Cập nhật:  GMT+7
5bfbxd0b3xc826xbc35x6f2fxfcd1xda21xc5f0xe552xX7x8772xd38ax66f5xabc6x11612xdbf4xX5xc4afxXaxde56x5e8bxe2cdxX3xXexXdxea5bxX3x11b6dx89eaxX18xX3xfdedx104d4xX3xX5x122acxX3xf2a1x7e22xXexX3x9a62x601exXexX3xX4xe924xX4xX3xXexd3f6xX1fxX3xX10xX24xX0x1109dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9276xX10xX6xe920xXaxX12x73f5xc631xXcxa215xX3x11d8dxX3xXcxX1x767bxXdxX3xe624xXdxX6xX18xX3xX58x11521xX18xX3xX1ax100abx91a0xX3xXexX22xXdxX3xX24xX14xXexX3xX7xbe38xX3xX1ax5cbaxX6xX3xXbxX1x12ecfx12f63xX18xX58xX3xXexX31x7218xX18xX58xX3xXex113d0xX18xX1xX3xX4dxb4a0x7e7cxX18xX58xX3xXcxX31xX71xX3xX31xX14xX3xXexXdxX18xX3xX1axX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX24xX25xXexX3xX28xX29xXexX3xX4xX2dxX4xX3xXexX31xX1fxX3xX10xX24x755axX3x7eb3xa20fxX3xb8e9xXdxf62bxX4xX3xX18x8e4cxX63xX3xX1ax6469xX3xX1exX1xXdx7fcbxX18xX3xX1exX1xee49xX18xX58xX3xfc59xXexX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX49xX62xX18xX3xXexX31xe2b0xX18xX3xX1axX71xX6xX3xX28xXbexX18xX3xX1xX7dxX6xX18xX58xX3xX24xX6xX18xX58xX3xX5xX7dxX3xX5xX29xX18xX58x6739xX3xX18xX1xc22fxXexX3xX5xXbexX3xX28xX6exX3xX24x91daxX3xX4x7a3fxX6xX3xX4x10d01xX4xX3xX10xX24xX3xX1x95a7xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXdxff63xX87xX3xX1xX118xX4xXb3xX3x90cdxX5exX18xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX18xX1xdb7bxX18xX58xX3xXexX1xXccxX18xX58xX3xXexXdxX18xX3xX4xX2dxX3xX1axX76x126b4xX4xXfcxX3xX4xX1x7eb8xX18xX58xX3xXexXccxXdxX3xXb8x73e5xX3x5c1axXc2xX3x10d14xXdxX7dxX3xc433xXdxXbaxXexXfcxX3xX1xX87xX63xXbaxX18xX3xX15cxXdxX7dxX3xX12axXdxX18xX1xX3xXex108d5xX24xX3xX1xXdxX122xX87xXb3xX3xXcxX22xXdxX3xX1axX62xX63xXfcxX3xX4xX1xX14exX18xX58xX3xXexXccxXdxX3xX1axXc2xX3xXexX176xX24xX3xX58xX25xXbxX3xX4xX1xX71xX3xe1a3xX58xX87xX63x12bcaxX18xX3xXcxX1xX71xX3xX46xX87x7f7bxX18xX1xX3xXb8xXbexX3xX6xX18xX1xX3x9ed4x10558xXdxX3x845exX87xX62xX18xX3xX4dxX87xX6xX18xX58xX3xX4cxe3f3xX3xXexX1xXccxX18xX3xX1bdxX87xX62xX18xX3xX1a1xX58xX118xX4xXfcxX3xX159xXc2xX3xX15cxXdxX7dxX3xX160xXdxXbaxXexX4fxX3xX5xXbexX3xX28xX6exX3xX24xX10axX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX1b9xX1baxXdxX3xXcxX87xX100xX18xX3xcac1xXb3xX3xX4cxX1xX118xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xfe66xXbxX3x113a3xX3xXcxX31xX76xX55xX18xX58xX3xXcxXdxX122xX87xX3xX1xX118xX4xX3xX15cxXdxX7dxX3xX160xXdxXbaxXexX4fxXb3xX3xXcxX1xX10xX7dxX3xX4xX1xX71xX3xX46xX87xX1aexX18xX1xX3xX159xX111xX4xX3xX18xX1x5dcaxX18xX3xX5xX22xXdxX3xX5xX55xXdxX3xX1exX122xX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX203xXb3x11d8cxX3xX160xXbexX7dxX3xX1exX1xX7dxX88xX18xX58xX3xX2xX2xX3xX58xXdxX55xX3xXexX31xX76xX6xX3xX18xX58xXbexX63xX3xX214xX37xc391xX37x11fc3xe4d7xX2xX2xXfcxX3xXexX31xXdfxX18xX3xX1axX76xX55xX18xX58xX3xXexaa34xX3xXexX31xX76xX55xX18xX58xX3xXexX31xX1c9xX3xXb8xX157xX3xX7xX6xX87xX3xX28xX87xe9f9xXdxX3xXexX2a9xX18xX58xX3xX49xX87xX63xXbaxXexX3xX4xX1xX87x12a66xX18xX3xX28xX71xX3xX4xX1xX7dxX3xX5xX1a5xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX58xXdxX88xX18xX58xXfcxX3xX1axXc7xX18xX3xX1axX7dxX22xX18xX3xX159xX2dxX24xX3x78b8xX1xX10xXfcxX3xXexX1xXccxX18xX3xX1bdxX87xX62xX18xX3xXcxXdxXc7xX18xXfcxX3xX4xX1xX111xX87xX3xX203xXb3xX3xX4xX1baxX18xX58xX3xXb8xX211xXdxX3xX4xX1xX111xX87xX3xX12axXdfxX3xX160xa8abxX18xX3xX160xXb3xX3xX4cxX1xX118xX4xX3xX4xX1baxX18xX58xX3xX5xX211xXbxXfcxX3xX5xXbexX3xX4xX7dxX18xX3xX4xX10dxX6xX3xXb8xX148xX3xX4xX1xX1bxX18xX58xX3xX6xX18xX1xX3xX12axXdfxX3xX160xX30fxX18xX3xXcxXdxXc7xX18xX3xXb8xXbexX3xX4xX1xX71xX3xX12axXdfxX3xXcxX1xX71xX3xXcxX1xX87xX63xX157xX18xX3xX1c9xX3xX1exX1xX87xX3xXbxX1xX6exX3xX2xXfcxX3xXexX1xX71xX3xXexX31xX100xX18xX3xb93bx9856xX6xX3xX160xXdxXbaxXexX4fxX3xX28xX71xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXdfxX18xX3xX1axX10xX7dxX3xX1exXd0xX18xX1xX3xX1axX10xX18xX3xXexX31xXdfxX18xX3xX24xX14xXexX3xX4xX1xXdxXc7xX4xX3xX159xX10xX3xXccxX3xXexXccxX3xX1exX1xXccxX18xX58xX3xX4xX2dxX3xX28xXdxX122xX18xX3xX7xX6exX3xX28xX76xX211xX4xX3xX159xX87xX6exX18xX58xX3xX28xX111xX24xX3xXexX1xX10xX7dxX3xXb8xX55xX3xX1x113e6xXdxX3xX1axX76xX55xX18xX58xXb3xX3x12378xX7dxX22xX18xX3xX1axX76xX55xX18xX58xX3xX18xXbexX63xX3xX5xX14exX4xX3xX100xX63xX3xX31xX100xXexX3xXb8xX29xX18xX58xX3xXb8xX1fxXb3xX3xX160xX293xX6xX3xX1xX3dcxXdxX3xX1axX76xX55xX18xX58xX3xX4xX111xX4xX3xX1axX6exXdxX3xXexX76xX148xX18xX58xX3xX18xXbexX63xX3xX28xX100xXexX3xX18xX58xX55xX3xX1exf056xX7dxX3xXexX6xX63xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX203xXb3xX3xX31xX1bxXdxX3xX31xX14exXexX3xX4xX1xXdxXc7xX4xX3xX28xX6xX7dxX3xXexX88xXdxX3xXbxX1xXd0xX6xX3xX7xX6xX87xX3xX5xX76xX18xX58xX3xX31xX6xXb3xX3xX12axX14exX4xX3xX100xX63xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX160xXb3xX3xXexX1xX100xX63xX3xXexX1xXc7xX3xX18xXdfxX18xX3xX1xX432xXexX3xX5xX211xX18xX25fxX3xb953xX203xX100xX63xX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX28xX29xXexX3xX4xX2dxX4xX3xX1axX2dxX3xXcx7da7xX7dxX3xX77xXdxX3xX4cxXexXdfxX18xX3xX58xX118xXdxX3xX1c9xX3xX18xX1xXbexX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX203xXb3xX4fxe05cxXb3xX3xX1a1xX58xX1xX10xX3xX28xX22xX18xX3xX1xX432xXexXfcxX3xX203xXb3xX3xX1xX7dxX88xX18xX58xX3xX1xX6exXexX3xXb8xX1baxX18xX58xX3xXexX6xX63xX3xX28xX3dcxX3xX4xX1xX22xX63xX3xX4xX1baxX18xX58xX3xXb8xX211xXdxX3xX160xXb3xX3xX46xX6xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXdfxX18xX3xX7xX148xX3xX28xX71xX3xX5xX14xX3xX18xXdfxX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX2dxX18xX58xX3xX5xXdfxX18xX3xX159xX10xX3xX28xX3dcxX3xX4xX1xX22xX63xXb3xX3xX373xX1xX71xX3xX46xX87xX1aexX18xX1xX3xX4xX1xX7dxX3xX28xXdxXc7xXexX3xXexX1xXdfxX24xXfcxX3xX1exX122xX3xXexX293xX3xX7xX6xX87xX3xX1exX1xXdxX3xX7xXb6xX3xXb8xXdxXbaxX4xX3xX159xX88xX63xX3xX31xX6xXfcxX3xXexX62xX24xX3xX5xd01bxX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX203xXb3xX3xX1exX1xX111xX3xX7xX148xX3xX7xXbaxXexX3xX1exX1xXdxX3xXexXdxXc7xXbxX3xX159xX14exX4xX3xXb8xX211xXdxX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX5xX22xXb3xX3xXcxX22xXdxX3xXexX1xXccxX18xX3xf4eexX1xX14exX3xX1a1xX58xX22xX18xXfcxX3xX159xXc2xX3xX373xX6xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXfcxX3xX1xX87xX63xXbaxX18xX3xX373xX6xX24xX3xX12axX14xX3xX4x6dc4xX18xX58xX3xX4xX2dxX3xXexXdxX18xX3xX1axX1bxX18xX3xXb8xXdxXbaxX4xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX46xX7dxXbexX18xX58xX3xX1a1xX58xX118xX4xX3xXcxX1xXb3xXfcxX3xX4xX7dxX18xX3xXexX31xX6xXdxX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX71xX3xX1a1xX58xX87xX63xX1a5xX18xX3xXcxX1xX71xX3xX46xXb3xX3xX4cxX1xX118xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX211xXbxX3xX2xX3xXcxX31xX76xX55xX18xX58xX3xXcxXdxX122xX87xX3xX1xX118xX4xX3xXcxX31xX5exX18xX3xX160xX30fxX18xX3x1241exX18xX4fxX3xX28xX71xX3xX28xX29xXexX3xX4xX2dxX4xX3xX1x80abxXexX3xX4xX111xX4xX1xX3xX1axX62xX63xX3xX1exX1xX7dxX88xX18xX58xX3xX2xX3xXexX1xX111xX18xX58xXb3xX3xXcxX1xX10xX7dxX3xX5xX55xXdxX3xX1exX122xX3xX4xX10dxX6xX3xX4xX1xX71xX3xX46xXb3xXfcxX3xX5xX14exX4xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX1axX6xX18xX58xX3xX24xX14xXexX3xX24xX176xX18xX1xX3xX1axXdxX3xX1xX118xX4xX3xXb8xX157xX3xXexX1xX176xX3xX58xX25xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX28xX111xX18xX3xX159xX7dxX7dxX18xX58xX3xX18xX1bxXdxX3xX4cxX24xX14xXexX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX1axXbexX18xX3xXccxX18xX58xX3xXb8xXbexX3xX24xX14xXexX3xXbxX1xX659xX3xX18xX135xX4fxX3xX1axXdxX3xXexX31xXdfxX18xX3xX24xX14xXexX3xX159xX10xX3xX24xX111xX63xX3xX18xX2dxXdxX3xX4xX1xX111xX87xX3xX5xXdfxX18xX3xX1axX122xX3xX4xX1xX1c9xX3xXb8xX157xXb3xX3xX12axX14exX4xX3xX4xX1xX111xX87xX3xXb8xX293xX6xX3xX1axX71xX18xX1xX3xX5xXdfxX18xX3xX159xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX18xXbexX63xX3xXexX1xX176xX3xX4xX5d8xX18xX58xX3xX1axX14exX18xX58xX3xX5xX14exX4xX3xX4xX1xX71xX3xX46xXb3xX3xXb8xX293xX6xX3xX4xX1xX22xX63xX3xX159xX10xX3xX1axXc7xX18xX3xX1exXdfxX87xX3xX4xX1xX111xX87xX3xX5xX22xXdxXb3xX3xXcxX1xX100xX63xX3xXexX1xXc7xX3xX281xX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX18xXbexX63xX3xX5xX111xXdxX3xX159xX10xX3xX28xX3dcxX3xX1axXdxXb3xX3x10732xX18xX58xX3xX1a1xX58xX87xX63xX1a5xX18xX3xX1bdxX87xX62xX18xX3xX3e6xX211xXdxXfcxX3xfc0cxX87xX63xX157xX18xX3xXcxX31xX76xX1c9xX18xX58xX3xX373xXccxX18xX58xX3xX6xX18xX3xX159xXc2xX3xX15cxXdxX7dxX3xX160xXdxXbaxXexX3xX4xX1xX7dxX3xX28xXdxXc7xXexXfcxX3xX1axXc2xX3xXexXdxXc7xXbxX3xX18xX1xX246xX18xX3xXexX1xXccxX18xX58xX3xXexXdxX18xX3xXb8xX157xX3xXb8xX659xX3xXb8xXdxXbaxX4xX3xX28xX29xXexX3xX4xX2dxX4xX3xXexX31xXdfxX18xX3xX1axX71xX6xX3xX28xXbexX18xX3xX159xXc2xX3xX15cxXdxX7dxX3xX160xXdxXbaxXexX3xXb8xXbexX3xX1axXc2xX3xXexXdxXc7xX18xX3xX1xXbexX18xX1xX3xX1axXdxX157xX87xX3xXexX31xX6xX3xX159xX111xX4xX3xX24xXdxX18xX1xXfcxX3xXexX87xX63xX3xX18xX1xXdxXdfxX18xX3xX1axXc7xX18xX3xX18xX6xX63xX3xXb8xb4a6xX18xX3xX4xX1xX76xX6xX3xX4xX2dxX3xX4xX77xX3xX7xX1c9xX3xX1axX122xX3xX1exX1x6cfcxX18xX58xX3xX1axX71xX18xX1xX3xXexXd0xX18xX1xX3xX4xX1xXd0xX18xX1xX3xX159xX111xX4xX3xXb8xX659xX3xXb8xXdxXbaxX4xXb3xX3xX79cxX18xX58xX3xX3e6xX211xXdxX3xX4xX5d8xX18xX58xX3xX4xX1xX7dxX3xX1xX6xX63xX3xXexX87xX63xX3xX4xX1xX76xX6xX3xX4xX2dxX3xX28x8385xX18xX58xX3xX4xX1xec0bxX18xX58xX3xX4xX659xX3xXexX1xX122xX3xX18xX1xX76xX18xX58xX3xXexXdxX18xX3xX1axX1bxX18xX3xXexX31xXdfxX18xX3xX4xX5d8xX18xX58xX3xX1axXc2xX3xX5xXbexX24xX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX49xX62xX18xX3xXexX31xXdfxX18xX3xX1axX71xX6xX3xX28xXbexX18xX3xX31xX100xXexX3xX5xX7dxX3xX5xX29xX18xX58xXb3xX3xXcxX31xX76xX211xX4xX3xX7xXb6xX3xXb8xXdxXbaxX4xX3xXexX31xXdfxX18xXfcxX3xX1axX71xX6xX3xXbxX1xX76xX77xX18xX58xX3xX4xX5d8xX18xX58xX3xX1exX1xX87xX63xXc7xX18xX3xX4xX111xX7dxX3xXb8xX211xXdxX3xX18xX58xX76xX55xXdxX3xX49xX62xX18xXfcxX3xX18xX1xX100xXexX3xX5xXbexX3xX1axX6exXdxX3xXb8xX211xXdxX3xXbxX1xX659xX3xX1xX87xX63xX18xX1xX3xX1xX118xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXdxX122xX87xX3xX1xX118xX4xX3xX18xXdfxX18xX3xXexX31xXb6xX4xX3xXexXdxXc7xXbxX3xX1axX76xX6xX3xX1axX2dxX18xX3xX4xX7dxX18xX3xX24x91fcxXdxX3xX18xX58xXbexX63xXb3xX3xX3e6xXb3xX160xX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ăn tiết canh lợn, một người tử vong

Ăn tiết canh lợn, một người tử vong
2011-09-16 05:31:29

(QT) - Theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Cam Chính xác nhận ngày 15/9/2011, trên địa bàn xã đã có 1 người tử vong do ăn tiết canh lợn. Đó là anh Nguyễn Hữu T. (32...

Triệt phá ổ lô đề lớn trên địa bàn

Triệt phá ổ lô đề lớn trên địa bàn
2011-09-15 06:38:14

(QT) - Đại tá Trần Ngọc Cư, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH cho biết, lực lượng này vừa triệt phá ổ lô đề tại số 5 đường Lê Thế Hiếu, thuộc khu phố 5, phường 1,...

Nữ tạp vụ trộm hơn một tỷ đồng

Nữ tạp vụ trộm hơn một tỷ đồng
2011-09-14 09:02:19

(VnExpress) - Biết chị Vy vừa rút tiền từ ngân hàng về để ở phòng làm việc, nữ tạp vụ 51 tuổi đã lén lấy chìa khóa mở két trộm gần 1,1 tỷ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết