Cập nhật:  GMT+7
6887xcc26xdf65xdc2bx12260x146c7xd862x9413x15eefxX7xcd28x13373x8f1dx86f9xc950x137c9xX5x120a3xXaxbf1bx11f8axc6bfxX3xX4xdd80x8713xX1xX3x9818xcbcax9f2cxX3xX1x8f3cxeb7exX3x6efexX21xX17xX3xX18xb776xX21xX3xXcx13bcbxX21xX18x125aaxX3xca39xX21xf6c7xX4xX3xX4xX21xX18xX2fxX3xX4x109aexXbxX3x7509x880exX3x860fxX1xdce7xX3xX7xX1cxXexX3xXexX1xf6c3xde9cxX18xX2fxX3xX4xX1xX1dxX3x10975xX2fxX6xX0xb401xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx70d7xX10xX6x135b7xXaxX12x10478xb01dxX6ex96e3xX6exX55xX3xde29xX3xb2e0xea8bxXdxX3xX7xccb5xX3xX13xX14xX3xXexX78xXdxX3x79e4xXdx1383fxX18xX3xX68xc5a8xXbxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX85xXdxX18xX6bxX6xX3xXcxX1xX1dx15be6xX6xX7xX3x153b8xX2cxX10xX10xX18xfc80xXdxX10xX5xX6bxX3xX18xX2fxb3b1xc259xX3xX2x1358cxX59xda2axX3xdf0dx16060xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX23xX21xX17xX3xX18xX28xX21xX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX4xX21xX18xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xX1xX44xX3xX7xX1cxXexX3xXexX1xX4cxX4dxX18xX2fxX3xX4xX1xX1dxX3xX55xX2fxX6xX71xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe848xX1dxX6bxXaexXaxX12xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX3xXa0xX2cxX10xX10xX18xXa5xXdxX10xX5xX6bxX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX28xXexX3xXbxX1xX44xX6xX3xX13xX14xX3xX7xde9bxX3xX42xX1x11c2dxX18xX2fxX3xX4xX138xX18xX2fxX3xX1bxX33xX3xX4xccb1xX3xXexX1x8245xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX21xX17xX3xXb5x14555xX3xX5xXadxX3xX2fxf700xX3xX18xX1xX4cxX18xX2fxX3xXb5xXb6xX3xXexX1xX138xX18xX2fxX3xXexXdxX18xX3xXb5xXdxa96axX21xX3xX18xXadxXaexX3xXex936exXdxX3xXbxX1xX44xX6xX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX71xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX3xXa0xX2cxX10xX10xX18xXa5xXdxX10xX5xX6bxc10bxX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX7xX134xX3xX3fxX4cxX8bxXexX3xX23xX21xX6xX3xX5x9849xX18xX3xX2cxX6xX18xX1xX3xXb5xc291xX3xX18xX28xX21xX3xX18xX4cxX17dxX4xX3xX18xXadxXaexX3xX4xX21xX18xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xX1xX44xX3xX7xX1cxXexX3xXexX1xX4cxX4dxX18xX2fxX3xX4xX1xX1dxX3xX55xX2fxX6xX3xXb5xX149xX3xX7x8d7axX3xX6bxX145xX18xX2fxX3xXexX2cxX1dxX18xX2fxX3xX4xX21x1562exX4xX3xf68cxX21xX18xX2fxX3xXb5xX20fxXexX3xf4d3xX3xf063xX42xX2cxX6xXdxX18xX10xX71xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1dxX6bxXaexXaxX12xX0xXdxX9cxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx93f5xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXax11fb4xXdxX6bxXexX1xc61exX3xX2xXb3x11b69xX25fxXbxX212x159b2xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX25bxX3x1176cxXb3xX25fxXbxX212xX263xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX59xX59xX4xX71xX1bxX6xX1dxX23xX21xX6xX18xX2fxXexX2cxXdxX71xX3fxX18xX59xX6bxX10xX7xX42xXexX1dxXbxX59xX18xX10xX256xX7xX59xXb3x13f90xX25fx77cexX59xX2xX2x13486xX6bxX2xX25fx14da1xX2xX25fxX2xXb1xXexX26dxX2a1xXb3xa5f9xX5xX29bxX75xX6xX2xX71xa42cxXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1xX20xX21xX3xX23xX21xX17xX3xX18xX28xX21xX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX4xX21xX18xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xX1xX44xX3xX7xX1cxXexX3xXexX1xX4cxX4dxX18xX2fxX3xX4xX1xX1dxX3xX55xX2fxX6xXaxX3xX256xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xXb3xX25fxX25fxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX26dxXb3xX25fxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX12xX77xX78xXdxX3xX7xX7cxX3xX13xX14xX3xXexX78xXdxX3xX85xXdxX87xX18xX3xX68xX8bxXbxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX85xXdxX18xX6bxX6xX3xXcxX1xX1dxX9cxX6xX7xX75xXa0xX2cxX10xX10xX18xXa5xXdxX10xX5xX6bxX71xX3xeb8dxX18xX1xX25bxX3xX247xX55xX55xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1dxX6bxXaexXaxX12xXcxX2cxX4cxX17dxX4xX3xXb5xX158xX1a7xX3xX55xX2fxX1dxX78xXdxX3xXexX2cxX4cxX21bxX18xX2fxX3xX13xX14xX3xee4dxX18xXexX1dxX18xXdxX3xX10axX5xXdxX18xX42xX10xX18xX3xX4xX40xX18xX2fxX3xX1bxXadxXaexX3xXexX1caxX3xX5xX1dxX3xX18xX2fxX78xXdxX3xX3fxX175xX3xX3fxXdxb67dxX4xX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xXb5xX6xX18xX2fxX3xX212xX10xX9cxX3xX212x12329xXexX3xX4xX21xX18xX2fxX3xX4xX3cxXbxX3xX3fxX40xX3xX42xX1xX44xX3xX7xX1cxXexX3xXexX1xX4cxX4dxX18xX2fxX3xX4xX1xX1dxX3xX55xX2fxX6xX3xX3fxXadxX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2cxX1c1xX18xX2fxX3xX23xX21xX6xX18xX3xX1xX3cexX3xX2fxXdx8170xX6xX3x146bbxX6xX7xX1xXdxX18xX2fxXexX1dxX18xX3xX3fxXadxX3xX10ax112c1xX4xX3x15cc5xXdxX18xX1xX3xX7xX134xX3xX1bx11ae5xX3xX17xX18xX1xX3xX1xX4cxX21bxX18xX2fxX3xX18xX2fxX1xXdxX87xX9cxX3xXexX2cxfdcaxX18xX2fxX3xX18xX28xX21xX3xXb5xXdxX175xX21xX3xX18xXadxXaexX3xX6bxXdxc68bxX18xX3xX2cxX6xX71xX3xXcxX21xXaexX87xX18xX3xX1bxX33xX3xX18xXadxXaexX3xXb5xX4cxX8bxX4xX3xX55xX2fxX1dxX78xXdxX3xXexX2cxX4cxX21bxX18xX2fxX3xX10axX5xXdxX18xX42xX10xX18xX3xXb5xX4cxX6xX3xX2cxX6xX3xX18xX2fxX6xXaexX3xX7xX6xX21xX3xX4xX21xX20fxX4xX3xX1xX20fxXdxX3xXb5xXadxX9cxX3xX3fxX17dxXdxX3xX138xX18xX2fxX3xX6exX4cxX4dxX18xX2fxX3xX55xX2fxX1xX445xX3xX75xX3xX247xX1x12a10xX3xX18xX1xXdxX3cexX9cxX3xX6ex89aaxX18xX3xXbxX1x10211xX18xX2fxX3x115fbxXaexX3xX1bxX6xX18xX3xX4xX138xX18xX2fxX3xXexX1cxX4xX3xX18xX2fxX1dxX78xXdxX3xX7x14d3dxX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX4cxX4dxX18xX2fxX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX1bxX87xX18xX3xXexX1xX175xX9cxX3xX68xX20fxXdxX3xX18xX2fxX1xX445xX3xX3a6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX13xX21xX18xXdxX4xX1xX1a7xX3xX77xX7cxX4xX71xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX1dxX6bxXaexXaxX12xX247xX40xX18xX2fxX3xXexX2cxX1dxX18xX2fxX3xX4xX21xX20fxX4xX3xX2fx8f46xXbxX3xX18xXadxXaexX3xX138xX18xX2fxX3xX10axX5xXdxX18xX42xX10xX18xX3xXb5xXb6xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX3fxX175xX3xX18xX1xX427xX18xX2fxX3xX1xX20xX21xX3xX23xX21xX17xX3xX42xX1xXdxX3xX18xX4cxX17dxX4xX3xX18xXadxXaexX3x1627cxX1x15a30xX3xXexX2cxX8bxX3xX55xX2fxX6x12e49xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX145xX4xX3xX4xX1xXdxX28xX18xX3xX6bxX445xX4xX1xX3xX23xX21xdadaxX18xX3xX7xX4f8xX3xX21bxX3xX21dxX42xX2cxX6xXdxX18xX10xX71xX3xX13xX33xXdxX3xX23xX21xX6xX18xX3xX1xX3cexX3xX2fxXdxX427xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX4cxX17dxX4xX3xXexX2cxX21bxX3xX18xX87xX18xX3xX4xX4d8xX18xX2fxX3xXexX1x127daxX18xX2fxX3xX42xX149xX3xXex100ebxX3xX42xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX4xX1cxX1dxX3xX1bxX21xX20fxX4xX3xXcxX2cxX21xX18xX2fxX3xX31xX21xX33xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX9cxX20fxXexX3xX42xX1xXdxX18xX1xX3xX42xX1xX44xX3xX4x106adxX21xX3xX9cxXadxX3xX13xX14xX3xX18xX2fxX1xXdxX3xX5xXadxX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX1bxX445xX3xX6bxX1dxX3xXexX1xX1cxX9cxX3xX1bxX6xXaexX3xX23xX21xX6xX3xX5xXb6xX18xX1xX3xXexX1xad82xX3xX13xX14xX71xX59xX71xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a6xX21xXexX1xX1dxX2cxXaxX12xaf1dxX1xX78xX9cxX3xX68xX21xX5c7xX18xX59xX6exX6fxX6exX75xX42axX6xX7xX1xXdxX18xX2fxXexX1dxX18xX0xX59xXbxX12

Phạm Huân/VOV-Washington

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào

Độc đáo lễ hội Voi lớn nhất của Lào
2023-02-19 06:38:00

VOV.VN - Hôm nay 18/2, tại tỉnh Xayaboury, Bắc Lào, Lễ hội Voi Xayaboury lần thứ 16 chính thức khai mạc. Đây là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết