Cập nhật:  GMT+7
7ef5xdf23x80b2xe885x113eexccb4x11eb7x11020x10de6xX7xced5x11ea9x12e3fx1383fx1194exc7d9xX5xd141xXaxe54ex8464x130acxdab2xX3x1343fxaf75xebafxX3xXexc0caxd4fcxX3xfb77xf98cxX4xX3xX4xd024x98a2xX1xX3xe492x114e8xdcf5xX3xX4xX6xX2axX3xX25xX1xf419xXexX3xa9f6xce86xXdxX3xc1bfx9bdfxXdxX3xX35xb6cfxXdxX3xX17xf0abxX4xX1xX3xf1aexX15xb6a1xa247x10d3axa85axX2xc6cdxX0xb58exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX17xXaxX12x12a71xX48xXdxX10xXexX25xX6xX1fx12e16xa195xX3xX4bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX6xX2axX3xX25xX1xX32xXexX3xX39xc0e2xX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dx10ce7xX3xX35xX29xX25xX1xX3x955axXdxX29xX3xX17xX42xX4xX1xX3xX28xa561xX25xX1xX3xX25x136c7xX19xX3xX4xfa61xX3xXexX1x101b0xX3xX35xX6xX25xXaexX3xXexX1cxX2axX25xXaexX3xXexX1xf4f3xXdxX3xX35xXdxXc5xX1fxX3xX4xX1xX18xX19xXc5xX25xX3xXexXdx803axXbxXa7xX3xX4xb567xX25xX3xX35x12b82xee30xX4xX3xXexX1xX10xX2axX3xX17xed35xXdxX3xX4xaeaaxX25xX3xXexX1x11d9cxX25xX3xX35xXc5xX3xXaexXdxX24xX1fxX3xXexX1xXdxXc5xX18xX3xX25xX1x11a77xX25xXaexX3xX1xX101xX18xX3x13ec4xX18xX24xX3xXexXdx13f8cxX18xX3xX4xe01cxX4xX3xX4xXc1xX3xXexX1xXc5xX3x12e98xX24xX19xX3xX1cxX6xc079xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e5cxX2axX17xX19xXaxX12xX0xXdxX1fxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1fxX7xX4bxXbxX1xX2axXexX2axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX6xX2axX3xX25xX1xX32xXexX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX24xX25xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX136xX28xX6xX2axX11cxX18xX6xX25xXaexXexX1cxXdxX136xX39xX25xX4fxX17xX10xX7x115b3xXexX2axXbxX4fxX25xX10xe1ccxX7xX4fxf62fx11d94x130e5xaf79xX4fxX2xX2x13014xX17xX1d7xX1d9x11f50xX1d9xX1d7xX1d9xX1e2xXexX1dex10a82xX1d7xX4dxX5xX2xX136xfa5fxXbxXaexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX6xX2axX3xX25xX1xX32xXexX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxXaxX3xX1d4xXdxX17xXexX1xX9xXax1438axX1d7xX23dxXaxX3xX1xX10xXdxXaexX1xXexX9xXaxX1dexX1e9xX1dexXaxX3xX17xX6xXexX6xX4bxXbxX1xX2axXexX2axX4bxX2axX1cxXdxXaexXdxX25xX6xX5xX4bxX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13ea8xX4fxX4fxX4xX17xX25xXdxX1fxXaexX136xX39xXdxX10xXexX25xX6xX1fxXbxX5xX18xX7xX136xX39xX25xX4fxXexX1e2xX1d7xX1d9xX4fxX18xXbxX5xX2axX6xX17xX10xX17xX4fxX25xXaexXexX1fxX28xX1xX4fxX1d7xX1d9xX1d7xX1d8x845exX1d9xX2xX29fxX1d8xX2xX4fxXexXexX130xX39xX25xX29fxX4xX2axX39xXdxX17xX136xX1efxXbxXaexXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX2axX25xXaxX12x1307exX1x13295xX25xX3xX39xXdxX122xX25xX3xX19xX3xXexXe5xX3xX35xXdxX94xX18xX3xXexX1cxX42xX3xX4xX1xX2axX3xX28xXb8xX25xX1xX3xX25xX1xX2d3xX25xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX3exXdxX3xXexX1cxX18xX25xXaexX3xXexX2d3xX1fxX3xX19xX3xXexXe5xX3xXexX1xXbdxX25xX1xX3xXbxX1xX36xX3x8da1xX7xX1xX1cdxX10xX5xX2axX25xXa7xX3xX49xX7xX1cxX6xX10xX5xX3xX25xXaexXbdxX19xX3xX1d7xX1d7xX4fxX1d7xX4fxX1d7xX1d9xX1d7xX1d7xX136xX3xX64xd2aaxX25xX1xX26dxX3xX31dx113cfx13895xX4fxXcxXcxbeafxX48xX2d1xX6dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXbxX1xXc1xX25xXaexX3xX39xXdxX122xX25xX3xXcxXcxX34axX48xX2d1xX3xXexX3exXdxX3xX13xX6xX7xX1xXdxX25xXaexXexX2axX25xXa7xX3xX25xXaexXbdxX19xX3xX1d8xX1d9xX4fxX2xXa7xX3xXcxa552xX3xX4xX1xX20xX4xX3xd948xX3xXexXe5xX3xXcxX1xXe5xX3xXaexXdxX3axXdxX3xX64xX13xX14xX15xX6dxX3xXexXdxXe5xXbxX3xXex1416cxX4xX3xX35xXeexX6xX3xX1cxX6xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX5xXbdxX3xXexX1dxX25xX1xX3xXexX1cxX3exX25xXaexX3xX1cdxX1xXfcxX25xX3xX4xX32xXbxX3xXexX2axXbdxX25xX3xX4xXeaxX18xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX7xX20xX4xX3xX1cdxX1x13057xX10xX3xX4x12585xX25xXaexX3xX35x101d9xX25xXaexXa7xX3xX1fxX20xX4xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX6xX2axX3xX25xX1xX32xXexX3xX4xae07xX6xX3xX13xX14xX15xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX35xX29xX25xX1xX3xXaexXdxX29xX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX4xXc1xX3xXexX1xXc5xX3xX35xX6xX25xXaexX3xXexX1cxX2axX25xXaexX3xXexX1xXd4xXdxX3xX35xXdxXc5xX1fxX3xX4xX1xX18xX19xXc5xX25xX3xXexXdxXe5xXbxXa7xX3xX4xXeaxX25xX3xX35xXeexXefxX4xX3xXexX1xX10xX2axX3xX17xXf8xXdxX3xX4xXfcxX25xX3xXexX1xX101xX25xX3xX35xXc5xX3xXaexXdxX24xX1fxX3xXexX1xXdxXc5xX18xX3xX25xX1xX114xX25xXaexX3xX1xX101xX18xX3xX11cxX18xX24xX3xXexXdxX122xX18xX3xX4xX126xX4xX3xX4xXc1xX3xXexX1xXc5xX3xX130xX24xX19xX3xX1cxX6xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12x13782xXeaxX18xX3xX25x8b3axX1fxX3xX1d7xX1d9xX1d7xX1d9xXa7xX3xX13xX14xX15xX3xX35xb255xX3xX5xXeaxX25xX3xX35xXeaxX18xX3xXexXdxX122xX25xX3xX35xXeexX6xX3xX1cxX6xX3xX4xX24xX25xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX5xXbdxX3xXexX1dxX25xX1xX3xXexX1cxX3exX25xXaexX3xX1cdxX1xXfcxX25xX3xX4xX32xXbxX3xX39xX94xX3xX7xX20xX4xX3xX1cdxX1xX409xX10xX3xXexX2axXbdxX25xX3xX4xXeaxX18xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xea7fxX6xX18xX3xX1d8xX3xX25xX4faxX1fxXa7xX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX3xX35xX508xX3xX1cdxX1xXdxXe5xX25xX3xX1xdbccxX25xX3xX1e2xXa7xX1e9xX3xXexX1cxXdxXb8xX18xX3xX25xXaexXeexXd4xXdxX3xXexX1cxX122xX25xX3xXexX2axXbdxX25xX3xX4xXeaxX18xX3xXex12b58xX3xX39xX2axX25xXaexX136xX3xXcxX18xX19xX3xX25xX1xXdxX122xX25xXa7xX3xX7xX126xX3xX1cxX6xX3xX35xXd4xXdxX3xX4xX42exX6xX3xX39xX6xX4xX4xXdxX25xX10xX3xX39xXbdxX3xX4xX29xX4xX3xXbxX1xXeexX598xX25xXaexX3xXbxX1xX29xXbxX3xX35xXdxX94xX18xX3xXexX1cxX42xX3xX35xX508xX3xXexX1xX6xX19xX3xX35xX395xXdxX3xX35xX29xX25xXaexX3xX1cdxXc5xX3xXexX1dxX25xX1xX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX35xX3exXdxX3xX17xX42xX4xX1xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xXcxX395xX25xXaexX3xXaexXdxX29xX1fxX3xX35xX36xX4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX10xX17xX1cxX2axX7xX3xX31dxX17xX1xX6xX25xX2axX1fxX3xd75dxX1xX10xX28xX1cxX10xX19xX10xX7xX18xX7xX3xX1xX19xX3xX39x916bxX25xXaexX3xXexX1dxX25xX1xX3xXexX1cxX3exX25xXaexX3xX1cdxX1xXfcxX25xX3xX4xX32xXbxX3xX7xef32xX3xX4xX1xX32xX1fxX3xX17xX20xXexX3xXexX1cxX2axX25xXaexX3xX25xX4faxX1fxX3xX1d7xX1d9xX1d7xX1d8xXa7xX3xX35x922cxX4xX3xX28xXdxXb8xXexX3xX1cdxX1xXdxX3xX1cdxX1xX24xX3xX25xX4faxX25xXaexX3xXexXdxXe5xXbxX3xX4xX101xX25xX3xX4xX29xX4xX3xX5xXdxXb8xX18xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX35xXdxX94xX18xX3xXexX1cxX42xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX35xXeexXefxX4xX3xX4xX24xXdxX3xXexX1xXdxXb8xX25xX3xXexX1cxX122xX25xX3xXexX2axXbdxX25xX3xX4xXeaxX18xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xXcxX1cxX2axX25xXaexX3xX4xX18xX40dxX4xX3xX1xX66cxXbxX3xX25xXaexXbdxX19xX3xX1d8xX1d9xX4fxX2xXa7xX3xX25xXaexXeexXd4xXdxX3xX35xX20xX25xXaexX3xX35xXeaxX18xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX28xXdxXe5xXexX3xXexX395xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX25xXbdxX19xX3xX1xX19xX3xX39xX66cxX25xXaexX3xXexX1dxX25xX1xX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX17xX42xX4xX1xX3xX28xXb8xX25xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX1cxX122xX25xX3xXexX1xXe5xX3xXaexXdxX3axXdxX3xX7xX685xX3xX4xX1xX18xX19xXc5xX25xX3xX7xX6xX25xXaexX3xX1fxX40dxXexX3xXaexXdxX6xXdxX3xX35xX2axX3exX25xX3xX1fxX3axXdxX3xXexX1cxX2axX25xXaexX3xX25xX4faxX1fxX3xX25xX6xX19xXa7xX3xXexX1cxX2axX25xXaexX3xX35xXc1xX3xX7xX36xX3xX4xX6xX3xX25xX1xX101xXbxX3xX39xXdxXb8xX25xX3xX39xXbdxX3xXexX5baxX3xX39xX2axX25xXaexX3xX7xX685xX3xXaexXdxX24xX1fxX3xX130xX18xX36xX25xXaexX3xX1fxX20xX4xX3xXexX1xX32xXbxX3xX25xX1xX32xXexX3xX4xXc1xX3xXexX1xXc5xX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX2axX17xX19xXaxX12xXcxX1cxXeexX3axX4xX3xX35xXc1xXa7xX3xX39xXbdxX2axX3xXexX1xX29xX25xXaexX3xX2xX1d7xXa7xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX36xX3xX39xX32xX25xX3xX4xX42exX6xX3xX42exX19xX3xX28xX6xX25xX3xX4xX1xX18xX19xX122xX25xX3xXaexXdxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX39xX94xX3xXexX1dxX25xX1xX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX17xX42xX4xX1xX3xX28xXb8xX25xX1xX3xX46xX15xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX4xb07cxX25xXaexX3xX35xX508xX3xX35xX29xX25xX1xX3xXaexXdxX29xX3xX1xXdxXb8xX25xX3xX4xX1xXeexX6xX3xXbxX1xX24xXdxX3xX5xXbdxX3xXexX1xXd4xXdxX3xX35xXdxXc5xX1fxX3xX35xXc5xX3xX4xX1xX32xX1fxX3xX17xX20xXexX3xXexX1dxX25xX1xX3xXexX1cxX3exX25xXaexX3xX1cdxX1xXfcxX25xX3xX4xX32xXbxX3xX17xX2axX3xXexX395xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX25xXbdxX19xX3xX4xX1xXeexX6xX3xX35xX29xX25xX1xX3xXaexXdxX29xX3xX35xXeexXefxX4xX3xX4xX1xb7b2xX25xX1xX3xX130xX29xX4xX3xX39xX94xX3xX4xX29xX4xX3xX5xXbdxX25xX3xX7xXc1xX25xXaexX3xX5xX2d3xX19xX3xX25xX1xXdx860bxX1fxX3xX4xXc1xX3xXexX1xXc5xX3xX130xX24xX19xX3xX1cxX6xX3xX7xX6xX18xX3xX1cdxX1xXdxX3xXcxX1cxX18xX25xXaexX3x9e7bxX18xX36xX4xX3xX28x8229xXexX3xX35xXeaxX18xX3xX17xddfaxX3xX28xX409xX3xX4xX29xX4xX3xX28xXdxXb8xX25xX3xXbxX1xX29xXbxX3xX1cdxXdxXc5xX1fxX3xX7xX2axX29xXexX3xX17xX42xX4xX1xX3xX28xXb8xX25xX1xX3xX25xXaexX1xXdxX122xX1fxX3xX25xXaexX6a1xXexX3xX39xXbdxX2axX3xX4xX18xX36xXdxX3xX25xX4faxX1fxX3xX1d7xX1d9xX1d7xX1d7xX136xX4fxX136xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31dxX18xXexX1xX2axX1cxXaxX12xX14xX412xX25xXaexX3xX2d1xXaexX18xX19xX122xX25xX3xX64xXcxXcxX34axX48xX2d1xX4fxX48xXdxX10xXexX25xX6xX1fxX6cxX6dxX0xX4fxXbxX12

Hồng Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cựu Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động tại COP28

Cựu Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động tại COP28
2023-01-30 06:05:00

(Tin Tức) - Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) cần tập trung vào hành động thay vì chỉ đưa ra các tầm nhìn. Đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết