Cập nhật: 23/06/2022 06:59 GMT+7
d7bx3c2ex6c94x8c84x1759x36d1xc1c7x3527x310fxX7x139ax9a83x76c0x65adx6d03x4591xX5xa4ddxXax81d5x1eebx81a1x65b5x706exX3x7e81x5e36xXexX3xXex8c49xXdxX3x7d3fx30c6xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15x1721xX3x124dx802bxX3xX5xd8axX4xX3xX4xba7cx84efxX3xX1xX14xX3xX16xc324xXbxX3x1740xX1x8709xX3xX3fxX1x7271xX15xX3x807cx1d0fxX3xXexX1xXdx39b2xX36xX3x1817x867dx8b03xX3xX51xX41xX4x7f6bxX3xXexX1xXdxX4exXexX3x20f0x383dxX0x6a5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a1cxX10xX6xX48xXaxX12xa73axXcxXdxX15xX3xXcxX35xX4x27b4xX3x6c17xX3xXcxX1xX10xX49xX3x6aadx121fxX4xX3xXex11f0xX15xX1xX3xX4x9bc7xX6xX3x6f1dxXdxb3eexX15xX3xX1x2405xXbxX3x57a8xX36x5950xX4xX3xX78xX96xX72x6238xX80xX58xX3xX4xX41xX3xX3fxX1xX49xa59exX15xX16xX3x9672x6cdfx49c9xXb7xXb7xX3xX15xX16x64f8xXdxX3xX15xX1x5545xX3xX60xX61xX3xXbxX1xX52xX3xX1xX93xX53xX3xXex8dddxX49xX15xX16xX3xXexXd0xc468xX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX51xX1dxX15xX1xX3xX16x36efxX53xX3xX15xX1xXdx3adexX36xX3xXexX1xX89xb324xX15xX16xX3x5d57xX49xX15xX16xX3x33e1xXb1xX53xX3xXd0xX6xX3xX15xX16xXc2xX53xX3xXb5xXb5xX63xb72cxX3xXexX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xXexXd0xX49xX15xX16xX3xX3fxX1xXdxX3xXf9xXdx3892xX4xX3xXexX1xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX53xX3xX51xX41xX4xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX4xXb1xX15xX3xXexXd0x4d90xX3xX15xX2exX3xX5xX31xX4xX3xXex6560xX51xX3xX3fxXdxX4exX51xX3xX15xX16xX89xc4d3xXdxX3xX7xXa1xX15xX16xX3xX7xX41xXexXb6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56ddxX49xX48xX53xXaxX12xX0xXdxX51xX16xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX63xX63xX4xXb6xX60xX6xX49xX9fxX36xX6xX15xX16xXexXd0xXdxXb6xXf9xX15xX63xX48xX10xX7xX3fxXexX49xXbxX63xX15xX10x68daxX7xX63xXb5xXb5xXb5xa006xX63xc078x45f1xX48xX1acxXb7xX10dxX1aax8134xXb5xX2xXexX2xX10dxX1adxXb5xX1acxX1adxX5xX2xXb6x52bfxXbxX16xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12x3851xX1xX36xX53xba39xX15xX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX3xX60xX61xX3xXexX1xX89xXf5xX15xX16xX3xX5xX98xX15xX3xXexXd0xX31xX4xX3xXexX1xX45xX15xX16xX3xX7xX6xX36xX3xXexXd0xXd7xX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX147xX3xXex23cdxX15xX1xX3x995cxX6xX3fxXexXdxX3fxX6xX58xX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX58xX3xX15xX16xXc2xX53xX3xXb5xXb5xX63xX10dxX63xXb5xXb7xXb5xXb5xXb6xX3x7798xX15xX1xX2bxX3x83cfxX10xX36xXexX10xXd0xX7xX63xXcxXcxa22ax5417xX2dxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12xX21bxX1xX52xXexX3xX60xXdxX1e0xX36xX3xXex5080xX3x4ea1xX6xX60xX36xX5xX3xXexX1xXbdxX15xX16xX3xX9fxX36xX6xX3xX18xX89xX15cxX15xX16xX3xX48xb492xX15xX3xX16x4080xXdxX3xXexX8axXdxX3xX4xX52xX4xX3xXbxX1xX41xX15xX16xX3xXf9xXdxX98xX15xX3xX4xX41xX3xX51xX3cxXexX3xXexX1dxXdxX3xXexXd0xbf24xX3xX7xX147xX3xX96xX72xXa7xX3xX147xX3xX2dxX10xX1a4xX3x7f25xX49xXd0xX3fxX58xX3xX18xX3cxX4xX3xXbxX1xX52xXdxX3xXf9xXdxX98xX15xX3xX96xX72xXa7xX3xXf9xXefxX3xX1xXc2xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX15xX1xXe9xX15xX3xX18xX1dxX49xX3xX147xX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX58xX3xXbdxX15xX16xX3xX246xX6xX51xXdx1321xX3xX20xX5xX6xX3fxX60xX6xXd0xX49xXf9xX3xX4xX1xX49xX3xX60xXdxX4exXexX3xX7xXa1xX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX3xX60xX61xX3xX51xX19xXexX3xX15xX1xXc2xX3xX4xX290xX6xX3xX4xX41xX3xXexX1xX1e0xX3xX15xX1xXdxXefxX36xX3xX1xXf5xX15xX3xX15x335bxX6xX58xX3xX48xX49xX3xX9fxX36xX53xX3xX51xXbdxX3xX51xX2exXdxX3xX1xX14xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX151xX15xX1xX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xXexX1xX89xX15cxX15xX16xX3xX4xX41xX3xX8exXexX3xX15xX1xX19xXexX3x884fxX82xX1adxX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX58xX3xX18xXbdxXdxX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX41xX3xX15xX1xXdxXefxX36xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX151xX15xX1xX3xX4xb04fxX15xX16xX3xX7xXa1xX15xX16xX3xX4xX1xX36xX15xX16xX3xXexXd0xX49xX15xX16xX3xX2xX3xX15xX16xXbdxXdxX3xX15xX1xXc2xXb6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12x190dxX15xX16xX3xX20xX5xX6xX3fxX60xX6xXd0xX49xXf9xX3xX4xX1xX49xX3xX60xXdxX4exXexX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xX9fxX36xX53xXefxX15xX3xXexX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX18xb67dxX3xXexXd0xXdxX1e0xX15xX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX1xXf5xX15xX3xX1aaxXb7xX3xXfexX10xX3xX4xX35xX36xX3xXexX1xX89xXf5xX15xX16xX3xXf9xXc2xX3xX51xX14xXexX3xX7xXa1xX3xX51xX52xX53xX3xX60xX6xX53xX3xXexXd0xX31xX4xX3xXexX1xX45xX15xX16xX3xXexX8axXdxX3xXexX217xX15xX1xX3xX21bxX6xX3fxXexXdxX3fxX6xX3xX60xX61xX3xXexX1xXdxX12bxXexX3xX1xX1dxXdxX3xX15xX3cxX15xX16xX3xX15xXefxX58xX3xX18x8bb4xX15xX16xX3xXexX1xX15cxXdxX3xX1xX2exX3xXexXd0xX9cxX3xXexXdxXefxX15xX3xX51xX3cxXexX3xX4xX1xX49xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX151xX15xX1xX3xX4xX52xX4xX3xX15xX1dxX15xX3xX15xX1xXe9xX15xXb6xX3xXcxX36xX53xX3xX15xX1xXdxX98xX15xX3xXf9xXdxX12bxX4xX3xXexX1xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX53xX3xX18xXc2xX49xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX4xXb1xX15xX3xXexXd0xX147xX3xX15xX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX151xX51xX3xX3fxXdxX4exX51xX3xX48xX89xX8axXdxX3xX18xXa1xX15xX16xX3xX18x6f98xX3xX15xX52xXexXb6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX1dcxXf5xX3xX9fxX36xX6xX15xX3xX3fxX1xXb1xX49xX3xX7xX52xXexX3xX18xX61xX6xX3xX4xX1xX19xXexX3xb178xbab0xX3xX78x85afx41f0x984dxX530xX80xX58xX3xXexXd0xXd7xX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xXf9xXc2xX49xX3xX7xX52xX15xX16xX3xXb5xXb5xX63xX10dxX3xX18xX411xX3xX5xXc2xX51xX3xXd0xX36xX15xX16xX3xX4xX1xX36xX53xX1e0xX15xX3xX3fxX1xX36xX3xXf9xX31xX4xX3xX4xX52xX4xX1xX3xXexX1xXc2xX15xX1xX3xXbxX1xXa1xX3xX275xX1xX49xX7xXexX3xX82xX3xX16x7ebexX15xX3xX60xXdxX98xX15xX3xX16xXdxX8axXdxX3xX21bxX6xX3fxXdxX7xXexX6xX15xX58xX3xX1acxX1acxX3xX3fxX51xX3xXf9xXefxX3xXbxX1xX8exX6xX3xXcxXe9xX53xX3xX2dxX6xX51xXb6xX3xXcxXe9xX51xX3xX4xX1xX19xX15xX3xX4xX93xX6xX3xXexXd0xXd7xX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX147xX3xX18xX14xX3xX7xXe9xX36xX3xX1aaxXb7xX58xX1adx4568xX3xX3fxX51xX58xX3xX60xX6xX15xX3xX18xX585xX36xX3xX18xX89xX9cxX4xX3xXfexX52xX4xX3xX18xX61xX15xX1xX3xX147xX3xXf9xX61xX3xXexXd0xX8exX3xX5dbxX5dbxX58xX2xXb7xX1adxX382xX3xX18xX14xX3xXf9x658dxX3xX177x1dc1xX4xX3xXf9xXc2xX3xX10dxX1b3xX58xX1aaxXb5xX1adxX1aaxX3xX18xX14xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xX13xXbdxX15xX16xXb6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12xX1dcxX1xX8exX15xX1xX3xX9fxX36xX53xXefxX15xX3xXexX217xX15xX1xX3xX21bxX6xX3fxXexXdxX3fxX6xX58xX3xX51xXdxXefxX15xX3xX13xXbdxX15xX16xX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX58xX3xXexX1xXbdxX15xX16xX3xX60xX52xX49xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX18xX411xX3xX3fxX1xXdxX4exX15xX3xXexXd0xX98xX15xX3xX2xXb6xXb7xXb7xXb7xX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX3xX18xX411xX3xXexX1xXdxX12bxXexX3xX51xX1dxX15xX16xX3xXf9xXc2xX3xXexXd0xX98xX15xX3xX2xXb6xX1aaxXb7xXb7xX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX3xX60xX61xX3xXexX1xX89xXf5xX15xX16xXb6xX3xXcxX1xX10xX49xX3xX246xX10xX36xXexX10xXd0xX7xX58xX3xX18xXe9xX53xX3xX5xXc2xX3xXexXd0xXd7xX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX15xX16xX1xXdxX98xX51xX3xXexXd0x7e3cxX15xX16xX3xX15xX1xX19xXexX3xXexX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX1xX6xX15xXdxX7xXexX6xX15xX3xX3fxX1e0xX3xXexX273xX3xX15xX45xX51xX3xXb5xXb7xXb7xXb5xXb6xX3xX530xXa1xX3xX15xX16xX89xX15cxXdxX3xXexX1xXdxX12bxXexX3xX51xX1dxX15xX16xX3xX15xX1xXdxXefxX36xX3xX3fxX1xXb1xX3xX15xX45xX15xX16xX3xX4x5cb3xX15xX3xXexX45xX15xX16xX3xX5xX98xX15xX3xX48xX49xX3xX4xX41xX3xX51xX14xXexX3xX7xXa1xX3xX15xX16xXbdxXdxX3xX5xXc2xX15xX16xX3xX1x2ef5xX49xX3xX5xX52xX15xX1xX3xX147xX3xXf9xX3a8xX15xX16xX3xX15xa7b8xXdxX3xXf9xXc2xX3xX7x1528xX3xX4xX585xX15xX3xXexX1xX98xX51xX3xXexX1xX15cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX18xX1e0xX3xXexX1xX36xX3xXexX1xXd7xXbxX3xXexX1xXbdxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX1dxXdxX3xX15xX1xX346xX15xX16xX3xX18xX61xX6xX3xX18xXdxX1e0xX51xX3xX15xXc2xX53xXb6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX49xX48xX53xXaxX12xX21bxX1xX89xXf5xX15xX16xX3xX72xXc2xX3xX78xXcxXcxX250xX251xX2dxX80xX0xX63xXbxX12


Các tin đã đưa

Syria: “Điểm nóng” an ninh mới của thế giới

Syria: “Điểm nóng” an ninh mới của thế giới
2022-06-17 06:08:04

Biên phòng - Một trong những “điểm nóng” an ninh trên thế giới hiện nay là tại Syria, nơi diễn ra cuộc đối đầu gay gắt, đan xen nhiều thế lực vũ trang hùng hậu. Giới quan sát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết