Cập nhật: 19/08/2019 06:34 GMT+7
7467x9bc2xc0b7x7d41xa85fxee1axbcdaxcd11x8b10xX7xa554xd191xe80cx7c4bx9851x9de9xX5xd88exXax8070xXcx8a41xeb1dxf48dxX3xXexX1xcf5cxX15xX16xX3x99c3xX1x7a51xXbxX3x8175xd5e0xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xf754xX16xX6xX3xX15xX16xX6x8117xX3xXexda2ex8902xad3exX4xX3xXexX1x7f93x80b5xX3x8550xb1d3xX0x9769xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd77bxX10xX6xf041xXaxX12xf18exdb55xX5ex82daxX5exX32xX3xaba1xX3x9850x8b84xf21fxX4xX3xX16x9a32xXbxX3xX4xX1xd33dxX15xX1xX3xXexX1xb631xX4xX3xX16xXdxafa4xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxf8b2xX3xbff5xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xbec5xX6xX4xX3cx8c56xX15xX3xe816xc77cxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX3xX7x9f5bxX3xX5bxXdxdaa2xX15xX3xX3cxX6xX3xXa1xXa2xX9exX3xX4xX68xX1axXdxX3xX16xXdx86b6xX3xX4xX1xXdxX43xX68xX3xX15xX16xXa2xX39xX3xX2xddcfxX49xe5bexX3xd61axX16xXdxXd8xX3xX23x9e1bxX6xX3xXbxX1xX3dxe755xX15xX16xf4c1xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac54xX9exX5bxX39xXaxX12xX67xX1xXdxX43xX68xX3xX2xXe6xX49xXe8xX3xXeaxX16xXdxXd8xX3xX23xXf0xX6xX3xXbxX1xX3dxXf6xX15xX16xXf9xX8fxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX8fxX3xX23xX24xX15xX3xXexXdxdb91xXbxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX44xX69xXexX3xX4xX1xX68xX39xX154xX15xX3xXexX1xcb1axX44xX3xX44xX6xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX43xX68xX3xd481xX3xX15xX16xX1x79a3xX6xX3xX15xX16xX6xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX4xX3xXexX1xX43xX44xX3xX58xX69xXdxX3xX15xX16xX1xXf0xX3xXcxX1xX3dxb2f6xX15xX16xX3xX23xfbffxX15xX1xX3xX46xX47xX3xX4xX68xX1axXdxX3xXexX68xc96fxX15xX3xX15xXa2xX39xX3xXexc039xXdxX3xX1exX1xX20xXbxX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xX67xX68xX69xX4xX3xX16xX6dxXbxX3xX4xX1xX72xX15xX1xX3xXexX1xX78xX4xX3xX16xXdxX7dxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX8fxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xXa1xXa2xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX3xX7xXc3xX3xX5bxXdxXc7xX15xX3xX3cxX6xX3xXexX1d5xXdxX3xXbxX1xX20xX9exX3xX23xXa2xXdxX3xX10axX3cxX10xX16xX6xX15xX4xX9exX15xX3xe4b5xX3xX44xXdxX43xX15xX3xX32xX6xX44xX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX1exX1xX20xXbxX8fxX3xX15xXf6xXdxX3xX15xX16xX1xX1bfxX3xX5bxX3dx97bfxX15xX16xX3xa485xX68xX10xX15xX3xXexX1xX68xX69xX4xX3xX4xad10xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX23x81faxX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX5bxXf0xXbxX3xX15xX16xX1xX1bfxX3xX58xc1c3xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xX0xXdxX44xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX9exX15xX16xX3xXexX1xX9exX15xX16xX3xXbxX1xX6xXbxX3xX5bxX9exX15xX3xXexX9exX15xX16xX3xXexX1xX9exX15xX16xX3xX15xX16xX6xX3xX15xX16xX6xX39xX3xXexX3cxX68xX9exX4xX3xXexX1xX10xX44xX3xX16xX47xX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX44xX7xX65xXbxX1xX9exXexX9exX65xX4xX6xXbxXexXdxX9exX15xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xXeaxXexX3cxX20xXdxXf9xX3xXa1xXa2xX3xX15xX16xX3dxXd8xXdxX3xX23xa428xX15xX16xX3xX4xa4e8xXbxX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX61xX3xXeaxX32xX16xX68xX36fxX15xdf81xX3xXcxX1xX10xX3xadeexX3cxXdxX7xX1xX3xXcxXdxX44xX10xX7xXf9xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX65xX5bxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xXeaxXexX3cxX20xXdxXf9xX3xXa1xXa2xX3xX15xX16xX3dxXd8xXdxX3xX23xX36fxX15xX16xX3xX4xX374xXbxX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX61xX3xXeaxX32xX16xX68xX36fxX15xX391xX3xXcxX1xX10xX3xX397xX3cxXdxX7xX1xX3xXcxXdxX44xX10xX7xXf9xXaxX3xX5bxX6xXexX6xX65xXbxX1xX9exXexX9exX65xX9exX3cxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX65xX7xX3cxX4xX9xXaxX49xX49xX4xX61x7c32xX6xX9exX294xX68xX6xX15xX16xXexX3cxXdxX61xXa1xX15xX49xX5bxX10xX7x868bxXexX9exXbxX49xX68xXbxX5xX9exX6xX5bxX10xX5bxX49xXbxX10xf746xX5xX1xfbd2xX68xXa1xX446xb687xX456xX3cxa212xX1xX5bxXex7998xX6xX6xX16xX49xc66ax8f22xX2xXe6xf9c0xX46axXe8xX46dxX2xXe6xX49xX15xX16xX6xX46dxXbxX1xX6xXbxX46dxX44xX16xX44xX7xX61x9880xXbxX16xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX391xX49xX49xXdxX44xX6xX16xX10xX7xX61xXa1xX9exXa1xX61xXa1xX15xX49xX460xXe8xX46axX46axX49xX68xXbxX5xX9exX6xX5bxX10xX5bxX49xXbxX10xX456xX5xX1xX459xX68xXa1xX446xX45dxX456xX3cxX460xX1xX5bxXexX464xX6xX6xX16xX49xX469xX46axX2xXe6xX46dxX46axXe8xX46dxX2xXe6xX49xX15xX16xX6xX46dxXbxX1xX6xXbxX46dxX44xX16xX44xX7xX61xX482xXbxX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX23xX24xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX15xX16xX6xX3xX15xX16xX6xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX4xX3xXexX1xX43xX44xX3xX16xX47xX3xX1xX2a8xX15xX1xX3xX2xXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xXeaxXexX3cxX20xXdxXf9xX3xXa1xXa2xX3xX15xX16xX3dxXd8xXdxX3xX23xX36fxX15xX16xX3xX4xX374xXbxX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX61xX3xXeaxX32xX16xX68xX36fxX15xX391xX3xXcxX1xX10xX3xX397xX3cxXdxX7xX1xX3xXcxXdxX44xX10xX7xXf9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xXcxX3cxX68xX39xX43xX15xX3xXexX1xd102xX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX23xX3dxX6xX3xXexX1xX5c1xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX23xe9cdxX44xX3xXa1xX43xX3xX4xX1xX68xX39xX154xX15xX3xXexX1xX188xX44xX3xX4xX2a0xX6xX3xX5c1xX15xX16xX3xX1exX68xXexXdxX15xX8fxX3xX23xX36fxX15xX16xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX5bxae20xX15xX3xX5xXd8xXdxX3xX15xX1xXdxX43xX68xX3xX4xX1xX68xX39x85b3xX15xX3xX16xXdxX6xX3xXa1xXa2xX3xX4xX20xX4xX3xX15xX1xXa2xX3xX15xX16xX9exX1d5xXdxX3xX16xXdxX6xX9exX3xX1exX1xX20xXbxX3xX446xf861xX3xX4xce81xX68xX3xX15xX1xX5d9xX15xX3xX23xXf0xX15xX1xX8fxX3xX4xX68xX69xX4xX3xX16xX6dxXbxX3xX16xXdxX7dxX6xX3xX5c1xX15xX16xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xXa1xXa2xX3xX5c1xX15xX16xX3xX1exX68xXexXdxX15xX3xX5xX1cdxX15xX3xX15xXa2xX39xX3xX4xX24xX3xXexX1x7a5axX3xXexX1d5xX9exX3xX15xX616xX15xX3xX44xX69xXexX3xX434xX3dxX3exX4xX3xX15xX16xX9exX6dxXexX3xX44xX3exXdxX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX294xX68xX6xX15xX3xX1x9673xX3xX16xXdxX7dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX1exX1xX20xXbxX65xX32xX16xX6xX3xX4x76b7xX15xX16xX3xX15xX1xX3dxX3xXexX1d5xX9exX3xcd84xX15xX1xX3xX1xX3dxX26fxX15xX16xX3xX23xX154xX15xX3xX4x8ffdxX4xX3xX5bxXdxX6a6xX15xX3xX4xX1xX72xX15xX1xX3xXexX3cxXf0xX65xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX1d5xXdxX3xX4xX1x9607xX68xX3x932fxX68xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xXcxX1xX10xX9exX3xXexX1xX5c1xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXbxX1xX20xXexX3xX23xXdxX3xXexb5e2xX3xXbxX1xX2a0xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX8fxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXa2xX3xX5xbc8bxX15xX1xX3xX23xX1d5xX9exX3xX1exX1xX20xXbxX65xX32xX16xX6xX3xX7xXc3xX3xX434xXa2xX15xX3xXexX1xX6ccxX9exX3xXa1xX43xX3xX44xX69xXexX3xX5xX9exX1d5xXexX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xX2a0xX3xX23xX43xX3xX294xX68xX6xX15xX3xXexX3cxe76axX15xX16xX8fxX3xXexX72exX3xX4xX20xX4xX3xXa1xX374xX15xX3xX23xX43xX3xX294xX68xX1axX4xX3xXexX154xX3xX15xX1xX3dxX391xX3xXcxX2a8xX15xX1xX3xX1xX2a8xX15xX1xX3x9fe4xX446xX3cxX6xXdxX15xX10xX8fxX3xX1xX36fxX3xX7xXf6xX3xX1xX1d5xXexX3xX15xX1xX6fbxX15xX3xX397xX3cxX6xX15xX8fxX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xX16xXdxX6ccxXdxX3xXexX3cxX72exX3xX294xX68xX6fbxX15xX3xX434xXf0xX3xXa1xXa2xX3xX4xX1xX1d5xX39xX3xX23xX68xX6xX3xXa1xX6c0xX3xXexX3cxX6xX15xX16xX3xXexX1d5xXdxX3xX4xX1xX6fbxX68xX3xX6fexX68xf19exX3xX4xX1xX9exX3xX23xX154xX15xX3xX4xX20xX4xX3xX446xX1xcea9xX4xX3xX44xa43axX4xX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX294xX68xX6xX15xX3xX1xX6a6xX3xX7xX9exX15xX16xX3xXbxX1xX3dxXf6xX15xX16xX8fxX3xX15xX1xX3dxX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xX32xX16xX6xX3xX23xX6xX15xX16xX3xX4xX24xX3xX44xX69xXexX3xX7xX1axX3xX4xX1xXdxX154xX15xX3xX5bxXf0xX4xX1xX3xX5xXa2xX44xX3xXbxX1xX3dxXf6xX15xX16xX3xX1xX1d5xXdxX3xX23xX154xX15xX3xX5xX1baxXdxX3xX72xX4xX1xX3xX4xX2a0xX6xX3xX1exX1xX20xXbxX3xXexX1d5xXdxX3xX446xX1xX68xX3xXa1xX63cxX4xX3xXcxX3cxX68xX15xX16xX3xX1exX1xXdxX61xX3xX58xX6xXdxX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX4xX6c0xX15xX16xX3xX4xX24xX3xXexX1xX67dxX3xX7xXc3xX3xX446xX196xX3xX44xX69xXexX3xX7xX1axX3xXexX1xX9exX6ccxX3xXexX1xX68xX5d9xX15xX3xX294xX68xX6xX15xX3xXexX3cxX789xX15xX16xX3xXa1xX43xX3xX1xX1baxXbxX3xXexX20xX4xX3xX446xXdxX15xX1xX3xXexX154xX3xXa1xXa2xX3xXa1xX188xX15xX3xX1xX9exX20xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xb2edxX68xX6xX15xX3xX1xX6a6xX3xX16xXdxX7dxX6xX3xX1exX1xX20xXbxX3xXa1xXa2xX3xX32xX16xX6xX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX294xX68xX6xX3xX23xX6xX15xX16xX3xX4xX24xX3xX5bxX374xX68xX3xX1xXdxX6a6xX68xX3xX15xX36fxX15xX16xX3xX374xX44xX8fxX3xXexX72exX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xXcxX1xX2a0xX3xXexX3dxX3exX15xX16xX3xX32xX16xX6xX3xc350xX44xXdxXexX3cxX39xX3xX9axX10xX5bxXa1xX10xX5bxX10xXa1xX3xXexX1xX188xX44xX3xXa1xXa2xX3xX5xXa2xX44xX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xXexX1d5xXdxX3xX1exX1xX20xXbxX3xX1xX36fxXdxX3xXexX1xX20xX15xX16xX3x824fxX49xX469xX46axX2xXe6xX3xX23xX154xX15xX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX2a0xX15xX16xX3xX1xX69xX3xX32xX16xX6xX3xX294xX68xX6xX39xX3xXexX3cxX26fxX3xX5xX1d5xXdxX3xX58xX69xXdxX3xX23xX36fxX15xX16xX3xX4xX1xX6fbxX68xX3xX6fexX68xX3xX7xX6xX68xX3xbc21xX3xX15xX188xX44xX3xX32xX16xX6xX3xX434xXf0xX3xXexX3cxX10xX9exX3xXexX3dxX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexX1xXa2xX15xX1xX3xXa1xXdxX616xX15xX3xXa1xX2a8xX3xX446xX1xX2a0xX15xX16xX3xX1xX9exX6ccxX15xX16xX3xX7b3xX446xX3cxX6xXdxX15xX10xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xX46xXdxX3exXdxX3xX294xX68xX6xX15xX3xX7xX20xXexX3xX4xX1xX6fbxX68xX3xX6fexX68xX3xX23xX6xX15xX16xX3xXexX1xX10xX9exX3xX5bxccbcxXdxX3xX3cxX374xXexX3xX4xX1xX6dxXexX3xX4xX1xXc3xX3xX4xX20xX4xX3xX23xX69xX15xX16xX3xXexX1xX20xXdxX3xX44xX3exXdxX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX294xX68xX6xX15xX3xX1xX6a6xX3xX1exX1xX20xXbxX65xX32xX16xX6xX8fxX3xX446xX1xXdxX3xX4xX24xX3xX446xX1xX5c1xX15xX16xX3xX72xXexX3xX196xX3xX446xXdxX154xX15xX3xX4xX1xX9exX3xX3cxd803xX15xX16xX8fxX3xX16xXdxX3exXdxX3xX15xX16xX9exX1d5xXdxX3xX16xXdxX6xX9exX3xX1exX1xX20xXbxX3xX23xX6xX15xX16xX3xX44xX68xX1axX15xX3xc759xX72xX4xX1xX3xX5xX1d5xXdxX3xX16xX1cdxX15xX3xX32xX16xX6xX3xX23xX67dxX3xXexX1d5xX9exX3xX15xX616xX15xX3xX44xX69xXexX3xX23xX1axXdxX3xXexX3cxX789xX15xX16xX3xXa1xX3exXdxX3xX9ax7e77xX3xXexX3cxX9exX15xX16xX3xX434xX1axXdxX3xX4xX6ccxX15xX1xX3xX9axXaf4xX3xX23xX6xX15xX16xX3xX5bxX1cdxX15xX3xXac5xX6xX3xX5xX20xX15xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX23xX36fxX15xX16xX3xX44xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX6fbxX68xX3xX6fexX68xX8fxX3xXa1xX3exXdxX3xX4xX1xX72xX15xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX3dxX68xX3xXexXdxX616xX15xX3xX294xX68xX39xX43xX15xX3xX5xX1baxXdxX3xX15xX3dxX3exX4xX3xX9axXaf4xX3xXexX3cxX616xX15xX3xX1xX154xXexX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xX9axX6dxXexX3xX446xX1xX20xX4xX8fxX3xXa1xXdxX6a6xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX91xX44xX44xX6xX15xX68xX10xX5xX3xX9axX6xX4xX3cxX9exX15xX3xX23xX24xX15xX3xXexXdxX154xXbxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX32xX16xX6xX3xX5exX5xX6xX5bxXdxX44xXdxX3cxX3xX1exX68xXexXdxX15xX8fxX3xX4xX1xX1bfxX3xX459xX3xX15xX16xXa2xX39xX3xXexX3cxX3dxX3exX4xX3xX446xX1xXdxX3xX5bxXdxXc7xX15xX3xX3cxX6xX3xXcxX1xX3dxX1baxX15xX16xX3xX23xX1bfxX15xX1xX3xX46xX47xX3xXexX1d5xXdxX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX6c0xX15xX16xX3xX23xX3dxX1baxX4xX3xX4xX1xX9exX3xX5xXa2xX3xXexX1xX5c1xX15xX16xX3xX23xXdxX6a6xXbxX3xX4xX1xX9exX3xXexX1xX374xX39xX3xX1exX1xX20xXbxX3xX4xX24xX3xXexX1xX67dxX3xX4xX24xX3xX196xX3xX23xXf0xX15xX1xX3xX2a0xX15xX16xX3xX1xX69xX3xX32xX16xX6xX3xX7xX3exX44xX3xXexX3cxX26fxX3xX5xX1d5xXdxX3xX15xX1xX24xX44xX3xX15xXa2xX39xX61xX49xX61xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX9exX5bxX39xXaxX12xX906xX68xX6xX15xX16xX3xX963xX6c0xX15xX16xX49xX5exX5fxX5exX65xX1exX6xX3cxXdxX7xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nga lên tiếng khi Mỹ dọa rút khỏi WTO

Nga lên tiếng khi Mỹ dọa rút khỏi WTO
2019-08-15 06:29:11

VOV.VN - Sự tồn tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ bị nghi ngờ nghiêm trọng nếu các nền kinh tế lớn như Mỹ rời bỏ tổ chức này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết