Cập nhật:  GMT+7
94bcxd235xca59x11169x9be3x10f99x120b3xf179xe882xX7x12488xd720xd36axbd38x9525xe37exX5xad39xXaxe449x12497xb322x11189x99fbxX3x9f09x9848xaa3fxX3xX4xd7f1xX3xXexX19xf286xX3xX1axX1xdbeexX1axX3xX4xX1x9bafxX1axX1xX3xXex126bfxd1a5xX3xa5ddxd6a2xX3xf987xXdxd27exXdxX3xde76x123bfxe585xc088xXexX3x10eadxX3bxX1axX35xX3xX32xb395xXexX3x9b0bxX7xX2fxX6xX10xX5xf549x1249bxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX0xff55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xae39xXaxX12xcd1cxXcxXdxX1axX3xXcxac9exX4x9eefxX3xX4fxX3xa2d9xXdx126f0xX3bxX3xXbxX1x9c76xXdxX3xc865xXdxa3b4xX1axX3xX32x106c6xX4xX3x1038cxXdxe0b0xXexX3xX4x9585xX6xX3xXcxceacxX1axX35xX3xXexX1x117edxX3x9729xcaeexX3xX13xXdxX87xX1axX3xX1xe8d4xXbxX3xX3axX3bxX82xX4xX3xX6fxX13xX14xX15xX77xX3xX85xX7dxX3xXexXdxX3dxX1axX3xXexX2fxX25xX1axX1xX3xX1xb7d0xX6xX3xX8exX25xX1axX1xX3xXcxX2fxX3bxX1axX35xX3xX7bxb4cfxX1axX35x94e8xX3xXd5xX1axX35xX3xXcx125bbxX2fxX3xdb59xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX6cxXd8xX3xX32xa2acxX3xX8exc7cexX3cxX3xXex113ebxX3xX3axX3bxX6xX1axX3xX1axX35xd57fxXdxX3xX85xX7dxX3xXexX25xX1axX1xX3xXexX2fxXffxX1axX35xX3xX8exXffxXdfxX3xX5xd5cfxX4xX3xX35xXdxX6xX3xXexaad4xX1axX35xX3xfce4xX3xXa0xX1xX3bxX3xX85xX115xX4xX3xb720x987exX3xXcx10d15xX3cxX3xX8exX30xX3xX4xX1xXdxX3dxX21xX3xX32xX1dxX1axX35xX3xXexX2fxXdfxX1axX35xX3xX1axX1x1261dxX1axX35xX3xXexX1x1252cxX1axX35xX3xX35xX19xX1axX3xX32xX12fxX3cxc61bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxX21xX35xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5axX5axX4xX159xX8exX6xXdfxX3axX3bxX6xX1axX35xXexX2fxXdxX159xX85xX1axX5axX6cxX10xX7xXa0xXexXdfxXbxX5axX1axX10xd472xX7xX5axb009xbc16xX19axce29xX5axX2xX2xX19cxX6cxX199xX2xe846xX199xX19cxX2xX19axXexX19axX1a4x10867xX19axX5xX2xX159xf687xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX19xX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xX4xX1xX2axX1axX1xX3xXexX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xXdxX37xXdxX3xX3axX3bxX3cxX3dxXexX3xX40xX3bxX1axX35xX3xX32xX46xXexX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX4fxX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xXaxX3xX196xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX1a4xX19cxX199xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX19cxbe1exX19cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxXdfxX1axXaxX12xX13xX115xX4xX3xX5xX9exXa9xX1axX35xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xXbxX1xXdfxX1axX35xX3xXexXf6xX6xX3xX1xXdxX90xX1axX3xXexX2fxX9exX12cxX1axX35xX3xX85xecdaxX3xXex10fbdxX1axX3xX4xXd5xX1axX35xX3xXexXffxXdxX3xXexX1xXf2xX1axX1xX3xXbxX1xX82xX3xX14xX10xX8exX2fxXdfxX1axX3xX121xX3xXa0xX1xX3bxX3xX12bxX12cxX3xXcxX12fxX3cxX3xX8exX30xX3xX4xX1xXdxX3dxX21xX3xX32xX1dxX1axX35xXd8xX3xX1axX35xXf2xX3cxX3xX199xX2xX5axX1acxX5axX199x11269xX199xX19axX159xX3xf5a0xX1axX1xX16xX3x1026axf15exX50xX5axXcxXcx9b1ax9714xa217xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX12xX50xX1xX14exXexX3xX8exXdxX33xX3bxX3xXexXffxXdxX3xX4xX3bxX46xX4xX3xX1x10fe5xXbxX3xX4xX94xX6xX3xX14xX46xXdxX3xX32xffdbxX1axX35xX3xX12bxX37xXdfxX3xX6xX1axX3xX13xX14xX15xX3xX8exXf2xX1axX3xX85xX7dxX3xXcxX2fxX3bxX1axX35xX3xX7bxXd5xX1axX35xX3xX1axX35xXf2xX3cxX3xX199xX2xX5axX1acxXd8xX3xXd5xX1axX35xX3xXe2xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX6cxX3xX4xX1xXdfxX3xX8exXdxX3dxXexX3xX4xX14exX4xX3xX4xX3bxX46xX4xX3xX40xX3bxX1axX35xX3xX32xX46xXexX3xX35xXdxX148xX6xX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX85xXf2xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xX6cxXdx9e6cxX1axX3xX2fxX6xX3xX35xX19xX1axX3xX1axX1xX9exX3xX1x110caxX1axX35xX3xX1axX35xXf2xX3cxX159xX3xXcxX2axX1axX1xX3xXex11c0fxX3xX32xX19xX3bxX3xX1axX11dxX21xX3xX199xX2adxX199xX19axX3xX32xX3dxX1axX3xX1axX6xX3cxXd8xX3xX8exXffxXdfxX3xX5xX115xX4xX3xX32xXefxX3xXa0xX1xXdxX3dxX1axX3xX1xd59cxX1axX3xX199xX2adxX2adxX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX85xXf2xX3xX35xX19xX1axX3xX19axX2adxX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX21xXffxX1axX35xX3xX121xX3xX12bxX12cxX3xXcxX12fxX3cxX3xX85xXf2xX3xX121xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX159xX3xX2bfxX1xX148xX1axX35xX3xX4xXdfxX1axX3xX7xX82xX3xX1axXf2xX3cxX3xX32xXefxX3xX85xX9exXa9xXexX3xX7xX82xX3xX5xXdxX90xX3bxX3xXexX1xX82xX1axX35xX3xXa0xX87xX3xXexX1xX9exX12cxX1axX35xX3xX1axXdxX87xX1axX3xX4xX94xX6xX3xX1axX11dxX21xX3xX199xX2adxX199xX199xX3xX85xXf2xX3xX5xXf2xX3xX4xXdfxX1axX3xX7xX82xX3xXexX1xXdxX90xXexX3xX21xXffxX1axX35xX3xX4xX6xXdfxX3xX1axX1xX269xXexX3xXa0xX33xX3xXexX385xX3xX1axX11dxX21xX3xX199xX2adxX2adx1116dxX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX12x12099xXdxX87xX1axX35xX3xXexX2fxXdfxX1axX35xX3xX1axX35xXf2xX3cxX3xX199xX2xX5axX1acxXd8xX3xX35xXdxd5b9xXdxX3xX4xX1xX75xX4xX3xX3cxX3xXexX3dxX3xXexXffxXdxX3xae19xX37xXdxX3x11d8bxX6x126c7xX6xX3xX4xX1xXdfxX3xX8exXdxX3dxXexX3xX32xXefxX3xX40xX37xX3cxX3xX2fxX6xX3xX85xX266xX3xX32xX266xX1axX35xX3xX32xX46xX3xX35xXdxX148xX6xX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX85xXf2xX3xX8exXdxX1axX1xX3xX7x95e5xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xX121xX3xXa0xX1xX3bxX3xX85xX115xX4xX3xX8exXdxX87xX1axX3xX35xXdxX49fxXdxX3xX35xXdxX148xX6xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xX85xXf2xX3xXbxX1xX2axX6xX3xXcxX12fxX3cxX3xX4b0xX37xXdxX3xX4b4xX6xX4b6xX6xX159xX3xX2bexX266xX3xX85xXdxX90xX4xX3xXa0xX1xXdxX3dxX1axX3xX2axXexX3xX1axX1xX269xXexX3xX2xX199xX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX8exX30xX3xXexX1xX9exX3afxX1axX35xX159xX3xX2bexX266xX3xX32xX266xX1axX35xX3xX32xX46xX3xX40xX37xX3cxX3xX2fxX6xX3xXa0xX1xXdxX3xX1xXf2xX1axX35xX3xXexX2fxX11dxX21xX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xXexX266xX3xXexb369xXbxX3xX8exXdxX33xX3bxX3xXexX25xX1axX1xX3xX121xX3xXa0xX1xX3bxX3xX85xX115xX4xX3xX1axX1dxXdxX3xXexX2fxX87xX1axX159xX3xX18xaecexX1axX35xX3xX1axX35xXf2xX3cxXd8xX3xXcxX98xX3xX4xX1xX75xX4xX3xXcxX2fxX11dxX1axX35xX3xX13xX9excab4xXdxX3xX5xXdxX7dxX21xX3xX7bxXf6xX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX4xX1xXdfxX3xX8exXdxX3dxXexX3xX2axXexX3xX1axX1xX269xXexX3xX46fxX2adxX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX32xXefxX3xX8exX30xX3xXexX1xX9exX3afxX1axX35xX3xXexX2fxXdfxX1axX35xX3xX4xX14exX4xX3xX4xX3bxX46xX4xX3xX32xX266xX1axX35xX3xX32xX46xX3xX85xX49fxXdxX3xX8exXdxX1axX1xX3xX7xX4f5xX3xX49xX7xX2fxX6xX10xX5xX3xX121xX3xX5xXf2xX1axX35xX3xX12bxX10xXdxXexX6xXd8xX3xXexX1xXf2xX1axX1xX3xXbxX1xX82xX3xX2bfxX6xX8exX5xX3bxX7xXd8xX3xXbxX1xX2axX6xX3xX12bxb56dxX4xX3xXa0xX1xX3bxX3xX12bxX12cxX3xXcxX12fxX3cxX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xX7bxX8bxX4xX3xXbxX1xX14exXdxX3xX85xXdxX87xX1axX3xX4xX94xX6xX3xX13xX14xX15xXd8xX3xX1xXdfxXffxXexX3xX32xX46xX1axX35xX3xX40xX12fxX3cxX3xX6cxX115xX1axX35xX3xX4xX14exX4xX3xXa0xX1xX3bxX3xX32xX30xX1axX1xX3xX4xX9exX3xX85x117cbxX1axX3xX6cxXdxX366xX1axX3xX2fxX6xXd8xX3xX32xcb7dxX3cxX3xX4xX3bxX46xX4xX3xX7xX82xX1axX35xX3xX4xX94xX6xX3xX1axX1xXdxX7dxX3bxX3xX1axX35xX9exX12cxXdxX3xX6cxX12fxX1axX3xX50xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1axX10xX3xX85xXf2xXdfxX3xXexX25xX1axX1xX3xX4xX37xX1axX1xX3xXa0xX1xX1dxX3xXa0xX1xX11dxX1axX159xX3xXcxX2fxXdfxX1axX35xX3xXa0xX1xXdxX3xX32xX1dxXd8xX3xX1axX1xXdxX7dxX3bxX3xX4xX3afxX3xX3axX3bxX6xX1axX3xX4xX94xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX32xX6xX1axX35xX3xXexX2fxXdxX33xX1axX3xXa0xX1xX6xXdxX3xXa0xX3dxX3xX1xXdfxXffxX4xX1xX3xX4xX66exXexX3xX35xXdxX37xX21xX3xX85xXdxX90xX1axX3xXexX2fxXa9xX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX12x12923xX1axX35xX3xXe2xX10xX1axX1axX10xX7xX5xX6xX1axX6cxX3xX4xX1xXdfxX3xX8exXdxX3dxXexX3xX13xX14xX15xX3xXa0xX87xX3bxX3xX35xX2e9xXdxX3xX4xX14exX4xX3xX8exX87xX1axX3xX4xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX19xX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xX4xX1xX2axX1axX1xX3xXexX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX269xX21xX3xX6cxX75xXexX3xXexX25xX1axX1xX3xXexX2fxXffxX1axX35xX3xX4xX1xXdxX3dxX21xX3xX32xX1dxX1axX35xX3xX85xXf2xX3xX32xXffxXexX3xX32xX9exXa9xX4xX3xX35xXdxX37xXdxX3xXbxX1xX14exXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1xXf2xX3xX1axX9exX49fxX4xX3xXbxX1xX5bexX3xX1xXa9xXbxX3xX85xX49fxXdxX3xX4xX14exX4xX3xX1axX35xX1xX30xX3xX3axX3bxX3cxX3dxXexX3xX4xX94xX6xX3xX13xX14xX15xXd8xX3xX5xX3bxX59cxXexX3xXbxX1xX14exXbxX3xX3axX3bxX82xX4xX3xXexX3dxX3xX85xXf2xX3xX4xX14exX4xX3xXexX1xXf6xX6xX3xXexX1xX3bxX59cxX1axX3xXexX2fxX9exX49fxX4xX3xX32xX1dxX159xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXdfxX6cxX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX4fxX6xX5xXdxX35xX1axX16xX3xX2fxXdxX35xX1xXexed4fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxXdfxX1axX35xX12xX2bfxX35xX3bxX3cxX366xX1axX3xX14xXf2xX0xX5axX7xXexX2fxXdfxX1axX35xX12xX0xXdxX12xX3xX6fxXcxXcxX2bdxX2bexX2bfxX77xX0xX5axXdxX12xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây
2023-08-22 06:00:00

(Tin Tức) - Theo Tân Hoa xã, quân đội Israel ngày 21/8 cho biết một phụ nữ Israel đã thiệt mạng và một người đàn ông bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công do một tay súng...

Đàm phán thất bại, phái đoàn ECOWAS rời Niamey

Đàm phán thất bại, phái đoàn ECOWAS rời Niamey
2023-08-21 06:37:00

VOV.VN - Không ngoài dự đoán của giới phân tích, cuộc đối thoại ngày hôm qua tại Niamey giữa phái đoàn Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Niger đã không...

Hỗ trợ vũ khí hay thúc đẩy Ukraine đàm phán?

Hỗ trợ vũ khí hay thúc đẩy Ukraine đàm phán?
2023-08-21 06:34:00

VOV.VN - Câu hỏi đặt ra hiện này là liệu phương Tây có cung cấp cho Kiev mọi thứ họ cần để giành lại lãnh thổ hay không? Nếu cuộc phản công của Ukraine không thành công, Mỹ và...

Châu Phi đã nóng, giờ lại thêm “nóng”

Châu Phi đã nóng, giờ lại thêm “nóng”
2023-08-19 11:40:00

(CAND) - Với tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực, kinh tế trên đà phát triển mạnh,... châu Phi được coi là khu vực quan trọng trong cán cân quyền lực toàn cầu. Do đó, đây là...

Đối phó Trung Quốc, Mỹ-Nhật-Hàn bắt tay!

Đối phó Trung Quốc, Mỹ-Nhật-Hàn bắt tay!
2023-08-19 11:36:00

QTO - Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác ba bên trước mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên trong cuộc gặp lịch sử của ba nguyên thủ quốc gia.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết