Cập nhật:  GMT+7
ẹứfểờýjCCẵệẨ]ừDýỡệẻ{Đnỵưể]BữểẨứồỵểởồĐểỵốỵưểờjỷểFữểDứuểẨứkDểDBừụỵẹ/ứfẻẹẨểờýjCCẵệẨỨỡjợệẻe{]éể-ể{Đnỵưể]BữểýlểDvỵứểờỹểýẤừểDứuểFúểFữểDBựểởữjểýÍẫểỵẲừểưừjỷểỵứjĐểờẺjểờkờểDĐIuỵểDứẢỵưểDứÊẲỵưểỚòờ-ỴjỳcểỞẢỵư-]ốIbểỵẲừể“ởộĐểờộĐ”ểFúểẨứựjểaừùDểỴjỳểờẺjểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIdểỴứÂểờỹểýẤừểDứuểFúểFữểDBựểởữjểýÍểỵlIcể{Đnỵưể]BữểờỹểởÊẤờểýẤừểDứuểFúểởữjểờứựỵứểDBữểFlểởữjểyừỵứểDuểởụểHốIểợỆỵưểFlểDứỆờểứừùỵểờứừuỵểýÊẤờểẨứkDểDBừụỵdểỴứừúĐểỵóỳểẪĐjcểỵứÂểDổẨểDBĐỵưểyứjừểDứkờcểẨứkDểứĐIểýẤừểDứuểFữểDBựểởữjểýÍểờẺjểỳửỵứcể{Đnỵưể]BữểởoểDỀỵưểớÊẴờểFÊẲỵểýtỵểFlểờỹểỵứừúĐểyứẦừểCòờểDBỷỵưểẨứkDểDBừụỵểyừỵứểDu-HoểứẮừdểỞỏờểớừùDcể{Đnỵưể]BữểởoểDứụểứừùỵểBẠểFjừểDBAểởỹỵưểưỹẨểẪĐjỵểDBÁỵưểởÃừểFẴừểCỆểẨứkDểDBừụỵểờẺjểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểỵứÊẫể]óỵưểờÊÂỵưểờkờểẪĐjỵểứùểyuDểỵÃừcểứẤẨểDkờểờÉỵưểẨứkDểDBừụỵểFẴừểờkờểDvỵứểờẺjểờkờểỵÊẴờểDBtỵểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểDBtỵểỵứừúĐểýwỵứểFỆờểỵứÊểởộĐểDÊcểDứÊẲỵưểỳmừcểợĐểýữờứcểyứỷjểứÁờểFlểờẢỵưểỵưứùcểFóỵểứỹjcểDBĐIúỵểDứẢỵư…bểHốIểợỆỵưểYứĐểYừỵứểDu-]ứÊẲỵưểỳmừểởỏờểớừùDểÝjỷểỚnỷ-ỳẢểứửỵứểyừỵứểDuểỳẴừểFẴừểờkờểờẲểờứucểờứựỵứểCkờứểÊĐểởoừểkẨểợẸỵưểDứựểởừụỳểýộỵểởộĐểDừtỵểẦểaừùDểỴjỳbểẨứkDểDBừụỵểờkờểyứĐểờẢỵưểỵưứừùẨể“FùểDừỵứ”ểờứỷểDĐIuỵểyừỵứểDuểởẮỵưểýỆờểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểeýồIểởÊÂỵưểĩểýlỳểDBĐỵưểDốỳéẫểYứĐểỜẢỵưểỵưứừùẨểỴjỳểỞẢỵưểỨlcểYứĐểỜẢỵưểỵưứừùẨể{ĐkỵểỴưjỵư…bểởúểHĐồDểFẴừểỜứựỵứểẨứẺểờứỷểHốIểợỆỵưểờnỵưểớừụỵểỵÊẴờểCốĐểỲĨể]ứẺIểFlểDứlỵứểýổẨểYứĐểyừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]Bữ…ẹDjớýỡểCDIýỡẵệỳjBưừỵẫgẨHểjĐDỷệẻẹDBẻẹDợẻẹừỳưểCBờẵệ//ờdớjỷẪĐjỵưDBừdFỵ/ợỡCyDỷẨ/ỵỡGC/fíií/iỉợgffgìíễDfễfgỉỉýfdxẨưệể/ẻẹ/Dợẻẹ/DBẻẹDBẻẹDợẻẹẨẻỨmểDộỵưểDứữểDBồỵểỜỂjểaừùDểeƯừỷểÝừỵứéểởoểởÊẤờểHốIểợỆỵưểyứkểởĂỵưểớẮểFlểứỷlỵểDứừùỵ-ểNỵứẫể>aẹ/Ẩẻẹ/Dợẻẹ/DBẻẹ/DjớýỡẻÝẤừểDứuểFúểFữểDBựểởữjểýÍểờẺjể{Đnỵưể]BữểẪĐjểDứỆờểDừủỵểyứjừểDứkờểờỹểứừùĐểẪĐnểờlỵưểỵưlIểờlỵưểởÊẤờểDvỵứểFlểởỏờểớừùDểýlể]BĐỵưểÊẲỵưểẨứốỵểDựờứcểỵứổỵểợừùỵcểyứõỵưểởữỵứểFẴừểFẴừểDựỵứểờứồDểỳẴừcểDộỳểFỹờểỳẴừểFlểờứừúĐểCốĐểỳẴừcểỵỹừểưÁỵểýmừểýlểỵứỄỵưểỵpDểỳẴừcểỵứồDểýlểẦểDứÂừểởừụỳểDBÊẴờcểDBỷỵưểFlểCjĐểỞmừểứẮừểỞnỵưểớẮểDvỵứể{Đnỵưể]BữểýộỵểDứẾểàaỪcểỵứừùỳểyÌểgễfí-gễgễdểỴứỄỵưểỵpDểỳẴừểDBỷỵưểỵứổỵểợừùỵểFúểýẤừểDứuểFữểDBựểởữjểýÍể{Đnỵưể]BữểưộỵểởốIểờỹểDứụểyụểỵứÊểCjĐẫể]ứẾểỵứồDểýlểDvỵứể{Đnỵưể]BữểởoểởÊẤờểỜứựỵứểẨứẺểởĂỵưểÍểớẰểCĐỵưểFlỷểFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưểeFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưểưĂỳểíểDvỵứcểDứlỵứểẨứÃẫể]ứỀjể]ứừtỵ-ểỨĐucểỞlểỴôỵưcể{ĐnỵưểỴjỳcể{ĐnỵưểỴưoừcểỚửỵứểỞữỵứcểỵjIểờỹểDứtỳể{Đnỵưể]BữểýlểDvỵứểDứẾểìédểỴứÊểFổIcểởữjểớlỵể{Đnỵưể]BữểỵọỳểDBỷỵưểứjừểờứừuỵểýÊẤờểẨứkDểDBừụỵểờẺjểyứĐểFỆờẫểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểFlểFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưdểỴưỷlừểFjừểDBAể“ờỂjểỵưẠ”ểDứẢỵưểBjể]ứkừểỚửỵứểỢÊẲỵưểờứỷểờkờểỵÊẴờểDBtỵểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-ể]ốIcểởÃừểFẴừểờkờểDvỵứểFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưcể{Đnỵưể]BữểờAỵểờỹểFjừểDBAể“ớẰểDBẤểờứỷểỵứjĐểởụểờkờểDvỵứểDBỷỵưểFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưểờÉỵưểẨứkDểDBừụỵ”ểeẨứkDểớừụĐểờứvểởmỷểờẺjể]ứẺểDÊẴỵưểỴưĐIủỵể]ồỵểỢẼỵưểDmừểỞmừểứẮừểỞnỵưểớẮểDvỵứể{Đnỵưể]BữểýộỵểDứẾểàaỪcểỵứừùỳểyÌểgễfí-gễgễcểỵưlIểgh/ĩ/gễfíédể]ứẾểứjừcểFẴừểFừùờểỜứựỵứểẨứẺểHkờểởữỵứểỳẸờểDừtĐểHốIểợỆỵưểyứĐểFỆờểỜỂjểyứỗĐể{ĐÃờểDuểÝjểÝjIểDBẦểDứlỵứểởẮỵưểýỆờểẨứkDểDBừụỵểỳẴừểờẺjểDvỵứcể{Đnỵưể]BữểCsểờỹểDứtỳểỳẮDểDĐIuỵểứlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểẪĐjểÝjểÝjIcểCỷỵưểCỷỵưểFẴừểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-ể]ốIcểỵÃừểyứĐểFỆờểỚòờể]BĐỵưểỚẮểFlểợĐItỵểứnừểỳừúỵể]BĐỵưểFẴừểyứĐểFỆờểỴjỳểÝlỷcểỞẢỵưể]ứkừểÝjỵểFlểyứĐểFỆờểDjỳểưừkờểẨứkDểDBừụỵểaừùDểỴjỳ-Ýlỷ-ỜjỳẨĐờứừjdể]ứẾểớjcểýẤừểDứuểFữểDBựểởữjểýÍểờẺjể{Đnỵưể]BữểờẼỵưểờứựỵứểýlểýẤừểDứuểờẺjểờnểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮcểyứjừểDứkờểDÃDểCsểDmỷểBjểờỆờểẨứkDểDBừụỵểờẺjểFÉỵưểỵlIdểYứĐểYừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]BữểeDứlỵứểýổẨểDứỡỷể{ĐIuDểởữỵứểCÃểig/gễfí/{Ở-]]ưểỵưlIểfì/ĩ/gễfíểờẺjể]ứẺểDÊẴỵưểỜứựỵứểẨứẺéểởÊẤờểHốIểợỆỵưểỵứọỳểỳẸờểDừtĐểDứEờểởỗIểyứẢỵưểờứvểyừỵứểDu-HoểứẮừểDvỵứể{Đnỵưể]BữểỳlểờnểyứĐểFỆờể]BĐỵưểỚẮcểưỹẨểẨứộỵểDứĐểứqẨểyứỷnỵưểờkờứểyứĐểFỆờểỵlIểFẴừểờkờểyứĐểFỆờểyứkờểDBỷỵưểờnểỵÊẴờbểỵứọỳểyứẢỵưểờứvểDmỷểBjểỳẮDểyứĐểyừỵứểDuểờỹểDựỵứểởẮDểẨứkểờẺjểDvỵứểỳlểờAỵểDmỷểBjểờỆờểẨứkDểDBừụỵểẪĐjỵểDBÁỵưểờẺjểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮcểDBĐỵưểDốỳểưừjỷểDứÊẲỵưểẪĐÃờểDucểDBĐỵưểDốỳểờẢỵưểỵưứừùẨểờứuểớừuỵểỵẢỵưcểýốỳcểDứẺIểCnỵcểCnỵểHĐồDểFổDểýừùĐểHốIểợỆỵưcểởừùỵểỵóỵưcểẨứkDểDBừụỵểợĐểýữờứcểDứÊẲỵưểỳmừcểợữờứểFẸcểờnỵưểớừụỵểýẴỵểờẺjểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮbểDmỷểDứuểFlểýỆờểờứỷểCỆểẨứkDểDBừụỵểýốĐểợlừểờẺjểDvỵứể{Đnỵưể]BữểFlểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮdể]ứẾểDÊcểởừúĐểởỏờểớừùDểFlểởẮờểởkỷểýlcểờkờểFữểDBựểởữjểýÍể“ởòờểởữj”ểDBtỵểởồDể{Đnỵưể]BữểởÊẤờểyuDểỵÃừểFẴừểỵứjĐểCsểDmỷểBjểýẤừểDứuểẨứkDểDBừụỵểỳẴừểyứẢỵưểờứvểờứỷể{Đnỵưể]BữểỳlểờứỷểờnểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮcểờứỷểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểFlể]ừụĐểFÉỵưểCẢỵưểỲtểYẢỵưểỳẦểBẮỵưdểỜỹểỵứừúĐểỳÃừểyuDểỵÃừểỵứÊẫểYuDểỵÃừểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵư-]ốIểFlểYứĐểYừỵứểDuể-ể]ứÊẲỵưểỳmừểởỏờểớừùDểÝjỷểỚnỷểFẴừểYứĐểYừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]BữbểyuDểỵÃừểỜỂjểyứỗĐể{ĐÃờểDuểÝjểÝjIểFẴừểYứĐểYừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]BữểeưÁừểDòDểýlểyuDểỵÃừểÝjểÝjIể-ểỲĨể]ứẺIébểyuDểỵÃừểgểứlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểCỷỵưểCỷỵưểờÉỵưể“ứẮừểDẸ”ểẦểỲĨể]ứẺIdểỜóỵểờẾểDứỆờểDừủỵểờứỷểỵứỄỵưểỳÃừểyuDểỵÃừểỵlIểởoểờỹdểỞừúĐểyừùỵểởnỳểớnỷểờứỷểỵứỄỵưểỳÃừểyuDểỵÃừểỵlIểởjỵưểởÊẤờểỳẦểBjdểỜứõỵưểứmỵểDBÊÂỵưểứẤẨểyuDểỵÃừểÝjểÝjIểFẴừểỲĨể]ứẺIdểỚẮểƯừjỷểDứẢỵưểaổỵểDnừểởoểờỹểaóỵểớnỵểCÃểfhfif/ỚƯ]a]-YỨỞ]ểỵưlIểg/fễ/gễfíểDBửỵứể]ứẺểDÊẴỵưểỜứựỵứểẨứẺểởúểỵưứữểớẰểCĐỵưểDĐIuỵểởÊÂỵưểỵÃừểDỀểỜỂjểyứỗĐể{ĐÃờểDuểÝjểÝjIểởuỵểỜnỵưểớừụỵểỵÊẴờểCốĐểỲĨể]ứẺIểFlỷể{ĐIểứỷmờứểẨứkDểDBừụỵểưừjỷểDứẢỵưểFổỵểDnừểởÊÂỵưểớẮểởuỵểỵóỳểgễgễểFlểởữỵứểứÊẴỵưểởuỵểỵóỳểgễhễdểỨừùỵểDmừcểởụểởừểDỀểỜỂjểyứỗĐể{ĐÃờểDuểÝjểÝjIểởuỵểYứĐểYừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]BữểFlểỵưÊẤờểýmừcểờkờểẨứÊẲỵưểDừùỵểưừjỷểDứẢỵưểẨứnừểợừểờứĐIụỵểDBtỵểDĐIuỵể{ĐÃờểýẮểfíỢểợlừểfgcgểyỳểởuỵểởÊÂỵưểỨĂểỜứựểỲừỵứểỵứkỵứể]ốIcểởừểDứỡỷểởÊÂỵưểỨĂểỜứựểỲừỵứểỵứkỵứể]ốIểeyứỷnỵưểíìểyỳécểDứỡỷể{ĐÃờểýẮểĩểởuỵểỞẢỵưểỨlểeyứỷnỵưểíễểyỳécểDỀểỞẢỵưểỨlểởừểDứỡỷể{ĐÃờểýẮểfểeyứỷnỵưểgfểyỳéểởuỵểDứữểDBồỵểỨnừểÝóỵưểBĂừểDứỡỷểởÊÂỵưểỞ]íỉgỚểeyứỷnỵưểfhcịểyỳéểởuỵểỜnỵưểớừụỵểỲĨể]ứẺIcểDẰỵưểờứừúĐểợlừểứlỵứểDBửỵứểyứỷnỵưểfíhểyỳdểYứừểDĐIuỵểởÊÂỵưểẪĐIểứỷmờứểỳẴừểỵÃừểÝjểÝjIểFẴừểỲĨể]ứẺIểởÊẤờểyứjừểỳẦcểờứừúĐểợlừểứlỵứểDBửỵứểfíhểyỳểỵlIểCsểởÊẤờểBEDểHĐÃỵưểờAỵểĩgểyỳcểDẾờểýlểBEDểỵưòỵểởÊẤờểìfểyỳdểỢỆểớkỷểỵứĐểờộĐểFổỵểDnừểDBtỵểDĐIuỵểỵlIểỵóỳểgễgễểýlểidịễgểHỡểẪĐIểởẰừ/ỵưlIểởtỳcểỵóỳểgễgíểýlểịdigíểHỡểẪĐIểởẰừ/ỵưlIểởtỳcểỵóỳểgễhễểýlểffdìịìểHỡểẪĐIểởẰừ/ỵưlIểởtỳcểởừúĐểỵlIểờứỷểDứồIểItĐểờộĐểởỏDểBjểờẺjểFừùờểyuDểỵÃừểÝjểÝjIể-ểỲĨể]ứẺIểýlểờộỵểDứừuDcểDÃừểÊĐểFlểẪĐjỵểDBÁỵưdểÝữờứểCỂểởoểỵứừúĐểýộỵểờứÁỵể{Đnỵưể]BữểýlỳểởừụỳểDỆjẫểhểýộỵểờứÁỵể{Đnỵưể]BữểýlỳểDứẺểẨứẺểeýỊểCẦểờẺjểỜứEjểỴưĐIủỵểỨỷlỵưcể]ứlỵứể]ốỵể[ẦcểyừỵứểởẢểyứkỵưểờứừuỵểờẺjểFĐjểỨlỳểỴưứừểFlểỜjỳểÝẮcểDứẺểẨứẺểỜứựỵứểẨứẺểỜkờứểỳmỵưểýốỳểDứÂừểỜẮỵưểứAjểỳừúỵểỴjỳểaừùDểỴjỳébể{Đnỵưể]BữểờẼỵưểờứựỵứểýlểởừụỳểDỆjểyừtỵểờÊÂỵưểờẺjểyứkDểFÁỵưểứAjểớửỵứcểDứÃỵưểỵứồDểỵỷỵểCẢỵưdểỴjIểỳẮDểýộỵểỵỄjcểDBỷỵưểDứÂừểyÌểứẮừểỵứổẨểFlểẨứkDểDBừụỵểởồDểỵÊẴờcể{Đnỵưể]BữểýmừểởÊẤờểýữờứểCỂểờứÁỵểýlỳểờỆờểẨứkDểDBừụỵểẪĐjỵểDBÁỵưểờẺjểFÉỵưể]BĐỵưểỚẮcểýlỳểDBĐỵưểDốỳểưừjỷểDứÊẲỵưểẪĐÃờểDudểÝẤừểDứuểFữểDBựểờỹểBĂừcểỳẮDểCÃểờẲểờứucểờứựỵứểCkờứểởoểởÊẤờể]BĐỵưểÊẲỵưểờứỷểBĂừcểFồỵểởúểởỏDểBjểờứỷể{Đnỵưể]BữểýlểýlỳểCjỷểớừuỵểFữểDBựểDứlỵứểFữểDứucểỵốỵưểờjỷểFữểDứuểẨứkDểDBừụỵểýtỵẩểỞụểýlỳểởÊẤờểởừúĐểỵlIcểờộỵểởúểBjểứùểDứÃỵưểờkờểưừnừểẨứkẨểDÃừểÊĐcểẨứÉểứẤẨểFlểẨứnừểDBừụỵểyứjừểDứỆờểứừùỵểởĂỵưểớẮểFlểyừtỵểẪĐIuDdểƯừnừểẨứkẨểởộĐểDừtỵểýlểờộỵểCẴỳểHốIểợỆỵưểỳẴừểứỷỏờểởừúĐểờứvỵứcểớẰểCĐỵưểờkờểẪĐIểứỷmờứẫể{ĐIểứỷmờứểDẰỵưểDứụểẨứkDểDBừụỵểyừỵứểDuể-ểHoểứẮừểờẺjểDvỵứcểờkờểởữjểẨứÊẲỵưểDBỷỵưểDvỵứcểẪĐIểứỷmờứểờẺjểờkờểỵưlỵứcểýwỵứểFỆờcểờkờểyứĐểyừỵứểDu…ểởụểFỀjểẨứÉểứẤẨểFẴừểỵứỄỵưểờkừểỳẴừểỳlể]BĐỵưểÊẲỵưểởoểợlỵứểờứỷể{Đnỵưể]BữcểỵứÊểDBtỵểởoểẨứốỵểDựờứcểFỀjểởỹỵểởộĐểờứỷểCỆểẨứkDểDBừụỵểờẺjểgểứlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểCỷỵưểCỷỵưểẪĐjể{Đnỵưể]BữdểƯừnừểẨứkẨểHốIểợỆỵưểFlểẨứkDểDBừụỵểYứĐểYừỵứểDuểỞẢỵưểỴjỳể{Đnỵưể]BữcểCjĐểyứừể]ứẺểDÊẴỵưểỜứựỵứểẨứẺểởoểờỹểẪĐIuDểởữỵứểDứlỵứểýổẨcểởỹểýlểứửỵứểDứlỵứểớẮểỳkIểẪĐnỵểýÍbểDứĐểứEDểFlểDBừụỵểyứjừểờkờểợỆểkỵểởẮỵưểýỆờểýlỳểứmDểỵứốỵểeHốIểợỆỵưểỜnỵưểớừụỵểỵÊẴờểCốĐểỲĨể]ứẺIcểỴứlểỳkIểỵứừùDểởừùỵểfdgễễểỲá…ểéểFlểờkờểợỆểkỵểờẢỵưểỵưứừùẨểỵóỵưểýÊẤỵưểeyứựểởÃD…ểécểờẢỵưểỵưứừùẨểCnỵểHĐồDểFổDểýừùĐểỳẴừểeờứuểớừuỵểờkD…écểờẢỵưểỵưứừùẨểờứuểớừuỵểỵẢỵưcểýốỳcểDứẺIểCnỵ…ể]BỷỵưểýỆjểờứÁỵểỵứlểởộĐểDÊcểẨứnừểởnỳểớnỷểờứÁỵểởEỵưểỵứlểởộĐểDÊểờỹểởẺểỵóỵưểýỆờểDứỆờểứừùỵểợỆểkỵcểỵứồDểýlểỵóỵưểýỆờểDlừểờứựỵứcểyĨểDứĐổDdểỜứõỵưểứmỵcểởÃừểFẴừểợỆểkỵểờnỵưểởlỷểỲĨể]ứẺIcểởừểyèỳểFẴừểỵỹểẨứnừểờỹểợỆểkỵểờứuểớừuỵểờkDểởÃừểFẴừểyứÃừểýÊẤỵưểờkDểởÊẤờểởlỷểýtỵcểờồỳểHĐồDểyứỗĐểờkDểDứẢdểƯừnừểẨứkẨểDóỵưểờÊÂỵưcểởnỳểớnỷểDứĐểứEDểởộĐểDÊểờỹểứừùĐểẪĐncểởỹểýlểFỀjểợĐIểDBửểDÃDểờkờểờẲểờứucểờứựỵứểCkờứểÊĐểởoừểởoểờỹcểFỀjểHốIểợỆỵưểờkờểờẲểờứucểờứựỵứểCkờứểDứĐểứEDểởộĐểDÊểứồẨểợơỵdểỞÃừểFẴừểYứĐểYừỵứểDuể-ể]ứÊẲỵưểỳmừểởỏờểớừùDểÝjỷểỚnỷcểờộỵểDóỵưểờÊÂỵưểyừuỵểỵưứữểờkờểớẮcểỵưlỵứể]BĐỵưểÊẲỵưcểỵứồDểýlểỚẮể]lừểờứựỵứcểỚẮể]ÊểẨứkẨểẪĐjỵểDốỳểợĐIểDBửểờkờểờứựỵứểCkờứểÊĐểởoừểỳlểỜứựỵứểẨứẺểởoểợlỵứểờứỷcểDBkỵứểDửỵứểDBmỵưểớjỵểứlỵứểờkờểFóỵểớnỵểẪĐIểẨứmỳểẨứkẨểýĐổDểờỹểỵẮừểợĐỵưểýlỳểứmỵểờứuểỳẾờểÊĐểởoừdểỞỗIểỳmỵứểờnừểờkờứểứlỵứểờứựỵứcểDứỆờểứừùỵểờẲểờứuểỳẮDểờỂjcểỳẮDểởộĐểỳÃừểởÃừểFẴừểỵứlểởộĐểDÊcểỵốỵưểờjỷểờứvểCÃểỵóỵưểýỆờểờmỵứểDBjỵứểờồẨểDvỵứể>ỜỪểeẨứồỵểởồĐểởÊjểờứvểCÃể>ỜỪểờẺjể{Đnỵưể]BữểởmDểDÃẨểgễểờẺjểờnểỵÊẴờédểYứừểờkờểyứĐểyừỵứểDuểFẴừểờkờểợỆểkỵểỳẦểBjcểỵứĐểờộĐểFúểỵưĐĂỵểỵứốỵểýỆờểờỹểờứĐItỵểỳẢỵcểờỹểờứồDểýÊẤỵưểCsểDóỵưểờjỷdểỞừúĐểởỹểởAừểứÀừểDvỵứểẨứnừểCẴỳểờỹểưừnừểẨứkẨểHốIểợỆỵưểờứÊẲỵưểDBửỵứểởlỷểDmỷểỵưĐĂỵểỵứốỵểýỆờcểởỏờểớừùDểýlểỵưĐĂỵểỵứốỵểýỆờểDmừểờứẶểởụểờĐỵưểởkẨểẾỵưểờộĐểởộIểởẺcểyữẨểDứÂừdểƯừnừểẨứkẨểẪĐjỵểDBÁỵưểởụểýlỳểờứỷểờkờểứlỵứểýjỵưểyừỵứểDucểờkờểyứĐểyừỵứểDucểyứĐểờẢỵưểỵưứừùẨ…ểẦể{Đnỵưể]BữểDBẦểỵtỵểCẢừểởẮỵưcểởỹểýlểDóỵưểờÊÂỵưểờkờểẪĐjỵểứùểyuDểỵÃừểưừỄjể{Đnỵưể]BữểFẴừểờkờểDvỵứểDBỷỵưểFÉỵưểyừỵứểDuểDBÁỵưểởừụỳểỳừúỵể]BĐỵưcểờkờểDvỵứcểờkờểỵÊẴờểDBtỵểỨlỵứểýjỵưểyừỵứểDuểỞẢỵưể-ể]ốIểFlể]ừụĐểFÉỵưểCẢỵưểỲtểYẢỵưểỳẦểBẮỵưểDBtỵểỵứừúĐểýwỵứểFỆờdểỞỏờểớừùDcể{Đnỵưể]BữểờộỵểẪĐjỵểDốỳểHốIểợỆỵưểờứừuỵểýÊẤờểẨứkDểDBừụỵểỵưlỵứểýỷưừCDừờCểởụểẨứẸờểFẸểyuDểỵÃừểẨứkDểDBừụỵểyừỵứểDuểờỹểứừùĐểẪĐndểÝỷưừCDừờCểỳmỵứểDứửểờkờểứlỵứểýjỵưcểờkờểyứĐểyừỵứểDuểỳẴừểCẢừểởẮỵưcểứồẨểợơỵdểJBờứừỳỡợỡCcểỵứlểớkờểứÁờểFwểởmừểỵưÊÂừểỨIểÝmẨểDứÂừểờẰểởmừểờỹểờốĐểỵỹừểỵẰừểDừuỵưẫể“ỨoIểờứỷểDẢừểỳẮDểởừụỳểDỆjcểDẢừểCsểỵứồờểớẰỵưểờnể]BkừểởồDểýtỵ”dể{Đnỵưể]BữểởoểờỹểởừụỳểDỆjểDỀểýẤừểDứuểFữểDBựểởữjểýÍcểởữjểờứựỵứểDBữcểởữjểyừỵứểDudểaồỵểởúểýlểẨứnừểứĐIểởẮỵưểCẾờểỳmỵứểDẰỵưểýỆờểờnểớtỵểDBỷỵưểFlểớtỵểỵưỷlừểởụểỵốỵưểớẰỵưể{Đnỵưể]BữểýtỵểFữểDứuểỳẴừcểHẾỵưểởkỵưểFẴừểDBÁỵưểDBkờứểỳẴừểởoểởÊẤờểỜứựỵứểẨứẺcểởÊẤờểýữờứểCỂểưừjỷểẨứỹdểỴƯ"ạỦỴểỨỶLỴẹ/Ẩẻ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Crop top – dẫn đầu xu hướng thời trang 2015

Crop top – dẫn đầu xu hướng thời trang 2015
2015-11-08 13:52:46

Một trong những items làm nên xu hướng thời trang 2015 chính là những chiếc áo crop top thời trang và cá tính. Với thiết kế hiện đại, gợi cảm, giúp làm tôn lên vòng eo thon thả...

Một hội viên nông dân tiêu biểu

Một hội viên nông dân tiêu biểu
2015-11-04 09:28:45

(QT) - Về phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), nhắc đến hội viên nông dân Trương Sinh ở khu phố 1B, mọi người ai cũng biết bởi ông là giám đốc HTX Phương Gia, phường...

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi
2015-11-04 09:01:38

(QT) - Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có gần 5.000 ha trồng cà phê, trong đó hơn 4.400 ha cà phê đã cho thu hoạch, sản lượng hàng năm gần 48.000 tấn, mang lại nguồn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết