Cập nhật:  GMT+7
6700xc72ex68bdxd090xfbf9xb4bfx106c2xf82bxf5f1xX7xb6e0x106b4x1164ax1204ax10159xafe4xX5xb94cxXaxcd59xXcx8d5dx80adx7d65xX3xXexX1xb691xX15xX16xX3x11453x11613xX3xa9cax84daxX15xX3x9201xe9bbxX3xX15xX16x11862xX3xX4xc500xX15xX3xX25x1138dxdcfexX15xX16xX3xX15xX16xX2dx9edaxXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX21x83eaxXdxX3x8a52xa8d5xX6xX15xX0x9d99xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118b7xX10xX6x11c4axXaxX12x9eacxc2bdxX5fxa884xX5fx11889xX3x9065xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xf545xX2dxX15xX6xX5xX5cxX3xXcxX46x9780xe382xXbxX3xX25xX6xX15xX16xX3xX25xX26xX3xX15xX16xX2axX3xX4xX2dxX15xX3xX25xX31xX32xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxX39xXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX21xX42xXdxX3xX45xX46xX6xX15xf4f2xX3xfdbexXdxa8edxX7fxX3xX4xX1x6845xX3xX25xX26xX3xXexX46xfcf3xX15xX1xX3xX4x7345xX15xX16xX3xXexX1x79dfxX15xX16xX3xX5xX10xX2dxX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xX7xX6xX7exX3xX21x12977xX3xX45xX46xX6xX15xX3xcc9dx6a34xX15xX3xX1xX39xX3xX7fxXbbxd3baxX3xXe0xX6xXe9xX3xX5cxX2dxX3xXexX1xXbbxX7fxX3xX4x9612xX6xX3xX1exX1fxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf667xX2dxX5cxXe9xXaxX12x11f8dxX39xXdxX3xX7xe197xX3xX1exX1fxX3xXexX39xXdxX3x8ce2xXdx12797xX15xX3xX1xd63bxXbxX3x126cfxX7exX1axX4xX3xX21xXafxX3xX21xdc24xX15xX3xX25xXafxX3xX16xXdxb82fxXdxX3xXexX46x12541xX3xX12axX7ex11aa0xX15xX3xXe0xd8b6xX3x10757xX2dxXe0xX10xX46xXexX3x6c6fxX2dxX2dxX5cxX3xX1x75abxX7fxX3xX15xX6xXe9xX3xX4xX1xX2dxX3xXe0xXdxXb4xXexXabxX3xXcxX3xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX75xX2dxX15xX6xX5xX5cxX3xXcxX46xX7exX7fxXbxX3xX25xX6xX15xX16xX3xX25xX26xX3xX15xX16xX2axX3xX4xX2dxX15xX3xX25xX31xX32xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxX39xXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX21xX42xXdxX3xX45xX46xX6xX15xX3xXabxX3xXadxXdxXafxX7fxX3xX4xX1xXb4xX3xX25xX26xX3xXexX46xXbbxX15xX1xX3xX4xXc0xX15xX16xX3xXexX1xXc6xX15xX16xX3xX5xX10xX2dxX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xX7xX6xX7exX3xX21xXd9xX3xX45xX46xX6xX15xX3xXe0xXe1xX15xX3xX1xX39xX3xX7fxXbbxXe9xX3xXe0xX6xXe9xX3xX5cxX2dxX3xXexX1xXbbxX7fxX3xX4xXf8xX6xX3xX1exX1fxX3xX7fxX42xXdxX3xX25xX144xXe9xX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xX0xXdxX7fxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX2dxX15xX16xX3xXexX1xX2dxX15xX16xX3xX7fxXe9xX3xX21xX6xX15xX3xX5cxX10xX3xX15xX16xX2dxX3xX4xX2dxX15xX3xX5cxX7exX2dxX15xX16xX3xX15xX16xX2dxX6xXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX21xX2dxXdxX3xXdxX46xX6xX15xX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX7fxX7xX66xXbxX1xX2dxXexX2dxX66xX4xX6xXbxXexXdxX2dxX15xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX75xX2dxX15xX6xX5xX5cxX3xXcxX46xX7exX7fxXbxX3xX21x11ed2xX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX25xe9e4xX15xX16xX3xX4xX133xXbxX3xX45xX46xX6xX15xX3xX59xX6xX7xX7xX6xX15xX3xX14axX2dxX7exX1xX6xX15xXdxX62xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xX5cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX75xX2dxX15xX6xX5xX5cxX3xXcxX46xX7exX7fxXbxX3xX21xX296xX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX25xX29fxX15xX16xX3xX4xX133xXbxX3xX45xX46xX6xX15xX3xX59xX6xX7xX7xX6xX15xX3xX14axX2dxX7exX1xX6xX15xXdxX62xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xXbxX1xX2dxXexX2dxX66xX2dxX46xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX66xX7xX46xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX62xXe0xX6xX2dxX12axX7exX6xX15xX16xXexX46xXdxX62xX21xX15xX4axX5cxX10xX7xXadxXexX2dxXbxX4axX7exXbxX5xX2dxX6xX5cxX10xX5cxX4axX7fxX5cxX2dxX15xX6xX4xX5cxXe9xXadxX7fxX7xX4axde3ax118f0xX2xaed8x6c69xX355x1075bxX358xX354x9784xX4axX7fxX2xX358xX21x102baxe26axX1xX62xX364xXbxX16xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x126b3xX4axX4axXdxX7fxX6xX16xX10xX7xX62xX21xX2dxX21xX62xX21xX15xX4axc9d7xf28dxX355xX355xX4axX7exXbxX5xX2dxX6xX5cxX10xX5cxX4axX7fxX5cxX2dxX15xX6xX4xX5cxXe9xXadxX7fxX7xX4axX354xX355xX2xX357xX358xX355xX35axX358xX354xX35dxX4axX7fxX2xX358xX21xX363xX364xX1xX62xX364xXbxX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX7fxX1fxX3xX21xX22xX15xX3xX25xX26xX3xX15xX16xX2axX3xX4xX2dxX15xX3xX25xX31xX32xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxX39xXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX21xX42xXdxX3xXdxX46xX6xX15xX3xX1xbd07xX15xX1xX3xX2xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX75xX2dxX15xX6xX5xX5cxX3xXcxX46xX7exX7fxXbxX3xX21xX296xX3xX15xX16xX31xX32xXdxX3xX25xX29fxX15xX16xX3xX4xX133xXbxX3xX45xX46xX6xX15xX3xX59xX6xX7xX7xX6xX15xX3xX14axX2dxX7exX1xX6xX15xXdxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xX113xX39xXdxX3xX7xX118xX3xX14axX2dxXe0xX10xX46xXexX3xX151xX2dxX2dxX5cxX3xX4xX1xX2dxX3xX46x7733xX15xX16xXabxX3xX1exX1fxX3xXadxX1xX157xX15xX16xX3xX7fxX7exX1axX15xX3xXadxX1xc3d7xXdxX3xX7fxX296xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX7fx10d90xXexX3xX4xX7exX4a3xX4xX3x116a3xX7exX15xX16xX3xX25xX4a3xXexX3xX21xX42xXdxX3xX45xX46xX6xX15xXabxX3xX4x9887xX15xX16xX3xX15xX1xX31xX3xXbxX1xXf8xX3xX15xX1x105a7xX15xX3xX4xXf8xX6xX3xX12axX7exXe9xXafxX15xX3xX4xXf8xX6xX3xX45xX46xX6xX15xX3xXe0xX13bxX2dxX3xX21x8d6cxX3xXadxX1xX157xX15xX16xX3xXbxX1xX4cdxX15xX3xX15xX31xX42xX4xX3xX15xX296xXe9xX62xX3xXcxX7exXe9xX3xX15xX1xXdxX123xX15xXabxX3xX15xXb4xX7exX3xX45xX46xX6xX15xX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexXd9xX4xX3xXexX133xX15xX3xX4xX157xX15xX16xXabxX3xX1exX1fxX3xX7xd73dxX3xX4xe26cxX3xXbxX1xX13bxX15xX3xX118xX15xX16xX3xX4xX118xX15xX16xX3xX46xXe1xX15xX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12x120a0xX1xXbbxXexX3xXe0xXdxX26xX7exX3xXexX39xXdxX3xX59xX4a3xXdxX3xX15xX16xX1xX148xX3xbf68xXdxX13bxXdxX3xXexX46xX140xX3xX12axX7exX144xX15xX3xXe0xX148xX3xX5cxXdx6e16xX15xX3xX46xX6xX3xXexX39xXdxX3xX56dxX10xX15xX10xX21xX6xXabxX3xXcxX1xXd9xXe9xX3xd28ax99baxXabxX3xX157xX15xX16xX3xX14axX2dxXe0xX10xX46xXexX3xX151xX2dxX2dxX5cxX3xX4xX4bfxX15xX16xX3xX4xX13bxX15xX1xX3xXe0xXbbxX2dxX3xX1exX1fxX3xX7xX52axX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexXd9xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexXc0xX15xX16xX3xX7xX118xX4xX3x100f5xXbxX3xXexX1axXdxX3xX25xX6xX3xX15xX1xX482xX7fxX3xX21xX296xX2dxX3xX45xX46xX6xX15xX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12x7f42xd9b9xXbbxX15xX1xX3xX4x11363xX6xX3xX15xX16xX2dxX39xXdxX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX25xX26xX3xX7fx82acxX3xX15xX1xX31xX15xX16xX3xX4xX1x12873xX15xX16xX3xXexX157xXdxX3xX7xX52axX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexXd9xX4xX3xX4xX1xXdxXb4xX15xX3xX5cxX148xX4xX1xX3xX16xXdxX6xX3xXexXc0xX15xX16xX3xX7xX118xX4xX3xX5d5xXbxX3xXexX1axXdxX3xX25xX6xX3xX15xX1xX482xX7fxX3xX21xX296xX2dxX3xX45xX46xX6xX15xX62xX3xX113xX144xXe9xX3xX5xX296xX3xX4xXbbxX4xX1xX3xX25xX26xX3xX4xX1xX625xX15xX16xX3xXexX157xXdxX3xX4xX52dxX3xXexX1xX26xX3xX25xX31xX6xX3xX45xX46xX6xX15xX3xX15xX16xX29fxXdxX3xX21xX296xX2dxX3xXe0xX296xX15xX3xX25xX296xX7fxX3xXbxX1xXbbxX15xXabxX3xX25xX26xX3xXexXdxXb4xX15xX3xXexX42xXdxX3xX7fxX4a3xXexX3xXexX1xX2axX6xX3xXexX1xX7exX4cdxX15xX3xX16xXdxX625xXbxX3xX16xXdxX13bxXdxX3xX12axX7exXe9xXb4xXexX3xX15xX1x10282xX15xX16xX3xX5xX2dxX3xX15xX16xX39xXdxX3xX4abxX7exX15xX16xX3xX12axX7exX6xX15xX1xX3xX4xXbbxX4xX3xX1xX2dxX39xXexX3xX25xX4a3xX15xX16xX3xX4xXf8xX6xX3xX45xX46xX6xX15xb9e6xXabxX3xX157xX15xX16xX3xX14axX2dxXe0xX10xX46xXexX3xX151xX2dxX2dxX5cxX3xX15xX52dxXdxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xX113xX39xXdxX3xX5cxXdxX4e8xX15xX3xX4xXf8xX6xX3xX45xX46xX6xX15xX3xXexX39xXdxX3xX59xX4a3xXdxX3xX15xX16xX1xX148xX3xX157xX15xX16xX3xX10dxX10xX1x10b5cxX6xX5cxX3x75acxX756xX6xX46xX7xX6xX3xX5xX133xXe9xX3xX5xX296xX7fxX3xXexXdxXb4xX4xX3xX21xXafxX3xX4xXbbxX4xX3xXe0xXdxX4e8xX15xX3xXbxX1xXbbxXbxX3xXexX46xX140xX15xX16xX3xXbxX1xX39xXexX3xX602xXe0xX133xXexX3xX1xX127xXbxX3xXbxX1xXbbxXbxX3xX21xX296xX3xX21xX157xX3xX15xX1xX144xX15xX3xX25xX39xX2dxX704xX3xX4xXf8xX6xX3xX1exX1fxX62xX3x10614xX15xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX46xX482xX15xX16xXabxX3xX4xXbbxX4xX3xXe0xXdxX4e8xX15xX3xXbxX1xXbbxXbxX3xXexX46xX140xX15xX16xX3xXbxX1xX39xXexX3xX4xXf8xX6xX3xX1exX1fxX3xX25xX31xX6xX3xX46xX6xX3xX15xX1xX482xX7fxX3xX21xX296xX2dxX3xX45xX46xX6xX15xX3xX5cxc827xX6xX3xXexX46xX123xX15xX3xX15xX1xX6d7xX15xX16xX3xX4xXbbxX2dxX3xXe0xX7exX4a3xX4xX3xX21xX157xX3xX4xXc0xX15xX3xX4xX118xX3xX21xX296xX3xXadxX1xX157xX15xX16xX3xX4xX52dxX3xX4xX497xX3xX7xX61bxX62xX3xX603xX4a3xX15xX16xX3xX25xX29fxX15xX16xX3xX12axX7exX1axX4xX3xXexXb4xX3xX4x9d72xX15xX3xXbxX1xX13bxXdxX3xXe9xX123xX7exX3xX4xX83bxX7exX3xX1exX1fxX3xXbxX1xX13bxXdxX3xX4xX1xX133xX7fxX3xX5cxX118xXexX3xX4xXbbxX4xX3xXe0xXdxX4e8xX15xX3xXbxX1xXbbxXbxX3xX15xX296xXe9xX3xX4xX4bfxX15xX16xX3xX15xX1xX31xX3xX4xXbbxX4xX3xX1xX296xX15xX1xX3xX21xXdxX3xX16xX144xXe9xX3xX7fxX133xXexX3xX14xX15xX3xX25xX148xX15xX1xX3xXadxX1xX7exX3xX21xX7f4xX4xX62xX4axX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xX556xX1xX39xX7fxX3xX59xX296xX4axX5fxX60xX5fxX2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX2dxX5cxXe9xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX14axX10xX7exXexX10xX46xX7xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bước khởi đầu nhiều trắc trở

Bước khởi đầu nhiều trắc trở
2019-06-26 06:44:53

QĐND - Hội nghị kinh tế mang tên “Từ hòa bình tới thịnh vượng” được cho là nhằm hỗ trợ Palestine về kinh tế, diễn ra tại Bahrain từ ngày 25 đến 26-6, do Mỹ đồng tổ chức với...

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu
2019-06-21 05:58:23

QĐND - Nước sạch luôn được coi là yếu tố mang tính chất sống còn đối với mỗi gia đình, mỗi quốc gia và cũng là vấn đề lớn mà thế giới phải đối mặt trong nhiều năm qua. Báo cáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết