Cập nhật: 05/10/2021 06:42 GMT+7
48eexed43x8fc1xd41ax10c95x8f35xe5e3x7189xcd9axX7x10ab4x4adbxed04x8ba7xca12xa47exX5xec73xXax7654x836cxc686xX3xX7xa67fxX3xX4xf8a2xX3xXaxe8a2xfb75xXdxX3xXexX1x9620xfcf3xXdxX3xXexX1xac17xff73xfa4dxX3xXexX1xe182xX2axXaxX3x11b7exc69bxX3xXexX1x57b4xf8dcxX2axX2bxX3xe7fbxX24xXdxX3xX33xc245xXdxX3xXcx97d5x12714xX2axX2bxX3x10ea2xX47xX1exX4xX0x52b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a11xX10xX6x11df6xXaxX12x12c6exXcxXdxX2axX3xXcxc0b8xX4x86a1xX3x8a99xX3xX13xX14xX3xXexX47xa7a7x1011exX2axX3x4f51xX1exX3xX7xX17xX3xX4xX1axX3x49d9xX1dxX1exXdxX3xXexX1xX23xX24xXdxX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX2ax856cxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX33xX42xXdxX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX3xXexX46xX23xX2axX2bxX3xX2axX1x10f62xX2axX2bxX3xX2axX2bx4d80xX76xX3xXexX42xXdxX3xX7ax116ebxXdxX3xX4xX1x12150xX2axX1xX3xcedbxX47xX76xX34xX2axX3xXcxa571xX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3xad8bxX23xX10xX3xfe9cxXdxX62xX10xX2axX3xXexXdxX2axX3xX46x6900xX2axX2bxX3xXebxX2fxX4xX3xa438xXdxX2axX1xX3xX1dx613bxX3xff6axX1xb406xX2axX2bxX3xXexX108xX2axX3xXexX46xc89fxX2axX2bxX3xX4xX6xX3dxX3xX106xcec5xXexX3xX62xe12axX6xX3xXexX46xX77xX2axX3xXexX1xc15dxX6xX3xXexX1xX47xee1exX2axX3xX1dxX38x7313xX4xX3xX106x12c27xX3xX33xXc5xX23xX3xXexX1x8adbxX2axX2bxX3xX2xX50x7fbdxc0fcxX146xX147xcf88xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xX0xXdxX3dxX2bxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX14axX7axX6xX23xXd6xX47xX6xX2axX2bxXexX46xXdxX14axX33xX2axX50xX62xX10xX7xX106xXexX23xXbxX50xX2axX10x5d59xX7xX50xX146xX2x6958xX147xX50xX18cx94ffxX62xX146xX147x8564xX18cxX146xX2xX146xXexX2xX194xX2xa277x11cd0xX146xX5xX2xX14ax9e11xXbxX2bxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12x6d0axX24xXdxX3xX62xXdx9007xX2axX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX13xX14xX3xXfexX6xXexX1xX10xX46xXdxX2axX10xX3xb60dxX14axX3xXcxX6xXdxX14axX3x12046xX2axX1x6da7xX3xba8bxX10xXexXexX76xX3xf84axX3dxX6xX2bxX10xX7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xX5fxX104xX2axX2bxX3xXexX1xX108xX2axX2bxX3xXex10e5cxX2axX3x61dfx79e3xf57cxX3xX65xX21fxX1xX140xXbxX6dxX3xX4xX1xX23xX3xX7axXdxX11bxXexX3xX1bfxX24xXdxX3xX62xXdxX1c5xX2axX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX13xX14xX3xXfexX6xXexX1xX10xX46xXdxX2axX10xX3xXcxX6xXdxX3xXexX1xX10xX23xX3xX5xe2c9xX4xX1xX3xXexX46xa75cxX2axX1xX3xX33xXc5xX23xX3xXexX1exXdxX3xX18cxX50xX2xX147xX3xX4xX1axX3xXbxX1xX140xXexX3xX7axXdx7f1bxX47xX3xXexX24xXdxX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xXexa6aaxX3dxX3xab1cxX2bxX1xXdxX77xX2axX3xX4xX6bxX47xX3xX1e0xX1xXdxX11bxX2axX3xX5xX38xX134xX4xX3xX33xXc5xX3xX4bxX47xX1exX4xX3xXexX11bxX3xX65xX1e0x820exX1f3xX2b1xX6dxX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xX13x5cebxXexX3xXd6xX47xX6xX2axX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX4xX21axXbxX3xX4xX6xX23xX3xX28exX1xXc5xX3xXcxX46xX2fxX2axX2bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x6c46xX3xX33xX42xXdxX3xX106xX77xX2axX1xX3xX1e0xX28exX28exX3xX46xXf6xX2axX2bxX3xX7axXc5xX3xXcxX6xXdxX3xX62xX11fxX3xX106xXdxX11bxX2axX3xX7xX17xX3xX2axX1xX2fxX4xX3xX1dxX11bxX2axX3xX83xXexX1xX21axXexX3xX7axX24xXdxX3xX4x7088xX6xX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX3xXexX46xX23xX2axX2bxX3xX4x1057axXdxX3xXexXddxX3xX4xX1xXd2xX2axX1xX3xX7xX140xX4xX1xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX25cxX3xXexX46xX38x116aexX2axX2bxX3xX1xX23xf9ecxX4xX3xXexX1xX11fxX4xX3xX1xXdxX1c5xX2axX3xX4xX140xX4xX3xX4xX6xX3dxX3xX106xX11bxXexX3xXebxX2fxX4xX3xXfexXdxX2axX1xX3xX1dxX38xX6xX3xX46xX6xX3xXexX46xX23xX2axX2bxX3xX1dxX1exXdxX3xXexX1xX23xX24xXdxX3xX4xX21axXbxX3xX4xX6xX23xX3xX33xX42xXdxX3xXbxX1xXd2xX6xX3xXd6xX47xX6xX2axX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX13xX14xX3xX2x8951xX3xX2ax6334xX3dxX3xXd6xX47xX6xX98xX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xdd07xXc5xX23xX3xX1dx5cd5xX47xX3xXexX1xX140xX2axX2bxX3xX190x12ea2xX3xX3dxX2ccxXexX3xX7xX1exX3xXexXddxX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX106xXdxX2axX1xX3xX62xX23xX6xX2axX1xX3xX4xX1axX3xX2axX1xXdxX34xX47xX3xX340xX2axX1xX3xX1xX38xXcdxX2axX2bxX3xX4xX32bxX6xX3xX13xX14xX3xX1dxX104xX3xX106xX1xX47xX76xX11bxX2axX3xX106xX1xXd2xX4xX1xX3xX4xX1xXd2xX2axX1xX3xXd6xX47xX76xX34xX2axX3xXcxXddxX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3xXebxXdxX62xX10xX2axX3xX2bxXdxX340xX3dxX3xX106xX1xX23xX340xX2axX3xXexX1xX47xX11bxX3xXbxX1xX24xXexX3xX33xX42xXdxX3xX1xXc5xX2axX2bxX3xX1xX1axX6xX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX3xX106xd9b3xX3dxX3xX5xX12fxXbxX3xX5xX47xX12fxX2axX3xX46xXf6xX2axX2bxX3xX4xX140xX4xX3xX2axX2bxXc5xX2axX1xX3xX4xX108xX2axX2bxX3xX2axX2bxX1xXdxX1c5xXbxX3xX13xX14xX3xX83xX1dxX1exXdxX3xX3dxX362xXexX3xX33xX42xXdxX3xX4xX140xXdxX3xX2bxXdxX140xX3xX2axX2bxXc5xX76xX3xX4xXc5xX2axX2bxX3xXexX3bdxX2axX2bxX98xX3xX106xX1xXdxX3xXexX1xX47xX11bxX3xX62xX23xX3xX4xX1xXd2xX2axX1xX3xX4xX140xX4xX3xX2axX1xXc5xX3xX2axX1xX12fxXbxX3xX106xX1xce87xX47xX3xXbxX1xX340xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX46xX340xX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xXcxXddxX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3xXe7xX23xX10xX3xXebxXdxX62xX10xX2axX3xX1dxX104xX3xX1dxX34xX3xX2axX2bxX1xX25cxX3xX7axXc5xX3xXcxX6xXdxX3xfe2bxX10xX3dxX3xX536x10390xXexX3xXexX23xXc5xX2axX3xX62xXdxX1c5xX2axX3xX4xX1xXdxX11bxX2axX3xXexX1xX47xX12fxXexX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX4xX32bxX6xX3xX13xX14xX3xX1dxX1exXdxX3xX33xX42xXdxX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX3xX4xf6a0xX2axX2bxX3xX2axX1xX38xX3xX3dxX6bxX4xX3xXexX1xX47xX11bxX3xX1dxX104xX3xX140xXbxX3xX62xd450xX2axX2bxX3xXexffb7xX3xXexX1xX35cxXdxX3xX4xX11fxX47xX3xXcxXddxX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3x9995xX23xX2axX6xX5xX62xX3xXcxX46xX47xX3dxXbxX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xXebxXc5xX3xXcxX6xXdxX3xX62xX11fxX3xX106xXdxX11bxX2axX3xX1dxX34xX3xX4xX12fxXbxX3xX1dxX11bxX2axX3xXexX1xX129xX6xX3xXexX1xX47xX12fxX2axX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX1dxX23xX24xX2axX3xX2xX3e9xX3xX33xX1exX2axX3xX1dxX38xX134xX4xX3xX106xX138xX3xX106xX11bxXexX3xX7axXcdxXdxX3xX4xX11fxX47xX3xXcxXddxX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3xXcxX46xX47xX3dxXbxX3xX33xXc5xX3xX21fxX1xX1axX3xXcxX1xX32bxX3xXexX38xX42xX2axX2bxX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX3xe294xX38xX47xX3xX5fxX24xX4xX3xX33xXc5xX23xX3xXexX1xX140xX2axX2bxX3xX2xX50xX146xX147xX146xX147xX14axX3xXcxX1xX10xX23xX3xXexX1xX129xX6xX3xXexX1xX47xX12fxX2axX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX1dxX23xX24xX2axX3xX2xX3e9xX3xXebxX2fxX4xX3xXfexXdxX2axX1xX3xX4xX6xX3dxX3xX106xX11bxXexX3xX1dxX11bxX2axX3xX2axX3bdxX3dxX3xX146xX147xX146xX2xX3xX3dxX47xX6xX3xXexX3bdxX2axX2bxX3xX4xX38xX35cxX2axX2bxX3xX7xX1exX3xX1xXc5xX2axX2bxX3xX1xX1axX6xX3xX536xX47xX21axXexX3xX106xX1xX4eaxX47xX3xX4xX32bxX6xX3xX13xX14xX3xXexX46xX25cxX3xX2bxXdxX140xX3xX146xX147xX147xX3xXexd957xX3x73a5xX2b1xX5adxX14axX3xX1e0xX140xX4xX3xX2axX1xXc5xX3xXbxX1xX28bxX2axX3xXexXd2xX4xX1xX3xXexX1xX38xX39xX2axX2bxX3xX3dxX24xXdxX3xX4xX1xX23xX3xX7axXdxX11bxXexX3xX1dxXdxX34xX47xX3xX2axXc5xX76xX3xX1dxX11bxX2axX3xX2axX6xX76xX3xX33x12091xX2axX3xX4xX1xX38xX6xX3xXexX1xX27dxX3xX1dxX24xXexX3xX1dxX38xX134xX4xX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xX21fxX1xX140xXexX3xX7axXdxX27dxX47xX3xX4xX32bxX6xX3xX7axXc5xX3xXcxX6xXdxX3xX62xX11fxX3xX106xXdxX11bxX2axX3xX4xX57axX2axX2bxX3xX2axX77xX47xX3xX33xX34xX3xX4xX1xXdxX11bxX2axX3xXexX1xX47xX12fxXexX3xX4xX32bxX6xX3xX4xX1xXd2xX2axX1xX3xXd6xX47xX76xX34xX2axX3xXcxXddxX2axX2bxX3xXexX1xX1exX2axX2bxX3xXebxXdxX62xX10xX2axX3xX33xX34xX3xX33xXdxX1c5xX4xX3xX106xX11bxXexX3xX1xX134xXbxX3xX4x122d7xX2axX2bxX3xX4xX140xX4xX3xX1dxf991xX2axX2bxX3xX3dxXdxX2axX1xX3xXexX46xX23xX2axX2bxX3xX4xX24xX2axX1xX3xXexX46xX6xX2axX1xX3xX33xX42xXdxX3xXcxX46xX47xX2axX2bxX3xX4bxX47xX1exX4xX14axX3xXebxXc5xX3xX62xX11fxX3xX106xXdxX11bxX2axX3xX2axX1axXdxX1ebxX3xX83xXcxX46xX112xX2axX2bxX3xXexX28bxX3dxX3xX4xX32bxX6xX3xX4xX1xXdxX11bxX2axX3xXexX1xX47xX12fxXexX3xX4xX1x87adxX2axX2bxX3xXexX108xXdxX3xX5xXc5xX3xX4xX6xX3dxX3xX106xX11bxXexX3xX1dxX27dxX3xX1dxX340xX3dxX3xX7axX340xX23xX3xX1xX134xXbxX3xXexX140xX4xX3xX33xX42xXdxX3xX1dxX7c3xX2axX2bxX3xX3dxXdxX2axX1xX3xX1xX262xX2axX1xX3xXexX1xXc5xX2axX1xX3xXexX1xX25cxX3xXexX46xX38xX35cxX2axX2bxX3xX3dxXcdxX3xX33xXc5xX3xX4xX108xX2axX2bxX3xX7axXf6xX2axX2bxX98xX14axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX23xX62xX76xXaxX12xX5fxXc5xX3xX651xXdxX2axX1xX50xXebxX140xX23xX3xXcxXdxX2axX3xXexX6bxX4xX0xX50xXbxX12


Các tin đã đưa

“Làn gió mới” trong quan hệ Mỹ-EU

“Làn gió mới” trong quan hệ Mỹ-EU
2021-10-02 06:53:39

BNEWS - Ý tưởng thành lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới châu Âu vào tháng Sáu, với tham vọng làm sâu sắc hơn mối...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết