Cập nhật: 27/06/2019 06:42 GMT+7
68cdxd441xdb87x9369xe904xc566xc2b6xa04ax84b3xX7xd070xba53xc2d6x9c58xc6ebxaffexX5x8309xXaxe242x7738x8ecdxX3x8e7exa2dbxX3xXcxe547x9d04xac4bx7ddbxX3xcd28xX1bx7fa9xX4xX3xX4xd0adxX3xXexX1xa6a0xX3xb70bx75c3xXexX3xX2bx7542x859axX4xX3xXexX1x79fbxX6xX3xXexX1xX1bxd0d0xX1cxX3xXexX1xX30xc349xX1cxX1dxX3xd64exX2cxXdxX0x948axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8161xX10xX6xec38xXaxX12xbc0cxda35xX5fx8d5exX5fxe140xX3x9eddxX3xXcxd973xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xbb34x9073xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX4xX1xX77xX3xa74exXdxd5c9xXexa4ecxX3x6b31xX1cxX1dxX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX7x9869xX3xX2bxX2cxXexX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX46xcd7exXexX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX1bxX3cxX1cxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX16xb4d9xXdxX3x6f9cxX1xbdfbxX3xXex7fe1xX4xX1xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXcxX3cxXbxX3xXc2xX3cxX1cxX3x747ex8204xX1cxX1xX3xX16xX17xX77xX3xX4xX1bxX21xXdxX3xXexX1bx9ae9xX1cxX3xX1cxX17xd0dexX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xXcxX1bxXf3xX3xX1cxX1xXdx6af7xX1cxX8bxX3xX8dxX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX4x9a42xX1cxX1dxX3xX4xb487xX1cxX1xX3xX87x9238xX77xX3xX7xX99xX3xX12axXbxX3xXexX1xX1bxX89xX3xX2bxX21xXdxX3xX16xXbfxXdxX3xXexX77xX17xX1cxX3xX87xXa5xX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xX1xX25xX6xX3xX1cxX1xX3cxXbxX3x6aa5xX1xcbcaxX1bxX3xXex99fcxX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX1cxX89xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX87xX111xX1cxX3xXexXdxX89xXbxX3xXexb547xX4xX3xX87x9411xXexX3xX2bxe14fxX1cxX1dxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX1cxX1dxX17xXf3xX3xce9ax97e2xX4axX1baxX3xX2bx79a6xX3xX5xX111xX1cxX3xX2bxX30xcd2dxX1cxX1dxX3xX7xX6xX1cxX1dxX3xX64xX1xX3cxXexX3xXdexX125xX1cxX3xX2bxX29xX3xX5cxbbebxX3xX1xXa5xXdxX3xX1cxX1dxX1xXc7xX3x788cxX1b9xd0f1xX62xX3x707axX1xX12axXexX3xX87xXdxX29xX1bxX3xX16xXbfxXdxX3xX87xX12axX77xX3xX1dxXdxXbfxXdxX3xXexX1axX30xXbfxX4xX3xX4xX1xX1bxXf3xX89xX1cxX3xX2bxXdxX8bxX3xX8dxX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX4xX1xX77xX3xX87xXdxX89xXexX8bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX7xX99xX3xX2bxX2cxXexX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX46xXa5xXexX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX1bxX3cxX1cxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX16xX17xX77xX3xX4xX1bxX21xXdxX3xXexX1bxXeexX1cxX3xX1cxX17xXf3xX62xX3xbd2exX1cxX1dxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX4xX120xX1cxX1dxX3xX1cxX111xX1bxX3xX156xX1xX125xX3xX1cxdc9axX1cxX1dxX3xX4xX1xc140xX3xX12axXbxX3xXexX1xX1bxX89xX3xX2xX1eax76f3xX3xXexX1xX6xXf3xX3xX16xXdfxX3xX1b9xe6a8xX2a4xX3xX2bxX21xXdxX3xX16xXbfxXdxX3xX4xX12axX4xX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xX1xX25xX6xX3xX1cxX1xX3cxXbxX3xX156xX1xX158xX1bxX3xX4x8ecaxX1cxX3xX5xX2cxXdxX3xXexX15cxX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexX1axXc7xX3xX1dxXdxX12axX3xX5xX111xX1cxX3xXexXbfxXdxX3xe64bxX1eaxX1eaxX3xXexbc58xX3xbd08x8e95xX76xX3xXexX1axX77xX1cxX1dxX3xXexX1axX30xX1c7xX1cxX1dxX3xX1xX31xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX87xX111xX1cxX3xX156xX1xX8dxX1cxX1dxX3xX2bxX2cxXexX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX46xXa5xXexX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX1bxX3cxX1cxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xX0xXdxX46xX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxX46xXf3xX3xX16xX6xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xd036xX1bxX77xX4xX3xX4xX77xX3xXexX1xX10xX3xX5cxX6xXexX3xX5cxX1bxX77xX4xX3xXexX1xX77xX6xX3xXexX1xX1bxX6xX1cxX3xXexX1xX1bxX77xX1cxX1dxX3xX46xX6xXdxX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX4xX46xX7xX66xXbxX1xX77xXexX77xX66xX4xX6xXbxXexXdxX77xX1cxX9xXaxXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX5cxX1ddxX3xX59xXa5xXdxX3xX1cxX1dxX1xXc7xX3xX1e8xX1b9xX1eaxX62xX3x9589xX64xX1dxX1bxX183xX1cxca02xX3xac7exX10xX1bxXexX10xX1axX7xab75xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xX5cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX5cxX1ddxX3xX59xXa5xXdxX3xX1cxX1dxX1xXc7xX3xX1e8xX1b9xX1eaxX62xX3xX3d6xX64xX1dxX1bxX183xX1cxX3dcxX3xX3dexX10xX1bxXexX10xX1axX7xX3e5xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX66xXbxX1xX77xXexX77xX66xX77xX1axXdxX1dxXdxX1cxX6xX5xX66xX7xX1axX4xX9xXaxX4axX4axX4xX62xX87xX6xX77xX364xX1bxX6xX1cxX1dxXexX1axXdxX62xX16xX1cxX4axX5cxX10xX7xX156xXexX77xXbxX4axX1bxXbxX5xX77xX6xX5cxX10xX5cxX4axX1dxX2xX2f7xX4xX156xcfa0xb67bxX5cxX4xX77xX156xX4axX1b9xX1eaxX2xaa0cxea13xX1eaxX1baxX47exX1b9x726cxX4axX2xX47exX2f7xc371xX483xX1eaxX483xX47exX1dxX1x8ccdxX7xX62x6b24xXbxX1dxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3dcxX4axX4axXdxX46xX6xX1dxX10xX7xX62xX16xX77xX16xX62xX16xX1cxX4axX474xX488xX1eaxX1eaxX4axX1bxXbxX5xX77xX6xX5cxX10xX5cxX4axX1dxX2xX2f7xX4xX156xX473xX474xX5cxX4xX77xX156xX4axX1b9xX1eaxX2xX47dxX47exX1eaxX1baxX47exX1b9xX483xX4axX2xX47exX2f7xX488xX483xX1eaxX483xX47exX1dxX1xX48fxX7xX62xX492xXbxX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX14xX3xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX3xX364xX1bxX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxXexX3xX2bxX30xX31xX4xX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX1bxX3cxX1cxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX1xXdfxX1cxX1xX3xX2xXaxX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX13xX14xX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX5cxX1ddxX3xX59xXa5xXdxX3xX1cxX1dxX1xXc7xX3xX1e8xX1b9xX1eaxX62xX3xX3d6xX64xX1dxX1bxX183xX1cxX3dcxX3xX3dexX10xX1bxXexX10xX1axX7xX3e5xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX5cxX1ddxX3xX156xXdxX89xX1cxX3xX7xX99xX3xX4xX25xX3xX4xX1bxXa5xX4xX3xX1dxb219xXbxX3xX16xXbfxXdxX3xXc2xX1xXc4xX3xXexXc7xX4xX1xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXcxX3cxXbxX3xXc2xX3cxX1cxX3xXdexXdfxX1cxX1xX3xX87xX111xX1cxX3xX5xe44exX3xX1xXa5xXdxX3xX1cxX1dxX1xXc7xX3xX1e8xX1b9xX1eaxX3xXexX2cxXdxX3xX64xX1xX3cxXexX3xXdexX125xX1cxX3xX1cxX1dxX17xXf3xX3xX1b9xX47dxX4axX1eaxX1baxX3xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX87xX111xX1cxX3xX2bxX30xX31xX4xX3xX156xcdeexX3xX16xaf94xX1cxX1dxX3xX7xX99xX3xXexX1xX12axX77xX3xX1dx9d9bxX3xX87xX89xX3xXexb8a3xX4xX3xXexX1axX77xX1cxX1dxX3xX4xX12axX4xX3xX4xX1bxXa5xX4xX3xX2bxX17xX46xX3xXbxX1xX12axX1cxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX7xX77xX1cxX1dxX3xXbxX1xX30xX42xX1cxX1dxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xX1fxX1bxX6xX1cxX3xX1xbea6xX3xX1dxXdxcd5dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX2bxX1bfxX3xX2bxXdxX3xcc0bxX1bxX21xX1cxX1dxX3xX156xX29xX3xXexX15cxX3xX156xX1xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX4xX1bxXa5xX4xX3xX2bxX17xX46xX3xXbxX1xX12axX1cxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX2bxX69xX3xX16xX637xX3xX1xX183xXdxX3xXexX1xX12axX1cxX1dxX3xX2afxX4axX1b9xX1eaxX2xX47dxX3xX156xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX4xX12axX77xX3xX87xX1bxXa5xX4xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xXexXdfxX46xX3xX4xX12axX4xX1xX3xX1ax7765xXexX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX12axX4xX3xX4xX6xX46xX3xX156xX89xXexX3xX4xX125xXdxX3xX4xX12axX4xX1xX3xX1cxX5efxX1cxX3xX156xXdxX1cxX1xX3xXexX89xX3xX4xXc4xX6xX3xX46xXdfxX1cxX1xX62xX3xXc2xX12axX4xX3xX364xX1bxX6xX1cxX3xX4xX1x8bbexX4xX3xX2bxX17xX46xX3xXbxX1xX12axX1cxX3xX4xXc4xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX30xXbfxX4xX3xX2bxX1bfxX3xX156xX1xX8dxX1cxX1dxX3xX1dxX5c2xXbxX3xX1cxX1xX6xX1bxX3xX156xX29xX3xXexX15cxX3xXexX1xX12axX1cxX1dxX3xX2afxX3xX16xX17xX3xXexX1xX10xX77xX3xX4xX12axX4xX3xX4xX1xX1bxXf3xX111xX1cxX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xbecfxX1cxX3xXex8d6fxX4xX1xX8bxX3xX156xX89xXexX3xX364xX1bxX125xX3xXexX21xXexX3xX1cxX1xX17fxXexX3xX4xXc4xX6xX3xX4xX1bxXa5xX4xX3xX1dxX5c2xXbxX3xX1dxXdxX68exX6xX3xXcxX69xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX76xX77xX1cxX6xX5xX5cxX3xXcxX1axX1bxX46xXbxX3xX16xX17xX3xXc2xX1xXc4xX3xXexXc7xX4xX1xX3xXcxX3cxXbxX3xXc2xX3cxX1cxX3xXdexXdfxX1cxX1xX3xX5xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX87xX111xX1cxX3xX1cxX21xXdxX3xX5xX2cxXdxX3xX2bxX17xX46xX3xXbxX1xX12axX1cxX3xXexX1axX30xXbfxX4xX3xX156xX1xXdxX3xXexXdxX89xX1cxX3xXexXbfxXdxX3xX46xXa5xXexX3xXexX1xX36xX6xX3xXexX1xX1bxX3cxX1cxX3xX4xX1bxX21xXdxX3xX4xd4f0xX1cxX1dxX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX21xX4xX3xX2bxX1bfxX3xX12axXbxX3xXexX1xX1bxX89xX3xX1cxX1xX3cxXbxX3xX156xX1xX158xX1bxX3xX5xX111xX1cxX3xXexXbfxXdxX3xX1b9xX2afxX2a4xX3xX2bxX21xXdxX3xX16xXbfxXdxX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xX1xX25xX6xX3xX4xXc4xX6xX3xX1cxX1xX6xX1bxX3xXexX1axXc7xX3xX1dxXdxX12axX3xX5xX111xX1cxX3xXexXbfxXdxX3xX1xX17xX1cxX1dxX3xXexX1axX292xX46xX3xXexX2fcxX3xX2fexX2ffxX76xX3xX156xX1xXdxX89xX1cxX3xX4xX292xX1cxX1dxX3xXexX1x8c60xX1cxX1dxX3xXexX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xX46xX2cxXdxX3xX7xX77xX1cxX1dxX3xXbxX1xX30xX42xX1cxX1dxX3xXexXdxX89xXbxX3xXexX17bxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX292xX1cxX1dxX3xX16xX17xX3xX156xcf90xX77xX3xX5cxX17xXdxX3xX1dxXeexX1cxX3xX2xX3xX1cxX292xX46xX62xX4axX62xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX77xX5cxXf3xXaxX12xX1edxX1xX2cxX46xX3xX59xX1bxX7a0xX1cxX4axX5fxX60xX5fxX66x740cxX6xX7xX1xXdxX1cxX1dxXexX77xX1cxX0xX4axXbxX12


Các tin đã đưa

Bước khởi đầu nhiều trắc trở

Bước khởi đầu nhiều trắc trở
2019-06-26 06:44:53

QĐND - Hội nghị kinh tế mang tên “Từ hòa bình tới thịnh vượng” được cho là nhằm hỗ trợ Palestine về kinh tế, diễn ra tại Bahrain từ ngày 25 đến 26-6, do Mỹ đồng tổ chức với...

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu

“Cơn khát” đe dọa toàn cầu
2019-06-21 05:58:23

QĐND - Nước sạch luôn được coi là yếu tố mang tính chất sống còn đối với mỗi gia đình, mỗi quốc gia và cũng là vấn đề lớn mà thế giới phải đối mặt trong nhiều năm qua. Báo cáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết