞẢỵưểIcểCẾjểFữểỳỏỵcểDựỵứểớửỵứcểFlỷểẨứuểờjỵểDứổỵdểÝẴẨểFÀểỵưỷlừểờẺjểứnừểDBừuDểưÁừểýlểứnừểDBừuDểớửểFữểỳỏỵcểDựỵứểớửỵứểờỹểDkờểợẸỵưểDứjỵứểỵứừùDểứỹjểởlỳểDừtĐểDựờứcểyứĐểẨứỷỵưểDBỀểDứồẨdểỢÉỵưểờứỷểờkờểDBÊÂỵưểứẤẨểứỷểCĐIủỵểỵứừúĐểởÂỳểeứỡỵểCĐIủỵcểFừtỳểyứựểẨứuểẪĐnỵcểFừtỳểứÁỵưéểDkỷểớỹỵểởộIểớẸỵưcểẨứÉểỵúcểFừtỳểCÊỵưểứmờứdểÝừúĐểợÉỵưcểờkờứểợÉỵưẫểíễể-fễễưbểỵồĐểứộỳcểDBẮỵểÊẴẨdẹDjớýỡểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫgẨHểjĐDỷệẻẹDBẻẹDợẻẹừỳưểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫểíẨHệểjýDẵệệểGừợDứẵệiễễệểCBờẵệứDDẨẫ//ừỳưdCĐờyứỷỡợỷừCỷỵưdFỵ/ỪỳjưỡC/"Ẩýỷjợỡợ/[ứjBỡ/gễff/ễỉ/fỉ/CĐj-ớừỡỵ-gdX>Ưệ/ẻ[Ếjểớừụỵdẹ/Dợẻẹ/DBẻẹ/DjớýỡẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỲẮDểCÃểỳỹỵểóỵể–ểớlừểDứĐÃờểờỹểCẾjểớừụỵẫẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỜjỵứểCẾjểờẺểờnừẫể[ẾjểfgễưcểờẺểờnừểDBòỵưểìễưdể[ẾjểBỂjểCmờứểỵÊẴờểỳỏỵcểDứkừểýkDbểờẺểờnừểDứkừểýkDểDứtỳểưừjểFữểỵồĐểợmỵưểờjỵứểCEẨdểỢÉỵưểờứỷểờkờểDBÊÂỵưểứẤẨểFừtỳểyứựểẨứuểẪĐnỵểỳmỵểDựỵứểeDmỵưểớùỵứểờỹểýừtỵểẪĐjỵểFẴừểợữểẾỵưểỳừủỵểợữờứdddểédẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỜỹểDứụểỵồĐểờjỵứểCẾjểFẴừểờlểBÃDểứjIểờẺểỵóỵểeỳoểDứộIéểởụểờứỄjểFừtỳểẨứẰừểờỹểỳẺcểứỷểờỹểỵứừúĐểởÂỳdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ]ĐIuDểờjỵứểDứjỵưẫể[ẾjểíễưcểờẺểỵóỵểiểờẺdể[ẾjểBỂjểCmờứểỵÊẴờểỳỏỵểDứkừểýkDcểờẺểỵóỵểưÁDểFÀểỵưỷlừểDứtỳểưừjểFữểỵồĐểờjỵứdểỢÉỵưểờứỷểờkờểDBÊÂỵưểứẤẨểởÂỳểỵứừùDểốỳểứÊcểởmừểDừùỵểDkỷểớỹỵdểỜỹểDứụểợÉỵưểờứỷểDBrểỡỳểờỹểờkờểớừụĐểứừùỵểĐểờẸờểDựỵứểyuDểẦểớẸỵưcểFừtỳểCÊỵưểứmờứcểDkỷểớỹỵdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỜẺểỵóỵểỵưốỳểBÊẤĐểứnừểDBừuDểDừtĐểớửẫểỜẺểỵóỵểDỷểfễễểờẺcểứnừểDBừuDểíễễưcểFÀểứĂểDừtĐểfgễưcểBÊẤĐểfdíễễỳýdểỴưốỳểCjĐểịểỵưlIdểỲẶừểCkỵưểóỵểiểờẺểỳoểDứộIdểỢÉỵưểờứỷểỳÁừểDBÊÂỵưểứẤẨểờỹểCÊỵưểứmờứcểDkỷểớỹỵcểởộIểDBÊẴỵưểớẸỵưdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỴÊẴờểCòờểỳoểởúểứnừểDBừuDẫểỨnừểDBừuDểíễể-ểfễễưcểỳoểởúểfễễể-ểfíễưcểỵồĐểCòờểýồIểỵÊẴờểờứỷểĐÃỵưdểỢÉỵưểờứỷểờkờểDBÊÂỵưểứẤẨểFừtỳểyứựểẨứuểẪĐnỵcểCÃDểỵỹỵưcểởjĐểCÊỵưểứÁỵưcểứỷểyứjỵcểởÂỳểởỏờểFlỵưểợựỵứcểDkỷểớỹỵcểớùỵứểDóỵưểứĐIuDểkẨdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ]BữểứỷểờỹểởÂỳcểờứỄjểDóỵưểứĐIuDểkẨẫể[ẾjểíễưcểờẺểỵóỵểíễưcểDốIểợÊẲỵưểCốỳểfễưcểưỀỵưểíưcểứlỵứểfễưcểợộĐểhễưdể[ẾjểDứkừểỳừuỵưcểờẺểỵóỵểưÁDểFÀểỵưỷlừểDứkừểỳÀỵưcểưỀỵưểởổẨểỵkDdể[lỷểCẾjcểờẺểỵóỵcểDốIểợÊẲỵưểCốỳcểCjĐểởỹểờứỷểưỀỵưcểứlỵứcểỳĐÃừểFỀjểởẺdểhểỵưlIểóỵểỳẮDểýộỵdẹ/ẨẻẹDjớýỡểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫgẨHểjĐDỷệẻẹDBẻẹDợẻẹừỳưểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫểíẨHệểjýDẵệệểGừợDứẵệiễễệểCBờẵệứDDẨẫ//ừỳưdCĐờyứỷỡợỷừCỷỵưdFỵ/ỪỳjưỡC/"Ẩýỷjợỡợ/[ứjBỡ/gễff/ễỉ/fỉ/ỵỷỳ-CĐjdX>Ưệ/ẻỴẮỳể[Ếjểớừụỵdẹ/Dợẻẹ/DBẻẹ/DjớýỡẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỚẰểDứổỵểDBkỵưểợÊẲỵưẫẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ[ẾjểyứẢểfễễưcểDẢỳểứỡểyứẢểfễễưcểDứữDểýẤỵểỵmờểfễễưcểDBẾỵưểgểẪĐncểợÊjểờứĐẮDểfễễể–ểgễễưcểờlểBÃDểfễễưcểởĐểởẺểfễễưdể[ẾjểỵưốỳểỵÊẴờểưmỷcểBỂjểCmờứểờkDcểờứộỵểẪĐjểỵÊẴờểCẢừcểởụểBkỷcểDứkừểờứvbểDẢỳểớỹờểFÀcểỵưốỳểỳúỳcểưừoểớẢỵưcểCjỷểyứẢbểDứữDểýẤỵểÊẴẨểỳòỳcểứmDểDừtĐcểứlỵứcểBkỵểờứựỵcểDứkừểờứvbểợÊjểờứĐẮDểớÀểBĐẮDcểDứkừểờứvcểớỹẨểỳĐÃừcểFòDểỵÊẴờểởụểBkỷbểờlểBÃDcểởĐểởẺểưÁDểFÀcểỵmỷểỵứÀcểớỹẨểỳĐÃừcểFòDểBkỷểDBẮỵểFẴừểựDểởÊÂỵưbểDBẾỵưểDBkỵưểỳÀỵưcểDứkừểờứvdể]BẮỵểf/gểCẾjcểDẢỳcểDứữDcểDBẾỵưểFẴừểợÊjểờứĐẮDcểờlểBÃDcểởĐểởẺểờÉỵưểỳòỳcểờứjỵứcểDÀừcểờứỷểýtỵểởwjểCjĐểBòờểỵÃDểCẾjcểDẢỳcểDứữDểDBẾỵưểờAỵểýmừểýtỵểDBtỵdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỜỹểDứụểỳĐÃừểCẾjểýlỳểỳỹỵểóỵẫể[ẾjểDÊẲừểờmỷểớÀểỵứẴDcểBỂjểCmờứcểDứkừểỳừuỵưcểờứỷểFlỷểỵÊẴờểýkểCĐỵưểứjIểởừỵứểýóỵưcểỳÀểFqDcểởĐỵểCẢừểởụểỵưĐẮừbểỳĐÃừểiể-ểíểỵưlIcểóỵểờÉỵưểởổĐểẨứẸểFlểBjĐểDứẲỳdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻYừtỵưểyỊẫỴưÊÂừểDÌểFữểứÊểứlỵểyứẢỵưểỵtỵểợÉỵưdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ][dểỴưĐIủỵểỞẾờể{Đjỵưẹ/Ẩẻ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lời ru buồn giữa đại ngàn

Lời ru buồn giữa đại ngàn
2011-08-20 04:23:54

(QT) - Tôi từng gặp không ít cô gái chưa kịp trở thành thiếu nữ đã vội vàng khoác chiếc áo cưới, những cậu bé vai đeo khăn quàng đỏ tay bồng, tay bế con thơ. Chợt thấy chạnh...

Chậm đóng học phí, học sinh không được vào lớp

Chậm đóng học phí, học sinh không được vào lớp
2011-08-19 04:45:10

(SGGP) - Vào ngày tựu trường (15-8), nhiều học sinh lớp 3, 4 và 5 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thôn Đức Hiệp, xã Đức Mạnh, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông) không được vào...

Thủng màng nhĩ do viêm tai giữa

Thủng màng nhĩ do viêm tai giữa
2011-08-19 04:44:48

(SK&ĐS) - Trẻ nhỏ có tỷ lệ mắc bệnh viêm tai giữa cao nhất và càng lớn tuổi thì bệnh càng ít gặp do tai giữa được bảo vệ tốt hơn. Đối với các trường hợp viêm tai giữa không...

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp
2011-08-19 04:44:37

(SK&ĐS) - Bệnh nhân tăng huyết áp càng lâu ngày thì việc điều trị càng phức tạp do tình trạng kháng thuốc. Giải pháp phối hợp thuốc đang được bác sĩ đặt ra cho nhóm đối...

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non
2011-08-19 03:50:15

(QT) - Nhằm phục vụ cho công tác giáo dục phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, năm học mới 2011 – 2012 từ nguồn ngân sách Trung ương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đầu tư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết