Cập nhật: 30/06/2020 06:53 GMT+7
85c7x106c4xcf2exb50bxec62xee04xb49excbd1xcfa8xX7xf3d1x90e0x109b8x8fffxbb27xb2c7xX5x88bbxXaxd141x107b4x9da4xXdxX3x10991xf877xedf0x9881xX3x101cdx10e9exa547xX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xc1e2xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xd1a5xX6xX3xcc50xX1x10a93xXdxX3xdcbaxX14xX3xff84xXdxc921xX19xX3xX13xf127xXbxX3x9de3xd0b1x8b2dxX4xX3xXexX28xXdxX3xcc12xX6xX5xXdxX0x8e03xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf4d3xXaxX12xf909xf287xX6dxed47xX6dx10c32xX3xa64exX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX19xX1axc6d1x8dcfxX3x90c8xacd5xX58x9cffxX3xXexX1xdf79xX19xX1axX3xd553xX4bxX6xX3xX72xX1axX1xfce4xX3xX96xX4bxX89xddcfxXexX3xX7xX4cxX3xX8bxad7ex98c2xX2xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX28xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX41xXdxX43xX19xX3xX13xX47xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxX3xXexX1xX43xc1cfxX3xX2xX8bxX3xXexX1xX3bxX19xX1axX70xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX72xX1axX1xX9dxX3xX96xX4bxX89xXa2xXexX3xX19xX1x8d8axX19xX3xXe5xX28xX19xX1xX3x9c56xX6xXdxX3xXex9729x93e7xX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX41xXdxX43xX19xX3xX13xX47xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxX3x10fa3xX53x1007exX72xfa9axfa22xX53xc4e5x9df2xX3xXexX11fxX1exX19xX1axX3xX11axXdxb24dxX4xX3xX1xcebbxX3xXexX11fxX47xX3xfa97xX1xb861xX19xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX53xX6xX5xXdxX3xX11axX88xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX43xX19xX3xX5xXdxX43xX19xX3xX96xX4bxX6xX19xX3xXexX1x9024xX4xX3xX1xXdxX157xX19xX3xX13xXdxX157xXbxX3xX17xX9dxX19xX1xX3xX1xX1exX88xX3xX3exf239xX19xX1xX3xX11axX88xX3xX1xX1exX88xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xX19xde39xXe5xX3xX8bx9b45xX2xXa9x108d7xX3xXexX1xX187xX4xX3xX1xXdxX157xX19xX3xb759xXa2xX3xX1xX1exX28xX4xX1xX3xX1xX15bxX3xXexX11fxX47xX3xX53xX6xX5xXdxX3xX11axca92xX3xX3exX1dxX1exX3xX11axX157xX3xXexX1xc161x10d13xX19xX1axX3xX6axbf44xX19x85f3xX3xX11axX88xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xX96xX4bxX89xXa2xXexX3xX3exX28xX1exX3xX5xX187xX4xX3xXexX19exX19xX1xX3xX6axcb45xX4xX1ebxX3xX3exX1dxX1exX3xX11axX157xX3xXexX11fxcecdxX3xX10xXe5xX1ebxX3xX4xX1xX112xXe5xX3xX6axe381xXexX3xc45axX4bxX19xX1axX3xX17xX14xXexX3xX11axe820xX3xXexX11fxX6xX19xX1axX1ebxX3xX3exX1dxX1exX3xX11axX157xX3xX19xX1xX1e9xX19xX3xX96xX4bxX89xX1d8xX19xX1ebxX3xXbxX1xX209xX3xX19x9d83xX1ebxX3xX1xX1exX88xX3xX3exX19exX19xX1xX3xX11axX88xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX70xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX0xXdxXe5xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX1exXdxX3xX6axX1exX19xX1axX3xX3exX6xX1exX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX6xX19xX3xX1xX1exX6xXexX3xX6axX1exX19xX1axX3xX4xX4bxX6xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX3exX1exX3xX5xXdxX10xX19xX3xX1xX1exXbxX3xX96xX4bxX1exX4xX3xXexX6xXdxX3xXe5xX6xX5xXdxX3xX1xXdxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX4xXe5xX7xX74xXbxX1xX1exXexX1exX74xX4xX6xXbxXexXdxX1exX19xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX28xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX41xXdxX43xX19xX3xX13xX47xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxXaxX3xX6axX6xXexX6xX74xX6axX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX28xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX41xXdxX43xX19xX3xX13xX47xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxXaxX3xX6axX6xXexX6xX74xXbxX1xX1exXexX1exX74xX1exX11fxXdxX1axXdxX19xX6xX5xX74xX7xX11fxX4xX9xXaxX58xX58xX4xX70xX3exX6xX1exX96xX4bxX6xX19xX1axXexX11fxXdxX70xX11axX19xX58xX6axX10xX7xX1c2xXexX1exXbxX58xX4bxXbxX5xX1exX6xX6axX10xX6axX58xX2xX19xX4bxX96xX2xX7xX6axXaaxX10xX1axX1exX4xX11fxX3exf258xa2cbxX1axXe5xX4bxXe5x1065cx9086xX58xX8bxX1b3xX8bxX1b3x933axX1b3xX8exX3d5xXaaxX1b3xX58xX1xX6axX3exX6xX3d5xX11fxX1xX11fxX89xX70xe5d3xXbxX1axXaxX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xbbeaxX58xX58xXdxXe5xX6xX1axX10xX7xX70xX11axX1exX11axX70xX11axX19xX58xX3cfx10c12xX1b3xX1b3xX58xX4bxXbxX5xX1exX6xX6axX10xX6axX58xX2xX19xX4bxX96xX2xX7xX6axXaaxX10xX1axX1exX4xX11fxX3exX3c8xX3c9xX1axXe5xX4bxXe5xX3cexX3cfxX58xX8bxX1b3xX8bxX1b3xX3d5xX1b3xX8exX3d5xXaaxX1b3xX58xX1xX6axX3exX6xX3d5xX11fxX1xX11fxX89xX70xX3e6xXbxX1axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3exX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX28xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX5xXdxX43xX19xX3xX1xX47xXbxX3xX96xX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xXe5xX6xX5xXdxX3xX1xX19exX19xX1xX3xX2xXaxX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX28xX19xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX41xXdxX43xX19xX3xX13xX47xXbxX3xX4axX4bxX4cxX4xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX72xX1axX1xX9dxX3xX96xX4bxX89xXa2xXexX3xX4xX22fxX19xX1axX3xX19xX1xf472xXe5xX3xXexX1afxX19xX1axX3xX4xX1e3xX1e4xX19xX1axX3xX7xX187xX3xX1xXdxX157xX19xX3xX6axXdxX157xX19xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xee3bxX3xX96xX4bxX6xX19xX3xX1xX88xX19xX1xX3xXbxX1xX3bxXbxX1ebxX3xXexX1e3xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX4xX36xX6xX3xX53xX6xX5xXdxX3xXexX28xXdxX3xXe5xXdxX1d8xX19xX3xX1cxc392xX4xX3xX11axX88xX3xXe5xXdxX1d8xX19xX3xXcxX11fxX4bxX19xX1axX3xX53xX6xX5xXdxX1b6xX3xX1xX15bxX3xXexX11fxX47xX3xX5xX187xX4xX3xX5xX1e3xX47xX19xX1axX3xX4xX1xX4bxX19xX1axX3x9999xXa9xX74xX14axX6xX1xX10xX5xX3xXexX11fxX1exX19xX1axX3xX4xX4bxX14xX4xX3xX4xX1xXdxXa2xX19xX3xX4xX1xX4cxX19xX1axX3xX1c2xX1xX36xX19xX1axX3xX3exX4cxX1ebxX3xX3exX28xX1exX3xX5xX187xX4xX3xX4xX187xX4xX3xX17xX1exX6xX19xX3xXexX28xXdxX3xX1c2xX1xX4bxX3xX11axX187xX4xX3xX14axX6xX1xX10xX5xX3xX11axX88xX3xX1c2xX1xX4bxX3xX11axX187xX4xX3xX3exXdxX43xX19xX3xX1axXdx970axXdxX3xX11axX5f8xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX19xX1e3xX5f8xX4xX3xX5xX3bxX19xX1axX3xX1axXdxX1d8xX19xX1axX3xX11axX5f8xXdxX3xX53xX6xX5xXdxX1b6xX3xX17xX1e3xX6xX3xX11fxX6xX3xX3exX14xX3xXexXdxX43xX4bxX3xX4xX1xX163xX3xX5xX88xXe5xX3xX4xX53exX3xX7xe9dcxX3xX17xX3bxX19xX1xX3xX1axXdxX3bxX3xXexX1xX187xX4xX3xX1xXdxX157xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX19xX1xXdxX157xXe5xX3xX11axX209xX3xX4xX36xX6xX3xX53xX147xX72xX149xX14axX53xX14cxX3xX638xX3xXe5xXdxX1d8xX19xX3xXcxX11fxX4bxX19xX1axX3xX53xX6xX5xXdxX70xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX3xX53xX147xX72xX149xX14axX53xX14cxX3xX17xX1e3xX47xX4xX3xXexX1xX88xX19xX1xX3xX5xb301xXbxX3xXexX1xX3bxX19xX1axX3x107f5xX58xX8bxX1b3xX2xXaaxX3xX11axX5f8xXdxX3xX19xX1xXdxX157xXe5xX3xX11axX209xX3xX1xX15bxX3xXexX11fxX47xX3xXexXdxXa2xX19xX3xXexX11fxX19exX19xX1xX3xX4xX1xX163xX19xX1xX3xXexX11fxX9dxX3xX11axX88xX3xda7dxX19xX3xX17xX9dxX19xX1xX3xXexX19exX19xX1xX3xX1xX19exX19xX1xX3xXexX28xXdxX3xX53xX6xX5xXdxX70xX3xXcxf667xX3xX8bxX1b3xX2xXaaxX3xX17xXa2xX19xX3xX19xX6xX89xX1ebxX3xX13xc433xX1cxX14cxX3xX41xX13xX4axX3xX6axX4bxX89xX3xXexX11fxX19exX3xX1x87e0xXbxX3xX17xX9dxX19xX1xX3xX1c2xd972xX3xXaaxX3xXexX1xX3bxX19xX1axX58xX5xc2f2xX19xX3xX17xb50dxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX3exX3bxX1exX3xX4xX3bxX1exX3xX11axX1d8xX3xX1xX1exX28xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX36xX6xX3xX39xX1xX3bxXdxX3xX3exX14xX70xX58xX70xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX6axX89xXaxX12xX39xX1xX28xXe5xX3xX13xX4bxX1e9xX19xX58xX6dxX6exX6dxX74xf80bxX6xX7xX1xXdxX19xX1axXexX1exX19xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết