Cập nhật: 11/10/2017 19:42 GMT+7
da43x11068x16c3dx18696x14feax1635ax13815x10d78xf357xX7x15ee3x16bf4x183c8x122a2x178bbx15e7fxX5xe9ccxXax1713dx1305ax175f2xX14xX3xXex13087x177d0xX3x13d14xX1x11c4axX19xda67xX3x18d5axe8b7xX3x13c39x14773xX3xXax16c4bxXdxX3xX5x14afcxXdxX3xXex12875xX3x11ea2x1205cxXax10e5exX3x14836xX1fxX6xX3x13681xX18x16640xX3xX4x155f1xX3dxX3x172fbx10084xX3xX1fxXdx116d7xXdxX3xXexX1xdd6dxX4xX1xX0x172f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14518xX10xX6xX32xXaxX12x15bb6x16197x19532xX37xf870x131a3xX3x11c62xX3xe424x10bc9xX3x15d84xX3dxX22xX4xX3xXbxX1x15884xX19xX1fxX3xX37xX1fxX6xX3xX28x12098xX3xXbxX1x12608xXexX3xX1xXdx1161dxX19xX3xX13xX14xX14xX3xXexX6xX3bxX3xX7x18083xX19xX1fxX3xXexX1xX3dxX70xX4xX3xXex182daxX3xX4xX1x1323cxX4xX3xX1bxX1xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX37xX1xfe8cxX3xX19x15bf4x18b89xX4xX3xX60x13f7bxXdxX3xX1fxXdxX86xX33xX3xX66xX24xX25xX6bxX3xXexX30xX3x13501xXb7xX19xX1fxX3x1556dxXexX30xX3xX32xX33xX3xX28xXdxX3xX5xX2cxXdx1782axX3xX21x19513xX19xX1fxX3xXccxX10xX3xX21xX86xX19xX3xXexX48xXdxX3xXex122b0xX33xX19xX1fxX3xX1bxX1xX3dxX3xde69xX30xX4xX3xX32xX33xX3xX43xX44xX3xX1bxXdx17d23x15d5dxX3xX7xX33xX86xXexX3xXexX2cxXdxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX35xX3xX28xXbcxX19xX1fxX3xXexX1x10ff7xXdxX3xX3bxX18xX3dxX3xX4xX40xX3dxX3xec0fxX6xX7xX1xXdxX19xX1fxXexX33xX19xX3xX1fxXdxX48xXdxX3xXexX1xX4dxX4xX1xX3xXfax177caxX19xX3xX28x17880xX3xX19xXb4xX3bx144fdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xX25xXbxX3dxXexX19xXdxX1bxX3xX19xX1fxXb4xX3bxX3xX2xX2xX6dxX2xX14xX3xX32x16fa0xX19xX3xX5xX120xXdxX3xX19xX1fxXb7xX120xXdxX3xXbxX1xX86xXexX3xX19xX1fx12373xX19xX3xX6fxX70xX3xX72xX3dxX22xX4xX3xXbxX1xX79xX19xX1fxX3xX37xX1fxX6xX3xX24xX1fxX33xXf1xX3xfcd8xX33xX19xX6xX7xX1xX10xX19xX1bxX33xXfaxX3xXexX3dxX3bxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX43xX33xX7xX4xX33x119a9xX3xX28xX82xX3xX3bxX18xX3dxX3xX4xX40xX3dxX3xX12bxX6xX7xX1xXdxX19xX1fxXexX33xX19xX3xX1fxXdxX48xXdxX3xXexX1xX4dxX4xX1xX3xXfaxX146xX3xXfaxXdxX8bxX4xX3xXd1xX5xXb4xX107xX3xX19xX1fx11203xXdexX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX86xX4xX3xXexX6xX3bxX3xX7xX97xX19xX1fxX3xX1bxX1xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX33xX2cxXexX3xX28xX70xX19xX1fxX3xXexXf1xX33xX19xX1fxX3xX1bxX1xX3dxX3xXfaxX30xX4xX3xX68xX5xX6dxXcxX6xX19x11c26xX3xX32xX33xX3xX43xX44xX3xX1bxXdxX106xX107xX3xX7xX33xX86xXexX3xXexX2cxXdxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xX0xXdxX107xX1fxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX14bxX21xX6xX33x17d39xX3dxX6xX19xX1fxXexXf1xXdxX14bxXfaxX19xX51xX32xX10xX7xX1bxXexX33xXbxX51xX19xX10xX1bdxX7xX51xX2x1484dx10855xX2xX51xX287xdcfexX32xX13xX2x13d4exX287xfbc5xX287xX287xXexX2xX291xX287xX13xX286xX2xX5xX2xX14bx19032xXbxX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12x1431dxX1xX86xXexX3xX19xX1fxX189xX19xX3xXfaxXdxX18xX19xX3xX6fxX70xX3xX72xX3dxX22xX4xX3xXbxX1xX79xX19xX1fxX3xX37xX1fxX6xX3xX24xX1fxX33xXf1xX3xX1a3xX33xX19xX6xX7xX1xX10xX19xX1bxX33xXfaxX14bxX3x17261xX19xX1x17758xX3xX24xXcxX37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12x18195xX19xX1fxX3xX1a3xX33xX19xX6xX7xX1xX10xX19xX1bxX33xXfaxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX6xX3bxX35xX3xX13xX14xX14xX3xX4xX1xXdxfd53xX19xX3xX21xXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xX28xX82xX3xX4xX22xX3xX1fx14624xX19xX1fxX3xX4xX1x17db7xX19xX3xX28xXa6xX19xX1fxX3xXexX3dxX3bxX32axX19xX3xX28xXb7xX120xX19xX1fxX3xX19xX22xXdxX3xXexX1xX1dxX3xX28xX189xX3xX6axX6xX107xX6xX7xX4xX3dxX7xX3xXfaxXb4xX3xX4xX1xXdxX32axX19xX3xX28x17f13xX6xX3xX6axX10xXdxXf1xX3xX10x14c58xX6dx18ed6xX33xXf1xX35xX3xXfaxX22xX19xX3xX28xXb7xX120xX19xX1fxX3xX32x15c97xX19xX1fxX3xX28xX106xX3xX4xX3dxX19xX1fxX3xX4xX142xXbxX3xXfaxXdxX8bxX19xX3xXexXf1x121eexX3xX19xX1x122bdxX19xX3xX28xX2cxX33xX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xXb7xX120xX19xX1fxX3xX32xX3aaxX19xX3xXfaxXb4xX3xXexX1xXdxX32axXexX3xX21xX374xX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX7xX30xX3xX4xX1xX33xX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX28xX70xXdxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12x10ef0xX2cxXdxX3xX32xXdxX8bxX19xX3xX6fxX70xX3xX72xX3dxX22xX4xX3xXbxX1xX79xX19xX1fxX3xX37xX1fxX6xX3xX4x17b0fxX19xX1fxX3xX4xX48xX19xX1xX3xX21xX86xX33xX3xX5xX8bxX19xX1xX3xX19xX1fx13b61xX19xX1fxX3xX21xX33cxX19xX3xXexX2cxXdxX3xX1bxX1xX3dxX3xXfaxX30xX4xX3xX19xXb4xX3bxX3xX4x1323exX3xXexX1xX106xX3xX21xX374xX3xX48xX19xX1xX3xX1xXb7x182e0xX19xX1fxX3xX32xX33xX3xX5xX30xX4xX3xX5xXb7xX3a6xX19xX1fxX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX28xX70xXdxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX3xXfaxXb4xX3xXfaxXdxX8bxX19xX3xXexXf1xX3a6xX3xX3bxX3xXexX32axX3xX1bxX1xX189xX19xX1fxX3xXexX1xX106xX3xXexXdxX32axXbxX3xX4x10659xX19xX3xX4xX86xX4xX3xX28xXdxX106xX107xX3xX28xX32axX19xX3xX4xX40xX19xX3xXexX1xXdxX32axXexX35xX3xX28xXbcxX19xX1fxX3xXexX1xX120xXdxX3xX1bxX1xde4cxX19xX1fxX3xX28xX374xX19xX1xX3xX43xX44xX3xX7xe5f2xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX4xX1xX374xX3dxX3xXexXf1xX86xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX8bxX107xX3xX4xX1xX33xX3xXfaxX142xX19xX3xX28xX146xX3xX19xXb4xX3bxX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xXcxXf1xXb7xXb8xX4xX3xX28xX445xX35xX3xX1xX189xX107xX3x14857xX6dxX2xX14xX35xX3xX6fxX70xX3xX72xX3dxX22xX4xX3xXbxX1xX79xX19xX1fxX3xX37xX1fxX6xX3xXexX42cxX19xX1fxX3xX4xX86xX33xX3xX21xX3dxX70xX4xX3xXf1xXe1xX19xX1fxX35xX3xX107xX70xXexX3xX1bxX1xX3dxX3xXfaxX30xX4xX3xXf1xX70xX19xX1fxX3xX2xX14xX14xX1bxX107xX291xX3xXccxX3dxX19xX1fxX3xX26cxX3dxX6xX19xX1xX3xX4x13f8cxX19xX3xX4xXa6xX3xX68xX5xX6dxXcxX6xX19xX22axX3xX4xX1dxX6xX3xX43xX44xX3xX1fxX40xX19xX3xX21xXdxX18xX19xX3xX1fxXdxXb8xXdxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX6dxdee2xX33xXf1xX32xX6xX19xX3xX28xX82xX3xXexXf1xX454xX3xXexX1xXb4xX19xX1xX3xXd1xX1xX22xX3xX28xX10xX19xXdexX3xX1fxXdxX97xXbxX3xX19xX1xdad1xX19xX1fxX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXd1xXexX1xX33xX33cxXexX3x16e86xX19xX35xX3xXexX1xX33xX33cxXexX3xX1xXdxX8bxX19xXdexX3xXexX142xX19xX3xX4xX189xX19xX1fxX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX28xX70xXdxX3xXfaxXb4xX3xX32xX3aaxX19xX3xXexX1xXb7xX120xX19xX1fxX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xX67xX563xX19xX3xX4xXa6xX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX7xX30xX3xX68xX5xX6dxXcxX6xX19xX22axX3xX28xXb7xX3a6xX4xX3xX43xX44xX3xX32xX30xX19xX1fxX3xX5xX18xX19xX3xX21xX142xXexX3xX1xX3a6xXbxX3xXbxX1xX86xXbxX3xXexXf1xX33xX19xX1fxX3xX5xX82xX19xX1xX3xXexX1xXa2xX3xX25xX3bxXf1xXdxX6xX3xXfaxXb8xXdxX3xX4xX86xXdxX3xX4xXb8xX3xXd1xXexX142xX19xX3xX4xX189xX19xX1fxX3xX1bxX1xX1dxX19xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xXdexX3xXexX42cxX3xXexX1xX86xX19xX1fxX3xX287xX6dxX291xX14xX2xX286xX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xXd1xXcxX3dxX3bxX3xX19xX1xXdxX18xX19xX35xX3xX28xX82xX3xX513xX3xXexX1xX86xX19xX1fxX3xXexXf1xX189xXdxX3xX26cxX3dxX6xX3xX19xX1xXb7xX19xX1fxX3xX1bxX1xX189xX19xX1fxX3xX21xX18xX19xX3xX19xXb4xX33xX3xX1fxX1xXdxX3xX19xX1xX495xX19xX3xX28xXb7xX3a6xX4xX3xX21xX142xXexX3xX4xXa6xX3xX1xX33xX2cxXexX3xX28xX70xX19xX1fxX3xX19xXb4xX33xX3xX4xX1xX22xX19xX1fxX3xX5xX2cxXdxX3xX24xX25xX3xX19xXb4xX33xX3xX4xX1dxX6xX3xX43xX44xX3xXexX42cxX3xX4xX563xX19xX3xX4xXa6xX3xX26cxX3dxX3aaxX19xX3xX7xX30xX3xX19xXb4xX3bxXdexX35xX3xXexX3dxX3bxX18xX19xX3xX21xX22xX3xX4xX1dxX6xX3xX189xX19xX1fxX3xX1a3xX33xX19xX6xX7xX1xX10xX19xX1bxX33xXfaxX3xX4xX445xX3xX28xX33xX2cxX19xX14bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX33xX32xX3bxXaxX12xXcxX1xXdxX8bxX19xX3xX37xX1xX3aaxX19xX0xX51xXbxX12


Các tin đã đưa

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ lại “ăn miếng trả miếng”

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ lại “ăn miếng trả miếng”
2017-10-10 06:16:26

QĐND - Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn không mấy êm thấm trong thời gian qua, nay lại bị đẩy lên một nấc thang mới khi cả hai chính phủ bất ngờ tuyên bố họ sẽ ngừng cấp thị...

Lực lượng chính phủ Syria vây hãm IS ở Al Mayadin

Lực lượng chính phủ Syria vây hãm IS ở Al Mayadin
2017-10-08 19:21:03

QĐND Online - Ngày 8-10, Chính phủ Syria cho biết, quân đội chính phủ và lực lượng đồng minh vừa giành được thắng lợi quan trọng ở miền Đông và bắt đầu vây hãm thành phố Al...

Nga “tái xuất” tại Trung Đông như thế nào?

Nga “tái xuất” tại Trung Đông như thế nào?
2017-10-08 05:40:23

QĐND - Trong một bài viết mới đây với tiêu đề "Russia's hand is visible everywhere in the Middle East" (tạm dịch: Nga hiện diện tại khắp Trung Đông) đăng trên Tạp chí National...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết