Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nh4bue4buxxIPDrHLhu5/hu4/Eg8O1xrDhu5/Eg+G6seG6rcSDw73huqzEg8Osw7nhu5/hu4/Eg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0OS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjdsOV4buL4bqrw63Do2E3V8OdOMSDLcSDw53DteG7i+G7ocSD4bubbcO9xIN34buzxJHEg+G7m8O0w7Phu6PEg8O9eOG6q8SDaUHhuqvEgzrDqeG7n8SDdsO1ceG7n+G7j8SDw4zDtG7hu7PEg3bDtcO6w7TEg0nDtcOAxrDhu5/hu4/Eg8O9eOG7k+G7n8O1xIPhu6Phu7lpxIPDvcO0bOG7s8SDd+G7s8O6acSD4buPw7ThuqvEg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPDveG7leG7n8O1NMSDw6xt4bufxIPhu5/huqvhurTEg8O94buhY+G7n8SDw73hu5Xhu5/DtcSDV+G7s8SR4buf4buPxIPDnXjhu5nEg2lwxIPDveG7p+G7n+G7j8SDecO6xIPhu5/hu7HEg8OscuG7n+G7j8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxINpxrDEg2jEkeG7n8SDw7144buh4buf4buPxIPhurLhu4HhurTEg8Otw4Phu5/hu4/Eg+G7n3Xhu5/hu4/Eg8O9w7V14bufxIPhu6Phu6nDtMSD4budY8SDw7XGsOG7n8SD4bqx4bqtxIPDveG6rMSDw6zDueG7n+G7j8SDw71kw7TEg+G6pcSDw7Xhu7PhurRv4bufNMSDw73DteG7mcSD4bqyZTTEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw6xwNMSD4buf4buxxINpQeG6q8SDw7144buz4buf4buPxIPDgMaw4buf4buPxIPhurBjxINp4buHdsSDw73hu5Xhu5/DtcSDw7XGsOG7n8SD4bqx4bqvxIPDveG6rMSDw6zDueG7n+G7jzTEg+G7n+G7scSDaeG7h3bEg8O14buz4bq0b+G7n8SDw714bOG7n8SD4bq1NMOixIPDveG6rMSDw6zDueG7n+G7jzTEg+G7n+G7scSDaeG7h3bEg+G6smXEg8O9eGzhu5/Eg+G6szTDosSDw73huqzEg8Osw7nhu5/hu481xIPDjOG7geG6tMSD4budY+G7o8SD4buj4bqgacSD4buf4buxxIPDrMOA4buxacSD4bubw7TDs+G7o8SDeeG7oWLDvcSDw7144buh4buf4buPxINpdeG7n+G7j8SDw71iacSDw6zhu4Phu7PEg8O9w4DEg2l14buf4buPxIPhurBjxIPhu5/hurvhu6PEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bubbcSDw7Xhu6FkacO1xIPhurDDuuG7n8SDw6zhu4Phu7PEg8O9w4DEg2nDteG7ocSDacO1w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buT4bufw7XEg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xINpQeG6q8SDw73hu5Xhu5/DtcSDacO1w4DhuqvEg8Osw4Dhu7FpxIPhu4/DtMSRw7TEg+G7n+G7j+G7geG7nzU5w73huqto4bud4buLxIN5w73hurThu53hu4tbw6Phu6Phuqt44buPw7Thu58y4bq3duG6ssSD4bqr4buzw73hu6HDo2E5w714YTnDvcOtYTnDtOG7o+G7j8SDeXhpW8OjLy9pNWjhuqvhu6F34buz4bqr4buf4buPw714w7Q14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6seG6peG6tcOiL+G6teG6rcOt4bq34bqv4bqn4bq14bqzw6Lhuq/DveG6seG6scOi4bq34bqz4bqp4bud4bqxNcahduG7j8OjxIMvYTkvw73DrWE5L8O9eGE5w714YTnDvcOtYTl2YSzhu4HhurTEg8Otw4Phu5/hu4/Eg8Osw4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4buhxIPDvcO1deG7n+G7j8SD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg8O9ZMO0xIPhu47DtOG7ocSD4bucw7Thu5/DtTkvdmE5L8O9w61hOS/DvXhhOS/DveG6q2jhu53hu4thScO1w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buT4bufw7XEg+G7o+G7uWnEg8O9w7Rs4buzxIN34buzw7ppxIPhu4/DtOG6q8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg8Osw4Dhu7FpxIPDvXjDtMOz4bufxIPhu5vDteG6q8O0xIPhu4/hurnhu5/Eg+G6sOG7qcO0xIPhu6Phu7lpxIPDvcO0bOG7s8SDSeG7nsOVNMSDw5XDjMOVxIPhu5914buf4buPxIPhu5/hu4/DtcO0b3Y0xIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7nzTEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7ocSDacO14buHw73Eg+G7ncOA4bux4buf4buPxIPDrOG7q8O0xIN5w7rhu5/hu4/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxIPhu6Phuqvhu5/hu4/Eg8O94buR4bufw7XEg2hu4bufxIPhurDhuq7hu5/hu480xIPhu53hu4Hhu7PEg8OtY8O0NcSDw43hu6HEg8OscMSDacO1QcSDw714w4DGsOG7n+G7j8SDaUHhuqvEg8O94buV4bufw7XEg+G7nWPEg8O9eMO0w7Phu5/Eg+G7m8O14bqrw7TEg8O9w7XDg2nEg8O1w7Rv4bufxIN2w7XEkcO0xIPDtcO0b+G7s8SDd+G7s8SRNMSDdsO1YsO9xIPDteG7s+G6tMSDw6zDgOG7sWnEg8O94buR4bufw7XEg+G7n8Op4buf4buPxIPDvWJpxIPDreG7ueG7n+G7j8SD4bqwbsSD4bujcsO0xIPhu6Phur3DvTTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4budZeG7n+G7j8SDdsO14buRNMSD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO14buHw73Eg8O9w7Xhu6Fiw700xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8O14buz4bq0xIPDrOG7peG7n+G7j8SDd+G7s2LEg3nhuqBpxIPDreG7geG7n8SDw6zDs8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg8Osw7nhu5/hu4/Eg8O94buT4bufw7XEg0Hhu5/hu4/Eg8O14bulxIPhurBjxIPDvcO14buH4bq0xIN4dMSDw4LEg+G7n+G7j8O14buX4bqrxINpw7XDgMaw4buf4buPxIPDvXjhu5Phu5/DtcSD4bufY+G6tMSDw6zDs8SDacO14buz4buf4buPxIN54bqgacSD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg+G7n+G7j2PhurTEg2lj4buf4buPxIPDrGTDvcSDw7XDtG/hu7PEg3fhu7PEkcSDaeG6q+G7oTXEg8Odw7Thu580xIPEkeG7n8O1MsSDw5U64bqqOS92YQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong
2016-11-08 07:29:17

(QT) - Khoảng 3 giờ sáng 7/11/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết