Cập nhật:  GMT+7
2480xa252x9e52xd6a4x9da4x5bc2x2f0fx7155x386exX7xaafbxd47dx3b4fx33acx76d5x64c3xX5x3b4axXax88d2x2b84xe581xX3x54d5x8453xX3xXcx85baxac79x4cf0xbb67xX3x5ad5xX1bx7f75xX4xX3xXexXdx61ccxX1cxX3xX1dxd48cxX1cxX3xXex560fxXdxX3x8745xb727xXexX3xXexX1x34f3xX6xX3xXexX1xX1bx5b19xX1cxX3xXexX1xc28ax8d6bxX1cxX1dxX3xX31x8ab7xXdxX0xddafxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b5dxX10xX6x60a4xXaxX12x2e10x90e4xX60xd40cxX60x33d6xX3x96e3xX3xXcxdaa3xX3x6630xX6xX5xX5xX3x785exXexX1axX10xX10xXexX3xdd63xe5b9xX1bxX1axX1cxX6xX5xX3xX1cxX1dxX17xb9b6xX3xa656xX4bxX85xX3xcd31xX42xX6xX3xXexXdxX1cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX89xX6xX1cxX1dxX3xXexX1axX79xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX89xX79xX48xX1cxX3xX4xX1bxX21xXdxX3xX4x8252xX1cxX1dxX3xX4xe86axX6xX3xX16xXdxec32xX4xX3xX1xX79xX17xX1cxX3xXexX1xXdxXc7xX1cxX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX63xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7417xX79xX5dxX83xXaxX12xXcxX1xb8a0xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xXex427cxX3xXexX6axX3xX65xX1xX3dxXexX3x3393x26c6xX79xX3xXbxX1xX21xX3xX6cxX6xX5xX5xX3x56dfxX6cxX6xX5xX5xX3xX71xXexX1axX10xX10xXexX3xX78xX79xX1bxX1axX1cxX6xX5x511exX3xX4xX1xX79xX3xX119xXdxX26xXex6488xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX89xc6c2xX3xX1cxX1dxX1x48bexX3xX1dxXdx7bcbxX31xX3xXexX1xX1bxX26xX3xX16xX17xX3xX4xX11axX4xX3xX1dxXdxX2exXdxX3xX1xX48xX1cxX3x3ed5xX1xX11axX4xX3xX89xX21xXdxX3xX16xX2exXdxX3xX4xX11axX4xX3xX7xX15bxX1cxX3xXbxX1x6fdbxX31xX3xX1cxX106xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxXc7xXbxX144xX3xX1xea17xX6xX3xX4xX1xd1b2xXexX3xX16xX17xX3xX106xX3xXexX106xX3xX4xXc2xX6xX3xX13xX14xX3xXexX1axX79xX1cxX1dxX3xX173xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX89xX6xX1cxX1dxX3xX4xe9f4xX1cxX3xX1cxX1xb4cdxX4xX3xX5dx79e7xX3xX119xX37xX3xX1xX2axX1bxX3xX1xX26xXexX3xX4xX11axX4xX3xX31x5e19xX4xX3xXexX1xX1bxX26xX3xX89xX42x3848xX4xX3xX11axXbxX3xX89x3ad2xXexX3xX5xc2dfxX1cxX3xX4xX11axX4xX3xX31xX1f1xXexX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexX10fxX3xX1cxc890xX31xX3x6c80x903cxX2x3901xX63xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX79xX5dxX83xXaxX12xX0xXdxX31xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX31xX83xX3xX16xX6xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3x32f1xX1bxX79xX4xX3xXexXdxX10xX1cxX3xX1dxX6xX1cxX3xXexX79xXdxX3xX31xX79xXexX3xXexX1xX79xX6xX3xXexX1xX1bxX6xX1cxX3xXexX1xX1bxX79xX1cxX1dxX3xX31xX6xXdxX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX4xX31xX7xX67xXbxX1xX79xXexX79xX67xX4xX6xXbxXexXdxX79xX1cxX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexXdxX26xX1cxX3xX1dxX2axX1cxX3xXexX2exXdxX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX63xX3xca1bxX1cxX1x9d41xX3x3a2dxX10xX1bxXexX10xX1axX7xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX67xX5dxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexXdxX26xX1cxX3xX1dxX2axX1cxX3xXexX2exXdxX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX63xX3xX2c7xX1cxX1xX2caxX3xX2ccxX10xX1bxXexX10xX1axX7xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX67xXbxX1xX79xXexX79xX67xX79xX1axXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX67xX7xX1axX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX63xX119xX6xX79xX247xX1bxX6xX1cxX1dxXexX1axXdxX63xX16xX1cxX4bxX5dxX10xX7xX173xXexX79xXbxX4bxX1bxXbxX5xX79xX6xX5dxX10xX5dxX4bx4c5axX119xXbxX5dxX83xX85xX83xX173xX79xX5xX247xX4bxX217xX218xX2xce87xce41xX218xX85xX374xX218xX364xX4bxX31xX83xX16xX6xXexX1axX1bxX1cxX1dxX247xX1bxX79xX4xXexXdxX10xX1cxX1dxX6xX1cxX5dxX10xX1cxX31xX79xXexXexX1xX79xX6xXexX1xX1bxX6xX1cxXexX1xX1bxX79xX1cxX1dxX31xX6xXdxX374xX247x4b72xXdxX119xX63x7aa8xXbxX1dxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2caxX4bxX4bxXdxX31xX6xX1dxX10xX7xX63xX16xX79xX16xX63xX16xX1cxX4bxdab1xX364xX373xX218xX4bxX1bxXbxX5xX79xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX364xX119xXbxX5dxX83xX85xX83xX173xX79xX5xX247xX4bxX217xX218xX2xX373xX374xX218xX85xX374xX218xX364xX4bxX31xX83xX16xX6xXexX1axX1bxX1cxX1dxX247xX1bxX79xX4xXexXdxX10xX1cxX1dxX6xX1cxX5dxX10xX1cxX31xX79xXexXexX1xX79xX6xXexX1xX1bxX6xX1cxXexX1xX1bxX79xX1cxX1dxX31xX6xXdxX374xX247xX3a9xXdxX119xX63xX3adxXbxX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX247xX1bxX21xX4xX3xXexXdxX26xX1cxX3xX1dxX2axX1cxX3xXexX2exXdxX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX3xX1xee7axX1cxX1xX3xX2xXaxX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX79xX5dxX83xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexXdxX26xX1cxX3xX1dxX2axX1cxX3xXexX2exXdxX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX3xX63xX3xX2c7xX1cxX1xX2caxX3xX2ccxX10xX1bxXexX10xX1axX7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX79xX5dxX83xXaxX12xdf7fxX11axX4xX3xX1cxX1dxX1bxbcecxX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xXc2xX6xX3xX65xX1xX3dxXexX3xX119xX11axX79xX3xXbxX1xX21xX3xX6cxX6xX5xX5xX3xX4xX1xX79xX3xX1ax5352xX1cxX1dxX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX3xX1cxX17xX83xX3xX89xX42xX1eaxX4xX3xX1xX469xX1cxX1xX3xXexX1xX17xX1cxX1xX3xX5dxeae9xX6xX3xXexX1axX1f5xX1cxX3xX4xX11axX4xX3xX4xX1bxX32xX4xX3xX89xX17xX31xX3xXbxX1xX11axX1cxX3xXexX1axX79xX1cxX1dxX3xXexX1xX11axX1cxX1dxX3xXexX1axX42xX2exX4xX3xXexX48xXdxX3xX6cxX6xX7xX1xXdxX1cxX1dxXexX79xX1cxX63xX3xX4e1x27b9xX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX79xX3xX4xX11axX4xX3xX1cxX1dxX1bxX4e8xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX17xX83xX144xX3xX1cxX1xXdxX152xX1bxX3xXexX1ax370fxX3xX1cxX1dxX48xXdxX3xX16xb4b0xX1cxX3xX4xc557xX1cxX3xXexX4e8xX1cxX3xXexX48xXdxX3xX16xX17xX3xX4xX11axX4xX3xX119xX1f5xX1cxX3xX4xX19bxX3xXexX1xb3e2xX3xX7x74c5xX3xX1dxX1f1xXbxX3xXbxX1xX15bxXdxX3xX7xX539xX3xXbxX1xX15bxX1cxX3xX89xX21xXdxX3xXexX1axX79xX1cxX1dxX3xX1cxX42xX2exX4xX3xX5dxX79xX3xX4xX11axX4xX3xX89xXdxX152xX1bxX3xX173xX1xX79xX15bxX1cxX3xX4xX19bxX3xXexX1xX5c1xX3xX247xX1bxX11axX3xX42xX1bxX3xX11axXdxX3xX4xX1xX79xX3xXbxX1xa5ecxX6xX3xX119xX1f5xX1cxX3xX173xXdxX6xX63xX3xXcxX1xX10xX79xX3xX65xX1xX3dxXexX3xX119xX11axX79xX3xXbxX1xX21xX3xX6cxX6xX5xX5xX144xX3xXexXdxX26xX1cxX3xX119xX32xX3xX89xX48xXexX3xX89xX42xX1eaxX4xX3xXexX1axX79xX1cxX1dxX3xX4xX11axX4xX3xX4xX1bxX32xX4xX3xX89xX17xX31xX3xXbxX1xX11axX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX3xX13xX14xX67xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX4xX19bxX3xXexX1xX5c1xX3xX5dxX5a2xX1cxX3xXexX2exXdxX3xX16xXdxXc7xX4xX3xX31xX32xXexX3xXexX1xX37xX6xX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xX4xX1xX60fxX1cxX1xX3xXexX1xX1e0xX4xX3xX7xX5c4xX3xX89xX42xX1eaxX4xX3xX173x2d3axX3xXexX48xXdxX3xX4xX1bxX32xX4xX3xX1dxX1f1xXbxX3xX1dxXdx4386xX6xX3xXcxb0acxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3x300fxX79xX1cxX6xX5xX5dxX3xXcxX1axX1bxX31xXbxX3xX16xX17xX3xX4e1xX1xXc2xX3xXexX157xX4xX1xX3xXcxX3dxXbxX3xX4e1xX3dxX1cxX3xXfexX469xX1cxX1xX3xX16xX17xX79xX3xX4xX1bxX21xXdxX3xXexX1xX11axX1cxX1dxX3xX85xX3xX7xX6xX1bxX3xX173xX1xXdxX3xX4e1xX1xXc2xX3xXexX157xX4xX1xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX4xX19bxX3xX4xX1xX1bxX83xX26xX1cxX3xX4xX106xX1cxX1dxX3xX5dxX1bxX3xbe81xXexX6xX5xXdxX6xX3xX16xX17xX3x3c35xX1xX11axXbxX63xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX79xX5dxX83xXaxX12xXcxX6c1xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX31xXbxX3xXexX1axX42xX2exX4xX3xX89xX19bxX3xX89xc060xX3xXexX1xX106xX1cxX1dxX3xX119xX11axX79xX3xX1xX79xX76fxX1cxX3xX16xXdxXc7xX4xX3xXexX214xX1cxX1dxX3xXexX1xX1bxX26xX3xX89xX21xXdxX3xX16xX2exXdxX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xX1xX19bxX6xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX5dxX539xX3xX173xXdxX26xX1cxX3xX4xX19bxX3xX1xXdxXc7xX1bxX3xX5xX539xX4xX3xX16xX17xX79xX3xX1cxX1dxX17xX83xX3xX2xX4bxX85xX3xX5dxX79xX3xX173xX26xXexX3xX247xX1bxX15bxX3xXexX1xX1bxX3dxX1cxX3xX5xX1eaxXdxX3xX4xXc2xX6xX3xX89xX17xX31xX3xXbxX1xX11axX1cxX3xXexX1xX42xX43xX1cxX1dxX3xX31xX48xXdxX63xX3xc86fxX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX31xXbxX3xX4xX576xX1cxX1dxX3xX4xX1xX79xX3xX119xXdxX26xXexX3xX106xX1cxX1dxX3xX7xX5c4xX3xX5xX1f5xX1cxX3xX173xX26xX3xX1xX79xX48xX4xX1xX3xX4xX1xX79xX3xX5axX32xXdxX3xX1cxX1dxX1xX157xX3xXcxX1xX42xX1eaxX1cxX1dxX3xX89xe913xX1cxX1xX3xX16xX2exXdxX3xX4e1xX1xXc2xX3xXexX157xX4xX1xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXcxX3dxXbxX3xX4e1xX3dxX1cxX3xXfexX469xX1cxX1xX3xXexX48xXdxX3xX173xX1xX1bxX3xX1cxX1dxX1xX83bxX3xX31xX11axXexX3xX13xX6xX1axX67xX6xX67x3146xX6xX1dxX79xX3xX4xXc2xX6xX3xX106xX1cxX1dxX3xX59axX3x68f8xX5xX79xX1axXdxX5dxX6xX63xX4bxX63xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX79xX5dxX83xXaxX12xX73axX60xX4bxX60xX61xX60xX67xX6cxX6xX7xX1xXdxX1cxX1dxXexX79xX1cxX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cuộc chiến chống IS đang dần đến hồi kết

Cuộc chiến chống IS đang dần đến hồi kết
2019-03-04 06:40:24

(ĐĐK) - Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phải đối mặt với thất bại cuối cùng, trong lúc mà lực lượng người Kurd ở Syria do Mỹ hậu thuẫn đang giành nhiều...

Tháo ngòi nổ khủng hoảng giữa Ấn Độ và Pakistan

Tháo ngòi nổ khủng hoảng giữa Ấn Độ và Pakistan
2019-03-04 06:36:10

QĐND - Căng thẳng ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan trong tuần qua đã đẩy hai quốc gia có vũ khí hạt nhân này tới sát một cuộc xung đột vũ trang hơn bất cứ thời điểm nào trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết