Cập nhật:  GMT+7
375dxd807xd5c5xb0e2x4022xcbd4x43aax8274x39dfxX7xb1a6x4712x692dx5e0ex398exa4ecxX5xdec1xXax3861x64d9xX1xd9ebxXbxX3x5b95x4483x9078xc68bxXexX3xXexd591xXdx4821xX19xX3xX1x7d08xXdxX3xc5ecx80d5xXdxX3xX7xcb8exX3xXexX29xXdxX3xbee9xXdxd8b8xX10xX1fxX0x59d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3dc4xX10xX6x3e5exXaxX12xXcxd337x6f7bxX35xX3xXexX1x3c15xX50xX35xX3xX13xX1xX15xXbxX3x849dxc68fxX5fxX6xX50xX19xX10xX5xX3x93bfxX6xX4xX1fxd242xX50xX3xX4xX1xX6bxX3x73bcxXdxX1bxXexX3xX50xb7c9x4456xX4xX3xX50xddbfxX1axX3xXexX1fxXdxX21xX19xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xXexX29xXdxX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3x95ddxc675xX3xX50xX78xX79xX4x627dxX3xX28xX25xX50xX35xX3xXexX1xb086xXdxX3xX7xb6eexX3xXexX15xX50xX3xXexX6bxX7dxX50xX3xX72x94e1xX3xX50xX1x928bxX50xX3xX9bxXdxdaf6xX50xX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX18xX19xX15xX50x6dd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbdd5xX6bxX4bxX1axXaxX12xXcxX1fxb878xX3xX5xXabxXdxX3xXexX1fxX78xX79xX4xX3xX72xX15xX6bxX3xX35xXdxX79xXdxXa2xX3x7c38xX50xX35xX3xX67xX6xX4xX1fxX6bxX50xX3xX4xX1xX6bxX3xX72xXdxX1bxXex8fe3xX3xba33xe38dxX1xbb5cxX50xX35xX3xXexX100xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX28x6de6xX50xX1xX3xXexX1fxXdxX21xX19xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX4xc624xX6xX3xX5fxc002xX50xX1xX3xX9bxX9cxX3xX50xX78xX79xX4xXd2xX3xX116xX15xX4xX3xX50xX1xX7dxX3xX50xX35xX6bxX29xXdxX3xX35xXdxX6xX6bxX3xX7xc57bxX3xXexX1fxcc96xX3xX5xX29xXdxX3xX13xX1xX15xXbxX3xXexX1fxX6bxX50xX35xX3xX50xX1xc95fxX50xX35xX3xX35xXdxXabxX3xXexX79xXdx40eexXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xd95exX127xX3xXexX4fxX50xX35xX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xX50xX7dxX1axX3xX50xXc4xX19xX3xX1fxa5ccxX3xX5fxb4abxX4xX3xX28x628cxX4xX1xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX4x6028xX3xX5fx59e1xXexX3xXexX29xXdxX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX5xX7dxX3xX4xX1xX55xX50xX35xX3xbb19xX1xX13dxX50xX35xX3xX72xX55xXd2xX3x9073xX6bxX3xX9bx4bfdxX1axXa2xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX7xX162xX3xX1fxX118xXexX3xX28xXdxX3xX1dcxX1xXdxX3xX1xX6bxX7dxX50xX3xXexX1xX7dxX50xX1xX3xX50xX1xXdxX21xX5fxX3xX9bxX1b5xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12x4d4fxX50xX35xX3xX67xX6xX4xX1fxX6bxX50xX3xX28xX25xX50xX35xX3xXexX1xXabxXdxX3xX1dcxX1xX100xX50xX35xX3xX18xX19xXc4xX50xX3xX4xX6xX3xX50xX35xad94xXdxX3xXexX1x4263xX50xX35xX3xX5xX24fxXdxX3xX4xX13dxX6xX3xX4xX1xXdxX1bxX50xX3xX4bxX127xX4xX1xX3xXe2xX6xX1fxX1dcxX1xX6xX50xX10xX3xX5fxX7dxX3xX13xX1xX15xXbxX3xXexX1x6634xX4xX3xX1xXdxX21xX50xX3xXexX29xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX50xX78xX79xX4xX3x9ae9xX6xX1xX10xX5xXd2xX3xX22axX50xX35xX3xX50xX1xb901xX50xX3xX5fxX29xX50xX1xX3xX1fxd3f1xX50xX35xX3xX50xX1bxX19xX3xX1dcxX1xX100xX50xX35xX3xX4xX1c3xX3xX13xX1xX15xXbxXa2xX3xXe2xX19xX1fxX1dcxXdxX50xX6xX3xc185xX6xX7xX6bxXa2xX3xX67xX6xX5xXdxX3xX9bxX7dxX3xX50xX1xXdxX9cxX19xX3xX18xX19xX55xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX1dcxX1xX15xX4xX3xX7xX162xX3xX72xX127xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX27exX4xX3xX5xX78xX24fxX50xX35xX3xX48xX25xXdxX3xX35xXdxX15xX6bxX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xXexX1fxX127xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xX0xXdxX5fxX35xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxa620xXdxX4bxXexX1xX113xX3x4387xa834x8818xXbx3b84xc29dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX113xX3x6fc4xX33bxX33axXbxX33dxX33exXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX39xX39xX4xXd2xX72xX6xX6bxX18xX19xX6xX50xX35xXexX1fxXdxXd2xX9bxX50xX39xX4bxX10xX7xX1dcxXexX6bxXbxX39xX50xX10xX332xX7xX39x7b02x9ab6xX376x5a5fxX39xX2xX33bxX339xX4bxX2xX2xX2xX33bxX376xX33bx7e0bxXexX378xX376xX2xX376xX5xX384xd0f3xXexX1axXd2x429bxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xXexX1fxXdxX21xX19xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xXexX29xXdxX3xX33xXdxX35xX10xX1fxXaxX3xX332xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX339xX33axX33bxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX348xX33bxX33axXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxX6bxX50xXaxX12xXcxX4fxX50xX35xX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xX13xX1xX15xXbxX3xX5exX5fxX5fxX6xX50xX19xX10xX5xX3xX67xX6xX4xX1fxX6bxX50xXd2xX3x5dcaxX50xX1xX113xX3xXcx52c3xX293xX293xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xXaxX116xX1xX118xX50xX35xX3xXexX100xXdxX3xX1dcxX1xX100xX50xX35xX3xXexX1x3dfcxX3xX4xX6xX50xX3xXexX1xXdxX21xXbxX3xX9bxX7dxX6bxX3xX28xXabxXdxX3xX7xX55xX50xX35xX3xX4xX1xX1b9xX50xX1xX3xXexX1fxX127xX3xX4xX13dxX6xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX72xX2a0xXexX3xX4xX1xX2a0xXbxX3xX4xX19xXbbxX4xX3xX28xXeaxX6bxX3xX4xX1xX1b9xX50xX1xXd2xX3xXcxX100xXdxX3xX28x9801xX3xX4xX1c3xX3xX4xX19xXbbxX4xX3xXexX1fx8810xX3xX4xX1xX19xX1axX21xX50xX3xX9bxX79xXdxX3xXcxX4fxX50xX35xX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX67xX6bxX1xX6xX5fxX10xX4bxX3xXe2xX6x891bxX6bxX19xX5fxXa2xX3xX50xX35xX78xXabxXdxX3xX28xX78xX24fxX4xX3xX50xX1xXbfxX50xX3xX4bxXbfxX50xX3xX5xX27exX6xX3xX4xX1x48f9xX50xX3xX9bxX7dxX3xX9bx730exX50xX3xX72xX127xX3xX35xXdxX179xX3xX5xX7dxX5fxX3xX4xX6bxX50xX3xXexXdxX50xX3xXexX1fxX6bxX50xX35xX3xX4bxX6bxX3xX50xX1xX179xX50xX35xX3xX4xXeaxXdxX3xX4xX15xX4xX1xX3xXexX15xX6bxX3xX72xX29xX6bxX3xX4xX13dxX6xX3xX5fxX141xX50xX1xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xX116xX19xX55xXdxX3xXexX1xX15xX50xX35xX3x5c32xXa2xX3xX5fxXbbxXexX3xX50xX1xX1c3xX5fxX3xX18xX19xXbfxX50xX3xX50xX4fxXdxX3xX4bxX1eaxX1axX3xX166xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xXexX19xX1axXc4xX50xX3xX72xX55xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1fxX19xX2a0xXexX3xXcxX4fxX50xX35xX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xX67xX6bxX1xX6xX5fxX10xX4bxX3xXe2xX6xX4c5xX6bxX19xX5fxX3xX9bxX7dxX3xXexX1xX7dxX50xX1xX3xX5xX1eaxXbxX3xX48xXbbxXdxX3xX28xX25xX50xX35xX3x4d77xX19xX55xX4xX3xX35xXdxX6xX3xXe2xXeaxX6bxX3xX9bxX21xX3xXcxX4fxX3xX18xX19xX55xX4xX3x55b3xX116xX33xX293xX13x7804xX3xX4bxX6bxX3xXcxX78xX79xX50xX35xX3xX41bxX72xX4bxX6bxX19xX1fxX6xX1xX5fxX6xX50xX10xX3xXcxX4xX1xXdxX6xX50xXdxX3xX28xX2dxX50xX35xX3xX28xc2d3xX19xXa2xX3xX28xX446xX3xX28xXdxX9cxX19xX3xX1xX7dxX50xX1xX3xX28xX2a0xXexX3xX50xX78xX79xX4xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xX116xXbbxX50xX35xX3xX28xX25xX50xX35xX3xa2e8xXdxX50xX1xX3xXexX1bxX3xX4xX15xX4xX3xX18xX19xX55xX4xX3xX35xXdxX6xX3xXcxXbfxX1axX3xX13xX1xXdxX3xX5c7xX5exX116xc23ex57f3xX41bxX293xX5ccxX3xX28xX491xX3xX28xX141xX50xX1xX3xX4xX1x6ed2xX3xXexX78xX3xX4xX15xX4xX1xX3xXexX1xX7dxX50xX1xX3xX9bxXdxXc4xX50xX3xX4xX13dxX6xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX9bxX7dxX3xX15xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX72xXdxX21xX50xX3xXbxX1xX15xXbxX3xXexX1fxd645xX50xX35xX3xXbxX1xX29xXexX3xX28xX55xXdxX3xX9bxX79xXdxX3xX50xX78xX79xX4xX3xX50xX7dxX1axXd2xX3xX33xX35xX6bxX7dxXdxX3xX1fxX6xXa2xX3xX4xX15xX4xX3xX50xX1xX7dxX3xX5xX491xX50xX1xX3xX28xX29xX6bxX3xX5exX116xX64bxX64cxX41bxX293xX3xX1axXc4xX19xX3xX4xX5f2xX19xX3xX18xX19xXbfxX50xX3xX50xX4fxXdxX3xX4bxX1eaxX1axX3xXexX1fxXeaxX3xXexX27exX3xX4bxX6bxX3xX4xX1xX6bxX3xX100xX50xX35xX3xXe2xX6xX4c5xX6bxX19xX5fxX3xX9bxX7dxX3xX4xXeaxX50xX1xX3xX72xX15xX6bxX3xX4xX1c3xX3xX35xXdxXeaxXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX18xX19xXbfxX50xX3xX7xX27exX3xX50xX1bxX19xX3xX9bxX127xX3xXexX4fxX50xX35xX3xXexX1xX55xX50xX35xX3xX50xX7dxX1axX3xX1dcxX1xX100xX50xX35xX3xX28xX78xX24fxX4xX3xXexX1xXeaxXd2xX3xXcxX19xX1axX3xX50xX1xXdxXc4xX50xXa2xX3xX100xX50xX35xX3xXe2xX6xX4c5xX6bxX19xX5fxX3xX9bxX4ecxX50xX3xX72xX127xX3xX35xXdxX179xX3xX5xX7dxX5fxX3xX4xX6bxX50xX3xXexXdxX50xX3xXexX29xXdxX3xX50xXafxXdxX3xX166xX3xX4xX13dxX6xX3xX5fxX141xX50xX1xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xX33xX35xX7dxX1axX3xX375xX384xX39xX33axXa2xX3xX18xX19xXbfxX50xX3xX28xXbbxXdxX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX1axXc4xX19xX3xX4xX5f2xX19xX3xX9bxX24fxX3xX4xX1xX25xX50xX35xX3xd3baxX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX13xX1xX15xXbxX3xXexX29xXdxX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xXbxX1xXeaxXdxX3xX1fxXabxXdxX3xX1dcxX1x5402xXdxX3xX28xX2a0xXexX3xX50xX78xX79xX4xX3xXexX1fxX6bxX50xX35xX3xX9bxX49dxX50xX35xX3xX348xX33axX3xX35xXdxXabxXd2xX3xXcxX19xX1axX3xX50xX1xXdxXc4xX50xXa2xX3xXexX1xX6xX1axX3xX9bxX141xX3xX5xX7dxX5fxX3xXexX1xX10xX6bxX3xX5fxX21xX50xX1xX3xX5xX21xX50xX1xX3xX50xX7dxX1axXa2xX3xX9bxX127xX3xX7c2xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX1dcxX127xX4xX1xX3xX5xXdxX21xXexX3xXbxX1xXeaxX50xX3xX28xX55xXdxX3xX9bxX7dxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX5xXdxX21xXexX3xX72xX15xX5fxX3xXexX1fxX1b5xX3xXexX1fxX6bxX50xX35xX3xXexX49dxX6xX3xX50xX1xX7dxX3xX7c2xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX18xX19xX15xX50xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xXe2xXbbxX3xX33xX35xX6bxX29xXdxX3xX35xXdxX6xX6bxX3xX13xX1xX15xXbxX3xX50xX1xX2a0xX50xX3xX5fxX29xX50xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX50xX4fxXdxX3xX4bxX1eaxX1axX3xX1dcxX1xX100xX50xX35xX3xX4xX1c3xX3xX18xX19xX1axX9cxX50xX3xXexX1fxX1b5xX4xX3xX33dxX19xX2a0xXexX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX13xX1xX15xXbxX3xX4bxX6bxX3xXexX1xX7e3xX6xX3xXexX1xX19xX1eaxX50xX3xX9bxX9cxX3xX28xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX28xX78xX24fxX4xX3xX72xX6xX50xX3xX1xX7dxX50xX1xX3xX72xX166xXdxX3xX4xXafxX3xX18xX19xX6xX50xX3xX4xX1c3xX3xXexX1x477cxX5fxX3xX18xX19xX1axX9cxX50xX3xX1xX24fxXbxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX4xX13dxX6xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6bxX4bxX1axXaxX12xX33xX35xX7dxX1axX3xX375xX39xX378xXa2xX3xX5fxXbbxXexX3xXexX49dxX6xX3xX15xX50xX3xX166xX3xXcxX1xX13dxX3xX28xX100xX3xX33xXdxX6xX5fxX10xX1axXa2xX3xX33xXdxX35xX10xX1fxX3xX1fxX6xX3xXbxX1xX15xX50xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xXexX1fxX1b5xX4xX3xX33dxX19xX2a0xXexX3xX7c2xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX13xX1xX15xXbxX3xX4bxX6bxX3xXexX1xXbfxX50xX3xXbxX1xX1eaxX50xX3xX4xX13dxX6xX3xX100xX50xX35xX3xX28xX491xX3xX72xX127xX3xXexX78xX79xX4xX3xX72xX7e3xXd2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41bxX19xXexX1xX6bxX1fxXaxX12x4a3cxX19xX1eaxXexX3xX41bxX50xX1xX3xX5c7xXcxX1xX10xX6bxX3xXcxX41bxX293xX293xX5ccxX0xX39xXbxX12

Luật Anh (Theo TASS)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Iran đập tan âm mưu đánh bom liên hoàn tại Tehran

Iran đập tan âm mưu đánh bom liên hoàn tại Tehran
2023-09-25 06:21:00

(Tin Tức) - Ngày 24/9, hãng Tasnim của Iran đưa tin giới chức nước này đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô Tehran và bắt giữ 28 đối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết